Konferencja Energetyczna EuroPOWER jest najważniejszym wydarzeniem sektora energii w Polsce. Od początków powstania była odpowiedzią na potrzeby i wyzwania stawiane wobec rynku polskiej energetyki.

Przed nami jubileuszowa – 25. edycja konferencji, na której poruszone zostaną najistotniejsze zmiany zachodzące w tej chwili w branży, odpowiadając w ten sposób na wyzwania jakie pojawiają się przed polskim sektorem energetycznym. EuroPower stało się niezmiernie efektywną platformą dialogu, a przede wszystkim miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.

Zakres tematyczny przygotowuje Rada Programowa pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz sektorów współpracujących.

Podczas nadchodzącej edycji skupimy się na przedstawieniu konkretnych rozwiązań dla branży energii w gronie kluczowych osób decyzyjnych dla sektora oraz polskiej gospodarki.