Rada Programowa OZE POWER | 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER

Rada Programowa OZE POWER

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Maciej Bando

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019, Przewodniczący Rady Programowej OZE Power

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Zygmunt Artwik

Wiceprezes Zarządu, Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Jacek Babczyński

Partner, Venture Investors

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, Famur

Anna Chmielewska

Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

dr inż. Mateusz Damrat

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Mariusz Gajda

Dyrektor Zarządzający, Energa OZE

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper

dr Leszek Juchniewicz

Przewodniczący Rady Programowej EuroPower

Maciej Kowalski

Dyrektor Zarządzający, Enefit w Polsce

Monika Morawiecka

Prezes Zarządu, PGE Baltica

Piotr Rutkowski

Sekretarz Rady Programowej

Tomasz Siwak

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, Enea Wytwarzanie

Marcin Skórnóg

Dyrektor ds. Wytwarzania, Obrotu i Dystrybucji, Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

Michał Skorupa

Prezes Zarządu, Foton Technik (Grupa innogy)

Kamil Smuga

CIO, Limitless Technologies

Maciej Stryjecki

Dyrektor ds. Rozwoju Morskiej Energii Wiatrowej, POLENERGIA S.A

Filip Sypko

Head of B2B, Green Genius Poland

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Zarządu, Instytut Energii Odnawialnej

Tomasz Zadroga

Członek Rady OZE POWER

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu, Columbus Energy

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej