Program Konferencji EuroPower | 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER

Program

Agenda
36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 6. OZE POWER

Dzień I, 7 listopada 2022 r.

9:00 – 9:10 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER
 • Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER

9:10 – 9:15 Wystąpienie Gościa Honorowego – video speech

 • Kadri Simson, Komisarz Unii Europejskiej ds. energii

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Wystąpienie kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

9:30- 10:20 Transformacja energetyczna w Europie

 • Jak nowa sytuacja w Europie wpłynie na realizację założeń Fit for 55?
 • Europejska polityka gazowa
 • Alternatywy dla paliw z Rosji
 • Ograniczone zasoby surowców naturalnych w obliczu kryzysu i alarmujących niestabilności rynków
 • Przyspieszanie czy wstrzymywanie transformacji energetycznej?

(Panel w trakcie konsultacji)

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny Biznes Alert

10:20-11:35 Bezpieczeństwo i optymalizacja energetyczna Polski

 • Przyszłość ETS w pakiecie Fit for 55 – skuteczne metody ograniczania emisji
 • Uniezależnienie zaopatrzenia w energię i paliwa
 • Węgiel w polskiej energetyce i gospodarce
 • Zbyt szybkie odejście od węgla niebezpieczne dla niezależności energetycznej?
 • Stabilność energetyczna a nie budzące sprzeciwu ceny energii
 • Jak połączyć różne elementy: wysokie koszty wewnętrzne i zewnętrzne, duża emisja CO2 – z rosnącymi cenami ciepła?
 • Jak redukować zapotrzebowanie na gaz i energię elektryczną w przemyśle?
 • Rosnące ceny energii a kondycja firm i ich skłonność do przechodzenia na zrównoważony rozwój
 • Powszechny program na rzecz efektywności energetycznej przedsiębiorstw
 • Rola klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz pobudzenia i rozwoju energetyki prosumenckiej
 • Przyśpieszanie trendów rozwojowych w czasach kryzysu

Zaproszeni prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Mateusz Berger, Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów*
 • Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych*
 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen*
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE S.A.*
 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu, PGNiG*
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, Gaz-system S.A.
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu Polska Grupa Górnicza*
 • Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu, Famur
 • Andrzej Modzelewski, CEO, E.ON
 • Maciej Małachowski, Senior Manager PwC
 • Przedstawiciel Tauron

11:35-12:15 Przerwa

12:15 – 13:05 Cyberbezpieczeństwo w energetyce

 • Zagrożenie atakami hakerskimi na systemy energetyczne jako składowa krytycznej infrastruktury państwa
 • Wprowadzenie mechanizmu certyfikowania i testowania liczników energii
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, to też bezpieczeństwo danych. Dane w chmurze są bezpieczniejsze
 • Security by design
 • Urządzenia i systemy dla Polski – wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa

Zaproszeni prelegenci:

 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A.
 • Artur Kuliński, Cloud Customer Engineer, Google Cybersecurity Action Team, Google Cloud
 • Jakub Jagielak, Cybersecurity Product Manager, Atende
 • Wiktor Staliński, Head of Security Services Department, NASK S.A.*
 • Rafał Biały, Dyrektor Departamentu Strategii IT, PGE S.A.*
 • Robert Borys, Członek Zespołu CERT, PSE S.A.*
 • Przedstawiciel MCX

Moderator:

 • Bogusław Kowalski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, Academic Lecturer, Academy im.Pawła Włodkowica*

13:05 – 13:15 Prezentacja, tytuł TBC

 • Przedstawiciel Veritas

13:15 – 13:25 Prezentacja: Jak zadbać o bezpieczeństwo infrastruktury OT

 • Przedstawiciel MCX

13:25 – 14:20 Finansowanie inwestycji energetycznych

 • Inwentaryzacja źródeł finansowania
 • Dotacje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia
 • Jak finansować oszczędności energetyczne czyli efektywność energetyczna
 • Potencjalna rola sektora bankowego w procesie stymulowania oraz finansowania transformacji energetycznej – dotychczasowy udział, najlepsze praktyki, i co dalej?
 • Dedykowane finansowanie dla zielonych źródeł
 • Finansowanie fotowoltaiki i pomp ciepła

Zaproszeni prelegenci:

 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Grzegorz Zieliński, Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
 • Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, obszar zarządzania ryzykiem, BGK
 • Krzysztof Surma, Wiceprezes ds. Finansów, Tauron*
 • Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Analityk społeczno-gospodarczy*
 • Lechosław Rojewski, Wiceprezes ds. Finansowych, PGE S.A.*
 • Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN Orlen*
 • Rafał Mucha, Wiceprezes ds. Finansowych, Enea S.A.*
 • Przedstawiciel PFR
 • Przedstawiciel PGE Energia Ciepła*

Moderator:

 • Damian Iwanowski, Członek Zarządu i Kierownik programu Zrównoważone Finansowanie, Instrat

14:20 – 14:30 Prezentacja, tytuł TBC

 • Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

14:30 – 15:20 Energia OZE w Polsce

 • Stabilizacja rynku OZE – najważniejsze zmiany prawne, które powinny nastąpić
 • Potencjał OZE w ciepłownictwie
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Zapotrzebowanie na moc przy użyciu OZE
 • Jak odpowiedzialnie wdrażać ekologiczne rozwiązania w firmach?
 • Wartość oraz konkurencyjność wodoru z innymi paliwami tradycyjnymi
 • Sektor wodno-kanalizacyjny jako ważny gracz w procesie dekarbonizacji
 • Elektrownie szczytowo-pompowe
 • Rozwój energetyki wiatrowej
 • Technologie wodorowe w Polsce
 • Potrzeba długofalowej wizji zarządzania zasobami wodnymi – mikro elektrownie wodne
 • Biogaz i biometan – naturalny substytut gazu
 • Technologie odpadów – termiczna przeróbka śmieci
 • Geotermia płytka i głęboka

Zaproszeni prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP*
 • Piotr Woźny, Prezes Zarządu, ZE PAK*
 • Mariusz Gajda, Ekspert sektora energii, Dyrektor w M&I GAJDA
 • Piotr Ferszka, Prezes Zarządu, SAP Polska
 • Piotr Meler, Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.
 • Szymon Wojnicki, Prezes Zarządu, Energa Green Development*
 • Tobiasz Adamczewski, Dyrektor Programu OZE, Forum Energii*
 • Lucyna Kwiatos, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.*

Moderator:

 • Janusz Pietruszyński, Redaktor Naczelny, CIRE.pl*

15:20 – 16:15 Ciepłownictwo – rozwój i wytwarzanie oraz potencjał i możliwości

 • Warunki ramowe pracy sieci ciepłowniczej i jednostek wytwarzania ciepła wynikające z Fit for 55 oraz RED II
 • Główni gracze transformacji polskiego ciepłownictwa i ich zadania : Rząd RP, Prezes Urzędu Regulacji Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska , Samorząd Terytorialny i przedsiębiorstwa ciepłownicze
 • Transformacja ciepłownictwa – odejście od paliw kopalnych
 • Aspekty wdrożenia paliw gazowych w ciepłownictwie systemowym
 • Rozwój sieci ciepłowniczej, w tym komunalnej
 • Modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu oraz popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci
 • Systemy ciepłownicze przyszłości bazujące na OZE
 • Termomodernizacja
 • Pompy ciepła – technologia pierwszego wyboru

Zaproszeni prelegenci:

 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jarosław Maślany, Prezes Zarządu, PGNIG Termika*
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Krzysztof Diduch, Prezes Zarządu, Eco Kogeneracja*
 • Mariusz Hejnar, Dyrektor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku*
 • Przedstawiciel PGE Energia Ciepła*

Moderator:

 • Andrzej Rubczyński, Senior Advisor, Strategia Ciepłownictwa, Forum Energii

16:15 – 16:45 Debata młodych nt. energetycznego uświadamiania społeczeństwa

 • Jak świadomie wypracowywać postawy odpowiedzialności za stan środowiska i klimatu?
 • Oszczędzanie energii przez przeciętnego obywatela
 • Jakiej energetyki chcą młodzi?

Zaproszeni prelegenci:

 • Michał Alberski, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny*
 • Bartosz Brzyski, Rzecznik, Klub Jagielloński
 • Sylwia Łyskawka, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej (2021-22); Członkini Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP

Moderator:

 • Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka24

16:45 Lunch

Dzień II, 8 listopada 2022 r.

9:00 – 9:10 Prezentacja, tytuł TBC

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP

9:10 – 10:00 Zrównoważony rozwój a transformacja cyfrowa sektora energetyki

 • Jak zbudować IT od podstaw w firmie energetycznej?
 • Modele rozproszonego zarządzania w IT
 • Cyfrowa transformacja w procesach inwestycyjno-decyzyjnych w sektorze energetycznym. Cyfrowy Bliźniak
 • ESG – coraz ważniejszy fundament do planowania i podejmowania działań transformacyjnych oraz działań od strony „compliance”
 • Oczekiwania kluczowych interesariuszy energetyki (np. banków) w stosunku do zakresu i jakości danych ESG
 • Jak energetyka radzi sobie z ESG biorąc pod uwagę coraz bardziej szczegółowe wymagania raportowania danych niefinansowych (w tym emisyjności zakresu 1,2 i 3) oraz wyzwania związane z taksonomią?
 • Krytyczne obszary wykorzystania digitalizacji w strategii zrównoważonego rozwoju: cyfrowy łańcuch dostaw, inwestycje, gospodarka obiegu zamkniętego, BHP, gospodarka środowiskowa, inne

Zaproszeni prelegenci:

 • Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu, KPRM Cyfryzacja
 • Mariusz Jurczyk, Dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ciągłością działania i IT, Tauron Polska Energia*
 • Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
 • Marek Rusakiewicz, Wiceprezes ds. Operacyjnych, p.o. Prezesa Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.*
 • Ryszard Bryła, Dyrektor Departamentu Architektury, Projektów i Informatyki, PKP Energetyka
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor ds. sektora energii i gazu, Asseco Poland
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP
 • Jarosław Łukasiewicz, Prezes Zarządu, Vetasi
 • Przedstawiciel Energa Operator*

10:00 – 10:10 Prezentacja, tytuł TBC

 • Przedstawiciel Asseco Poland

10:10 – 10:20 Prezentacja: Optymalizacja procesów utrzymania infrastruktury energetycznej dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. IoT, Predictive Maintenance, analizy obrazów)

 • Jakub Rumian, Dyrektor Sprzedaży, Vetasi

10:20 – 10:30 Prezentacja: Jak nowoczesne systemy IT rewolucjonizują upsell i cross-sell szerokiego portfolio produktów powiązanych z OZE: PV, pomp ciepła i klimatyzacji

 • Jacek Maciak, CEO, Salesbook

10:30 – 10:40 Prezentacja, tytuł TBC

 • Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland

10:40 – 11:30 Data Economy – dane w energetyce

 • Jak technologia może pomóc w akwizycji danych, analityce i raportowaniu?
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej
 • Energetyka rozproszona w chmurze – klaster jako usługa
 • Inteligentne liczniki w chmurze. Czy cel 100% liczników zdalnego odczytu do 2028 roku jest możliwy w tradycyjnym modelu biznesowym i architekturze Klient-Serwer?
 • Wykorzystanie chmury w energetyce
 • Hurtownie Danych Pomiarowych (MDM), Analityka, AI – skalowalność, bezpieczeństwo, sztuczna inteligencja

Zaproszeni prelegenci:

 • Michał Hetmański, Prezes Zarządu, Fundacja Instrat
 • Maciej Miniszewski, Zespół Energii i Klimatu, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Rafał Grodzki, Data Scientist, PSE S.A.*
 • Martin Kantor, Data Architect, Energa S.A*
 • Łukasz Adamowicz, Head of Analysis Team, PGE*
 • Przedstawiciel Citrix Polska*
 • Przedstawiciel Tauron*

Moderator:

 • Mariusz Chudy, Partner, CEE Cloud & Digital Leader, PwC

11:30 – 11:40 Wprowadzenie do debaty: Zróżnicowane rozwiązania energetyki jądrowej w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby odbiorców – polska droga w transformacji systemu energetycznego

 • Andrzej Piotrowski, Director of Stakeholder Engagement, Ultra Safe Nuclear Corporation

11:40 – 12:35 Energetyka jądrowa

 • Jak, kiedy i dlaczego właśnie atom może zmienić mix energetyczny w Polsce w kontekście doświadczeń wyniesionych z obecnego kryzysu przy utrzymaniu celów polityki klimatycznej
 • Czy energetyka jądrowa może powstać wystarczająco szybko by stanowić odpowiedź na lukę energetyczną
 • Małe i mikroreaktory jądrowe – przełom dla polskiej energetyki?
 • Jak powinien zostać skonstruowany system nadzoru bezpieczeństwa jądrowego by nie hamować tempa rozwoju ale i utrzymać rygorystyczne wymogi?

Zaproszeni prelegenci:

 • Tomasz Nowacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Maciej Lipka, Head of Reactor Analyses and Measurements Group, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Tomasz Stępień, Prezes, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.*
 • Marcin Chludziński, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.*
 • Andrzej Piotrowski, Director of Stakeholder Engagement, Ultra Safe Nuclear Corporation

Moderator:

 • Paweł Żbikowski, Prezes zarządu, Redaktor Naczelny, nuclear.pl

12:35-13:05 Przerwa

13:05 – 14:45 Polska energetyka wiatrowa

13:05 – 13:55 Rozwój energetyki wiatrowej na morzu

 • Projekty offshore na Bałtyku – potencjał i oczekiwania
 • Jak zarządzać problemami w łańcuchu dostaw?
 • Porty budowlane i serwisowe
 • Redukcja kosztów eksploatacji morskich farm wiatrowych dzięki IT

Zaproszeni prelegenci:

 • Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Dariusz Lociński, Prezes zarządu, PGE Baltica Sp. z o.o.*
 • Jarosław Trybuchowicz, Prezes Zarządu, Orlen Neptun I*
 • Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic
 • Jarosław Broda, Członek Zarządu, Baltic Power Orlen/Northland Power*

Moderator:

 • Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu, Wydawca, gospodarkamorska.pl

13:55 – 14:45 Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie

 • Polski onshore – korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
 • Liberalizacja ustawy 10h – potencjalny rozwój i obawy ustawy
 • Łańcuchy dostaw
 • Czy powstanie kolejnych farm wiatrowych na lądzie obniży ceny energii?

Zaproszeni prelegenci:

 • Marcin Karlikowski, Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna*
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut energetyki Odnawialnej*
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej*
 • Małgorzata Bartosik, Deputy CEO, WindEurope*
 • Jan Biernacki, Dyrektor, PwC

14:45 – 15:40 Sieci elektroenergetyczne, przesyłowe i dystrybucyjne – nowa filozofia funkcjonowania sieci

 • Efektywna transformacja sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki
 • Sposób finansowania sieci nie tylko poprzez taryfy
 • Niezbędne zmiany prawne – prawo hybrydowe
 • Potencjał cable pooling – stabilność i wzrost mocy systemu elektroenergetycznego
 • Niezbędne inwestycje w infrastrukturze dystrybucyjnej i przesyłowej
 • Bezpieczne i stabilne magazynowanie energii
 • Zapewnienie ciągłości łańcuchów dostaw
 • Atrakcyjne inwestycje dla prosumentów w rozproszone źródła energii
 • Potencjał mechanizmu wirtualnego prosumenta
 • Prosument zbiorowy – jedna instalacja, wielu odbiorców
 • Inteligentne liczniki (Edge-IoT)

Zaproszeni prelegenci:

 • Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja
 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja*
 • Bartosz Charzyński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu PV, Green Genius
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii
 • Jacek Górski, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, ENEA Operator Sp. z o.o.*
 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Phoenix Systems oraz Atende Industries
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, wysokienapiecie.pl

15:40 – 16:25 Elektryfikacja transportu

 • W jaki sposób budować sieci ładowania wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kierowców?
 • Rozwój rynku elektromobilności
 • Bieżące inwestycje w rozwój infrastruktury ładowania
 • Elektryczny i wodorowy transport miejski
 • Bariery w elektryfikacji transportu

Zaproszeni prelegenci:

 • Rafał Weber, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Krzysztof Burda, Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
 • Piotr Guział, Członek Zarządu ds. Rozwoju, Orlen Deutschland
 • Daria Predko, Dyrektor Generalny Urzędu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad*

Moderator:

 • Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

16:25 Lunch

*Prelegenci w trakcie potwierdzania

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 27-09-2022 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej