Rada Programowa OZE POWER – 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Rada Programowa OZE POWER

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, FAMUR S.A.

Zygmunt Artwik

Wiceprezes Zarządu, Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Jacek Babczyński

Partner, Venture Investors Ltd.

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

dr inż. Mateusz Damrat

Dyrektor, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Artur Drobiecki

VP of Sales, Limitless Technologies

dr Leszek Juchniewicz

p.o. Prezesa, Polskie Elektrownie Jądrowe, Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER

Maciej Kowalski

Dyrektor Zarządzający, Enefit w Polsce

Anna Kułach

Prezes zarządu i CFO, E.ON Foton Sp. z o.o,

Monika Morawiecka

Senior Advisor, Regulatory Assistance Project

Marek Motyl

Prezes Zarządu, Alseva Pro

Piotr Rutkowski

Sekretarz Rady Programowej

Robert Solnica

Senior Sales Manager, Huawei

Maciej Stryjecki

Prezes w FNEZ (Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej) ; CEO w ASE Offshore Sp. z o.o.

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Zarządu, Instytut Energii Odnawialnej

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej