Program Konferencji EuroPower | 33. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 3. OZE POWER

Program

Dzień I, 28 kwietnia 2021 r.

33. Konferencja Energetyczna EuroPower & 3. OZE Power

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie Konferencji

Wystąpienia wprowadzające:

„Nowy Polski Ład w urzeczywistnianiu europejskiej zielonej transformacji”

 • Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska*

9:30 – 10:40 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – dążenie do zeroemisyjności. Co, kiedy i dlaczego? Jak długo i jakim kosztem?

 • Cele, kierunki i filary Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu – polska niezależność energetyczna – rozwój strategicznych i wielkoskalowych inwestycji
 • Energetyka rozproszona vs. wielkoskalowa energetyka zawodowa
 • Planowanie energetyczne na poziomie kraju i regionów – zmiana paradygmatu zarządzania bezpieczeństwem energetycznym z centralnego na poziom lokalny
 • Czy odbiorca energii jest gotów pokryć koszty transformacji? Na jaki udział go stać i jak to policzyć?
 • Inteligentne sieci, inteligentne opomiarowanie – perspektywa polskiego dostawcy technologii Smart Grid. Jak duże firmy energetyczne chcą zadbać o odbiorców?
 • Nowe warunki handlu energią elektryczną – integracja rynków giełdowych w UE

Moderacja:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Minister Klimatu i Środowiska
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE*
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Paweł Majewski, Prezes Zarządu, PGNiG
 • Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Enea*
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende
 • Józef Węgrecki, Członek Zarządu, PKN Orlen*
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, TGE

10:40 – 11:30 „Nowy Polski Ład” jako mechanizm adaptacji i absorpcji europejskiej strategii transformacji „New Green Deal”

 • Krajowy Plan Odbudowy, a mechanizmy finansowe Funduszu Odbudowy
 • Plan odbudowy dla Europy, a polska transformacja energetyczna
 • Europejski Zielony Ład perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021 – 2027
 • Unijny Plan Działania w zakresie Zrównoważonego Finansowania – taksonomia jako gwarancja „zielonych” inwestycji

Moderator:

 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Zarządu, Forum Energii

Prelegenci:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych*
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Jan Biernacki, Senior Manager, PwC
 • Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Mikołaj Dowgielewicz, Dyrektor Generalny, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich, PKN Orlen*

11:30 – 12:30 Rośnie udział OZE w polskim miksie energetycznym. Czas na integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii

11:30 – 11:40 Prezentacja: Sieć elektroenergetyczna jako wspólne dobro – jak prosumenci mogą przyczynić się do jej stabilizacji

 • Szymon Witoszek, ENEU Inverter Senior Solution Manager, Huawei*

11:40 – 11:50 Prezentacja: [TBD]

 • Artur Fros, Digital Transformation Strategist, SAS Institute*

11:50 – 12:30 Debata:

 • OZE 4.0 – zintegrowane instalacje hybrydowe dużych mocy
 • Rozwój generacji on-site w obszarach za licznikiem oraz linii bezpośredniej – stanowienie rozwiązań prawnych
 • Magazynowanie energii – ograniczenia oraz regulacje prawne
 • Czy smart grid ułatwi rozwój źródeł generacji rozproszonej?
 • Potrzebne regulacje dotyczące umów PPA – szanse związane z alternatywnym modelem zakupu energii
 • Rola sztucznej inteligencji w integracji rozproszonych źródeł energii
 • Prosument zbiorowy oraz wirtualny – rozwiązania ustawowe
 • Zielony wodór – jak go efektywnie wykorzystać?
 • Rozwój programu biometanowego i tworzenie sieci biometanowni
 • Kierunki zmian regulacji w zakresie elektromobilności

Prelegenci:

 • Daniel Czyżewski, Energy Analyst, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Maciej Chorowski, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jarosław Dybowski, Dyrektor wykonawczy ds. Energetyki, PKN Orlen*
 • Artur Fros, Digital Transformation Strategist, SAS Institute*
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries
 • Jan Sakławski, Radca Prawny | Partner, Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.
 • Filip Sypko, Head of Global Business Development, Green Genius
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 13:50 Potencjał wodoru w dekarbonizacji energetyki

13:00 – 13:10 Prezentacja: Wykorzystanie wodoru na przykładzie Port of Rotterdam

 • Przedstawiciel Port of Rotterdam

13:10 – 13:50 Debata:

 • Kierunki „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”
 • Rozwój przemysłu wodorowego oraz wzrost elektromobilności
 • Czy wodór może stać się najlepszym sposobem magazynowanie energii
 • Finansowanie prac nad rozwojem technologii wodorowych

Moderator:

 • Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu, Hydrogen Poland

Prelegenci:

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tobiasz Adamczewski, Kierownik ds. OZE, Forum Energii
 • Maciej Ciszewski, Policy assistant to the Director-General for Energy, European Commission
 • Tomasz Jarmicki, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju, PGNiG
 • Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biuro Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN Orlen
 • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes ds. Rozwoju, PGNiG
 • Wojciech Weiss, Prezes Zarządu, Lotos Paliwa*

13:50 – 14:30 Energetyka jądrowa – przełom w polskiej transformacji energetycznej

 • Nowa polityka energetyczna dotycząca energii jądrowej, a cele neutralności klimatycznej
 • W jakim stopniu energia jądrowa może pomóc przetransformować polską energetykę? – Jak osiągnąć ten cel?
 • Rozwój energetyki jądrowej – aspekty technologiczne, finansowe i polityczne
 • Międzynarodowa współpraca na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju – szanse i wyzwania

13:50 – 14:00 Prezentacja wprowadzająca

 • Vakis Ramany, Senior Vice President Development, New Nuclear Projects, EDF

14:00 – 14:30 Debata 1+1:

Moderator:

 • Jakub Wiech, Z-ca Redaktora Naczelnego, Energetyka24.com

Prelegent:

 • Vakis Ramany, Senior Vice President Development, New Nuclear Projects, EDF

14:30 – 15:10 Czy rozwój energetyki niskoemisyjnej powinien być oparty o gaz?

 • Gaz jako przejściowe paliwo przyszłości
 • Plany zagospodarowania biometanu – dywersyfikacja dostaw
 • Dekarbonizacja rynków gazu – co transformacja oznacza dla paliw gazowych, infrastruktury i jakości gazu
 • Kierunki rozwoju instalacji mikrobiogazowych jako element energetyki niskoemisyjnej
 • Proces pozyskiwania środków na nowe inwestycje w rozwój zielonego paliwa
 • Ryzyka związane z wprowadzaniem biogazu do systemu

Moderator:

 • Mariusz Marszałkowski, Redaktor, BiznesAlert.pl

Prelegenci:

 • Tadeusz Karczmarczyk, Prezes Zarządu, Megatem Elektrociepłownia Lublin*
 • Marcin Korolec, Prezes Zarządu, Instytut Zielonej Gospodarki*
 • Adam Orzech, Prezes Zarządu, Naturlana Energia.plus
 • Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG
 • Paweł Pikus, Departament Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM
 • Przedstawiciel PFR

15:10 – 15:50 Jak sprawiedliwie i efektywnie transformować regiony węglowe? Wyzwania społeczne i gospodarcze

 • Pierwsze polskie regiony węglowe z planem sprawiedliwej transformacji
 • Zaangażowanie władz regionalnych w proces planowania transformacji
 • Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST)
 • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi – ryzyko oraz wyzwania
 • Jakie są i na ile są realne oczekiwania strony społecznej?
 • Alternatywne miejsca pracy dla górników

Moderator:

 • Michał Hetmański, Prezes Zarządu, Instrat

Prelegenci:

 • Mariola Czechowska, Burmistrz Bełchatowa*
 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • dr. hab. Adam Drobniak, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)*
 • Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Kierowniczka projektu Elektroenergetyka, Forum Energii
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza
 • Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego*
 • dr Anna Sobczak, Policy Coordinator (DG ENER) for Coal Regions in Transition within Just Transition, European Commission*
 • Maciej Sytek, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej

Dzień II, 29 kwietnia 2021 r.

33. Konferencja Energetyczna EuroPower & 3. OZE Power

9:00 – 13:45 Blok: Cyfryzacja na usługach sektora energii

9:00 – 10:10 Digitalizacja energetyki – wykorzystanie nowoczesnych technologii

9:00 – 9:10 Prezentacja: Electro Mobility as integral service within decentralized energy

 • Joerg Ferchow, Chief Expert Utilities – SAP

9:10 – 9:20 Prezentacja: Jak zbudować serwerownię w kilka dni lub krócej?

 • Szymon Witoszek, ENEU Inverter Senior Solution Manager, Huawei*

9:20 – 9:30 Case study: Digitalizacja energetyki na przykładzie trwałego nośnika firmy Hitachi

 • Tadeusz Woszczyński, Country Manager – Poland, Austria & CEE Hitachi Europe Ltd.

9:30 – 10:10 Debata:

 • Cyfrowe wyzwania polskiego sektora energetycznego
 • Trwały nośnik jako podstawa cyfryzacji w energetyce i narzędzie do bezpiecznego przechowywania i publikacji kluczowych informacji dla klientów
 • Narzędzia blockchain w energetyce – rozwój mikrosieci oraz zarządzanie rozproszoną generacją energii elektrycznej
 • Rozwój elektromobilności i sieci ładowania samochodów elektrycznych
 • Digitalizacja dokumentów w spółkach energetycznych jako jeden z kierunków zrównoważonego rozwoju

Moderator:

 • Aleksandra Radwańska, International Business Development Manager, Next Kraftwerke*

Prelegenci:

 • Andrzej Buczkowski, Wiceprezes Zarządu, Energa Informatyka i Technologie
 • Wojciech Drożdż, Wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator*
 • Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNIG Obrót Detaliczny
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE S.A.
 • Mariusz Sudoł, Operations, Director CEE, Hitachi Europe Ltd.
 • Dawid Zieliński, CEO, Columbus
 • Przedstawiciel Tauron Nowe Technologie

10:10 – 11:20 Ewolucja w kierunku lokalnych systemów energetycznych – uwarunkowania, determinanty, narzędzia wsparcia

10:10 – 10:20 Prezentacja: Wdrożenie centralnej bazy informacji – w jakim stopniu będzie wsparciem dla funkcjonowania rynku energii?

 • Lesław Winiarski, Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii, PSE

10:20 – 10:35 Prezentacja: Chmura w energetyce – raport

 • Paweł Jakubik, Cloud based Digital Transformation Lead, Microsoft
 • Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego

10:35 – 10:45 Prezentacja: [TBD]

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

10:45 – 11:25 Debata:

 • Otwarte dane w sektorze energii elektrycznej – potrzeby i możliwości
 • Sector coupling – jak zintegrować system energetyczny w Polsce?
 • Narzędzia usprawniające przejście ze scentralizowanego systemu energetycznego do rozproszonych systemów lokalnych
 • Rozwiązania do obsługi cyfrowego łańcucha dostaw

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

Prelegenci:

 • Piotr Dorawa, Prezes Zarządu, Energa Obrót*
 • Paweł Jakubik, Cloud based Digital Transformation Lead, Microsoft
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja
 • Jarosław Kwasek, Prezes Zarząu, PGE Dystrybucja*
 • Lesław Winiarski, Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii, PSE
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja

11:25 – 12:05 Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – model centralny vs. rozproszony

 • Bezpieczeństwo obiektów energetycznych – wpływ na działania polskiego systemu energetycznego
 • Strategie koordynacji incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci
 • Potencjalne skutki cyber ataków na sieć Smart Grid – rozpoznawanie i identyfikowanie zagrożeń
 • Aspekty prawne i regulacyjne dotyczące lotów dronami nad obiektami infrastruktury krytycznej
 • Środki techniczne zapewniające bezpieczną pracę obiektów strategicznych

Moderator:

 • Jakub Wiech, Z-ca Redaktora Naczelnego, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Dawid Bielecki, Członek Zarządu, Flytronic
 • Łukasz Dudkiewicz, Departament Cyberbezpieczeństwa, KPRM
 • Marcin Kondratowicz, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa , Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Kamil Kowalczuk, IT Security Solution Manager, Innogy IT Support
 • dr.hab.inż.Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja*
 • Jan Szczyrek, Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny, MindMade

12:05 – 12:15 Prezentacja: Digital compliance – cyfrowa archiwizacja danych w sektorze energetycznym

 • Przedstawiciel Veritas Technologies

12:15 – 12:45 Przerwa

12:45 – 13:45 Nowoczesne strategie przedsiębiorstw energetycznych – jak implementować innowacyjne metody i narzędzia strategii, zarządzania i sprzedaży?

12:45 – 12:55 Prezentacja: Jak wykorzystać potencjał chmurowy w energetyce?

 • Kamil Smuga, CIO, Limitless Technologies

12:55 – 13:05 Prezentacja: Jak stworzyć cyfrowy model funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego?

 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce

13:05 – 13:45 Debata:

 • Innowacje w handlu energią elektryczną i gazem
 • Relacje klienta z firmami technologicznymi – determinanty w pozyskiwaniu nowych odbiorców
 • Wpływ pandemii na kontakt i obsługę klienta
 • Kierunki rozwoju sprzedaży i zakupu zielonej energii

Moderator:

 • Dominik Brodacki, Analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Prelegenci:

 • Jacek Dziuba, Prezes Zarządu, Enea Innowacje*
 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce
 • dr Andrzej Modzelewski, Członek Zarządu ds. Infrastruktury, innogy Polska*
 • Tomasz Lesiewicz, Prezes, Enspirion
 • Nicola Rossi, Head of Innovation, Enel Green Power*
 • Piotr Stępniewski, Global Chief Information Officer, Grupa LOTOS*
 • Marek Trelka, Dyrektor, Tauron Sprzedaż*
 • Urszula Witkowska, Chief Information Officer, PGE*
 • Przedstawiciel PwC

13:45 – 14:25 Przemysł energochłonny w procesie transformacji energetycznej

 • Proces wyrównywania cen na rynkach zagranicznym i polskim
 • Transformacja przemysłu energochłonnego a transformacja sektora energii energetycznej
 • Rola energetyki przemysłowej i powstającej wokół niej klastrów energii w dekarbonizacji Polski

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, WysokieNapięcie.pl

Prelegenci:

 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego*
 • Stefan Dzienniak, Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa
 • Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty*
 • Henryk Kaliś, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu, CMC Poland
 • Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu, Alchemia SA.
 • Tomasz Ślęzak, Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, Członek Zarządu, ArcelorMittal Poland*

14:25 – 15:05 Transformacja ciepłownictwa

 • Czynniki sprzyjające powstawanie nowych jednostek ciepłowniczych przy wykorzystaniu OZE
 • Polityka klimatyczna a kogeneracja – efektywność i wydajność energetyczna
 • Kogeneracja jako sposób na ograniczenie emisji CO2
 • Modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów
 • Techniczne możliwości uzyskania ciepła systemowego ze spalania biomasy
 • Ogrzewanie hybrydowe – kolektory słoneczne wraz z wielkoskalowymi pompami ciepłą

Moderator:

 • Daniel Czyżewski, Energy Analyst, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Andrzej Jabłonka, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy*
 • Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu, PGE Energia Ciepła*
 • Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa
 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii
 • Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, PGNiG Termika

15:05 – 15:45 Morska energetyka wiatrowa

 • Planowanie morskiej sieci energetycznej – potencjał w realizacji celów zielonej polityki
 • Inwestycja w offshore – problematyka przygotowania regionu pomorskiego (perspektywa regionalna)
 • Modele finansowania strategicznych projektów na morzu
 • Udział prywatnego finansowania na realizacje polityki ochrony klimatu
 • Współpraca międzynarodowa w obszarze energetyki wiatrowej

Moderator:

 • Jakub Kajmowicz, Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Paweł Lewandowski, Project Finance, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Paweł Łojszczyk, Prezes Zarządu, Hitachi ABB Power Grids
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica*
 • Anna Moskwa, Prezes Zarządu, Baltic Power
 • Maciej Stryjecki, Head of Offshore, Polenergia

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie

Data aktualizacji: 12-04-2021 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej