Nominowani | 32. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Nominowani

Nominowani w konkursie Liderzy Świata Energii za rok 2018

Człowiek Roku

Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

za inicjatywę polityki środowiskowej COP24

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce napisanej w latach 2013-2015, wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności. Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać. 27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24.

Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

za wysiłek na rzecz uniezależnienia Polski od rosyjskich dostaw gazu

Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta. W latach 2005–2007 wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 23 listopada 2005r. do 5 listopada 2007r. był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do Polski. W 2008 został doradcą szefa BBN i członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. Po śmierci Lecha Kaczyńskiego zrezygnował z tych funkcji. Później został doradcą w konserwatywnym think tanku New Direction utworzonym w Brukseli przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W wyborach parlamentarnych w 2011 był bezpartyjnym kandydatem do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nowosądeckim. Uzyskał mandat poselski, otrzymując 5388 głosów. 23 grudnia 2015 powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna

za rozwój największej grupy energetycznej w Polsce

Polski inżynier, menedżer i urzędnik państwowy, w latach 2015–2016 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 22 marca 2016r. Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna powołała go w skład zarządu i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu spółki od 31 marca 2016r.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Producent Roku

Grupa Fortum

za rozwój infrastruktury ciepłowniczej we Wrocławiu

W 2018 Grupa Fortum przeznaczyła na to ponad 60 mln złotych. Dzięki rozbudowie, modernizacji sieci i nowym przyłączeniom w całym mieście zlikwidowano około 1600 palenisk i indywidualnych pieców.

Energa Wytwarzanie

za elektrownię fotowoltaiczną w Czernikowie

Uruchomiona w 2015 roku farma PV w Czernikowie koło Torunia to największa w Polsce instalacja tego typu. Jej moc sięga ok. 4 MW. Spółka Energa Wytwarzanie to jedna z największych krajowych grup energetycznych w Polsce. Działalność segmentu wytwarzania związana jest z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz świadczeniem usług systemowych.

Grupa Enea

za wzrost produkcji energii elektrycznej w 2018 r.

Największy wzrost EBITDA nastąpił w obszarze wytwarzania, który wypracował 869 mln zł (wzrost o 18,1% r/r). Grupa Enea zwiększyła produkcję energii elektrycznej do poziomu 26,5 TWh, o 26,4% r/r. Było to możliwe między innymi dzięki pracy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. B11 przyczynił się też do rekordu produkcji energii w całej 50-letniej historii zakładu, który odnotowano w lipcu.

Tauron Dystrybucja

za rozwój technologii fotowoltaicznych

Liczba przyłączonych w 2018 roku mikroinstalacji OZE była dwukrotnie wyższa, niż w 2017. Zdecydowana większość z przyłączonych w ub. roku przez Tauron mikroinstalacji wykorzystuje technologię fotowoltaiczną. Największy przyrost przyłączonych instalacji OZE spółka Tauron Dystrybucja zanotowała w IV kw. 2018 r. – było ich ponad 3 tys. o łącznej mocy 28 MW.

PGE Dystybucja

za przyłączenie do swojej sieci więcej mikroinstalacji OZE

W 2018 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci za przyłączenie do swojej sieci więcej mikroinstalacji OZE niż we wszystkich wcześniejszych latach razem wziętych. Czwarty kwartał by i większych odnawialnych źródeł energii. W obu przypadkach niemal 100 proc. nowych mocy to fotowoltaika.

Innowacja Roku

Fundacja Veolia Polska

za edukacyjny program Ciepło dla Pragi bazujący na innowacyjnych metodach partycypacyjnych

Na potrzebę zwiększania wiedzy na temat efektywności energetycznej i wzmacniania postaw proekologicznych. Program wykorzystuje jedną z najbardziej popularnych gier komputerowych na świecie Minecraft©. EcoCraft to specjalnie stworzony dodatek, do którego mogą być przenoszone informacje ze świata rzeczywistego, a także planowane zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dodatek powstał dzięki ścisłej współpracy Centrum UNEP/GRID-Warszawa z Fundacją EduGIS oraz firmą GEODAN, a dzięki Fundacji Veolia Polska został po raz pierwszy zastosowany w działaniach edukacyjnych w Polsce właśnie przy programie Ciepło dla Pragi.W ramach programu przeprowadzono konkurs dla zespołów młodzieżowych na najlepszy projekt obrazujący „Dzielnicę Marzeń” i działania angażujące mieszkańców w mechanizmy dialogu społecznego. Pilotaż programu realizowany był na Pradze Północ. Wzięło w nim udział 80 młodych mieszkańców. Ostatecznie do konkursu zostało zgłoszonych aż 15 pomysłów na zmiany dzielnicy w kierunku bardziej efektywnej energetycznie (w tym proponujące innowacyjne rozwiązania, jak np. lokalne instalacje czystego powietrza, graffiti stworzone farbą antysmogową czy latarnie hybrydowe). W program zaangażowali się także mieszkańcy Pragi – ponad 200 osób zagłosowało na wybrane projekty dzielnicy marzeń.10 finalistów otrzymało nagrody w wysokości 800 zł/każdy. 4 najlepsze zespoły otrzymały granty na realizację wybranych elementów projektów. Program jest efektem współpracy międzysektorowej na rzecz wzmacniania efektywności energetycznej. Realizowany był przez Fundację Veolia Polska w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przy wsparciu Veolii Energii Warszawa i Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Dzięki współpracy wielu podmiotów i synergii kompetencji, ekologiczne projekty młodzieży mają szansę na implementację i wniesienie realnych pozytywnych zmian w swoim otoczeniu//www.cieplodlapragi.pl

Asseco Poland S.A.

za wdrożenie AUMS Digital dla Elektroprivreda Srbije. Projekt obejmował zakup i wdrożenie oprogramowania do dostępu do konta ONLINE

Omnikanałowość

Miniaplikacje: elastyczność indywidualizacja

 • Dobór Miniaplikacji w zależności od profilu klienta
 • Pełna swoboda samodzielnej zmiany układu i sposobu zarządzania miniaplikacjami
 • Dowolność w kreowaniu oferty dla wybranej kategorii klientów, nie odbierając im swobody decyzji

Różnorodność

 • Nieograniczone możliwości indywidualnego konfigurowania funkcjonalności systemu
 • Nieograniczone możliwości implementowania w systemie podziału klientów na segmenty
 • Zastosowanie więcej niż jednego projektu interfejsu graficznego (UI/UX), dostosowanego do specyficznych cech każdej linii biznesowej

Jedna aplikacja dla wielu typów urządzeń

 • Automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego klient korzysta w danym momencie
 • Zoptymalizowana forma interfejsu użytkownika (GUI) dla danego typu urządzenia oraz właściwości jego ekranu.
 • Dostęp do systemu za pomocą przeglądarek urządzeń mobilnych oraz aplikacji hybrydowej

Uniwersalna platforma sprzedaży produktów i usług.

Społeczność użytkowników.

Korzyści:

 • Poprawa jakości obsługi klienta przez doradców
 • Integracja procesów obsługi klienta realizowanych w różnych kanałach (omnichannel),
 • Możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów w zakresie kreowania produktów i optymalizacji procesów obsługi,
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – obniżenie kosztów,
 • Jednorodne środowisko pracy doradcy pozwalające na realizację procesów omnikanałowej obsługi klienta.
 • Jedno spójne środowisko niezależnie od typu urządzenie (PC, tablet, smartfon), Klient korzysta z jednej aplikacji na wszystkich urządzeniach.
 • Segmentacja: możliwość dostosowania palety oferowanych usług oraz sposobu korzystania z poszczególnych funkcjonalności do możliwości i oczekiwań poszczególnych grup klientów oraz do indywidualnych upodobań klienta,
 • Skrócenie czasu udostępniania klientom nowych produktów i usług dzięki zastosowanej technologii (RWD) oraz unikalnej konstrukcji systemu,
 • Obniżenie kosztów utrzymania systemu internetowego i mobilnego dzięki eliminacji konieczności utrzymywania odrębnych rozwiązań dla poszczególnych typów, marek i wersji urządzeń (technologia RWD)
  • Otwarta architektura; bez Vendor lock-in
 • Krótki „time-to-market”
 • Tańsza implementacja sprintów funkcjonalnych: wspólny kod dla aplikacji webowych i mobilnych

InnoEnergy

za wspieranie start-upów mających bezpośredni wpływ na transformację na czystą energię w Europie

InnoEnergy to fundusz inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart. Poprzez wiedzę, finansowanie oraz sieć kontaktów wspierana jest komercjalizacja produktów i ich wprowadzenie na rynki międzynarodowe.
The Business Booster w Kopenhadze opublikował raport Impact. Udowadnia on, że działania InnoEnergy wspierające start-upy mają bezpośredni wpływ na transformację na czystą energię w Europie.

Apator Metrix

za wysokiej klasy gazomierz inteligentny iSMART

Opracowany przez polską spółką Apator Metrix gazomierz stanowi innowacyjne urządzenie pomiarowe IoT. iSMART to jedno z pierwszych urządzeń przeznaczonych na wschodzący rynek inteligentnych sieci gazowniczych. Jako pierwszy gazomierz w Polsce przeszedł testy zgodności z wymaganiami protokołu SMART-GAS. Urządzenie cieszy się dużym zainteresowaniem klientów z Polski, Włoch, Litwy, Ukrainy i Belgii. Gazomierz może by produkowany w różnych konfiguracjach funkcjonalnych. Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego Phoenix-RTOS możliwe jest wykorzystanie szerokiej gamy stosów sieciowych (m.in. WM-BUS, ZigBee) i protokołów komunikacyjnych (m.in. SMART-GAS, DLMS/COSEM). Urządzenie posiada liczydło elektroniczne i wyposażone jest w temperaturową korekcję objętości, kulowy zawór odcinający przepływ gazu i moduł komunikacji. Spełnia wszystkie wymagania zgodności CE m.in. MID, ATEX, EMC oraz RED. Pomiar objętości i przepływu gazu realizowany jest przez dedykowane oprogramowanie metrologiczne, a za logikę zbierania danych pomiarowych i udostępniania ich systemom zewnętrznym odpowiedzialny jest osobny moduł oprogramowania. Całość oprogramowania działa pod kontrolą polskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS.

Handlowiec Roku

Enea Operator

za realizacje inwestycji związanych z przyłączaniem klientów do sieci oraz poprawą niezawodności dostaw

W latach 2014-2018 Enea Operator zainwestowała blisko 4,7 mld zł. W 2018 roku zysk operacyjny spółki wyniósł około 576 mln zł wobec prawie 569 mln zł w 2017 roku. W minionym roku Enea Operator zarobiła netto około 418,5 mln zł wobec niespełna 415,1 mln zł w 2017 roku.

Alpiq Energy SE in Poland

za rozwój marki Po Prostu Energia

Po Prostu Energia to marka spółki Po Prostu Energia S.A. Ta natomiast należy do szwajcarskiej grupy ALPIQ, która działa w 29 państwach Europy. ALPIQ, poza sprzedażą energii elektrycznej, zajmuje się również jej produkcją. Na polskim rynku, to jedyna firma energetyczna, w której cały proces podpisywania umowy na sprzedaż prądu odbywa się online.

PGNiG Obrót Detaliczny

za inicjatywę: Prąd, gaz i ciepło od jednej firmy

PGNiG jest polskim liderem jeśli chodzi o dystrybucję i sprzedaż gazu, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm. Jako koncern multienergetyczny, oferujący jednocześnie prąd, gaz oraz ciepło.

AXPO Polska

za kompleksową ofertę sprzedaży energii i gazu dla MŚP

Axpo oferuje innowacyjne produkty energetyczne i działa na ponad 30 rynkach w Europie i USA. W Polsce firmie zaufało już 10.000 małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce przoduje w rankingach sprzedawców energii.

Dostawca Rozwiązań dla Sektora

PGE Systemy

za rozpoczęcie budowy energetycznej sieci LTE w częstotliwości 450 MHz

PGE Systemy należy do Polskiej Grupy Energetycznej, której to grupie świadczy usługi ICT. Spółka znajduje się w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. PGE Systemy wykorzystując pasmo 450 MHz uruchomiła tzw. prywatną sieć w technologii LTE.

MINDMADE SP.Z O.O

za PIK – interoperacyjny system łączności o wysokim bezpieczeństwie informatycznym

PIK – rozwiązanie które:

 • Spełnia wymagania, porozumienia warsztatowego PKN-CEN/CWA 15537 wer. luty 2008 rok „Operacje sieciocentryczne. Architektura zorientowana usługowo w ramach zarzadzania kryzysowego cywilno-wojskowego”
 • Działa w oparciu o standard LTE i integruje istniejące rozwiązania TETRA / DMR / Analog z LTE 450 co w efekcie daje:
  • Zweryfikowaną wdrożeniami pewność łączności na terytorium całego kraju bez ograniczenia się do zasięgu jednej sieci.
  • Bezpieczeństwo inwestycji dla firm, które obecnie posiadają już inne systemy łączności.
  • Możliwość szybkiego dołączania innych użytkowników jak np. służby bezpieczeństwa publicznego w przypadku sytuacji kryzysowych.
 • Jest skalowalne – to oznacza, iż można dostarczyć jeden system dla energetyki i podzielić go na wirtualne podsieci. Przykład – tworzymy podsieci PSE / Energa/ PGE/Tauron/Enea.
 • Wirtualne podsieci działają osobno, poprzez własne konsole dyspozytorskie zintegrowane z łącznością natywną operatora i LTE 450.
 • Pomimo, że każda z tych podsieci działa w separacji to w przypadku potrzeby, wybrany dyspozytor lokalny może zarządzać użytkownikami innych operatorów (za ich zgodą).
 • Jest zabezpieczone kryptograficznie (polskie rozwiązania) pod względem informatycznym.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej