Program Konferencji EuroPower | 32. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Program

Agenda 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Kongresu OZE Power

I Dzień, 16 listopada 2020 r.

Uroczyste otwarcie

9:30-9:50 Wystąpienia Gości Honorowych

Panele EuroPower & OZE Power

9:50 – 10:40 Transformacja energetyczna Polski – nowe wyzwania

 • Strategia UE w dążeniu do neutralności klimatycznej
 • Wizja transformacji energetyki w Polsce
 • Społeczny wymiar transformacji energetycznej
 • Nowa struktura podmiotowa – kształt polskiego sektora
 • Konkurencyjność rynku energii elektrycznej na tle zmian podmiotów
 • Czy konsolidacja spółek usprawni procesy transformacji?

10:40 – 11:20 Instrumenty finansowe wpierające proces neutralności klimatycznej

 • Transformacja energetyczna jako szansa poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki
 • Mechanizmy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – środki na transformacje energetyczną
 • Projektowanie Programów Operacyjnych dla energetyki w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021-2027
 • Instrumenty zwrotne – wykorzystywanie grantów i pożyczek
 • Łączenie różnych kategorii środków wspierających
 • Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (TPST) – wsparcie regionów

11:20 – 12:00 Dostosowanie infrastruktury prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej

 • Scenariusze rozwoju KSE w perspektywie 2021-2030
 • Inteligentne opomiarowanie – Smart Grid
 • Digitalizacja i rozwiązania zintegrowane
 • Regulacje prawne magazynów energii elektrycznej
 • Zarządzanie energią z udziałem magazynów energii elektrycznej w codziennej eksploatacji i w sytuacjach kryzysowych

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:10 Rola gazu w transformacji energetycznej

 • Nowe inwestycje gazowe w Polsce – rozbudowa systemu
 • Integracja rynków energii i gazu w Europie
 • Gaz ziemny i jego znacznie dla planów rozwoju wodoru
 • Udział gazu w ciepłownictwie przyspieszy odchodzenie od węgla?

13:10 – 13:50 Cyfryzacja sektora energetycznego

 • Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) – skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na rynku energii elektrycznej
 • Kluczowe czynniku sukcesu budowy OIRE
 • Udział Operatora Chmury Krajowej w cyfryzacji sektora
 • Regulacje unijne dotyczące reformy rynku energii elektrycznej oraz polityki zarządzania informacjami
 • Monetyzacja danych i wsparcia nowych modeli biznesowych
 • Transparentność danych warunkiem sprawiedliwej transformacji?
 • Wykorzystanie danych do optymalizacji inwestycji w odnawialne i rozproszone źródła energii

13:50 – 14:30 Czynniki spowalaniające i przyspieszające rozwój farm fotowoltaicznych

 • Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii
 • Aukcje OZE – wymagane zmiany dla usprawnienia polskich inwestycji
 • Jak usprawnić procedury przyłączania instalacji fotowoltaicznych wysokiego napięcia
 • Wykorzystywanie terenów pokopalnianych pod inwestycje OZE – szanse oraz wyzwania
 • Farmy fotowoltaiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Odejście od systemów subsydiowania OZE w kierunku bezpośredniego kontraktowania PPA

II Dzień, 17 listopada 2020 r.

9:00 – 9:50 Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Liderzy Świata Energii

Panele EuroPower & OZE Power

9:50 – 10:20 Proces odchodzenia od węgla – plan, koszty, konsekwencje

Prezentacja Polskiej Grupy Górniczej

Prezentacja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

10:20 – 11:00 Paliwa alternatywne w polskiej energetyce

 • Transformacja gazownictwa w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
 • Modelowanie rynku biometanu, problematyka wtłaczania do sieci gazowej
 • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odpadów (waste-to-energy)
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Wykorzystanie biometanu w transporcie
 • Paliwo RDF pozyskane z odpadów jako uzupełnienie i alternatywa dla paliw kopalnych

11:00 – 11:30 Bezpieczeństwo obiektów energetycznych

Debata 2+1

 • Potencjalne skutki cyber ataków na sieć SmartGrid
 • Aspekty prawne i regulacyjne dotyczące lotów dronami nad obiektami infrastruktury krytycznej
 • Środki techniczne zapewniające bezpieczną pracę obiektów strategicznych

11:30 – 12:10 Integracja sektorowa energii w Polsce – sposób na usprawnienie energetyki?

 • Integracja transportu, ciepłownictwa i elektroenergetyki – korzyści dla branży
 • Wsparcie cyfryzacji w procesie integracji sektorowej
 • System zasilania transportu energią odnawialną
 • Optymalne wykorzystanie energii pierwotnej
 • Skala wpływu na bezpieczeństwo energetyczne i redukcję emisji CO2
 • Badania i wdrażanie nowych technologii

12:10 – 12:40 Przerwa

12:40 – 13:20 Realizacja wspólnego celu „zazielenienia” elektroenergetyki

 • Polish Offshore Sector Deal – współpraca na rzez rozwoju farm wiatrowych
 • Potencjał oraz aktualne etapy realizacji projektów strategicznych
 • Zielona energetyka realizacją misji NFOŚiGW
 • Europejska strategia offshore
 • Liberalizacja ustawy odległościowej 10H

13:20 – 14:00 Wykorzystanie wodoru w dekarbonizacji i integracji sektorów

 • Polska strategia wodorowa
 • Strategia wodorowa Unii Europejskiej
 • Bilansowanie systemów opartych o odnawialne źródła energii
 • Budowanie sieci wodorowych

Data aktualizacji: 25.08.2020 r.

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej