Laureaci – 40. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER

Laureaci

Laureaci Konkursu Liderzy Świata Energii 2024

⭐ Manager Roku

🏆 Katarzyna Suchcicka, Prezes OX2 Polska

 

Katarzyna Suchcicka w ciągu pięciu lat zbudowała od podstaw polską filię OX2, dewelopera energetyki odnawialnej o
skandynawskich korzeniach. Dziś OX2 zatrudnia ponad 80 pracowników, a spółka ma swoje biura w czterech miastach Polski.
Ciężka praca, zaangażowanie, doskonała skuteczność i umiejętność budowania efektywnych zespołów przyniosły wymierne
sukcesy i pozwoliły zbudować silną i stabilną pozycję OX2 na rynku w Polsce:

 • Dziewięć sprzedanych w Polsce farm wiatrowych w ciągu 5 lat
 • Pierwsza zrealizowana przez OX2 w Polsce sprzedaż farmy fotowoltaicznej z całego portfolio Grupy OX2: Recz
  (28 MWp)
 • Pierwsza budowa farmy fotowoltaicznej w Grupie OX2 realizowana przez OX2 w Polsce
 • W 2022 roku OX2 w Polsce zakontraktowała w aukcji głównej na rynku mocy na 2027 rok, 21 MW obowiązku mocowego dla
  magazynowania energii. Moc: 50 MW. Wydajność: 100 MWh
 • Rozwój portfela baterii o mocy ponad 550MW w Polsce.
 • Projekt farmy wiatrowej Wysoka to największe w Polsce turbiny wiatrowe o mocy 5,5 – 5,7 MW.
 • Szerokie grono inwestorów (Enea Nowa Energia, Ingka Investments, fundusze inwestycyjne).
 • OX2 Polska zbudowała porfolio o mocy ponad 3 GW.
 • Top developer – OX2 stała się marką dobrze rozpoznawalną oraz firmą stabilną i odnoszącą sukcesy na rynku polskim.
  W Europie firma jest w Top 3 deweloperów OZE, którzy od początku swojego istnienia wybudowali największą liczbę
  turbin wiatrowych w Europie.

⭐ Lider Odnawialnych źródeł energii

🏆 TotalEnergies

Total przejął w 2023 roku Polską Grupę Biogazową, największego producenta biogazu w naszym kraju. Grupa jest
właścicielem i operatorem osiemnastu biogazowni o łącznej mocy 19 MW. Potencjał produkcyjny energii elektrycznej wynosi
166,3GWh, a energii cieplnej 167,8 GWht. Dwie kolejne są w budowie w Półwsi i w Bagdadzie w województwie wielkopolskim.
Ponadto PGB projektuje kilkanaście nowych inwestycji. TotalEnergies jest wiodącą firmą w europejskim segmencie biogazu,
posiadające moce produkcyjne na poziomie 1,1 TWh.Firma działa w całym łańcuchu wartości, od opracowania projektu po
marketing danego odnawialnego gazu i jego produktów ubocznych, w tym bio-nawozów i bioCO2.


⭐ Lider Efektywności Energetycznej w Gospodarce

🏆 ModernHatch

Spółka ModernHatch jest w kraju największą i najbardziej nowoczesną wylęgarnią drobiu, opartą wyłącznie na rodzinnym,
polskim kapitale właścicielskim i produkującą pisklęta jednodniowe typu brojler. Siedziba firmy oraz zakład wylęgowy
zlokalizowane są na terenie województwa opolskiego, w miejscowości Magnuszowice. Spółka, jako pierwsza w Polsce,
wprowadziła technologię „troskliwego wylęgu piskląt”, tj. pisklęta zaraz po wykluciu mają dostęp do paszy, wody i
światła. Od początku swojej działalności Spółka ModernHatch skutecznie wdraża najwyższe standardy w zakresie norm
środowiskowych, jakościowych oraz w zakresie efektywnej gospodarki energetycznej. Wychodząc naprzeciw działaniom
związanym z racjonalnym i efektywnym zużyciem energii elektrycznej Spółka opracowała i zrealizowała projekt pozyskania
zielonej energii na potrzeby własnego podmiotu realizując formułę autokonsumpcji, przy zachowaniu zero-eksportu
wytworzonej energii do systemu elektroenergetycznego, tj. zużycie energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia (z
uwagi na ograniczone możliwości przyłączeniowe spółka zrealizowała na własne potrzeby generację fotowoltaiczną wraz z
magazynem energii elektrycznej o mocy odpowiednio 5,1 MWp i 1,5 MW/2,2 MWh). Tym samym uzyskano zdolność pokrycia
własnego zapotrzebowania na energię elektryczną na poziomie 50% oraz możliwość zmagazynowania nadwyżki generowanej
energii w okresach występującej nadmiernej ekspozycji słonecznej. Zrealizowany projekt zaspokojenia własnych potrzeb
energetycznych można uznać jako pionierski w obszarze lokalnego (podmiotowego) równoważenia zapotrzebowania na energię
elektryczną z generacją i magazynowaniem w miejscu jej wytworzenia. Przyjęta przez spółkę ModernHatch formuła działań
energetycznych pozwala uznać ją jako podmiot gospodarczy wspierający „odpowiedzialną energochłonność”, a zrealizowaną
inwestycję jako sprzyjającą reakcję na w znacznym stopniu wyczerpane, obecne zdolności przyłączeniowe krajowego systemu
elektroenergetycznego. Zastosowane rozwiązanie zaspokojenia potrzeb energetycznych stanowi również aplikacyjny przykład
do zastosowania przez inne jednostki gospodarcze różnych branż.


⭐ Dostawca Rozwiązań dla Sektora Energii

🏆 Asseco Poland

Asseco jest liderem cyfryzacji w Polsce* i jednym z czołowych producentów rozwiązań informatycznych dla krajowego
sektora energetycznego. Naszym flagowym rozwiązaniem jest Asseco Utility Management Solutions (AUMS) – zestaw
zintegrowanych ze sobą produktów zapewniających kompleksową obsługę obszarów działalności sektora energetycznego
począwszy od wytwarzania, przesyłu i dystrybucji aż po sprzedaż produktów oraz usług.
Ponad 60% odbiorców energii elektrycznej w Polsce obsługiwanych jest przez systemy AUMS. Ponadto z naszych produktów
korzysta już ponad 200 firm w Europie. W 2023 r. zrealizowaliśmy jedno z największych wdrożeń systemu bilingowego dla
sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. We współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiliśmy Centralny
System Bilingowy. W okresie 48 miesięcy zrealizowaliśmy 6 dużych migracji, w ramach których przenieśliśmy kompletne dane
ponad 7 mln klientów, 195 mln odczytów i ponad 280 mln faktur. Z kolei w Grupie Tauron dokonaliśmy największej migracji
danych w polskim sektorze energetycznym. W ciągu 6 miesięcy do nowego systemu przenieśliśmy 20 TB danych dla 5 mln
klientów. Jednocześnie cały proces udało się przeprowadzić w sposób niezauważalny dla 3,5 tys. pracowników obsługi
klienta, jak również samych klientów, dla których rocznie realizowanych jest ok. 80 mln transakcji. Asseco jest również
częścią bezprecedensowego projektu realizowanego w polskiej energetyce. Wykorzystując rozwiązania chmurowe,
przygotowaliśmy i uruchomiliśmy Narzędzie Migracji Danych do CSIRE. Budowa systemu CSIRE wymaga bowiem migracji danych
od ok. 300 uczestników rynku energii. Wyzwaniem jest ilość przekazywanych do systemu danych oraz konieczność
ujednolicenia sposobu ich zbierania i przetwarzania przez wiele podmiotów działających na polskim rynku. Wdrożone przez
nas rozwiązanie wspiera Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ustawowym obowiązku przygotowania i ustrukturyzowania danych
do zasilenia CSIRE. *Wg Computerworld TOP200 za 2022


⭐ Innowacja Roku w Energetyce

🏆 Narzędzie Migracji Danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)
w PSE

Od czerwca 2022 roku do kwietnia 2023 Asseco Poland przygotowało i uruchomiło dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych
(PSE) Narzędzie Migracji Danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Rozwiązanie wspiera PSE jako
Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) w ustawowym obowiązku przygotowania i ustrukturyzowania danych do zasilenia
systemu CSIRE. Budowa systemu CSIRE wymaga migracji danych od ok. 300 uczestników rynku energii – uczestników migracji.
Jest to bezprecedensowe wydarzenie w polskiej energetyce. Wyzwaniem jest zarówno ilość przekazywanych do systemu danych,
jak i konieczność ujednolicenia sposobu ich zbierania i przetwarzania przez wiele podmiotów działających na polskim
rynku. Asseco stworzyło specjalistyczne oprogramowanie wykorzystując chmurę Amazon Web Services (AWS). Wdrożono
technologie, które zapewniają bardzo wysoką wydajność przetwarzania (co jest kluczowe przy tak dużym projekcie) oraz
skalowalność i elastyczność rozwiązania – sprawną obsługę dużych ilości danych oraz oszczędność zasobów w okresach,
kiedy potrzeby biznesowe są minimalne. Narzędzie jest zgodne z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych
(RODO) i zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu protokołu autoryzacji OpenID Connect oraz
zaprojektowaniu całej architektury zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień. Uczestnicy migracji mogą poprzez aplikację
webową dostarczać dane w trybie online, 24 godziny na dobę. Następnie są one przetwarzane w ustalonym trybie wsadowym i
przekazywane do CSIRE. Rozwiązanie umożliwia OIRE realizację działań przygotowawczo-testowych oraz pozwoli zasilić CSIRE
danymi przed jego uruchomieniem. Uczestnicy migracji mogą importować dane o swoich punktach poboru, sprawdzać wyniki
kontroli jakości tych danych, weryfikować statystyki i zgłaszać zagadnienia serwisowe.


⭐ Innowacja Roku w Energetyce

🏆 Oprogramowanie Lumada Enterprise Asset Management – Hitachi

Hitachi Lumada Asset Management. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w branży Hitachi udostępnia najlepsze praktyki w
codziennym zarządzaniu i zarządzaniu cyklem życia aktywów, pracy, logistyki, finansów i zasobów ludzkich. Umożliwiamy
ludziom szybsze reagowanie i podejmowanie lepszych decyzji, które bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe.
Łącząc sprawdzone praktyki zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM) w różnych sektorach, w tym w usługach
użyteczności publicznej, górnictwie czy sektorze energetycznym. Oprogramowanie Lumada EAM umożliwia najwyższą wydajność
operacyjną i ciągłe doskonalenie procesów zgodnie z zaleceniami ISO 55000. W przeciwieństwie do tradycyjnego
oprogramowania ERP, zasoby stanowią serce rozwiązania Lumada EAM. Zbudowany specjalnie do obsługi pełnego cyklu życia
złożonych, krytycznych i kosztownych zasobów, system Lumada EAM obejmuje pełną funkcjonalność przedsiębiorstwa w
zakresie zarządzania aktywami i ich konserwacji, planowania i realizacji, planowania pracy, planowania łańcucha dostaw i
materiałów, finansów wielu podmiotów i zarządzania ludźmi. Oprogramowanie EAM Hitachi jest również powszechnie stosowane
przez elektrownie nuklearne na całym świecie (97% rynku).


⭐ Lider Transformacji Energetycznej

🏆 Grupa ZE PAK SA

Grupa ZE PAK SA jest jednym z kluczowych producentów energii na polskim rynku stanowiącym ważny element systemu
energetycznego kraju. Pod względem wielkości zainstalowanej mocy oraz produkcji energii elektrycznej Grupa ZE PAK SA
jest największą prywatną grupą energetyczną w Polsce, składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w
obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz obrotu energią.
Obecnie Grupa ZE PAK SA realizuje strategię zielonej transformacji, która ma na celu stopniową, ale też dość szybką
dekarbonizację modelu biznesowego, w tym modelu wytwarzania energii, zakłada uruchamianie nowych źródeł wytwarzania,
opierających się o OZE, przy jednoczesnym wygaszaniu wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii w oparciu o to
paliwo. Strategia zielonej transformacji Grupy ZE PAK SA zakłada zwrot w stronę niskoemisyjnych i neutralnych emisyjnie
źródeł energii elektrycznej, a także, w ramach struktury PAK-PCE gdzie Grupa ZE PAK SA jest mniejszościowym udziałowcem,
wytwarzania i wykorzystania „zielonego” wodoru. Inwestycjom w nowe, przyjazne środowisku aktywa wytwórcze towarzyszy
wygaszanie produkcji energii w oparciu o węgiel brunatny. Rozpoczęło się ono jeszcze przed formalnym przyjęciem
dokumentu strategii. W ostatnich latach wyłączono Elektrownię Adamów, Elektrownię Pątnów I (blok „3”, „4” i „6”).
Natomiast bloki w Elektrowni Konin przystosowano do spalania biomasy. Ponadto Grupa planuje wycofanie pozostałych bloków
węglowych z eksploatacji – ogłosiła całkowite odejście od węgla najpóźniej do 2030 roku. Jednakże dzięki realizacji
projektów CCGT & PV ostatni blok węglowy może zostać zamknięty już w 2027 r. Największą realizowaną obecnie inwestycją
Grupy ZE PAK SA jest budowa niskoemisyjnego bloku parowo-gazowego na terenie byłej elektrowni Adamów, który ma być
oddany do użytkowania w 2027 r. Takie działanie Grupy ZE PAK SA przyczyni się wydatnie do neutralności klimatycznej
Wielkopolski.


⭐ Lider Młodego Pokolenia w Energetyce

🏆 Aleksander Tretyn

Aleksander Tretyn, prawnik, założyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. Jego celem jest edukacja i
szerzenie wiedzy na temat sektora energetycznego zarówno w aspekcie społecznym, jak i biznesowym.
Swoje zainteresowanie w zakresie energetyki rozwija już od rozpoczęcia studiów. Mimo młodego wieku zorganizował
ogólnopolską konferencję naukową, wiele webinarów i debat online, a także tworzy cykliczne wydarzenie, jakim jest
Kongres Energetyki Przyszłości. Prowadził również wykłady w ramach warsztatów z prawa energetycznego. Uczestniczył w
pracach nad komentarzem do PEP2040 oraz analizuje i komentuje w mediach bieżące wydarzenia w sektorze energetycznym.
Aleksander jest również pomysłodawcą i współzałożycielem studiów podyplomowych „Strategie transformacji energetycznej”,
które od listopada 2024 roku będą odbywały się na WPiA UMK w Toruniu. Swoją pasję do sektora energetycznego, a także
zapał w misji szerzenia wiedzy na temat sektora energetycznego przekuwa w kolejne inicjatywy podejmowane przez
Stowarzyszenie ZEOP, takie jak podcasty, których jest prowadzącym, czy też kampanie społeczne dotyczące zwiększania
świadomości na temat funkcjonowania sektora energetycznego. Swoim zamiłowaniem do rozwoju w obszarze energetyki
Aleksander zachęca również inne młode osoby do współdziałania w stowarzyszeniu i zwiększania wiedzy na temat energetyki
niskoemisyjnej, poprzez tworzenie przestrzeni do rozwoju swoich rówieśników, a także odbiorców inicjatyw Stowarzyszenia.
Dzięki temu młode pokolenie ma możliwość realnego udziału w tworzeniu przyszłości sektora energetycznego. Aleksander
Tretyn mimo młodego wieku posiada już spore doświadczenie, a także sukcesy i osiągnięcia. Dzięki swojemu zapałowi do
działania bez wątpienia stanowi głos młodego pokolenia w branży energetycznej.


⭐ Lider Świata Energii

🏆 Maciej Bando

Minister Maciej Bando, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Absolwent
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów „Biznesu i Zarządzania”. Laureat wielu nagród i
wyróżnień, m.in. „Człowiek Roku” EuroPOWER, „Bursztyn Polskiej Energetyki”, „Platynowy Megawat” nagroda Towarowej Giełdy
Energii,. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał jako doradca, projekt manager, dyrektor departamentu oraz członek
zarządu i rad nadzorczych. Od dziesięcioleci związany z energetyką w podsektorze wytwarzania i dystrybucji. Od 2011 r.
początkowo jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Po zakończeniu kadencji w połowie 2019
r. powrócił do działalności doradczej. Unikalnym doświadczeniem zdobytym w „Elektrowniach Szczytowo-Pompowych” S.A
(obecnie PGE EO S.A), PGE Dystrybucja S.A., firmie projektowo-inżynieryjnej Systra S.A i jako regulator polskiego rynku
energii dzieli się prowadząc szkolenia i kursy.


⭐ Lider Świata Energii – Nagroda Publiczności

🏆 A-RES

Firma A-RES jest godna uznania za jej zdolność kierowania i przyspieszania procesu transformacji energetycznej w Polsce. Jako pierwszy wyspecjalizowany butik doradztwa finansowego i transakcyjnego dla sektora Odnawialnych Źródeł Energii w kraju, A-RES odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu Energetyki Odnawialnej i Infrastruktury. A-RES nawiązała liczne relacje w branży, co umożliwia jej efektywną współpracę z wytwórcami energii, kancelariami prawnymi, doradcami i innymi podmiotami. Zakres działania obejmuje pozyskiwanie finansowania, wsparcie przy poszukiwaniu projektów OZE, pozyskiwanie inwestorów, analizy finansowe, doradztwo w zakresie umów PPA oraz wsparcie startupów cleantech/energytech. Działania A-RES przyczyniają się do promowania zrównoważonych praktyk i inwestycji w odnawialne źródła energii oraz innowacje w energetyce, co jest kluczowe dla transformacji energetycznej w Polsce.


Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej