36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER

7-8 Listopada 2022
The Westin Warsaw Hotel

Relacja z 35. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER
& 5. edycji OZE POWERKonferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER od początku  powstania stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty funkcjonowania i rozwoju branży energetycznej.

Organizowane przez MMC Polska wydarzenie, jest najważniejszą konferencją energetyczną  w kraju. Naszą misją jest stworzenie efektywnej platformy dialogu będącej miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Tworząc program wydarzenia bierzemy pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczno-polityczną, aby mówić o najbardziej aktualnych wyzwaniach przed którymi stoi cały sektor. Do wyzwań tych należą m.in.: rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej, nowoczesnego i efektywnego ciepłownictwa,  energetyki rozproszonej, cyfryzacji i wszystkich nowoczesnych technologii dla sektora.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest wspólnie przez Rady Programowe EuroPower oraz OZE Power. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji centralnej, regulator, przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i polskiej gospodarki.

Rada Programowa EuroPOWER & OZE POWER

dr Leszek Juchniewicz

Przewodniczący Rady Programowej EuroPower

Piotr Rutkowski

Sekretarz Rady Programowej

Maciej Bando

Przewodniczący Rady Programowej OZE Power

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, Famur S.A.

Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu, PGE S.A.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Ireneusz Krupa

Członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa

dr Andrzej Modzelewski

Prezes Zarządu, E.ON Polska S.A.

Arkadiusz Sekściński

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG

Tomasz Siwak

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea S.A.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Prezes Zarządu, PGNiG S.A.

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu, Gaz-system S.A.

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Partnerzy 36. edycji EuroPOWER & 6. edycji OZE POWER

Zakres tematyczny

36. EuroPOWER i 6. OZE POWER

 • Transformacja i bezpieczeństwo energetyczne w Europie i Polsce
 • Cyberbezpieczeństwo w energetyce
 • Finansowanie inwestycji energetycznych
 • Energia OZE w Polsce
 • Ciepłownictwo – rozwój i wytwarzanie oraz potencjał i możliwości
 • Transformacja energetyczna a digitalizacja
 • Data Economy
 • Energetyka atomowa
 • Polska energetyka wiatrowa
 • Sieci elektroenergetyczne, przesyłowe i dystrybucyjne – nowa filozofia funkcjonowania sieci
 • Elektryfikacja transportu

Czytaj więcej →

Dlaczego warto wziąć udział w EuroPOWER & OZE POWER

"Ja zawsze z przyjemnością uczestniczę w tych konferencjach. Jest to znakomite miejsce wymiany poglądów, spotkań ludzi z różnych branż, ale przede wszystkim branży energetycznej – i to zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i konsumentów. A jak wiadomo, dla regulatora - regulacja i równoważenie interesów jest najważniejszym celem."

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019

"Konferencja EuroPOWER jest ciekawą okazją do dyskusji w ramach paneli. Jest zawsze możliwość zadawania pytań, internauci także mogą zadawać te pytania, a w kuluarach można spotkać osobistości świata energetyki i gospodarki."

Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert

"EuroPOWER to jedna z najlepszych konferencji energetycznych w Polsce. Doskonali prelegenci- zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego są tu na miejscu, ze wszystkimi można nawiązać kontakt i prowadzić ciekawe rozmowy."

Maciej Ciszewski, Doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki, Komisja Europejska

„Wszelkie konferencje (...), wszelkie debaty związane ze sprawiedliwą transformacją, z neutralnością klimatyczną są w tych czasach ogromnie potrzebne. Potrzebne są, by inspirować się nawzajem, szukać rozwiązań, ale też, żeby inspirować administrację dobrymi rozwiązaniami.”

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej