Prelegenci | 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER

Prelegenci

Prelegenci 35. EuroPOWER & 5. OZE POWER

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Piotr Dziadzio

Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Karol Rabenda

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Piotr Apollo

Prezes Zarządu, TAURON Nowe Technologie

Maciej Bando

Przewodniczący Rady Programowej OZE Power

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Jan Biernacki

Dyrektor, Doradztwo biznesowe, Departament Energii, PwC

Bartosz Charzyński

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu PV, Green Genius

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Mariusz Chudy

Partner, CEE Cloud & Digital Leader, PwC

dr inż. Mateusz Damrat

Dyrektor, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC

dr hab. Wojciech Drożdż

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator, Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Dyki

Prezes Zarządu ComCERT S.A. z Grupy Asseco

Magdalena Dziewguć

Country Manager, Google Cloud

Szymon Ferens

Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja

Sebastian Gola

Prezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021

Leszek Hołda

Członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, PKP Energetyka

Damian Iwanowski

Członek Zarządu Fundacji Instrat i Kierownik programu Zrównoważone Finansowanie, Instrat Foundation

Wojciech Jakóbik

Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny, Biznes Alert

avatar
Błażej Janik

Business Development Manager, Limitless Technologies

Mariusz Jurczyk

Dyrektor wykonawczy ds. zarzadzania ciągłością działania i IT, TAURON Polska Energia

Marek Kleszczewski

Członek Zarządu, PKP Energetyka

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii

Marcin Korolec

Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki

Mateusz Kowalewski

Prezes Zarządu | Wydawca, gospodrakamorska.pl

Filip Kowalski

General Manager, Energy & Natural Resources, SAP Middle & Eastern Europe

Jerzy Kozicz

Prezes Zarządu, CMC Poland Sp. zoo

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu, Banku Gospodarstwa Krajowego, obszar zarządzania ryzykiem

Tomasz Łątka

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Apator S.A.

Jarosław Leszczełowski

Dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji, Energa Operator

Tomasz Libront

Prezes Zarządu, Smartt Re

Grzegorz Lot

Wiceprezes Zarządu, POLENERGIA Dystrybucja

Michał Maćkowiak

Business Development Director, Autodesk

Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes Zarządu, Forum Energii

Maciej Małachowski

Starszy Menedżer, PwC

Bartłomiej Mazurkiewicz

Członek Zarządu, PGNiG Ventures

Paweł Nowodziński

Prezes Zarządu, Operator Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości

Karol Pawlak

Członek Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii

Marcin Petrykowski

Prezes Zarządu, Atende

prof. Ludwik Pieńkowski

Ekspert, KGHM Polska Miedź

Arkadiusz Pierchała

Solution Architect, IFS

Paweł Pisarczyk

CEO, Atende Industries

Piotr Podgórski

Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź

Włodzimierz Pomierny

Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Mirosław Proppé

Prezes Zarządu, Fundacja WWF Polska

Zbigniew Prussak

Manager Linii Biznesowej, InfoConsulting

Paweł Przychodzeń

Członek Zarządu, Wiceprezes, PGNiG Termika

Ireneusz Rogala

Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji, Energa OZE

Andrzej Rosłonek

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa, NASK S.A.

Dmytro Sakharuk

Executive Director, DTEK

Andrzej Samsonowicz

Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Autodesk

Michał Skorupa

Prezes Zarządu, E.ON Foton Sp. z o.o. (Grupa E.ON Polska)

Marek Smolik

CTO, ICsec S.A.

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

Maciej „Stefan” Stefaniak

Ekspert i Doradca ds. Cyberbezpieczeństwa, T-Systems Polska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Tomasz Tomasiak

Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, PFR

Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia

avatar
Anna Trudzik

Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Leonid Venglinski

Senior Sales Engineer, Veritas

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen

Jakub Wiech

Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka24/Defence24

Przemysław Wojtkiewicz

Country Lead PL, Citrix Polska

Anna Wujec

Dyrektor ds. cyfryzacji, ABB

Jarosław Zacharski

Kierownik Zakładu Geologii Regionalnej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Jarosław Zarychta

Enterprise Business Development Manager, Google Cloud

Robert Zasina

Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja

Rafał Zasuń

Redaktor, Wysokienapiecie.pl

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Paweł Żbikowski

Prezes zarządu, Redaktor naczelny, nuclear.pl

Marcin Żółtek

Wiceprezes, TFI PZU

Izabela Żylińska

Redaktor Naczelna, Smart-Grids.pl

Data ostatniej aktualizacji 28-02-2022 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej