Nominowani | 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER

Nominowani

Nominowani w konkursie Liderzy Świata Energii za rok 2019

Manager Roku

Dawid Zieliński, Prezes Zarządu, Columbus Energy

za wieloletni wkład upowszechniania i promocji fotowoltaiki oraz pionierskie prace i pomysły, które stały się podstawą projektowania i wdrażania systemu paneli fotowoltaicznych w Polsce.

Założyciel i prezes Zarządu Columbus Energy, lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Ukończył studia inżynierskie z elektrotechniki na AGH w Krakowie. Na co dzień przedsiębiorca, wizjoner oraz osoba aktywnie działająca na rzecz ekologii, energetyki rozproszonej i zrównoważonego rozwoju. Od 2007 roku zdobywał doświadczenie menedżerskie, pracując dla Heiderlberg Technology Centre, Air BP, czy też MARS Polska. W 2009 skupił się na odnawialnych źródłach energii. Od 6 lat z sukcesem rozwija Columbus Energy – spółkę, której zaufało już ponad 14 000 rodzin i firm. Kapitalizacja Spółki to ponad 900 000 000 zł. Dawid Zieliński to człowiek pełen dobrej energii i pasji. Każdego dnia przekraczając swoje granice, pokazuje, że chcieć to móc. Inspirujący i odpowiedzialny lider dynamicznie rozwijającej się organizacji Columbus Energy.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu, PKN Orlen

za dążenia w budowie multienergetycznego koncernu konkurującego na globalnym rynku oraz zieloną transformację zakładającą neutralność emisyjną w 2050 roku.

Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, Respect Energy

za stworzenie pierwszej w Polsce firmy energetycznej dostarczającej klientom wyłącznie energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.Respect Energy SA działa aktualnie w 21 rynkach, a w przeciągu nadchodzących dwóch lat chce być obecna w prawie wszystkich krajach Europy.

Właściciel i prezes zarządu Respect Energy S.A. (dawniej TRMEW Obrót S.A) Za stworzenie pierwszej w Polsce firmy energetycznej dostarczającej klientom wyłącznie energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Trzykrotny zdobywca tytułu Maklera Roku (2014, 2015, 2016) przyznawanego przez Towarową Giełdę Energii. Na TGE debiutował w 2011 roku jako najmłodszy makler w Polsce. W kwietniu 2017 roku stał się akcjonariuszem TRMEW Obrót – spółki utworzonej w 2013 roku przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. W maju 2017 roku spółka rozpoczęła obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii. Od tego czasu pod wodzą Sebastiana Jabłońskiego osiągnęła imponującą dynamikę rozwoju. W okresie od 2016 do 2019 roku jej obrót wzrósł z 19 mln zł do 2,79 mld zł. W TRMEW Obrót S.A. powstał również jeden z najlepszych zespołów handlu hurtowego energią w Europie. Respect Energy SA działa aktualnie w 21 rynkach, a w przeciągu nadchodzących dwóch lat chce być obecna w prawie wszystkich krajach Europy. Kolejnymi rynkami, na które zamierza wejść są Japonia i Stany Zjednoczone. 30 września spółka ogłosiła, że w 2020 roku zamierza osiągnąć zysk EBITDA w wysokości 100 mln złotych. Respect Energy jest jedyną spółką energetyczną w Polsce, której miks energetyczny składa się tylko z energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Prąd dostarczany do końcowych odbiorców pochodzi wyłącznie od ponad 300 wytwórców – elektrowni wodnych, słonecznych, wiatrowych oraz biogazowni. Strategia firmy wynika z przekonań jej właściciela, który myśli o przyszłości naszej planety, chce działać „tu i teraz”, aby chronić jej zasoby. Do współpracy zaprasza podmioty, które w swoich działaniach kierują się tą właśnie filozofią. Sebastian Jabłoński jest wizjonerem, który zmienia branżę energetyczną, zwolennikiem turkusowego zarządzania. Chce, aby jego dzieci oddychały świeżym powietrzem. Firma dba o zasoby naturalne, kierując się szacunkiem do natury i do człowieka.

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź

za umacnianie polskiego biznesu na globalnym rynku i jego efekty dla polskiej gospodarki.

dr Stanisław Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

za wieloletni wkład upowszechniania i promocji fotowoltaiki oraz pionierskie prace i pomysły, które stały się podstawą projektowania i wdrażania systemu paneli fotowoltaicznych w Polsce.

Dr Stanisław M. Pietruszko jest powszechnie uznawany za wybitnego i inspirującego lidera w dziedzinie fotowoltaiki w Polsce i Europie. Posiada wyjątkową pasję i jasną wizję energii słonecznej dla długoterminowej przyszłości energetycznej, która napędzała jego ciągłą pracę i nowe inicjatywy. Poświęcił swoje życie tej idei i był zaangażowany w wiele aspektów PV. Jego działania mają na celu promowanie powszechnego wykorzystania energii fotowoltaicznej jako realistycznego, niezawodnego i ekonomicznie zasadnego źródła energii elektrycznej oraz stanowią cenny wkład w rozwój czystszego, zrównoważonego miksu energetycznego w Europie i Polsce.
Pionierskie prace i pomysły dr Pietruszko stały się podstawą projektowania i wdrażania systemów PV w Polsce, takich jak:
• 1999 – pierwszy w Polsce sygnał drogowy zasilany PV
• 2001 – pierwszy w Polsce system PV podłączony do sieci Jest to najdłużej działający i monitorowany system PV w Polsce
• 2007 – Centrum Fotowoltaiki na PW z pierwszą w Polsce elewacją PV
Brał również udział w przygotowaniu raportów, opracowań doradczych i strategii rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Zawsze zapewniał wsparcie i wskazówki przedstawicielom rządu i innym zainteresowanym stronom związanym z kształtowaniem polityk sektora energetycznego. Jego działania przekonały wielu decydentów do korzystnych cech PV.
Wysoko ceniona jest wiedza dr S. M. Pietruszko. Był członkiem European Photovoltaic Technology Platform, polskim obserwatorem IEA PVPS. Ściśle współpracuje z odpowiednimi władzami na szczeblu europejskim i krajowym.
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV POLAND) powstało w 2005 roku z jego inicjatywy.
Dr Pietruszko w zakresie upowszechniania i promocji fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii należy do liderów, Już w latach 1992-1995 prowadził warsztaty z PV, kiedy fotowoltaika była praktycznie nieznana w Polsce.
Dr Pietruszko stworzył Ośrodek Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (w 2014 r. Dziś, u zarania polskiego rynku fotowoltaicznego, którego rozwój inspirował i pomagał dr Pietruszko, ludzie patrzą na niego i jego dojrzałe wskazówki dotyczące lepszej odnawialnej przyszłości Polski i Europy.

Producent OZE Roku

Polska Grupa Biogazowa

za innowacyjne oraz efektywne technologie produkcji biogazu oraz zaawansowane systemy informatyczne umożliwiające prowadzenie procesu produkcji biogazu w sposób zdalny i w pełni zautomatyzowany. W skali roku instalacje PGB pozwalają wytworzyć ok. 70 tyś. MWh energii elektrycznej oraz ponad 200 tyś. GJ ciepła.

Sun Investment Group

za dostarczenie ponad 109 GWh zielonej energii do polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwój kolejnych instalacji solarnych o mocy 600 MW, znajdujących się aktualnie w fazie rozwoju.

Projekt Roku

Wdrożenie kompleksowego systemu billingowego SAP for Utilities dla segmentu obrotu i dystrybucji energii w PKP Energetyka

wraz z portalem obsługi sprzedawców opartym o technologię chmurową SAP Cloud Platform.

PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku, jednak korzenie jej działalności sięgają jeszcze początków XX wieku. W DNA firmy znajduje się szukanie optymalizacji oraz zwiększanie efektywności, co często związane jest z podejmowaniem trudnych decyzji biznesowych i projektowych. Swój wzrost i rozwój opiera na pozycji lidera w zakresie usług elektroenergetycznych dla kolei w Polsce oraz usług budowlanych i utrzymania sieci trakcyjnych. Realizacja celów firmy oparta jest o takie wartości jak Jakość, Bezpieczeństwo, Zaangażowanie i Efektywność, stąd też naturalnym wyborem do stworzenia kompleksowego systemu billingowego dystrybucji energii był system SAP for Utilities, wraz z portalem obsługi sprzedawców opartym o technologię chmurową SAP Cloud Platform.

Następnym krokiem zakończonym sukcesem w roku 2020 było wdrożenie SAP for Utilities dla obszaru obrotu PKP Energetyka. Partnerem wdrożeniowym była firma IT Util. Jesteśmy przekonani, iż rozwiązanie SAP for Utilities przyczyni się do dalszego rozwoju firmy PKP Energetyka oraz wysokiego poziomu satysfakcji klientów segmentu dystrybucji i obrotu.

Projekt Copernic

za projekt finansowania farm PV poprzez zakup tokenów udziałowych na blockchainie

Copernic to projekt, który zrodził się z inicjatywy multiprzedsiębiorcy – Rahima Blaka. Innowator i wizjoner pragnący lepszego świata dla swoich dzieci stworzył projekt zmieniający otaczający nas świat na lepsze, za sprawą energii odnawialnej. Emisja CO2 w Polsce jest najwyższa od 20 lat, dlatego naszą misją i celem jest stworzenie Polski bez smogu i węgla! A to wszystko dzięki energii słonecznej.
Copernic to inicjatywa zakładająca społecznościową budowę farm PV. Chcemy dać możliwość dosłownie każdemu zostania producentem OZE poprzez zakup tokenów udziałowych w naszych farmach PV. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę do powstania zielonej energii – może być jej producentem i pomóc Polsce w zwiększeniu udziału OZE w miksie energetycznym.
Stawiamy na społecznościowe finansowanie farm, które niską barierą wejścia zachęca do wsparcia inwestycji. Zależy nam, aby było ono popularyzowane i promowane. Technologia blockchain wspiera projekt, daje przewagę technologiczną, pozbawia bariery wejścia, umożliwia nabycie udziału w farmie PV już za 4 zł. Wytworzoną energię elektryczną można sprzedać na giełdzie (gwarantujemy odkup na Kanga Exchange), magazynować i traktować jako instrument inwestycyjny lub zużyć ją u siebie w domu.
Początkowym założeniem firmy była budowa stu farm fotowoltaicznych, ale widząc zaangażowanie społeczne oraz potencjał biznesowy, chcemy, żeby była to liczba oscylująca wokół tysiąca. Obecnie jesteśmy na etapie finalizacji finansowania farmy w Starym Dzikowie (woj. podkarpackie). Doceniamy wsparcie społeczności przy jej powstawaniu i mamy nadzieję na jeszcze większe jej zaangażowanie przy kolejnych inwestycjach.
Poza budową farm celem Copernica jest edukacja oraz budowanie społeczności świadomej zastosowania ekologicznych rozwiązań w produkcji zielonej energii elektrycznej. W obszarze działalności firmy będą również badania nad innowacjami w obszarze CleanTech.
copernic.io

Uruchomienie standardu komunikacji rynkowej w oparciu o EDIFACT dla rynku gazu przez Polską Spółkę Gazownictwa

Dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o uruchomienie w 2020 komunikacji rynkowej EDIFACT w oparciu o standard GS1 dla punktów wyjścia.
W 2020 roku PSG uruchomiło standard komunikacji rynkowej w oparciu o komunikację EDIFACT dla rynku gazu w Polsce. Standard EDIFACT i EDIG@S jest powszechnie obowiązującym standardem wymiany informacji na rynku Utilities w krajach Europy zachodniej. Na rynku Polskim został on przystosowanych do polskiego rynku we współpracy z A2 Customer Care sp. z o.o. [A2CC]. Efektem tej współpracy jest remigracja w lipcu 2020 PoD (punktów dostawy gazu) do standardu GS1. Obecnie ok 50% rynku gazu korzysta z tego standardu, a do końca 2021 wszyscy Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej w Polsce (ok. 7 mln) będą obsługiwani za pomocą komunikacji opartej o EDIFACT.
PSG jako główna podmiot świadczący usługę dystrybucji paliwa gazowego w Polsce konsekwentnie buduje i uruchamia procesy wymiany danych pomiędzy uczestnikami Rynku Gazu w oparciu o standard EDIFACT / EDIG@S. Wszystkie zadania realizowane są z wykorzystaniem narzędzi SAP tj. SAP for Utillities, SAP IDE (Intercompany Data Exchange), SAP MPM (Market Process Management).
Dzięki zastosowaniu narzędzi SAP takie procesy jak zmiana sprzedawcy, rozpoczęcie / zakończenie dostawy czy wymiana informacji pomiarowej i rozliczeniowej odbywają się w sposób w pełni zautomatyzowany w większości przypadków w czasie rzeczywistym.
Rozwiązania SAP należą do wiodących produktów na rynku światowym w zakresie wymiany informacji rynkowej pomiędzy uczestnikami rynku energii i gazu. Partnerem technologicznym wdrożeń EDIFACT na rynku gazu jest spółka A2CC należąca do GK Atende.

Budowa farmy wiatrowej Przykona przez Energę OZE

Innowacja Roku

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o – za konsekwentne i systematyczne udoskonalanie komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku, w oparciu o technologię SAP

PSG jako główna spółka dystrybucji paliwa gazowego w Polsce konsekwentnie buduje i uruchamia procesy wymiany danych pomiędzy uczestnikami Rynku Gazu w oparciu o standard EDIFACT / Edig@s realizowany za pomocą portfela rozwiązań SAP dla energetyki, w tym w szczególności SAP IDE (Intercompany Data Exchange), SAP MPM (Market Process Management).
W lipcu 2020 roku PSG uruchomiło nową wersję komunikatów obsługującą Punkty Poboru Gazu w standardzie GS1 oraz nowe typy komunikatów rynkowych. Dzięki zastosowaniu narzędzi SAP takie procesy jak zmiana sprzedawcy, rozpoczęcie / zakończenie dostawy czy wymiana informacji pomiarowej zarówno w zakresie profili energii, jak i odczytów dyskretnych odbywają się w sposób w pełni zautomatyzowany w większości przypadków w czasie praktycznie rzeczywistym.
Rozwiązania te należą do wiodących produktów na rynku światowym w zakresie wymiany informacji rynkowej pomiędzy uczestnikami rynku energii i gazu. Partnerem technologicznym wdrożeń EDIFACT / Edig@s na rynku gazu jest spółka A2CC należąca do GK Atende.

Magazyny energii Grupy Energa

za uruchomienie innowacyjnego i największego bateryjnego magazyny energii w polskiej energetyce, który umożliwi optymalizację niezawodności dostaw energii z odnawialnych źródeł energii

Polsko-japoński projekt SPS (ang. Special Protection Scheme) /BESS (ang. Battery Energy Storage System) zrealizowany został pomiędzy liderami branży energetyki odnawialnej. Po stronie japońskiej są to : japońska organizacja rządowa NEDO, Hitachi Ltd., Showa Denko Materials Co., oraz po stronie polskiej: Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Energa OZE (EOZE) oraz Energa Operator (EOP).
Obecnie jest to pierwszy tak innowacyjny i największy bateryjny magazyn energii (BME) w polskiej energetyce. Większość prac dotyczących budowy i wyposażenia magazynu na FW Bystra należącej do EOZE zrealizowano w roku 2019, prace instalacyjne zakończono w 2020. W roku 2020 Energa OZE, we współpracy z pozostałymi uczestnikami Projektu, zrealizowała bardzo szeroki program testów integracyjnych i funkcjonalnych magazynu. Od czerwca 2020 magazyn wszedł w roczny okres monitorowania, w czasie którego uczestnicy Projektu będą realizować szeroki program badań BME pracującego w sieci elektroenergetycznej.
Najważniejszą korzyścią z budowy innowacyjnego magazynu jest możliwość optymalizacji niezawodności dostaw energii z odnawialnych źródeł energii. Dzięki magazynowi dostępność energii może być w pewnej mierze uniezależniona od warunków pogodowych, które w przypadku OZE mają największy wpływ na wolumen energii dostarczanej do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, magazyn energii ma na celu odciążenie sieci przy nadmiernej generacji wolumenu energii ze źródeł odnawialnych. Inne istotne cechy i funkcje magazynu to możliwość regulacji częstotliwości w sieci oraz wpływ na jakość produkowanej energii elektrycznej. Umożliwiają to zastosowane rozwiązania w postaci hybrydowego wykorzystania różnych rodzajów baterii i nowoczesnych systemów sterownia.
W wyniku polsko – japońskiej współpracy kilku podmiotów wdrożono na polskim rynku rozwiązanie, w oparciu o najnowsze technologie firmy Hitachi i innych liderów branżowych. Dzięki temu energia będzie magazynowana w okresach, gdy produkcja przeważa nad zużyciem i wykorzystywana, kiedy zużycie przeważa nad produkcją. Spowoduje to, że produkcja energii z elektrowni konwencjonalnych nie będzie musiała być dostosowywana do chwilowego zużycia. A to, z kolei przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia emisji CO2, a jednocześnie dodatnio wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Magazyny energii to przyszłość polskiej energetyki odnawialnej. Bez nich, masowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii nie będzie możliwe na szeroką skalę. Grupa Energa Orlen, PSE oraz Hitachi, Ltd., Showa Denko Materials postawili właśnie pierwszy, bardzo istotny krok w transformacji polskiego sektora energetycznego.

Usługa Columbus Energy pod klucz

za usługę Columbus Energy pod klucz w ramach której każdy poszczególny etap realizacji instalacji jest objęty troską – począwszy od indywidualnego opracowania projektu, pozyskania finansowania, aż po montaż, podłączenie do sieci i serwis instalacji.

Usługa Columbus Energy pod klucz
Instalacje fotowoltaiczne od ponad 5 lat są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie fotowoltaiki dla gospodarstw domowych, biznesu i długoterminowych inwestycji w farmy fotowoltaiczne realizowanym przez Columbus Energy. Instalacje fotowoltaiczne to wydajna technologia pozyskiwania energii ze słońca oraz ekologiczna przyszłość naszego kraju. Fotowoltaika to troska o poprawę jakości życia zwykłych ludzi, czyli sposób na obniżenie rachunków za prąd oraz czyste powietrze. Nasze instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie na osiągnięcie darmowego i czystego prądu ze Słońca, które wyznaczają standardy jakości oraz stawiają na nowoczesną technologię. Każdy poszczególny etap realizacji instalacji objęty jest troską – począwszy od indywidualnego opracowanego projektu, pozyskania finansowania, aż po montaż, podłączenie do sieci i serwis instalacji. Nasze rozwiązanie to ponadto inwestycja w rozwój biznesu, która zwiększa atrakcyjność nieruchomości komercyjnej, jest rozwojową inwestycją pozwalającą zmniejszyć koszty operacyjne. Pracę instalacji można kontrolować dzięki aplikacji mobilnej, która zapewnia komfort dla inwestorów i użytkowników. Columbus Energy S.A. na koniec roku 2019 dostarczył ponad 14 000 rodzinom i przedsiębiorcom w Polsce instalację fotowoltaiczną pod klucz z usługą Columbus Care oraz 15-letną Gwarancją Totalną na każdy element instalacji.
Dostarczamy gotowe rozwiązania pod klucz zgodnie z wartościami:
#tempo #talent #troska #technologia

Finansowanie farm fotowoltaicznych firmy Copernic poprzez zakup tokenów udziałowych na blockchainie

Blockchain i tokenizacja pozwalają współfinansować farmy PV, z licznych, niewielkich kwot od wielu inwestorów powstaną konkretne duże farmy

Finansowanie farm PV poprzez zakup tokenów udziałowych na blockchainie.

Tokenizacja jest formą cyfryzacji biznesu opartą na zdecentralizowanej technologii blockchain, czyli platformie transakcyjnej w rozproszonej infrastrukturze sieciowej. Blockchain to publiczny i jawny rejestr, do którego dostęp może uzyskać każdy. Tokenizacja polega na tworzeniu tokenów i ścisłym przypisywaniu ich do konkretnego projektu, firmy lub osoby.

Forma ta świetnie sprawdza się jako nowoczesny sposób pozyskiwania kapitału, wpisujący się w finansowanie społecznościowe – zbiórkę drobnych kwot od wielu inwestorów. Wprowadza token, będący cyfrowym prawem własności do dzierżawy farmy i wygenerowanej przez nią zielonej energii elektrycznej. Wszyscy powinniśmy wziąć odpowiedzialność za transformację energetyczną naszego kraju. Niestety wysoki próg wejścia w branżę OZE pozbawiał takiej możliwości przeciętnego Polaka.

Naprzeciw tym ograniczeniom wychodzi projekt Copernic. Technologia blockchain i tokenizacja znacznie obniżyły próg wejścia w inwestycję budowy farm fotowoltaicznych. Dzięki tej nowoczesnej technologii możemy budować społeczność, która nie tylko chce, ale dzięki tokenizacji, może wpływać na rozwój branży OZE w Polsce. Każdy może stać się producentem zielonej energii – nie jest to determinowane przez zasób portfela.

Obecnie jeden token udziałowy możemy nabyć za 4 zł, a platforma mosaico, na której dokonujemy zakupu, pozwala zrealizować transakcję już od 50 zł. Projekt Copernic zakłada budowę dużych farm PV na terenie całej Polski. Pierwsze z nich są już na etapie wdrożenia.

Blockchain i tokenizacja pozwalają współfinansować farmy PV. Z licznych, niewielkich kwot od wielu inwestorów powstaną konkretne, duże farmy, które będą produkować czystą, zielona energię. Projekt Copernic i jego innowacyjna forma stwarzają możliwości, aby każdy z nas został producentem OZE i przyczynił się do transformacji energetycznej naszego kraju.

copernic.io

https://www.youtube.com/watch?v=4r3-5TSPzDI

Zakup elektrolizera HyLYZER 1000-30 Hydrogenics Europe przez ZE PAK do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy

za zakup elektrolizera HyLYZER 1000-30 od firmy Hydrogenics Europe. Instalacja posłuży do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy.

Dostarczenie przez NMG Technologies Gminie Długosiodło oprogramowania umożliwiającego analizę wydajności i efektywności zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych oraz kontrolę i monitoring zużycia mediów w budynkach objętych projektem.

Dostawca Rozwiązań dla Sektora

GK Atende

za budowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii SAP, wychodzących naprzeciw wyzwaniom współczesnej energetyki

GK Atedne zasługuje na szczególne wyróżnienie za:

1. realizację wdrożeń systemów billingowych, obsługi klienta oraz zarządzania majątkiem na rynku gazu i energii, które wykorzystują najlepsze praktyki zawarte w rozwiązaniach z grup produktów SAP for Utilities, CRM for Utilities,

2. stosowanie nowoczesnych technologii SAP oferowanych przez produkty oparte na bazie danych SAP HANA,

3. skuteczne wdrażanie elektronicznych narzędzi komunikacji rynkowej, opartej o komunikaty EDIFACT i EDIG@S z wykorzystaniem produktów SAP Market Process Management i SAP Intercompany Data Exchange, stanowiących fundament deregulacji i liberalizacji rynku energii i gazu.

Wszystkie wdrożenia w technologii SAP realizowane są przez dedykowaną spółkę zależną A2 Customer Care, która wykorzystuje rozwiązania dla rynku Utilities. Dzięki temu, uzupełnia portfolio produktów i usług oferowanych przez podmioty z grupy GK Atende.

Szeroki zakres rozwiązań dla sektora energetycznego dostarczany w GK Atende pozwala na realizację największych i najbardziej złożonych projektów dla branży energetycznej. Należy tu również wskazać na inne podmioty z GK Atende, takie jak Atende Software i Phoenix Systems, które projektują oraz dostarczają rozwiązania dla współczesnej energetyki umożliwiające zdalny pomiar parametrów generacji i poboru energii elektrycznej, w tym sterowanie świadczeniem usług.

Spółki z GK Atende oferują m.in.:
– system do zarządzania inteligentnymi licznikami energii w sieciach energetycznych Smart Grid,
– projekty liczników oraz koncentratorów nowej generacji tworzone we współpracy z Grupą Apator,
– system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix RTOS dla urządzeń IoT oraz besmart.energy
– platformę do zarządzania klastrami energii, udostępniająca zestaw funkcji wpierających m.in. predykcję produkcji i zużycia energii,
– bilansowanie z wykorzystaniem modeli uwzględniających magazynowanie energii i predykcję cen na Towarowej Giełdzie Energii.

Wieloletnie doświadczenie GK Atende wynika z realizacji pierwszego, a zarazem największego tego typu projektu w regionie Środkowej Europie dla Energa Operator.

Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.

za wprowadzenie do swojej oferty szereg nowoczesnych produktów, stacji ładowania dużej mocy, dedykowanych samochodom elektrycznym.

Zielona energia dla regionów

Sun Investment Group

za zrealizowane projekty o łącznej mocy 109 MW, w 11 województwach, które dostarczyły ponad 109 GWh zielonej energii do polskiego systemu elektroenergetycznego.

Sun Investment Group (SIG) razem ze spółkami zależnymi tworzą jedną z największych grup zajmujących się fotowoltaiką w Europie Środkowej oraz Krajach Bałtyckich. Kluczowymi rynkami dla SIG są Polska, Litwa, Włochy i Hiszpania.

Portfolio SIG składa się ze 132 MW zainstalowanej mocy, co pozwolił firmie znaleźć się w rankingu TOP 50 European Solar Developers 2020, stworzonym przez Solarplaza. Kolejne 1000 MW znajduje się aktualnie w fazie rozwoju.

Do osiągnięć SIG należą również pomyślne transakcje z wieloma uznanymi partnerami. Od mniejszych firm rodzinnych i regionalnych funduszy infrastrukturalnych po światowych zarządców aktywami takich jak Lightsource BP i Aberdeen Standard Investments czy Ignitis Group.

SIG działa dynamicznie na polskim rynku OZE od 2017 roku. W tym czasie stworzyliśmy w kraju obszerny zespół ekspertów z zakresu fotowoltaiki oraz zrealizowaliśmy projekty o łącznej mocy 109 MW, w 11 województwach. Dostarczamy ponad 109 GWh zielonej energii do polskiego systemu elektroenergetycznego. Planujemy rozwój kolejnych instalacji solarnych w Polsce, projekty o mocy 600 MW, znajdują się aktualnie w fazie rozwoju.

Ogromny sukces 2020 roku to sprzedaż portfela projektów do Ignitis Group, była to największa transakcja tego typu w Europie środkowej w bieżącym roku. Łączna moc elektrowni wyniesie 170 MW i zostaną przygotowane w modelu „pod klucz”.

Jako jedna z największych firm zajmująca się energią odnawialną w Polsce, mamy poczucie wagi podejmowanych przez nas działań w związku z ochroną środowiska i aktywizacją społeczności, poprzez edukację ekologiczną oraz współpracę z lokalnymi firmami.

Projekty SIG w Polsce: https://suninvestmentgroup.com/pl/
Filmy z realizacji:
o Polska: https://youtu.be/MZTfdqn6Zt4

R Power

za rozwój projektów fotowoltaicznych w całej Polsce o mocy ponad 1000 MWp. R.POWER działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych

R.POWER jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. W ciągu ostatnich lat wygrała aukcje solarne na łączną moc instalacji prawie 300 MWp. Tylko w Polsce, firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 1000 MWp. Poza Polską, R.POWER rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.POWER działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych (O&M) poprzez swoją spółkę NOMAD Electric Services.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach

za wyprodukowanie 6500 MWh energii z biogazu w Wodnym Parku energii z biogazu w Wodnym Parku Tychy.

W ubiegłym roku w Wodnym Parku Tychy udało się wyprodukować 6500 MWh energii z biogazu. To tyle, ile potrzeba do zasilenia przez ponad rok 10-tysięcznego miasta.

Do wyprodukowania takiej ilości energii w najnowocześniejszym bloku elektrowni konwencjonalnej zużyto by 2478 ton węgla, co stanowi równowartość 36 pełnych wagonów kolejowych. Część wyprodukowanej energii, dokładnie 3000 MWh, zostało sprzedane do sieci. https://portalkomunalny.pl/wodny-park-tychy-samowystarczalny-energetycznie-dzieki-biogazowi-z-oczyszczalni-400814/

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej