Rada Programowa OZE POWER – 38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Rada Programowa OZE POWER

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Maciej Bando

Przewodniczący Rady Programowej OZE Power

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Zygmunt Artwik

Wiceprezes Zarządu, Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Jacek Babczyński

Partner, Venture Investors Ltd.

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, FAMUR S.A.

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

dr inż. Mateusz Damrat

Dyrektor, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Artur Drobiecki

Wiceprezes, Limitless Technologies

Zbigniew Gryglas

Ekspert sektora energetyki, Wiceminister Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021

dr Leszek Juchniewicz

Przewodniczący Rady Programowej EuroPower

Maciej Kowalski

Dyrektor Zarządzający, Enefit w Polsce

Anna Kułach

Prezes zarządu i CFO, E.ON Foton Sp. z o.o,

Dorota Macieja

Członek Zarządu, PZU Życie

Monika Morawiecka

Senior Advisor, Regulatory Assistance Project

Marek Motyl

Prezes Zarządu, Alseva Pro

Piotr Rutkowski

Sekretarz Rady Programowej

Marcin Skórnóg

Dyrektor ds. Wytwarzania, Obrotu i Dystrybucji, Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

Robert Solnica

Senior Sales Manager, Huawei

Maciej Stryjecki

Dyrektor ds. Rozwoju Morskiej Energii Wiatrowej w POLENERGIA S.A w latach 2020-2023

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Zarządu, Instytut Energii Odnawialnej

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu, Columbus Energy

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej