Prelegenci – 40. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER

Prelegenci

Prelegenci 39. EuroPOWER & 9. OZE POWER

dr Leszek Juchniewicz

Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych; Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER & OZE POWER

Paulina Hennig-Kloska

Minister Klimatu i Środowiska

Marzena Czarnecka

Minister Przemysłu

Maciej Bando

Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Miłosz Motyka

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Roch Baranowski

Managing Partner, Bain & Company Poland

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, FAMUR S.A.

Marcin Białek

Prezes Zarządu, Biogas System S.A.

Paweł Bielski

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Leszek Bitner

Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Stoen Operator

Jarosław Broda

Prezes Zarządu, Balitc Power

Jan Chadam

Prokurent, Polskie Elektrownie Jądrowe

Krzysztof Chibowski

Business Development Manager & Digital Transformation Advisory - Hybrid Cloud/AI/ML/Analytics, HPE

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Jacek Dach

Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Kierownik Pracowni Ekotechnologii UP

Artur Drobiecki

VP of Sales, Limitless Technologies

Sabine Dujacquier

Wiceprezes, Polska Grupa Biogazowa

Marek Głazowski

Prezes Zarządu, IFS

Andrzej Głowacki

Prezes, Państwowa Agencja Atomistyki

Łukasz Gola

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Europie, Hitachi

Tomasz Gołębiewski

Dyrektor Sprzedaży, IBA Group

Adam Góral

Prezes Zarządu, Asseco Poland

Tomasz Gronczewski

Key Account Manager, IFS

Michał Gryz

Student na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Piotr Guział

Prezes Zarządu ds. Rozwoju, Doppler Energie GmbH (wkrótce Orlen Austria)

dr Sławomir Hinc

Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM

Leszek Hołda

Prezes, Bechtel

Bohdana Horáčková

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Polska

avatar
Włodzimierz Hrymniak

Członek Zarządu, EKOEN

Wojciech Jakóbik

Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny, Biznes Alert

Michał Jankowski

Digital Business Partner CEE, Hitachi

Mariusz Jurczyk

Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja Pomiary

Rafał Kasprów

Prezes Zarządu, Orlen Synthos Green Energy

Kamil Kobyliński

Dyrektor wykonawczy ds. morskiej energetyki wiatrowej, TotalEnergies Polska

Sylwia Koch-Kopyszko

Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, PIME

Jarosław Kotula

Menadżer Produktu, Asseco Poland

Mirosław Kowalik

Prezes, Westinghouse Electric Poland

Filip Kowalski

Lider Sektora Energetyki w Europie Środkowej i Wschodniej, SAP

Igor Kurkliński

Student SGH w Warszawie

Adam Larysz

Dyrektor Zarządzający Sektora Utilities, Sygnity

Marcin Laskowski

Wiceprezes ds. regulacji, PGE Polska Grupa Energetyczna

dr Michał Łęski

Zastępca Dyrektora, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministersto Klimatu i Środowiska

Grzegorz Lot

Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia

Ryszard Łuczyn

Zastępca dyrektora Departamentu Projektów i Strategii, Ministerstwo Cyfryzacji

Piotr Maciołek

Członek Zarządu, Chief Commercial Officer, Polenergia S.A.

Dominik Mamcarz

Ekspert ds. techniczno-rozwojowych, Alseva EPC Sp. z o.o.

Sebastian Markowski

Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Relacji Międzynarodowych, Asseco Poland

Dariusz Marzec

Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna

Anna Mielcarek

Dyrektorka Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, URE

Henryk Mucha

Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny

Bartłomiej Nieścierowicz

Executive Board Member, CGI

Krzysztof Noga

Prezes Zarządu, EWE

Zuzanna Nowak

Dyrektor ds. analiz w The Opportunity Institute for Foreign Affairs, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej, Deputy Editor in Chief

Grzegorz Onichimowski

Prezes Zarządu, PSE S.A.

Michał Orłowski

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, Tauron Polska Energia

Szymon Pajzert

Członek Zarządu, Miasto jest Nasze

Zuzanna Piwowar

Wiceprzewodnicząca ds. programu, Federacja Młodych Socjaldemokratów"

Marek Popiołek

Zastępca Dyrektora w Departamencie Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ireneusz Sawicki

Prezes Zarządu, Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o

Ewa Sikora

Dyrektorka Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR S.A.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Michał Skowron

Business Consultant, Google Cloud Poland

Mirosław Skowron

Prezes Zarządu, PERN S.A.

Michał Smoleń

Kierownik programu Energia & Klimat, Instrat

Agata Staniewska-Bolesta

Dyrektor Zarządzająca, Ørsted Offshore Polska

Artur Stawiarski

Szef strategii i rozwoju, E.ON Polska

Maria Stępniewska

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Biznesowych, Orlen Neptun

Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu, Pion Finansowy, Bank Pekao SA w latach 2021-2024

Maciej Stryjecki

Prezes w FNEZ (Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej) ; CEO w ASE Offshore Sp. z o.o.

Krzysztof Surma

Wiceprezes zarządu ds. finansów, TAURON Polska Energia S.A.

Paweł Szaniewski

Dyrektor Działu Rynku Hurtowego, EWE

Krzysztof Szaliński

Prezes Zarządu, PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Jacek Szymczak

Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

avatar
Grzegorz Tobolczyk

Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Robert Tomaszewski

Starszy analityk ds. energii, Polityka Insight

Łukasz Tomaszewski

Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Aleksander Tretyn

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie "Z energią o prawie"

Bartłomiej Wasiuk

Dyrektor Biura Akwizycji i Rozwoju ESG, Velo Bank S.A.

Grzegorz Węgrzyn

Product Manager, Asseco Poland

Paweł Westfalewicz

Dyrektor departamentu architektury, PGE Systemy

Lesław Winiarski

Dyrektor ds. OIRE, Biuro Pomiarów Energii, PSE S.A.

Anna Wiosna

Partner, Renewable Energy & Project Finance, CRIDO

dr inż. Ireneusz Wochlik

Członek Zarządu, Fundacja AI LAW TECH

Bartłomiej Wrzosek

Członek Zarządu, Dyrektor operacyjny, Veolia Energia Warszawa

Maciej Wyczesany

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Apator S.A.

Jarosław Zarychta

Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland

Rafał Zasuń

Redaktor Naczelny, Wysokienapiecie.pl

Dorota Zawadzka-Stępniak

Prezes, NFOŚiGW

Łukasz Zaworski

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów, Apator SA

Piotr Zdyb

Kierownik Zespołu Budowy Źródeł Wytwarzania Wodoru Odnawialnego, ORLEN S.A.

Łukasz Złakowski

Prezes Zarządu, Inplus

Data ostatniej aktualizacji 12-02-2024 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej