Bezpieczny kongres – 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Bezpieczny kongres

Kongres hybrydowy, który łączy tradycyjne spotkanie z aktywnością online.

MMC POLSKA to jak zawsze najwyższa jakość wydarzeń dla każdego sektora. Hybrydowa formuła kongresu pozwala połączyć tradycyjne spotkanie z aktywnością online na dedykowanej platformie. Dzięki temu możemy kontynuować ideę kongresu, zachowując bezpieczeństwo zgodne z obowiązującymi standardami. #bezpiecznykongres

Formuła hybrydowa to :

TRADYCYJNE SPOTKANIE

Do dyspozycji uczestników oprócz części merytorycznej, będzie zarówno strefa wystawiennicza, jak i możliwość networkingu.

KONGRES ONLINE

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać ze specjalnie przygotowanej wirtualnej platformy, na której będą mieli dostęp do:

 • streamingu z głównej sceny Kongresu
 • strefy Partnerów
 • zadawania pytań i komentowania tego, co dziać będzie się na scenie
 • nawiązywania relacji na prywatnych czatach/videoczatach i pokojach tematycznych podobnie jak będzie to miało miejsce w hotelu.
 • networkingu polegającym na losowym łączeniu uczestników na 3 minutowe rozmowy

#BEZPIECZNYKONGRES – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W trosce o bezpieczeństwo uczestników naszych wydarzeń przygotowaliśmy specjalną politykę bezpieczeństwa, której celem jest zapewnienie bezpiecznego udziału i ochrona zdrowia naszych prelegentów, ekspertów i gości. Od początku trwania pandemii odpowiedzialnie wprowadzamy szereg zmian i aktualizujemy nasze procedury – począwszy od działań higienicznych, po wytyczne dotyczące zachowania odpowiednich odległości, jak również nowe rozwiązania logistyczne opracowane wspólnie z hotelem.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi w Wydarzeniu mogą wziąć udział uczestnicy, którzy (według swojej najlepszej wiedzy):

 • nie są osobami zakażonymi COVID-19;
 • nie mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
 • nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 • w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.

Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie jednego z trzech warunków:

 • zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej;
 • posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid;
 • posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzenia; (test antygenowy lub PCR)

RECEPCJA KONGRESU

 • recepcja obsługuje Gości w jednorazowych maseczkach
 • regularnie dezynfekujemy ladę recepcyjną i stanowisko
 • przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk dla uczestników
 • ze względów bezpieczeństwa nie dystrybuujemy materiałów kongresowych

FOYER i PRZESTRZENIE HOTELOWE

 • hotel zapewnia nowoczesny sprzęt do rozpylania środków dezynfekujących w przestrzeniach ogólnych;
 • w hotelowych łazienkach i przestrzeniach ogólnych dostępne są mydła i płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje jak poprawnie myć dłonie i je dezynfekować
 • dezynfekowane są klamki, poręcze i przyciski w windach
 • wszystkie windy w hotelu są codziennie dezynfekowane
 • przestrzenie hotelowe są czyszczone przez personel wyposażony w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne, które są regularnie wymieniane
 • ograniczamy liczbę osób przebywających jednocześnie w powierzchniach wspólnych

POCZĘSTUNEK i PRZERWA KAWOWA

 • kawa i lunch serwowane będą z zachowaniem wszystkich standardów higienicznych wymaganych aktualnie w hotelach

Przydatne informacje

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji.

Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej