Kapituła konkursu | 35. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 5. OZE POWER

Kapituła konkursu

Kapituła Konkursu

dr Leszek Juchniewicz
Przewodniczący Kapituły
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019
Piotr Rutkowski
Pełnomocnik Zarządu ds. Energii, Orange Polska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
Politechnika Warszawska
prof. Waldemar Skomudek
Politechnika Opolska
dr Janusz Steinhoff
Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Tomasz Zadroga
Przewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER
Igor Zesiuk
Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Knowledge Providers
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej