Laureaci | 37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER

Laureaci

Laureaci Konkursu Liderzy Świata Energii za rok 2021

Inwestycja Roku – Transformacja spółki FAMUR S.A.

W maju 2021 r. Grupa FAMUR, producent maszyn górniczych, ogłosiła modyfikację kierunków strategicznych, aby skorzystać z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek i stać się liderem zielonej transformacji.

Pierwszym etapem było wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie FAMUR na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu minimum 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym. Projekt Solartechnik to jeden z czołowych podmiotów na polskim rynku odnawialnych źródeł energii z doświadczeniem zdobytym na 10 europejskich rynkach w ramach budowy projektów o mocy ponad 300MW.

Inwestycja Famuru w sektor fotowoltaiki to efekt modyfikacji kierunków strategicznych w obliczu zmieniającego się dynamicznie otoczenia gospodarczego. Kompetencje Grupy w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ – stabilnego i długoterminowego inwestora – pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy. Przewagi i szeroko pojęty kapitał rozwojowy, jaki wniosły we wspólne przedsięwzięcie FAMUR i TDJ oraz wyjątkowe kompetencje i doświadczenie zespołu PST, stanowią unikalną bazę do jego szybkiego i efektywnego skalowania.

W wyniku inwestycji powstał podmiot, w którym skoncentrowane są projekty i kompetencje, niezbędne do realizacji planów w obszarze PV. W powstałej strukturze Grupa FAMUR ma kontrolny pakiet udziałów. Dzięki konsolidacji potencjału trzech firm FAMUR uzyskał ponad 1,5 GW mocy projektów PV w portfelu i konsekwentnie rozwija ofertę usług z zakresu budowy i realizacji wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B. Jednym z pierwszych efektów dokonanej przez Grupę FAMUR inwestycji było zawarcie wraz z PST umowy z Energą – Obrót SA na sprzedaż energii elektrycznej o wartości ok. 143 mln zł. Skuteczność wspólnych działań potwierdza również wygranie ponad 100 MW projektów PV w czerwcowej aukcji URE oraz 58 MW (wraz z 5 projektami powyżej 1 MW) w grudniu 2021 r.

Nagrodę na ręce Małgorzaty Kozieł-Pańczyk, Dyrektor ds. Marketingu i PR Famur, przekazał Przemysław Wojtkiewicz, Country Lead Poland, Citrix.

Innowacja roku – Mikrosieć w Bytomiu – TAURON Polska Energia

Innowacja TAURONA – mikrosieć w Bytomiu to mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca na zagwarantowanie, nawet w sytuacjach ekstremalnych, dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. Uruchomiony w Bytomiu system dysponuje mocami wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi oraz stabilizującymi system magazynem energii i agragatorem gazowym. Jest to pierwszy w Polsce funkcjonujący układ mikrosieci.

Jest to instalacja uruchomiona na terenie dawnej kopalni Szombierki. Składa się z dwóch instalacji fotowoltaicznych; pięciu mikroturbin wiatrowych; agregatu gazowego; magazynu energii; oraz innowacyjnej stacji transformatorowej. Ponadto instalacja jest wyposażona w systemy bezpieczeństwa, system monitoringu, oświetlenie, stację meteorologiczną. Sercem całej instalacji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM) koordynujący pracę wszystkich elementów mikrosieci. Odpowiada on także za utrzymanie bilansu energetycznego i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas pracy off-grid, czyli poza siecią energetyczną. W ten sposób System Zarządzania Mikrosiecią naśladuje pracę całego systemu elektroenergetycznego – z tą różnicą, że odbywa się to lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wytwórczych mikrosieci. Mikrosieć to zaawansowana technologicznie odpowiedź na coraz bardziej zauważalny trend do integracji źródeł rozproszonych w większe struktury. Zdolność do pracy wyspowej zapewni dostęp do energii nawet w przypadku blackoutu albo przerw w dostawie energii wywołanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

Nagrodę wręczył Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; odebrał ją Artur Warzocha, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Tauron Polska Energia.

Dostawca Rozwiązań dla Sektora – ABB sp. z o.o.

Nagroda przyznana została za produkt ABB Ability Optimax VPP (z ang. Virtual Power Plant, skrót VPP) (Wirtualna Elektrownia) – technologia inteligentnych sieci ABB Ability Optimax VPP – Wirtualna Elektrownia, łączy w jedną pulę mocy wiele rozproszonych geograficznie jednostek wytwórczych, zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych, a także magazyny energii oraz odbiorców i konsumentów.

Połączone jednostki tworzą zoptymalizowany ekosystem, pozwalający dynamicznie planować i dostosowywać produkcję oraz inteligentnie handlować na rynku energii przy jak najniższych kosztach operacyjnych. Ponad to, Optimax pozwala na zagregowanie danych z różnych podsystemów w celu efektywnego zarządzania inteligentną i złożoną siecią aby zaspokoić interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Nagrodę z rąk prof. Wojciecha Drożdża, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji i Logistyki Enea Operator, odebrała Anna Wujec, Dyrektor ds. Cyfryzacji ABB.

Producent roku – Polski Prosument – Mikroinstalacje PV

Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w 2021 wynosiła 7670 MW, z czego moc mikroinstalacji PV wyniosła 5 857,4 MW. Na koniec ubiegłego roku w Polsce było 845 505 prosumentów. Nagrodzić należy wszystkich prosumentów – chodzi o trend i przyrost, który się dokonał.

Sekretarz Stanu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska odebrał pamiątkową statuetkę w imieniu wszystkich polskich prosumentów. Nagrodę wręczył Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland.

Manager roku – Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka; Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei

Leszek Hołda, wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i członek zarządu PKP Energetyka to jedna z kluczowych osób zaangażowanych w realizację programu Zielona Kolej®. To kompleksowa inicjatywa transformacji źródeł zasilania branży kolejowej na przyjazne środowisku OZE, tak by osiągnąć poziom 85% do 2030 roku, a docelowo 100%. Realizacja programu sprawi, że kolej będzie jeszcze bardziej ekologiczna co wpłynie na wzrost konkurencyjności całego sektora.

Program Zielona Kolej to odpowiedź na wyzwania klimatyczne i zintegrowane spojrzenie na zagadnienie zrównoważonego transportu. Jest też wielką szansą dla sektora kolejowego aby stał się on prekursorem w zakresie neutralności klimatycznej w branży transportowej, co spowoduje zwiększenie jego konkurencyjności i przyciągnięcie nowych potoków towarów i pasażerów. Poprzez realizację programu Zielona Kolej® sektor wspiera cele polityki klimatycznej naszego kraju oraz tworzy przestrzeń do inwestycji w lokalne, odnawialne źródła energii.

Nagrodę wręczył Marek Głazowski, Prezes Zarządu, IFS.

Człowiek roku – Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Nagroda przyznana została za wsparcie rozwoju OZE w Polsce. Minister Ireneusz Zyska od lat stara się wspierać dynamiczny rozwój technologii odnawialnych źródeł energii. Jego działania w Ministerstwa Klimatu i Środowiska dążą do tego, aby zielona energia była motorem napędowym dla polskiej gospodarki. Jako Pełnomocnik Rządu ds. OZE jest inicjatorem tej zmiany i aktywnie działa na rzecz transformacji sektora energii w Polsce.

Nagrodę wręczył Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER – Leszek Juchniewicz.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej