37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER

13-14 kwietnia 2023
The Westin Warsaw Hotel

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ
W 37. EDYCJI KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EUROPOWER I 7. EDYCJI OZEPOWER

Relacja z 37. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER
& 7. edycji OZE POWERKonferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER od początku  powstania stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty funkcjonowania i rozwoju branży energetycznej.

Organizowane przez MMC Polska wydarzenie, jest najważniejszą konferencją energetyczną  w kraju. Naszą misją jest stworzenie efektywnej platformy dialogu będącej miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Tworząc program wydarzenia bierzemy pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczno-polityczną, aby mówić o najbardziej aktualnych wyzwaniach przed którymi stoi cały sektor. Do wyzwań tych należą m.in.: rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej, nowoczesnego i efektywnego ciepłownictwa,  energetyki rozproszonej, cyfryzacji i wszystkich nowoczesnych technologii dla sektora.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest wspólnie przez Rady Programowe EuroPower oraz OZE Power. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji centralnej, regulator, przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i polskiej gospodarki.

Rada Programowa EuroPOWER & OZE POWER

dr Leszek Juchniewicz

Przewodniczący Rady Programowej EuroPower

Piotr Rutkowski

Sekretarz Rady Programowej

Maciej Bando

Przewodniczący Rady Programowej OZE Power

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Gość Honorowy

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Karol Rabenda

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, GRENEVIA S.A.

Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu, PGE S.A.

Ireneusz Krupa

Członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa

dr Andrzej Modzelewski

Prezes Zarządu, E.ON Polska S.A.

Arkadiusz Sekściński

Prezes Zarządu, PGE Baltica

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Wiceprezes ds. Operatora, TAURON Dystrybucja

Maciej Stryjecki

Dyrektor ds. Rozwoju Morskiej Energii Wiatrowej, POLENERGIA S.A

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, PKN Orlen

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu, Gaz-system S.A.

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Partnerzy 37. edycji EuroPOWER & 7. edycji OZE POWER

Zakres tematyczny

37. EuroPOWER i 7. OZE POWER

 • Filary transformacji energetycznej – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040)
 • Wpływ wojny w Ukrainie na kształt procesów transformacyjnych w Polsce
 • Efektywność energetyczna w dobie kryzysu – balans między rentownością projektów a cenami akceptowalnymi dla odbiorców końcowych
 • Magazyny energii jako kluczowy element bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego
 • Znaczące przyspieszenie planowania inwestycji w sieci dystrybucyjne i ich finansowanie
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
 • Bariery w digitalizacji energetyki – technologiczne, prawne, regulacyjne
 • ESG jako kluczowy element transformacji sektora energetycznego
 • Jakie są perspektywy, a jakie bariery rozwoju OZE w Polsce?
 • Bankowalne projekty energetyczne
 • Jak zrealizować ambitne plany stworzenia sektora energetyki jądrowej w Polsce?
 • Wdrożenie strategii w celu poprawy infrastruktury energetycznej dla elektromobilności
 • Potencjał biogazu i biometanu – energia z odpadów – szansa na tańszy prąd i ciepło

Czytaj więcej →

Dlaczego warto wziąć udział w EuroPOWER & OZE POWER

"Ja zawsze z przyjemnością uczestniczę w tych konferencjach. Jest to znakomite miejsce wymiany poglądów, spotkań ludzi z różnych branż, ale przede wszystkim branży energetycznej – i to zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i konsumentów. A jak wiadomo, dla regulatora - regulacja i równoważenie interesów jest najważniejszym celem."

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019

"Konferencja EuroPOWER jest ciekawą okazją do dyskusji w ramach paneli. Jest zawsze możliwość zadawania pytań, internauci także mogą zadawać te pytania, a w kuluarach można spotkać osobistości świata energetyki i gospodarki."

Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert

"EuroPOWER to jedna z najlepszych konferencji energetycznych w Polsce. Doskonali prelegenci- zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego są tu na miejscu, ze wszystkimi można nawiązać kontakt i prowadzić ciekawe rozmowy."

Maciej Ciszewski, Doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki, Komisja Europejska

„Wszelkie konferencje (...), wszelkie debaty związane ze sprawiedliwą transformacją, z neutralnością klimatyczną są w tych czasach ogromnie potrzebne. Potrzebne są, by inspirować się nawzajem, szukać rozwiązań, ale też, żeby inspirować administrację dobrymi rozwiązaniami.”

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej