Program Konferencji EuroPower | 37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER

Program

Agenda
36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 6. OZE POWER

Dzień I, 7 listopada 2022 r.

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER
 • Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER

9:15 – 9:20 Wystąpienie Gościa Honorowego – video speech

 • Kadri Simson, Komisarz Unii Europejskiej ds. energii

9:20 – 9:45 Podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

 • Wystąpienie Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Oficjalne podpisanie dokumentu przez Prezesa URE oraz Prezesów pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce
  • Rafał Gawin, Prezes URE
  • Marek Rusakiewicz, Prezes ENEA Operator Sp. z o.o.
  • Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, STOEN Operator Sp. z o.o.
  • Alicja Barbara Klimiuk, Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A.
  • Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A
  • Robert Zasina, Prezes TAURON Dystrybucja S.A.

9:45-11:00 Bezpieczeństwo i optymalizacja energetyczna Polski

 • Przyszłość ETS w pakiecie Fit for 55 – skuteczne metody ograniczania emisji
 • Uniezależnienie zaopatrzenia w energię i paliwa
 • Węgiel w polskiej energetyce i gospodarce
 • Alternatywy dla paliw z Rosji
 • Ograniczone zasoby surowców naturalnych w obliczu kryzysu i alarmujących niestabilności rynków
 • Zbyt szybkie odejście od węgla niebezpieczne dla niezależności energetycznej?
 • Stabilność energetyczna a nie budzące sprzeciwu ceny energii
 • Jak połączyć różne elementy: wysokie koszty wewnętrzne i zewnętrzne, duża emisja CO2 – z rosnącymi cenami ciepła?
 • Jak redukować zapotrzebowanie na gaz i energię elektryczną w przemyśle?
 • Rosnące ceny energii a kondycja firm i ich skłonność do przechodzenia na zrównoważony rozwój
 • Powszechny program na rzecz efektywności energetycznej przedsiębiorstw
 • Rola klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz pobudzenia i rozwoju energetyki prosumenckiej
 • Przyśpieszanie trendów rozwojowych w czasach kryzysu

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Ireneusz Krupa, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji, PSG
 • Artur Warzocha, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, Gaz-system S.A.
 • Andrzej Modzelewski, CEO, E.ON
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny Biznes Alert

11:00 – 11:10 Keynote Speech: U.S.-Poland Cooperation on Energy Security

 • Ryan Bowles, Energy Officer, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce

11:10 – 11:55 Cyberbezpieczeństwo w energetyce

 • Zagrożenie atakami hakerskimi na systemy energetyczne jako składowa krytycznej infrastruktury państwa
 • Wprowadzenie mechanizmu certyfikowania i testowania liczników energii
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, to też bezpieczeństwo danych. Dane w chmurze są bezpieczniejsze
 • Security by design
 • Urządzenia i systemy dla Polski – wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa

Prelegenci:

 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A.
 • Krzysztof Malik, Deputy Director, PGE Systemy
 • Artur Kuliński, Cloud Customer Engineer, Google Cybersecurity Action Team, Google Cloud Poland
 • Jakub Jagielak, Cybersecurity Product Manager, Atende
 • Maciej „Stefan” Stefaniak, Cyber Security Competency Cluster Director, T-Systems
 • Piotr Stępniewicz, Dyrektor departamentu CyberSecurity i ICT, Grupa MCX

Moderator:

 • Mirosław Maj, Wiceprezes, ComCERT S.A.

11:55-12:30 Przerwa

12:30 – 12:40 Prezentacja: Strategia budowania odporności na zagrożenia Ransomware

 • Leonid Venglinski, Senior Sales Engineer, Veritas

12:40 – 12:50 Prezentacja: Jak prowadzić monitoring bezpieczeństwa sieci ICS i SCADA

 • Mateusz Kopacz, Information Security Officer, Grupa MCX
 • Dariusz Szuszkiewicz, Country Manager, Greycortex

12:50 – 13:00 Prezentacja: Działania compliance, które pomogą stawić czoła wyzwaniom cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym

 • Monika Bogdał, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa

13:00 – 14:00 Finansowanie inwestycji energetycznych

 • Inwentaryzacja źródeł finansowania
 • Dotacje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia
 • Jak finansować oszczędności energetyczne czyli efektywność energetyczna
 • Potencjalna rola sektora bankowego w procesie stymulowania oraz finansowania transformacji energetycznej – dotychczasowy udział, najlepsze praktyki, i co dalej?
 • Dedykowane finansowanie dla zielonych źródeł
 • Finansowanie fotowoltaiki i pomp ciepła

Prelegenci:

 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu, pion finansowy, Bank Pekao S.A.
 • Grzegorz Zieliński, Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
 • Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, obszar zarządzania ryzykiem, BGK
 • Tomasz Szejnoch, Director of Property and Engineering Department Underwriting, Wiener
 • Tomasz Tomasiak, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju
 • Łukasz Stanecki, Dyrektor, PwC

Moderator:

 • Stanisław Stefaniak, Główny Ekspert w programie badawczym Zrównoważone Finanse, Instrat Foundation

14:00 – 14:10 Prezentacja: Finansowanie transformacji energetyki a polityka ESG

 • Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

14:10 – 15:20 Energia OZE w Polsce

 • Stabilizacja rynku OZE – najważniejsze zmiany prawne, które powinny nastąpić
 • Potencjał OZE w ciepłownictwie
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Zapotrzebowanie na moc przy użyciu OZE
 • Jak odpowiedzialnie wdrażać ekologiczne rozwiązania w firmach?
 • Wartość oraz konkurencyjność wodoru z innymi paliwami tradycyjnymi
 • Sektor wodno-kanalizacyjny jako ważny gracz w procesie dekarbonizacji
 • Elektrownie szczytowo-pompowe
 • Rozwój energetyki wiatrowej
 • Technologie wodorowe w Polsce
 • Potrzeba długofalowej wizji zarządzania zasobami wodnymi – mikro elektrownie wodne
 • Biogaz i biometan – naturalny substytut gazu
 • Technologie odpadów – termiczna przeróbka śmieci
 • Geotermia płytka i głęboka

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Mariusz Gajda, Ekspert sektora energii, Dyrektor w M&I GAJDA
 • Piotr Ferszka, Prezes Zarządu, SAP Polska
 • Piotr Meler, Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.
 • Marek Szałas, Dyrektor Biura Rejestrów TGE
 • Kamil Sankowski, Członek Zarządu, Polenergia Fotowoltaika
 • Tomasz Łątka, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Apator S.A.
 • Tomasz Pochwat, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, Veolia Energy Contracting Poland

Moderator:

 • Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rynku Energii S.A.

15:20 – 15:30 Prezentacja: Narrow Band IoT od T-Mobile zmieniła polski rynek opomiarowania i sterowania w ciepłownictwie /Zakopane/ Łódź/ Warszawa / Poznań / Kraków / Koszalin

 • Robert Solnica, Dyrektor Działu Sprzedaży Rynku Holding i Energetyka, T-Mobile

15:30 – 16:25 Ciepłownictwo – rozwój i wytwarzanie oraz potencjał i możliwości

 • Warunki ramowe pracy sieci ciepłowniczej i jednostek wytwarzania ciepła wynikające z Fit for 55 oraz RED II
 • Główni gracze transformacji polskiego ciepłownictwa i ich zadania : Rząd RP, Prezes Urzędu Regulacji Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska , Samorząd Terytorialny i przedsiębiorstwa ciepłownicze
 • Transformacja ciepłownictwa – odejście od paliw kopalnych
 • Aspekty wdrożenia paliw gazowych w ciepłownictwie systemowym
 • Rozwój sieci ciepłowniczej, w tym komunalnej
 • Modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu oraz popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci
 • Systemy ciepłownicze przyszłości bazujące na OZE
 • Termomodernizacja
 • Pompy ciepła – technologia pierwszego wyboru

Prelegenci:

 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Paweł Orlof, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Energia Warszawa
 • Monika Gawlik, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
 • Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PSG
 • Robert Solnica, Dyrektor Działu Sprzedaży Rynku Holding i Energetyka, T-Mobile
 • Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*

Moderator:

 • Andrzej Rubczyński, Senior Advisor, Strategia Ciepłownictwa, Forum Energii

16:25 – 16:55 Debata młodych nt. energetycznego uświadamiania społeczeństwa

 • Jak świadomie wypracowywać postawy odpowiedzialności za stan środowiska i klimatu?
 • Oszczędzanie energii przez przeciętnego obywatela
 • Jakiej energetyki chcą młodzi?

Prelegenci:

 • Sylwia Łyskawka, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej (2021-22); Członkini Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP
 • Szmo Kacprzak, Aktywista, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Moderator:

 • Mariusz Marszałkowski, Redaktor, BiznesAlert.pl

16:55 Lunch

Dzień II, 8 listopada 2022 r.

9:00 – 9:05 Rozpoczęcie II dnia Konferencji

9:05 – 9:15 Prezentacja: Cyfrowe łańcuchy dostaw w energetyce

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP

9:15 – 10:25 Zrównoważony rozwój a transformacja cyfrowa sektora energetyki

 • Jak zbudować IT od podstaw w firmie energetycznej?
 • Modele rozproszonego zarządzania w IT
 • Cyfrowa transformacja w procesach inwestycyjno-decyzyjnych w sektorze energetycznym. Cyfrowy Bliźniak
 • ESG – coraz ważniejszy fundament do planowania i podejmowania działań transformacyjnych oraz działań od strony „compliance”
 • Oczekiwania kluczowych interesariuszy energetyki (np. banków) w stosunku do zakresu i jakości danych ESG
 • Jak energetyka radzi sobie z ESG biorąc pod uwagę coraz bardziej szczegółowe wymagania raportowania danych niefinansowych (w tym emisyjności zakresu 1,2 i 3) oraz wyzwania związane z taksonomią?
 • Krytyczne obszary wykorzystania digitalizacji w strategii zrównoważonego rozwoju: cyfrowy łańcuch dostaw, inwestycje, gospodarka obiegu zamkniętego, BHP, gospodarka środowiskowa, inne

Prelegenci:

 • Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu, KPRM Cyfryzacja
 • Mariusz Jurczyk, Dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ciągłością działania i IT, Tauron Polska Energia
 • Ryszard Bryła, Dyrektor Departamentu Architektury, Projektów i Informatyki, PKP Energetyka
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor ds. sektora energii i gazu, Asseco Poland
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP
 • Jarosław Łukasiewicz, Prezes Zarządu, Vetasi
 • Rafał Woźniak, Doradca Zarządu, ZE PAK S.A.
 • Łukasz Złakowski, Prezes Zarządu, INPLUS Sp. z o.o.

Moderator:

 • Dominik Brodacki, analityk ds. energetycznych Polityka Insight

10:25 – 10:35 Prezentacja: Zrównoważony rozwój w praktyce

 • Grzegorz Węgrzyn, Product manager, Asseco Poland

10:35 – 10:45 Prezentacja: Jak wspierać świadome wybory energetyczne klienta indywidualnego i MŚP

 • Miłosz Brakoniecki, CEO, Rachuneo

10:45 – 10:55 Prezentacja: Optymalizacja procesów utrzymania infrastruktury energetycznej dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. IoT, Predictive Maintenance, analizy obrazów)

 • Jakub Rumian, Dyrektor Sprzedaży, Vetasi

10:55 – 11:05 Prezentacja: Wykorzystanie narzędzi GIS w zarządzaniu procesem transformacji energetycznej na przykładzie grupy kapitałowej ZE PAK

 • Piotr Gromelski, INPLUS Sp. z o.o.

11:05 – 11:15 Prezentacja: Jak nowoczesne systemy IT rewolucjonizują upsell i cross-sell szerokiego portfolio produktów powiązanych z OZE: PV, pomp ciepła i klimatyzacji

 • Jacek Maciak, CEO, Salesbook

11:15 – 11:25 Prezentacja: Połowa danych w zasobach firm jest nieznana – jak nad nimi zapanować?

 • Marek Piotrowicz, Head Of Operations, Limitless Technologies

11:25 – 11:35 Prezentacja Datafikacja Sektora Energetyki jako element Cyfrowej Transformacji

 • Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland

11:35 – 12:15 Data Economy – dane w energetyce

 • Jak technologia może pomóc w akwizycji danych, analityce i raportowaniu?
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej
 • Energetyka rozproszona w chmurze – klaster jako usługa
 • Inteligentne liczniki w chmurze. Czy cel 100% liczników zdalnego odczytu do 2028 roku jest możliwy w tradycyjnym modelu biznesowym i architekturze Klient-Serwer?
 • Wykorzystanie chmury w energetyce
 • Hurtownie Danych Pomiarowych (MDM), Analityka, AI – skalowalność, bezpieczeństwo, sztuczna inteligencja
 • Sposoby zabezpieczania danych w energetyce

Prelegenci:

 • Michał Hetmański, Prezes Zarządu, Fundacja Instrat
 • Maciej Miniszewski, Zespół Energii i Klimatu, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Robert Mroziński, Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożenia Projektu CSB, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Przemysław Wojtkiewicz, Country Lead PL, Citrix

Moderator:

 • Mariusz Chudy, Partner, CEE Cloud & Digital Leader, PwC

12:15-12:50 Przerwa

12:50 – 13:00 Wprowadzenie do debaty: Zróżnicowana odpowiedź energetyki jądrowej – nowy stan gry w transformacji systemu energetycznego

 • Andrzej Piotrowski, Wiceminister w Ministerstwie Energii w latach 2016 – 2018

13:00 – 13:50 Energetyka jądrowa

 • Jak, kiedy i dlaczego właśnie atom może zmienić mix energetyczny w Polsce w kontekście doświadczeń wyniesionych z obecnego kryzysu przy utrzymaniu celów polityki klimatycznej
 • Czy energetyka jądrowa może powstać wystarczająco szybko by stanowić odpowiedź na lukę energetyczną
 • Małe i mikroreaktory jądrowe – przełom dla polskiej energetyki?
 • Jak powinien zostać skonstruowany system nadzoru bezpieczeństwa jądrowego by nie hamować tempa rozwoju ale i utrzymać rygorystyczne wymogi?

Prelegenci:

 • Paweł Pytlarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Robert Rudich, Energy Attaché and Director of the Department of Energy’s office, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
 • Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland
 • Anni Jaarinen, Head of Nuclear Services, Fortum
 • Maciej Lipka, Head of Reactor Analyses and Measurements Group, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Vladimir Novak, CCO, Ultra Safe Nuclear Corporation

Moderator:

 • Paweł Żbikowski, Prezes zarządu, Redaktor Naczelny, nuclear.pl

13:50 – 15:20 Polska energetyka wiatrowa

13:50 – 14:35 Rozwój energetyki wiatrowej na morzu

 • Projekty offshore na Bałtyku – potencjał i oczekiwania
 • Jak zarządzać problemami w łańcuchu dostaw?
 • Porty instalacyjne i serwisowe
 • Redukcja kosztów eksploatacji morskich farm wiatrowych dzięki IT

Prelegenci:

 • Jarosław Broda, Członek Zarządu, Baltic Power Orlen/Northland Power
 • Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic
 • Monika Morawiecka, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project
 • Zbigniew Gryglas, Ekspert sektora energetyki, Wiceminister Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021

Moderator:

 • Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu, Wydawca, gospodarkamorska.pl

14:35 – 15:20 Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie

 • Polski onshore – korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
 • Liberalizacja ustawy 10h – potencjalny rozwój i obawy ustawy
 • Łańcuchy dostaw
 • Czy powstanie kolejnych farm wiatrowych na lądzie obniży ceny energii?

Prelegenci:

 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Jan Biernacki, Dyrektor, PwC
 • Jan Sakławski, Radca Prawny, Partner, Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.
 • Piotr Czopek, Dyrektor ds. regulacji, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Krzysztof Czajka, Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, Projekt Solartechnik S.A.

Moderator:

 • Monika Morawiecka, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project

15:20 – 16:10 Sieci elektroenergetyczne, przesyłowe i dystrybucyjne – nowa filozofia funkcjonowania sieci

 • Efektywna transformacja sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki
 • Sposób finansowania sieci nie tylko poprzez taryfy
 • Niezbędne zmiany prawne – prawo hybrydowe
 • Potencjał cable pooling – stabilność i wzrost mocy systemu elektroenergetycznego
 • Niezbędne inwestycje w infrastrukturze dystrybucyjnej i przesyłowej
 • Bezpieczne i stabilne magazynowanie energii
 • Zapewnienie ciągłości łańcuchów dostaw
 • Atrakcyjne inwestycje dla prosumentów w rozproszone źródła energii
 • Potencjał mechanizmu wirtualnego prosumenta
 • Prosument zbiorowy – jedna instalacja, wielu odbiorców
 • Inteligentne liczniki (Edge-IoT)

Prelegenci:

 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja
 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja
 • Bartosz Charzyński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu PV, Green Genius
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii
 • Kaja Swat, Wiceprezes Phoenix Systems z Grupy Atende
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, wysokienapiecie.pl

16:10 – 16:55 Elektryfikacja transportu

 • W jaki sposób budować sieci ładowania wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kierowców?
 • Rozwój rynku elektromobilności
 • Bieżące inwestycje w rozwój infrastruktury ładowania
 • Elektryczny i wodorowy transport miejski
 • Bariery w elektryfikacji transportu

Prelegenci:

 • Krzysztof Burda, Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
 • Piotr Guział, Członek Zarządu ds. Rozwoju, Orlen Deutschland
 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Łukasz Kosobucki, Prezes, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.
 • Michał Borowiec, Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Andrzej Nowakowski, Prezydent miasta Płock

Moderator:

 • Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

16:55 Lunch

*Prelegenci w trakcie potwierdzania

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 7-11-2022 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej