Prelegenci | 37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER

Prelegenci

Prelegenci 37. EuroPOWER & 7. OZE POWER

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Gość Honorowy

Mateusz Berger

Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

dr. Grzegorz Czelej

Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i OZE

Stanisław Barański

Dyrektor biura zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej, PKN ORLEN S.A.

Tomasz Bendlewski

Dyrektor ds. sektora energii i gazu, Asseco Poland

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, Famur S.A.

Beata Frankiewicz – Boniecka

Dyrektorka Departamentu Klientów Strategicznych, Bank Pekao S.A.

avatar
Lucjan Brudzyński

Dyrektor Dep. Zarządzania Korporacyjnego, Energa

avatar
Andrzej Bujno

Wiceprezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR S.A.

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Leszek Chwalik

Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Daniel Czyżewski

Redaktor, Energetyka24.com

dr inż. Mateusz Damrat

Dyrektor, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Patryk Darowski

Dyrektor Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego, Bank Gospodarstwa Krajowego

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC

Artur Drobiecki

Head of Sales, Limitless Technologies

Marcin Drzewiecki

Prezes Zarządu, Iron Mountain Polska sp. z o.o.

Magdalena Dziewguć

Country Manager, Google Cloud

Jan Frania

Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja

Adam Góral

Prezes Zarządu, Asseco Poland

Maciej Gospodarek

OT Systems Engineer, Fortinet

Andrzej Harbicki

Head of Industry, GFT Poland

avatar
Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu, Orlen Synthos Green Energy

Zbigniew Jagiełło

Członek Rady Nadzorczej, Asseco International

Wojciech Jakóbik

Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny, Biznes Alert

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Sylwia Koch-Kopyszko

Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu

Mateusz Kowalewski

Prezes Zarządu | Wydawca, zielonagospodarka.pl // gospodarkamorska.pl

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland

Filip Kowalski

General Manager, Energy & Natural Resources, SAP Middle & Eastern Europe

Dariusz Krawczyk

Prezes Zarządu, Alseva Sp. z o.o. Sp. K.

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu, obszar zarządzania ryzykiem, BGK

Kamil Laskowski

Analityk, WiseEuropa

Tomasz Łątka

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Apator S.A.

Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes Zarządu, Forum Energii

Maciej Małachowski

Dyrektor, PwC

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor sprzedaży, Fortinet

Piotr Meler

Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.

Monika Morawiecka

Senior Advisor, Regulatory Assistance Project

Marek Motyl

Prezes Zarządu, Alseva Pro

avatar
Maciej Mróz

Wiceprezes Zarządu, TAURON Zielona Energia

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

avatar
dr inż. Jacek Nowicki

Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Daniel Perkowski

Prezes Zarządu, Wind Audit

Michał Perlik

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Energa

Marcin Petrykowski

Prezes Zarządu, Atende

Paweł Pikus

Departament Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Roman Pionkowski

Niezależny Ekspert

Paweł Pisarczyk

Prezes Zarządu Atende Industries, Grupa Atende

Radosław Pobol

Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Piotr Podgórski

Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź

avatar
dr Magdalena Porzeżyńska

Radca Prawny, Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.

avatar
Paweł Pytlarczyk

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ewa Sikora

Dyrektorka Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR SA

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Wiceprezes ds. Operatora, TAURON Dystrybucja

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

Maciej Śniegowski

Dyrektor ds.Regulacji i ESG, Szczecińska Energetyka Cieplna

Natalia Stradomska

Główna Specjalistka ds. Regulacji, Dalkia Polska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Dyrektorka Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Lesław Winiarski

Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii i Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii, PSE

dr inż. Ireneusz Wochlik

Członek Zarządu, Fundacja AI LAW TECH

Anna Wujec

Dyrektorka ds. cyfryzacji, ABB

Jarosław Zarychta

Enterprise Industry Sales Lead, Google Cloud Poland

Rafał Zasuń

Redaktor Naczelny, Wysokienapiecie.pl

Artur Zawisza

Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Łukasz Złakowski

Prezes Zarządu, INPLUS Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji 15-02-2023 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej