Konkurs | 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER

Konkurs

Liderzy Świata Energii

Ogłoszenie wyników Konkursu LIDERZY ŚWIATA ENERGII odbędzie

się 17 listopada 2020 r. podczas jesiennej 32.edycji Konferencji

EuroPower & OZE Power w Sheraton Grand Warsaw

Konkurs Liderzy Świata Energii od wielu lat ma na celu popularyzację osób, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym przyczynili się w Polsce do rozwoju rynku energetycznego, najciekawszych oferowanych tam produktów i rozwiązań a także do promocji polskiej myśli technicznej w zakresie energetyki. W najbliższej edycji po raz pierwszy kategorię będą promowały również „zieloną energetykę”

Konkurs jest inicjatywą wspólną dla Konferencji Energetycznej EuroPOWER i Kongresu OZE POWER.

Kategorie Konkursowe:

  • Człowiek Roku – Kategoria dedykowana politykom, wizjonerom, ekspertom
  • Manager Roku – Kategoria skierowana do najlepszych managerów, prezesów i innowatorów na rynku
  • Producent OZE Roku – Kategoria skierowana do producentów energii ze źródeł odnawialnych (kluczowe inwestycje, największe przedsięwzięcia)
  • Projekt Roku – Kategoria dedykowana najlepszym inicjatywom i inwestycjom rozwijającym branżę energetyczną w Polsce i wpływającą na przyszłość energetyki w naszym kraju
  • Innowacja Roku – Kategoria promująca innowacyjne technologie i rozwiązania w energetyce
  • Dostawca Rozwiązań dla Sektora – Kategoria skierowana do firm, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora energii i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży.
  • Zielona Energia dla Regionów – Kategoria promująca inwestycje OZE z wielkim wpływem na społeczeństwo lokalne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej