Program Konferencji EuroPower | 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER

Program

Agenda
Konferencji Energetycznej EuroPower & OZE Power

Dzień I, 17 listopada 2021 r.

34. Konferencja Energetyczna EuroPower & 4. OZE Power

9:00-9:30 Uroczyste otwarcie i wystąpienia Gości Honorowych

 • Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych*

9:30 – 10:40 Strategia transformacji energetycznej – kierunek neutralność klimatyczna

 • Istota transformacji energetyki – co i kiedy chcemy osiągnąć?
 • Cel zrównoważonego rozwoju – zapewnienie każdemu odbiorcy nieprzerwanych dostaw energii, o odpowiedniej jakości i przystępnej cenie
 • Neutralność klimatyczna sektora energetycznego – cele, uwarunkowania, realizacja, interesariusze i oponenci
 • Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii – energetyka scentralizowana vs. rozproszona
 • „Fit for 55” – dyrektywy o efektywności energetycznej oraz OZE jako wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu
 • Udział dużych bloków energetycznych w KSE po 2025 roku – jakie są możliwości realnego wypełnienia luki po węglu?
 • Przebieg i meandry procesu upodmiotowienia statystycznego odbiorcy/producenta na rynku energii elektrycznej

Prelegenci:

 • Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska*
 • Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych*
 • Rafał Gawin Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE*
 • dr Andrzej Modzelewski, Prezes Zarządu, innogy Polska
 • Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Enea*
 • Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen*
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • Artur Michałowski, p.o. Prezesa Zarządu, TAURON*
 • Rafael Mateo Alcala, CEO, ACCIONA ENERGIA

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznes Alert

10:40 – 11:30 OZE jako filar rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki

 • Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele (co najmniej 55%) redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Zielony wodór – jak zdyskontować potencjalne możliwości produkcji, magazynowania oraz wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie
 • Offshore Sector Deal – przykład współpracy pomiędzy administracją, inwestorami i przemysłem na rzecz modernizacji polskiej energetyki i gospodarki
 • OZE jako kluczowy element miksu energetycznego – potencjał społeczny i gospodarczy
 • Taksonomia zrównoważonego finansowania – kierunki dystrybuowania środków przez instytucje finansowe
 • Czy i w jakim zakresie rozwój elektromobilności zmieni obraz i funkcjonowanie polskiej energetyki?
 • Z czego wynikają bariery rozwoju dużych farm fotowoltaicznych?
 • Perspektywa inwestycyjna w wielkoskalowe projekty OZE

Prelegenci:

 • Łukasz Jankowski, Head of Energy, DLA Piper*
 • Zbigniew Leszczyński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen*
 • Filip Sypko, Head of Global Business Development, Green Genius
 • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, Foton Technik
 • Maciej Małachowski, Starszy Menedżer, PwC
 • Przedstawiciel Saule Technologies*
 • Przedstawiciel PZU
 • Przedstawiciel Famur

Moderator:

 • Robert Tomaszewski, Starszy analityk ds. energetyki, Polityka Insight*

11:30 – 12:20 Polski miks energetyczny do 2050 roku

 • Węgiel i gaz podstawą wytwarzania w okresie przejściowym – na jak długo?
 • Zmiana podejścia do lądowej energetyki wiatrowej szansą na wielostronne korzyści społeczne i gospodarcze?
 • Scenariusze rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
 • 5.9 GW w morskiej energetyce do roku 2030 – czy to jest realne?
 • Perspektywa rozwoju wodoru w Polsce
 • Łączenie sektorów na bazie energii elektrycznej – elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport
 • Reforma systemu ETS – o co jako Polska powinna zabiegać w Komisji Europejskiej?
 • OZE (fotowoltaika, hydroenergetyka, biogazownie itp.) – wytwarzanie i magazynowanie energii – potencjał i bariery

Prelegenci:

 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego*
 • Tomasz Nowacki, Dyrektor, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii*
 • Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu, Hydrogen Poland*
 • Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju*
 • Krzysztof Kuśmierowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE GiEK
 • Piotr Guział, Dyrektor Zarządzający, ORLEN Deutschland*
 • Anna Moskwa, Członek Zarządu, PKN ORLEN*
 • Przedstawiciel EDF
 • Przedstawiciel Bird&Bird

Moderator:

 • Jakub Wiech, Redaktor, Energetyka24*

12:30 – 13:00 Przerwa networkingowa

13:00 – 14:10 Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych

 • Potrzebne inwestycje w sieci przesyłowe i sieci dystrybucyjne
 • Jak przystosować sieci dystrybucyjne do wzrastającej liczby prosumentów i zróżnicowanych form integracji odbiorców/producentów energii (klastry, spółdzielnie i społeczności energetyczne)
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne – liczniki zdalnego odczytu
 • Nowy paradygmat regulacji energetycznych przedsiębiorstw sieciowych w świetle ich znacznego wysiłku inwestycyjnego
 • Czynniki gwarantujące poprawę jakości energii, kompensację mocy biernej oraz stabilizację napięcia
 • Usługi regulacyjne dla magazynów energii przy instalacjach hybrydowych OZE
 • Spory energetyczne, prosument – producent energii – operator sieci dystrybucyjnej

13:00-13:10 Prezentacja [title TBD]

 • Przedstawiciel MindMade

13:10-13:20 Case-study dot. sprzedaży miliona inteligentnych liczników gazu na rynku belgijskim

 • Przedstawiciel Atende

13:20-14:10 Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych

Prelegenci:

 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu, Apator
 • Marek Kleszczewski, Członek Zarządu, PKP Energetyka*
 • Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja*
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, Wysokienapiecie.pl

14:10 – 15:00 Rola gazu ziemnego w transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa

 • Inwestycje sektora gazowego na rzecz transformacji elektroenergetyki?
 • Czy gaz wypełni lukę węglową po 2025 roku?
 • Transformacja ciepłownictwa i jego wyzwania względem polityki klimatycznej i rosnącymi kosztami środowiskowymi
 • Zmiany w modelu regulacji ciepłownictwa

Prelegenci:

 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii
 • Jarosław Maślany, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG Termika
 • Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
 • Maciej Poniatowicz, Członek Zarządu, Energy Solution

Moderator:

 • Tomasz Furman, dziennikarz, Parkiet*

15:00 Lunch

Dzień II, 18 listopada 2021 r.

34. Konferencja Energetyczna EuroPower & 4. OZE Power

9:00 – 10:05 Potencjał energetyczny i gospodarczy polskiego wiatru

 • Nowe regulacje dla morskich i lądowych farm wiatrowych – czy przyspieszą powstanie nowych, znaczących mocy
 • Jak sensownie kształtować regulacje przestrzenne żeby nie doprowadzić do utraty walorów krajobrazowych i funkcji przestrzennych?
 • Jak zagwarantować bezpieczeństwo inwestorom elektrowni wiatrowych
 • Wyzwania w tworzeniu łańcucha dostaw dla nowych inwestycji – local content, zaplecze logistyczne, synergia pomiędzy technologiami lądowymi i morskimi
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na lądzie i morzu – wyzwania związane z integracją energetyki wiatrowej z siecią
 • Współpraca państw w rejonie morza bałtyckiego i północnego

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021*
 • Jarosław Broda, Prezes Zarządu, Baltic Power
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica
 • Jan Biernacki, Dyrektor, Departament Energii, PwC
 • Przedstawiciel Polenergia
 • Przedstawiciel SSE, Wielka Brytania
 • Przedstawiciel sektora energii, Estonia

Moderator:

 • gospodarkamorska.pl

Prezentacja:

Ustawa odległościowa – na jakim jesteśmy etapie? (prezentacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii)* (TBC)

10:05 – 11:30 Czy polska elektroenergetyka jest gotowa na cyfrową metamorfozę?

 • Czym jest transformacja cyfrowa jako usługa?
 • Nowoczesne technologie jako wartość modeli biznesowych firm energetycznych w zakresie zwiększania przychodów, kompleksowej i wszechstronnej obsługi Klienta oraz poprawy efektywności w zakresie kosztów, procesów i operacji
 • Czy digitalizacja może przyczynić się do ograniczenia emisji?
 • Wyzwania związane z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach energetycznych
 • Korzyści wynikające z wdrożeń chmurowych obliczeniowych
 • Jak organizacje powinny planować skuteczne przenoszenie kluczowych operacji biznesowych do chmury?

10:05-10:15 Prezentacja (10min) [Title TBD]

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

10:15-10:25 Prezentacja (10min) [Title TBD]

 • Przedstawiciel Asseco

10:15-10:30 Prezentacja (15min) Ochrona urządzeń IoT, ochrona wewnętrznej sieci (5G, CG2.0, Ochrona urządzeń IoT).

 • Przedstawiciel T-Mobile Polska

10:30-11:30 Debata: Czy polska elektroenergetyka jest gotowa na cyfrową metamorfozę?

Prelegenci:

 • Wanda Buk, Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji, PGE*
 • Jacek Dziuba, Prezes Zarządu, Enea Innowacje*
 • Jacek Szczepański, Wiceprezes, Atende SA
 • Ewa Drozd, Enterprise Commercial Sales Lead, Microsoft*
 • Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy*
 • Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja*

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

11:30 – 12:15 Perspektywy rozwoju technologii wodorowych

 • Rozwój energetyki wodorowej w odpowiedzialnym i dynamicznym kierunku
 • Wodór jako stabilizator energii odnawialnej
 • Strategia wodorowa – modyfikacje w europejskiej panoramie energetycznej
 • Założenia legislacyjne oparte na budowie polskiego rynku wodoru
 • Finansowanie inwestycji wodorowych

Prelegenci:

 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Tomasz Jarmicki, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji, PGNiG*
 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN Orlen*
 • Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów*
 • Przedstawiciel Hydrogen Europe
 • Przedstawiciel Polenergia

Moderator:

 • Daniel Czyżewski, Redaktor, Energetyka24.com*

12:15 – 12:45 Przerwa networkingowa

12:45 – 13:30 Nowoczesne przedsiębiorstwa energetyczne

 • Nowe modele oraz strumienie przychodów nowoczesnych firm energetycznych
 • Świadomość konsumencka i rozwój rynku usług około energetycznych
 • Wykorzystanie danych oraz budowa ekosystemu aplikacyjnego dla Klienta i Operatora
 • Automatyzacja procesów oparta na sztucznej inteligencji – analiza danych wspierająca procesy decyzyjne
 • Nowoczesne podejście do doświadczenia klienta dla zrównoważonej, zeroemisyjnej przyszłości

Prelegenci:

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco
 • Rafał Soja, Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż*
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, Foton Technik
 • Andrzej Buczkowski, Wiceprezes Zarządu, Energa Informatyka i Technologie*
 • Piotr Fąderski, Regional Vice President Sales w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Salesforce*

Moderator:

 • [TBD]

13:30 – 13:40 Prezentacja Jak firmy widzą klienta?

 • Przedstawiciel Salesforce

13:40 – 13:50 Prezentacja (10min) <Title TBD>

 • Kamil Smuga, CTO, VP, Limitless Technologies

13:50 – 14:40 Energetyka obywatelska – lokalna – rozproszona

 • Dlaczego stawiamy na energetykę rozproszoną?
 • Czy i jakiego wsparcia technologicznego prosumentom powinny udzielać firmy energetyczne?
 • System taryf czasu rzeczywistego dla odbiorców i prosumentów
 • Mechanizmy wspierania lokalnych inicjatyw prosumenckich
 • Instalacje systemów magazynowania energii
 • Stworzenie możliwości obniżenia cen energii dla odbiorców?
 • Czy konsumenci powinni płacić za usługi sieciowe proporcjonalnie do tego, ile i kiedy korzystają z sieci?
 • Wsparcie dla biogazowni, produkcja biopaliw oraz inwestycje w odnawialne źródła energii jako elementy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • Program rozwoju regionów poprzez odnawialne źródła energii

Prelegenci:

 • Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Artur Warzocha, Prezes Zarządu, TAURON Nowe Technologie*
 • Halina Szymańska, Prezes, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa*

Moderator:

 • Bartłomiej Sawicki, Dziennikarz, Parkiet*

14:40 – 15:25 Systemy i regionalizacja wsparcia transformacji energetycznej

 • Wykorzystanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy
 • Fundusz Odbudowy jako instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności
 • Podział środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 • Jak IT może pomóc w przyspieszeniu transformacji?

Prelegenci:

 • Marcin Korolec, Prezes Zarządu, Instytut Zielonej Gospodarki
 • Emilian Bera, Burmistrz Miasta Jawor
 • Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej*
 • Piotr Ferszka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży, SAP Polska
 • Wojciech Drożdż, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator*

Moderator:

 • dr Sonia Buchholtz, Kierowniczka projektu ds. finansowania transformacji energetycznej, Forum Energii

15:25 Lunch

*Prelegenci w trakcie potwierdzania

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 11-10-2021 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej