Prelegenci | 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER

Prelegenci

Prelegenci 34. EuroPOWER & 4. OZE POWER

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Rafael Mateo Alcala

CEO, ACCIONA ENERGIA

Maciej Bando

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019, Przewodniczący Rady Programowej OZE Power

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, Famur

Emilian Bera

Burmistrz Miasta Jawor

Jan Biernacki

Dyrektor, Doradztwo biznesowe, Departament Energii, PwC

Miłosz Brakoniecki

Prezes Zarządu, Rachuneo

Jarosław Broda

Prezes Zarządu, Baltic Power

Dominik Brodacki

Analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Szymon Byliński

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Maciej Chorowski

Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Daniel Czyżewski

Redaktor, Energetyka24.com

Patryk Darowski

Dyrektor Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego, Bank Gospodarstwa Krajowego

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC

Artur Drobiecki

Head of Sales, Limitless Technologies

Piotr Fąderski

Regional Vice President Sales w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Salesforce

Szymon Ferens

Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy

Piotr Ferszka

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży, SAP Polska

Marek Foltynowicz

Ekspert ds. wodoru, Klaster Technologii Wodorowych

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja

Mariusz Gajda

Dyrektor Zarządzający, Energa OZE

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu Krajowa Izba Klastrów Energii, Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej

Wojciech Hann

Wiceprezes, BOŚ Bank

Michał Hetmański

Prezes Zarządu, Instrat Foundation

avatar
Ryszard Hordyński

Dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny, Biznes Alert

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper

Tomasz Jarmicki

Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju, PGNiG

dr Leszek Juchniewicz

Przewodniczący Rady Programowej EuroPower

Jakub Kajmowicz

Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Marek Kleszczewski

Członek Zarządu, PKP Energetyka

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Hydrogen Poland

Przemysław Kołodziejak

Prezesa Zarządu, PGE Energia Ciepła

Marcin Korolec

Prezes Zarządu, Instytut Zielonej Gospodarki

Mateusz Kowalewski

Prezes Zarządu | Wydawca, gospodrakamorska.pl

Filip Kowalski

General Manager, Energy & Natural Resources, SAP Middle & Eastern Europe

Miłosz Kozakiewicz

Cyber Security Competency Consultant, T-Systems

Tomasz Kozar

Cloud Technology Lead, Microsoft

Aradiusz Krakowiak

Dyrektor, Departament Monitorowania Rynku Urząd Regulacji Energetyki

Krzysztof Kuśmierowski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Krzysztof Zieniewicz

Chief Operating Officer, Green Genius

Magdalena Kuczyńska

Biuro Funduszy Pomocowych Rozwoju Sieci w Departamencie Planowania i Rozwoju, Enea Operator

Andrzej Legeżyński

Prezes Zarządu, PGE GiEK

Rafał Libera

Group Integration Manager, Acteon Group

Grzegorz Lot

Wiceprezes Zarządu, POLENERGIA Dystrybucja

Michał Maćkowiak

Sales Executive, Manufacturing, Autodesk

Maciej Małachowski

Starszy Menedżer, PwC

Mariusz Marszałkowski

Redaktor, BiznesAlert.pl

Piotr Mazur

Solution Engineer, Salesforce

Brian McFarlane

Head of Offshore Development, SSE Renewables

Artur Michałowski

p.o. Prezesa Zarządu, TAURON

dr Andrzej Modzelewski

Prezes Zarządu, innogy Polska

Monika Morawiecka

Prezes Zarządu, PGE Baltica

Henryk Mucha

Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny

Tomasz Niebylski

Dyrektor sprzedaży, Microsoft

Przemysław Nogaj

Business Development Director, Autodesk

Jacek Ozdoba

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Paweł Pisarczyk

CEO, Atende Industries

Karol Rabenda

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ireneusz Rogala

Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji, Energa OZE

Andrzej Rubczyński

Dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii

Arkadiusz Sekściński

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG

Sławomir Sieradzki

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu

dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Wiceprezes ds. Operatora, TAURON Dystrybucja

Michał Skorupa

Prezes Zarządu, Foton Technik (Grupa innogy)

avatar
Mariusz Socha

Ekspert ds. geotermii, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Krystian Solawa

Dyrektor ds. długu korporacyjnego z Biura Inwestycji Strukturyzowanych, PZU

Robert Solnica

Dyrektor Działu Sprzedaży Rynku Holding i Energetyka, T-Mobile Polska S.A.

Arkadiusz Stacherski

Dział Zarządzania Projektami i Relacji Międzynarodowych, Pion Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Maciej Stryjecki

Dyrektor ds. Rozwoju Morskiej Energii Wiatrowej, POLENERGIA S.A

avatar
Aleksandra Świderska

Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu

Jacek Szczepański

Wiceprezes, Atende SA

Jan Jakub Szczyrek

Prezes Zarządu, MindMade

Marcin Sienkiewicz

Wicedyrektora Biura Strategii i Projektów ds. gazu, TGE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Michał Tarka

Head of Renewable Energy Team, Partner SMM Legal

Grzegorz Tobiszowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sekretarz Stanu w latach 2015–2019 w Ministerstwie Energii

Tomasz Tomasiak

Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, PFR

Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia

Artur Warzocha

Prezes Zarządu, TAURON Nowe Technologie

Przemysław Wojtkiewicz

Ekspert sektora ds. IT dla energetyki

Jarosław Wojtulewicz

Doradca Zarządu ds. Strategii, Apator

Robert Zasina

Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja

Rafał Zasuń

Redaktor, Wysokienapiecie.pl

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Data ostatniej aktualizacji 15-11-2021 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej