Konkurs | 32. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konkurs

Liderzy Świata Energii

Ogłoszenie wyników Konkursu LIDERZY ŚWIATA ENERGII odbędzie się 16 listopada 2020 r.

Konkurs Liderzy Świata Energii od wielu lat ma na celu popularyzację osób, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym przyczynili się w Polsce do rozwoju rynku energetycznego, najciekawszych oferowanych tam produktów i rozwiązań a także do promocji polskiej myśli technicznej w zakresie energetyki. W najbliższej edycji po raz pierwszy kategorię będą promowały również „zieloną energetykę”

Konkurs jest inicjatywą wspólną dla Konferencji Energetycznej EuroPOWER i Kongresu OZE POWER. Wręczenie nagród będzie zwieńczeniem pierwszego dnia obu wydarzeń.

Kategorie Konkursowe:

  • Człowiek Roku – Kategoria dedykowana politykom, wizjonerom, ekspertom
  • Manager Roku – Kategoria skierowana do najlepszych managerów, prezesów i innowatorów na rynku
  • Producent Roku – Kategoria skierowana do największych producentów energii (kluczowe inwestycje, udane restrukturyzacje, znaczące innowacje w spółkach, które produkują energie)
  • Producent OZE Roku – Kategoria skierowana do producentów energii ze źródeł odnawialnych (kluczowe inwestycje, największe przedsięwzięcia)
  • Projekt Roku – Kategoria dedykowana najlepszym inicjatywom i inwestycjom rozwijającym branżę energetyczną w Polsce i wpływającą na przyszłość energetyki w naszym kraju
  • Innowacja Roku – Kategoria promująca innowacyjne technologie, pomysły, inicjatywy i rozwiązania w energetyce
  • Dostawca Rozwiązań dla Sektora – Kategoria skierowana do firm, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora energii i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży.
  • Zielona Energia dla Regionów – Kategoria promująca mniejsze inwestycje OZE jednak z wielkim wpływem na społeczeństwo lokalne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej