Konkurs – 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Konkurs

Liderzy Świata Energii

Konkurs “Liderzy Świata Energii” to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu uhonorowanie i docenienie wybitnych osiągnięć, innowacji i zaangażowania w sektorze energetycznym. To prestiżowe wyróżnienie, które gromadzi czołowych liderów i innowatorów, którzy przyczyniają się do rozwoju czystej i zrównoważonej energii oraz celebruje zaangażowanie społeczne i globalną odpowiedzialność w sektorze energetycznym.

Naszym głównym celem jest nagradzanie i promowanie tych jednostek, które wnoszą wyjątkowy wkład w przekształcanie krajobrazu energetycznego. Chcemy wyróżnić osoby i organizacje, które są prekursorami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, cyfryzacji i innowacji technologicznych w sektorze energetycznym.

Konkurs oraz Gala to cykliczne wydarzenie, które odbywa się podczas wiosennych edycji konferencji.

 

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 14 marca 2024r.

 

Kategorie Konkursowe:

 

Manager Roku

Kategoria skierowana do najlepszych managerów, prezesów i innowatorów na rynku, którzy zarządzają spółkami energetycznymi i firmami z otoczenia biznesowego.

Lider Odnawialnych Źródeł Energii*

Nagroda dla firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w dziedzinie energii odnawialnej: fotowoltaika, energetyka wiatrowa (offshore i onshore), biogaz, wodór, geotermia etc. Dla wszystkich firm branży OZE: developerów, inwestorów, podwykonawców, spółki technologiczne, klastry, spółdzielnie, producenci energii z OZE.

Lider Efektywności Energetycznej w Gospodarce*

Wyróżnienie dla firm, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle, budownictwie, transporcie lub usługach. Sukcesy inwestycyjne w obszarze optymalizacji procesów przemysłowych dążących do efektywności energetycznej. Podmioty wspierające „odpowiedzialną energochłonność”. Kategoria dla firm przemysłowych, transportowych, budowlanych, zwłaszcza tych, które są częścią sektora o wysokim zużyciu energii (przemysł energochłonny) oraz usług.

Dostawca Rozwiązań dla Sektora Energii

Kategoria skierowana do firm IT, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora energii i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży.

Innowacja Roku w Energetyce*

Nagroda dla produktów, rozwiązań, usług lub konkretnego wdrożenia w spółkach energetycznych opartych o nowoczesne technologie. Nagradzamy produkt lub rozwiązanie IT stworzone dla branży energetycznej.

Lider Transformacji Energetycznej*

Nagroda honoruje spółki energetyczne oraz firmy z otoczenia biznesowego, które wykazały się wyjątkową zdolnością do kierowania i przyspieszania procesu transformacji energetycznej. Nagroda ta docenia osiągnięcia w zakresie adaptacji do zmieniającego się krajobrazu energetycznego. Promuje zrównoważone praktyki oraz inwestycje w technologie i innowacje, które zmieniają sposób produkcji i dystrybucji energii. Kategoria dla spółek energetycznych (elektroenergetyka, gazownictwo, paliwa, ciepłownictwo etc.) oraz spółek ich otoczenia biznesowego.

Lider Młodego Pokolenia w Energetyce

Nagroda honoruje młode talenty i liderów, którzy wykazują się pasją, zaangażowaniem i wyjątkowym wkładem w rozwijanie zrównoważonej przyszłości energetyki. Kategoria dla młodych liderów, naukowców, ekologów, aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub influencerów wnoszących nową energię do przemian w branży i działających na rzecz transformacji energetycznej Polski.

Lider Świata Energii

Nagroda dla polityków, wizjonerów, wielkich postaci branży energetycznej. Nagroda honoruje zarówno osiągnięcia zawodowe, jak i zaangażowanie w rozwój sektora i wpływ na kształtowanie jego przyszłości oraz kreowanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych i innowacyjność sektora. Honorowe wyróżnienie kapituły.

Nagrody tej nie ma wśród kategorii do nominacji z rynku.

Lider Świata Energii: Nagroda Publiczności

Nagroda specjalna, przyznawana w trybie głosowania publicznego. Zagłosować może każda osoba fizyczna lub przedstawiciel spółki prawa handlowego. Do wyboru będą wszystkie nominacje ze wszystkich kategorii. Głosowanie online odbędzie się po zamknięciu nominacji w dwóch etapach – poprzez formularz na stronie www, gdzie wyłonione zostaną trzy nominacje z największą liczbą głosów, a następnie na konferencji, poprzez oddanie głosu poprzez aplikację VEVOX.

Nagrody tej nie ma wśród kategorii do nominacji z rynku.

*organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród w kilku podkategoriach

 

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konkursie? Chcesz uzyskać więcej szczegółów?

Aneta Ślepowrońska, kom: +48 535 900 812, a.slepowronska@konferencjaeuropower.plŚledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej