Nominowani | 37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER

Nominowani

Nominowani w konkursie Liderzy Świata Energii za rok 2021

Manager Roku

Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP ENERGETYKA

Leszek Hołda, wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i członek zarządu PKP Energetyka to jedna z kluczowych osób zaangażowanych w realizację programu Zielona Kolej®.

To kompleksowa inicjatywa transformacji źródeł zasilania branży kolejowej na przyjazne środowisku OZE, tak by osiągnąć poziom 85% do 2030 roku, a docelowo 100%. Realizacja programu sprawi, że kolej będzie jeszcze bardziej ekologiczna co wpłynie na wzrost konkurencyjności całego sektora. Program Zielona Kolej to odpowiedź na wyzwania klimatyczne i zintegrowane spojrzenie na zagadnienie zrównoważonego transportu. Jest też wielką szansą dla sektora kolejowego aby stał się on prekursorem w zakresie neutralności klimatycznej w branży transportowej, co spowoduje zwiększenie jego konkurencyjności i przyciągnięcie nowych potoków towarów i pasażerów. Poprzez realizację programu Zielona Kolej sektor wspiera cele polityki klimatycznej naszego kraju oraz tworzy przestrzeń do inwestycji w lokalne, odnawialne źródła energii.

Kamil Sankowski, Członek Zarządu Polenergia Fotowoltaika S.A.

Kamil Sankowski jest odpowiedzialny za spektakularny sukces sprzedażowy, produktowy i marketingowy Polenergia Fotowoltaika (dawniej Edison Energia). Spółki, która w niespełna 2 lata stała się kluczowym graczem na szeroko pojętym rynku OZE i w tak krótkim czasie zainstalowała u klientów ponad 20 000 instalacji fotowoltaicznych.

Pod jego kierownictwem nie tylko stała się drugą największą firmą sprzedażowo-instalacyjną w Polsce, oferującą innowacyjne rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, ciepła i optymalizacji zużycia energii, ale też rozrosła się do prężnie działającej organizacji, która aktualnie liczy blisko 1500 pracowników i współpracowników. Sukces działań Kamila potwierdza również fakt, że po 2 latach spółka pozyskała silnego branżowego inwestora – Grupę Polenergia, a transakcja jest aktualnie największą tego typu umową w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych. Mottem życiowym Kamila jest fraza – „Ty kreujesz swoją przyszłość”, dlatego spółka przez cały czas wprowadza do swojej oferty nowoczesne produkty – utrzymując pozycję lidera rynku i wskazując nowe kierunki rozwoju branży. Polenergia Fotowoltaika może pochwalić się m.in. własnymi modułami fotowoltaicznymi o mocy 500 Wp – ALVA Solar Full Black, jak również autorską aplikacją na tablety i smartfony, dzięki której klienci mogą m.in. monitorować pracę swojej instalacji (zarówno modułów jak i inwertera) czy sprawdzać dane o emisji CO2, którą ograniczyli dzięki elektrowni słonecznej. Dzięki sprawnemu managementowi, profesjonalnej obsłudze klienta oraz wprowadzanym technologiom – spółka może pochwalić się również tysiącami pozytywnych opinii klientów ze średnią oceną 4,5 w Google, co plasuje ją na jedną z najczęściej wybieranych firm fotowoltaicznych w Polsce. Kamil ma bogate doświadczenie w branży, od początku kariery zawodowej związany z branżą OZE. Jest inżynierem technologii energii odnawialnej, członkiem Rady Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i Polskiego Stowarzyszenia Energii Słonecznej oraz prelegentem wielu branżowych konferencji.

Ewa Sikora, Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR

Od ponad 5 lat zarządza i nadzoruje w sektorze energetycznym zakresem obsługi klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, sprzedawców energii elektrycznej prowadzących działalność na obszarze działania jednego z 5 Operatorów w Polsce tj. ENERGA-OPERATOR SA oraz zakresem zapewniającym liczniki energii elektrycznej i inne urządzenia stanowiące infrastrukturę pomiarową Spółki, a także zarządzam rozliczeniami za świadczoną usługę podstawową Spółki jaką jest dostawa energii elektrycznej.

Zarządza zespołem, który 130 osobami tworzy Pion, w strukturze organizacyjnej, podlegając bezpośrednio pod Zarząd Spółki, a w działalności operacyjnej zarządzam pracą w 6 Oddziałach firmy,. W 2021 roku z zespołem, osiągnęła wdrożenia ponad 50% liczników zdalnego odczytu funkcjonujących na sieci, u ponad 1,6 mln klientów przyłączonych do naszej sieci, wdrażając rozwiązanie, które technologicznie jest wyróżniane jako innowacyjne w Europie. Dalej prowadzi z zespołem rozwój pierwszego w Polsce narzędzia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego na taką skalę, którym jest system informatyczny klasy CRM i biling, którego podstawą funkcjonowania są europejskiej standardy komunikacji ze sprzedawcami energii el. (na wzór standardów Forum ebix), stawiając Spółkę ENERGA-OPERATOR SA na pierwszym miejscu gotowości dostosowania do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, wdrażanego przez PSE SA. Poprzez ciągłe dążenie do usprawniania procesów operacyjnych osiągnęła realizację celów, których efektem w samym roku 2021 jest ograniczenie o kilkadziesiąt milionów złotych kosztów operacyjnych. Tworzy zespołowi przestrzeń pracy, dzięki której w rozwiązaniach operacyjnych pracownicy tworzą i uruchamiają autoroboty, wykorzystując narzędzia informatyczne w miejsce realizowania ręcznie masowych operacji rynkowych. Dzięki temu dążymy do stałego skracania czasów obsługi zgłoszeń otrzymywanych z rynku. Uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, które mają zmieniać polską energetykę w kierunku transformacji energetycznej, która w mojej ocenie jest nieunikniona i pilnie potrzebna uczestnikom tego rynku. W 2021 roku obdarzono ją zaufaniem w Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej powierzając mi rolę Koordynatora Rady Dyrektorów Dystrybucji, która odpowiedzialna jest m.in. za wprowadzanie zmian transformacyjnych w obszarze obsługi klientów przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i rozwój infrastruktury pomiarowej. Kierując się w pracy zawodowej stałym rozwojem osobistym, a co ważniejsze prowadzonego zespołu oraz przede wszystkim firmy, na rzecz której pracuję jestem jednym z reprezentantów Polski w Walnym Zgromadzeniu europejskiego stowarzyszenia OSD: EU DSO Entity, powołanego na podstawie Dyrektywy o funkcjonowania rynku energii, żeby właściwie definiować i wprowadzać w branży energetycznej zmiany wynikające z Zielonego Ładu.

Luiz Hanania, Wiceprezes Zarządu, Grupa Veolia w Polsce

Pan Prezes Luiz Hanania jako regionalny CFO pokazał niezwykła konsekwencję w swoim działaniu wprowadzając Veolię na drogę zrównoważonego rozwoju oraz całościowej i głębokiej transformacji cyfrowej.

Wyróżnia się tutaj otwartość Veolii na wykorzystanie chmury obliczeniowej i nowoczesnych rozwiązań chmurowych, w tym RISE with SAP, Google Cloud Platform. Ponadto kompleksowe projekty takie jak Inteligentna Sieć Ciepłownicza w zakresie działalności podstawowej czy tez Veolia BES (Building Energy Systems) w obrębie nowych usług. Veolia Polska jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw sektora Utilities w Polsce. Jej główna działalność obejmuje produkcję i dystrybucję ciepła systemowego. Veolia jest także obecna w segmencie wod-kan oraz zarządzaniu odpadami. Transformacja energetyczna wymaga bardzo znaczącej zmiany filozofii działania w praktyczniej wszystkich obszarach i procesach biznesowych. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy w organizacji jest lider wspierający budowę klarownej strategii biznesowej ściśle powiązanej ze strategią cyfrową oraz będący championem zmian i operacjonalizacji strategii.

Producent Roku

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Spółka PGE GiEK odpowiedzialna jest za wydobywanie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej. W jej skład wchodzi 7 oddziałów:
→ Elektrownie: Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik, i Dolna Odra
→ Kopalnie Węgla Brunatnego: Bełchatów i Turów
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. W 2021 r. produkcja we wszystkich elektrowniach PGE GiEK pokryła ponad 36% krajowego zapotrzebowania na energię. Elektrownie PGE GiEK były w 2021 r. gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, dostarczając do systemu energetycznego ponad 57 tys. GWh energii elektrycznej i zaspokajając potrzeby energetyczne ok. 20 mln gospodarstw domowych. W ubiegłym roku dostarczyliśmy na rynki lokalne ok. 5 mln GJ ciepła.
Produkcja energii w elektrowniach PGE GiEK odbywa się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. Spółka w trosce o ochronę naturalnych ekosystemów w swoim otoczeniu realizuje szereg projektów inwestycyjnych, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Działania proekologiczne koncentrują się na ograniczeniu emisji gazów i pyłów, rekultywacji terenów pogórniczych, ochronie wód i gleb, a także gospodarce odpadami i ubocznymi produktami spalania.
Spółka PGE GiEK osiągnęła znaczny postęp w obszarze ochrony środowiska, stosując w swoich jednostkach technologie, które nie tylko znacznie ograniczyły emisje substancji do atmosfery, ale wyprzedziły daty graniczne rozpoczęcia obowiązywania norm zawartych w europejskich Konkluzjach BAT. Tylko w Elektrowni Bełchatów, która pokrywa do 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, emisja dwutlenku siarki na przestrzeni ostatnich 32 lat zredukowana została o 89%, tlenków azotu o 53% oraz pyłów aż o 98%.a

Prosumenci – mikroinstalacje PV

Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w 2021 wynosiła 7670 MW, z czego moc mikroinstalacji PV wyniosła 5 857,4 MW. Na koniec ubiegłego roku w Polsce było 845 505 prosumentów. Nagrodzić należy wszystkich prosumentów – chodzi o trend i przyrost, który się dokonał.

Inwestycja Roku

Przejęcie Edison Energia przez Polenergię

Przejęcie Edison Energia to kolejny krok do realizacji strategii Polenergii, która z dużej spółki, działającej na rynku hurtowym, staje się jedną z firm energetycznych skutecznie konkurującej na rynku klienta końcowego” powiedział Michał Michalski prezes Polenergii.

Powstała z tego przejęcia Polenergia Fotowoltaika jako jedna z najszybciej rozwijających się polskich spółek energetycznych w sektorze instalacji fotowoltaicznych. W 2020 r. jako Edison Energia zajęła 3. miejsce pod względem zainstalowanej mocy w mikroinstalacjach, wśród firm objętych badaniem przeprowadzonym przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Oferują innowacyjne rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, ciepła i optymalizacji zużycia energii. Każdego miesiąca realizują ponad 1000 instalacji w gospodarstwach domowych i firmach.
W ich ofercie znajdują się m.in. najwyższej jakości instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, carporty, stacje ładowania samochodów elektrycznych, smart home i bilansowanie energii 1:1.
Wytyczają kierunki polskiej transformacji energetycznej. Są aktywną częścią Polenergia S.A. – największej polskiej prywatnej grupy energetycznej dostarczająca energię z przyszłości z ekosystemem innowacyjnych technologicznych rozwiązań opartych całkowicie na czystej i zielonej energii odnawialnej.
Klienci Polenergia to duże, średnie oraz małe przedsiębiorstwa, a także odbiorcy indywidualni dostrzegający wyzwania przyszłości – w tym konieczność zmiany sposobu korzystania z energii.
Misją grupy jest aktywne wspieranie transformacji polskiego rynku energetycznego poprzez rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawialnych źródeł energii, a także dążenie do osiągnięcia w 2051 roku neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej.
Wizją oraz kierunkiem, w którym podąża grupa nazywamy Nową Energetyką. Rozumiany jako ekosystem innowacyjnych rozwiązań, których fundamentem są zaawansowane technologiczne zielone źródła energii oraz innowacyjne produkty tworzone zgodnie z rozwijanym przez nas standardem Energia 2051.

Transformacja spółki FAMUR

W maju 2021 r. Grupa FAMUR, producent maszyn górniczych, ogłosiła modyfikację kierunków strategicznych, aby skorzystać z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek i stać się liderem zielonej transformacji.

Pierwszym etapem było wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie FAMUR na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu minimum 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.
Projekt Solartechnik to jeden z czołowych podmiotów na polskim rynku odnawialnych źródeł energii z doświadczeniem zdobytym na 10 europejskich rynkach w ramach budowy projektów o mocy ponad 300MW.
Inwestycja Famuru w sektor fotowoltaiki to efekt modyfikacji kierunków strategicznych w obliczu zmieniającego się dynamicznie otoczenia gospodarczego. Kompetencje Grupy w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ – stabilnego i długoterminowego inwestora – pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy. Przewagi i szeroko pojęty kapitał rozwojowy, jaki wniosły we wspólne przedsięwzięcie FAMUR i TDJ oraz wyjątkowe kompetencje i doświadczenie zespołu PST, stanowią unikalną bazę do jego szybkiego i efektywnego skalowania.
W wyniku inwestycji powstał podmiot, w którym skoncentrowane są projekty i kompetencje, niezbędne do realizacji planów w obszarze PV. W powstałej strukturze Grupa FAMUR ma kontrolny pakiet udziałów.
Dzięki konsolidacji potencjału trzech firm FAMUR uzyskał ponad 1,5 GW mocy projektów PV w portfelu i konsekwentnie rozwija ofertę usług z zakresu budowy i realizacji wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B. Jednym z pierwszych efektów dokonanej przez Grupę FAMUR inwestycji było zawarcie wraz z PST umowy z Energą – Obrót SA na sprzedaż energii elektrycznej o wartości ok. 143 mln zł. Skuteczność wspólnych działań potwierdza również wygranie ponad 100 MW projektów PV w czerwcowej aukcji URE oraz 58 MW (wraz z 5 projektami powyżej 1 MW) w grudniu 2021 r.

Podpisanie umowy KGHM i amerykańskiej NuScale Power

W ramach współpracy wybudowanych 4 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o mocy zainstalowanej ok. 1GW. To potencjalnie największa tego typu inwestycja na świecie.

Innowacja Roku

Mikrosieć w Bytomiu

Innowacja TAURONA – mikrosieć w Bytomiu, czyli mała sieć elektroenergetyczna pozwala na zagwarantowanie, nawet w sytuacjach ekstremalnych, dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych.

Uruchomiony w Bytomiu system dysponuje mocami wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi oraz stabilizującymi system magazynem energii i agragatorem gazowym. Jest to pierwszy w Polsce funkcjonujący układ mikrosieci.
Jest to instalacja uruchomiona na terenie dawnej kopalni Szombierki mikrosieć składa się z dwóch instalacji fotowoltaicznych; pięciu mikroturbin wiatrowych; agregatu gazowego; magazynu energii; oraz innowacyjnej stacji transformatorowej. Ponadto instalacja zostanie wyposażona w systemy bezpieczeństwa, system monitoringu, oświetlenie, stację meteorologiczną.
Sercem całej instalacji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM) koordynujący pracę wszystkich elementów mikrosieci. Odpowiada on także za utrzymanie bilansu energetycznego i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas pracy off-grid czyli poza siecią energetyczną. W ten sposób System Zarządzania Mikrosiecią naśladuje pracę całego systemu elektroenergetycznego – z tą różnicą, że odbywa się to lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wytwórczych mikrosieci. Mikrosieć to zaawansowana technologicznie odpowiedź na coraz bardziej zauważalny trend do integracji źródeł rozproszonych w większe struktury. Zdolność do pracy wyspowej zapewni dostęp do energii nawet w przypadku blackoutu albo przerw w dostawie energii wywołanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

ABB Ability Optimax VPP

Produkt: ABB Ability Optimax VPP (z ang. Virtual Power Plant, skrót VPP) (Wirtualna Elektrownia) – technologia inteligentnych sieci
ABB Ability Optimax VPP – Wirtualna Elektrownia, łączy w jedną pulę mocy wiele rozproszonych geograficznie jednostek wytwórczych, zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych, a także magazyny energii oraz odbiorców i konsumentów.

Połączone jednostki tworzą zoptymalizowany ekosystem, pozwalający dynamicznie planować i dostosowywać produkcję oraz inteligentnie handlować na rynku energii przy jak najniższych kosztach operacyjnych. Ponad to, Optimax pozwala na zagregowanie danych z różnych podsystemów w celu efektywnego zarządzania inteligentną i złożoną siecią aby zaspokoić interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Wprowadzenie nowych kategorii produktów ubezpieczeniowych PZU Eko Energia oraz PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca

Za nowe produkty PZU na rynku ubezpieczeń skierowane do prosumentów oraz deweloperów farm fotowoltaicznych i energetyki wiatrowej. PZU Eko Energia to ubezpieczenie dla właścicieli urządzeń OZE, które zabezpiecza ich przed różnymi ryzykami.

Jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku. Większość firm proponuje tylko podstawową ochronę urządzeń OZE w ramach ubezpieczeń nieruchomości. Polisa PZU Eko Energia została specjalnie stworzona, by kompleksowo chronić instalacje OZE na wypadek różnego rodzaju zdarzeń.
Polisa PZU Eko Energia chroni instalację fotowoltaiczną (w tym ładowarkę samochodową oraz akumulator) od wszystkich ryzyk, czyli utraty, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia w wyniku np. awarii, pożaru, przepięcia, powodzi, wichury, gradu czy innych gwałtownych zjawisk pogodowych, a także dewastacji i kradzieży.
Klient może również otrzymać odszkodowanie za straty finansowe m.in. w sytuacji, gdy instalacja nie działa w związku ze szkodą w ubezpieczeniu urządzeń eko od wszystkich ryzyk i zaczyna się większe zużycie prądu z „tradycyjnych” źródeł lub z powodu niższej produkcji energii elektrycznej niż zakładana, np. z powodu zbyt małego nasłonecznienia lub zbyt wysokich temperatur.
PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca to produkty dla przedsiębiorców, których działalność związana jest z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE. Ubezpieczenia obejmują szkody powstałe w elektrowni wiatrowej i instalacji fotowoltaicznej w wyniku ognia, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, powodzi, kradzieży z włamaniem, dewastacji, uszkodzeń, awarii, przepięć, zwarć, wad materiałowych i montażowych. Klienci korporacyjni mogą też ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzoną działalnością polegającą na produkcji energii, w tym w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu, jakim jest energia elektryczna. Zakres ochrony może obejmować szkody w postaci czystej straty finansowej, będącej następstwem niedostarczenia energii elektrycznej lub dostarczenia energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach. Obie polisy chronią urządzenia odpowiedzialne bezpośrednio za generowanie energii, całą infrastrukturę towarzyszącą i infrastrukturę pomocniczą.

Dostawca Rozwiązań dla Sektora

FAMUR

Za stworzenie innowacyjnej sali SIGMA (Service in Grid Monitoring Area). TFAMUR, podążając za trendami Przemysłu 4.0, systematycznie rozwija narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu.

W ramach tego działania została opracowana i wdrożona koncepcja stworzenia innowacyjnej sali SIGMA (Service in Grid Monitoring Area). To idea oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak Virtual Reality (VR), webex, smart glasses i smart mining. Sala SIMGA umożliwia użytkownikom współpracę on-line z klientami, pozwala na prowadzenie analizy parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także na połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie. Od kilku miesięcy w sali SIGMIA prowadzone są szkolenia, konferencje oraz spotkania z klientami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Sala Service in Grid Monitoring Area (SIGMA) funkcjonuje od września 2021 roku w katowickiej siedzibie Grupy FAMUR. Od tego czasu wykorzystywana jest do prowadzenia szkoleń z obsługi maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez spółkę a także spotkań wewnętrznych i zewnętrznych. Najwyższej jakości wyposażenie umożliwia optymalizację obsługi serwisowej poprzez sprawną diagnostykę i wsparcie techniczne dla klientów z różnych gałęzi przemysłu. FAMUR jest jedną z pierwszych firm w Polsce oferującą produkty dla przemysłu, która korzysta z narzędzi smart grid w relacjach z klientami. Umożliwiają one nie tylko prowadzenie szybkiej diagnostyki on-line, ale również wspieranie klientów i pracowników serwisu w rozwiązywaniu problemów. Sala SIGMA w szczególny sposób rozszerza ofertę skierowaną do naszych klientów, a zdalna obsługa procesów pozwala w znacznym stopniu zwiększyć efektywność działań poprzez m.in. skrócenie czasu wykonywanych czynności serwisowych. Za pomocą sali SIGMA realizowane są połączenia z serwisami zagranicznymi, które wspierają klientów w zakresie obsługi serwisowej czy naprawy urządzeń.

ABB

Za produkt ABB Ability Optimax VPP (z ang. Virtual Power Plant, skrót VPP) (Wirtualna Elektrownia) – technologia inteligentnych sieci
ABB Ability Optimax VPP – Wirtualna Elektrownia, łączy w jedną pulę mocy wiele rozproszonych geograficznie jednostek wytwórczych, zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych, a także magazyny energii oraz odbiorców i konsumentów.

Połączone jednostki tworzą zoptymalizowany ekosystem, pozwalający dynamicznie planować i dostosowywać produkcję oraz inteligentnie handlować na rynku energii przy jak najniższych kosztach operacyjnych. Ponad to, Optimax pozwala na zagregowanie danych z różnych podsystemów w celu efektywnego zarządzania inteligentną i złożoną siecią aby zaspokoić interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej