Kapituła konkursu – 40. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER

Kapituła konkursu

Kapituła Konkursu

dr Leszek Juchniewicz

Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych; Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER & OZE POWER

Piotr Rutkowski

Sekretarz Rady Programowej

Dariusz Wieczorek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Jacek Babczyński

Partner, Venture Investors Ltd.

Dominik Brodacki

Analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Wojciech Jakóbik

Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny, Biznes Alert

Monika Morawiecka

Senior Advisor, Regulatory Assistance Project

Aneta Pernak

Wiceprezes Zarządu, MM Conferences

dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier w latach 2000-2001, Minister gospodarki w latach 1997-2001

Maciej Stryjecki

Prezes w FNEZ (Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej) ; CEO w ASE Offshore Sp. z o.o.

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej