Program wiosna 2021 | 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER

Program wiosna 2021

Dzień I, 28 kwietnia 2021 r.

33. Konferencja Energetyczna EuroPower & 3. OZE Power

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie Konferencji

 • dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady EuroPower

9:00 – 9:20 Wystąpienie Przewodniczących Rad Programowych EuroPower & OZE Power

9:20 – 9:30 „Nowy Polski Ład w urzeczywistnianiu europejskiej zielonej transformacji”

 • Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

9:30 – 10:40 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – dążenie do zeroemisyjności. Co, kiedy i dlaczego? Jak długo i jakim kosztem?

 • Cele, kierunki i filary Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu – polska niezależność energetyczna – rozwój strategicznych i wielkoskalowych inwestycji
 • Energetyka rozproszona vs. wielkoskalowa energetyka zawodowa
 • Planowanie energetyczne na poziomie kraju i regionów – zmiana paradygmatu zarządzania bezpieczeństwem energetycznym z centralnego na poziom lokalny
 • Czy odbiorca energii jest gotów pokryć koszty transformacji? Na jaki udział go stać i jak to policzyć?
 • Inteligentne sieci, inteligentne opomiarowanie – perspektywa polskiego dostawcy technologii Smart Grid. Jak duże firmy energetyczne chcą zadbać o odbiorców?
 • Nowe warunki handlu energią elektryczną – integracja rynków giełdowych w UE

Moderacja:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Minister Klimatu i Środowiska
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Paweł Cioch, Wiceprezes ds. Korporacyjnych, PGE
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, TGE
 • Paweł Majewski, Prezes Zarządu, PGNiG
 • Rafał Soja, Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende

10:40 – 11:30 „Nowy Polski Ład” jako mechanizm adaptacji i absorpcji europejskiej strategii transformacji „New Green Deal”

 • Krajowy Plan Odbudowy, a mechanizmy finansowe Funduszu Odbudowy
 • Plan odbudowy dla Europy, a polska transformacja energetyczna
 • Europejski Zielony Ład perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021 – 2027
 • Unijny Plan Działania w zakresie Zrównoważonego Finansowania – taksonomia jako gwarancja „zielonych” inwestycji

Moderator:

 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Zarządu, Forum Energii

Prelegenci:

 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Jan Biernacki, PwC
 • Mikołaj Dowgielewicz, Dyrektor Generalny, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu, PFR
 • Michał Perlik, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Finansami, PKN Orlen

11:30 – 12:30 Rośnie udział OZE w polskim miksie energetycznym. Czas na integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii

11:30 – 11:40 Prezentacja: Nowy początek w energetyce. Ścieżka transformacji

 • Kamil Smuga, CIO, Limitless Technologies

11:40 – 12:30 Debata:

 • OZE 4.0 – zintegrowane instalacje hybrydowe dużych mocy
 • Rozwój generacji on-site w obszarach za licznikiem oraz linii bezpośredniej – stanowienie rozwiązań prawnych
 • Magazynowanie energii – ograniczenia oraz regulacje prawne
 • Czy smart grid ułatwi rozwój źródeł generacji rozproszonej?
 • Potrzebne regulacje dotyczące umów PPA – szanse związane z alternatywnym modelem zakupu energii
 • Rola sztucznej inteligencji w integracji rozproszonych źródeł energii
 • Prosument zbiorowy oraz wirtualny – rozwiązania ustawowe
 • Zielony wodór – jak go efektywnie wykorzystać?
 • Rozwój programu biometanowego i tworzenie sieci biometanowni
 • Kierunki zmian regulacji w zakresie elektromobilności

Moderator:

 • Daniel Czyżewski, Energy Analyst, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Maciej Chorowski, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojciech Drożdż, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries
 • Jan Sakławski, Radca Prawny | Partner, Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.
 • Filip Sypko, Head of Global Business Development, Green Genius
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

12:30 – 13:00 Przerwa networkingowa

13:00 – 13:50 Potencjał wodoru w dekarbonizacji energetyki

13:00 – 13:10 Prezentacja: Wykorzystanie wodoru na przykładzie Port of Rotterdam

 • Randolf Weterings, Program Manager Electrification and Hydrogen at Port of Rotterdam

13:10 – 13:50 Debata:

 • Kierunki „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”
 • Rozwój przemysłu wodorowego oraz wzrost elektromobilności
 • Czy wodór może stać się najlepszym sposobem magazynowanie energii
 • Finansowanie prac nad rozwojem technologii wodorowych

Moderator:

 • Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu, Hydrogen Poland

Prelegenci:

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tobiasz Adamczewski, Kierownik ds. OZE, Forum Energii
 • Maciej Ciszewski, Policy assistant to the Director-General for Energy, European Commission
 • Tomasz Jarmicki, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju, PGNiG
 • Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biuro Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN Orlen

13:50 – 14:30 Energetyka jądrowa – przełom w polskiej transformacji energetycznej

 • Nowa polityka energetyczna dotycząca energii jądrowej, a cele neutralności klimatycznej
 • W jakim stopniu energia jądrowa może pomóc przetransformować polską energetykę? – Jak osiągnąć ten cel?
 • Rozwój energetyki jądrowej – aspekty technologiczne, finansowe i polityczne
 • Międzynarodowa współpraca na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju – szanse i wyzwania

13:50 – 14:00 Prezentacja wprowadzająca

 • Vakis Ramany, Senior Vice President Development, New Nuclear Projects, EDF

14:00 – 14:30 Debata 1+1:

Moderator:

 • Jakub Wiech, Z-ca Redaktora Naczelnego, Energetyka24.com

Prelegent:

 • Vakis Ramany, Senior Vice President Development, New Nuclear Projects, EDF

14:30 – 15:10 Czy rozwój energetyki niskoemisyjnej powinien być oparty o gaz?

 • Gaz jako przejściowe paliwo przyszłości
 • Plany zagospodarowania biometanu – dywersyfikacja dostaw
 • Dekarbonizacja rynków gazu – co transformacja oznacza dla paliw gazowych, infrastruktury i jakości gazu
 • Kierunki rozwoju instalacji mikrobiogazowych jako element energetyki niskoemisyjnej
 • Proces pozyskiwania środków na nowe inwestycje w rozwój zielonego paliwa
 • Ryzyka związane z wprowadzaniem biogazu do systemu

Moderator:

 • Mariusz Marszałkowski, Redaktor, BiznesAlert.pl

Prelegenci:

 • Marcin Korolec, Prezes Zarządu, Instytut Zielonej Gospodarki
 • Adam Orzech, Prezes Zarządu, Naturlana Energia.plus
 • Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG
 • Paweł Pikus, Departament Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM

15:10 – 15:50 Jak sprawiedliwie i efektywnie transformować regiony węglowe? Wyzwania społeczne i gospodarcze

 • Pierwsze polskie regiony węglowe z planem sprawiedliwej transformacji
 • Zaangażowanie władz regionalnych w proces planowania transformacji
 • Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST)
 • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi – ryzyko oraz wyzwania
 • Jakie są i na ile są realne oczekiwania strony społecznej?
 • Alternatywne miejsca pracy dla górników

Moderator:

 • Michał Hetmański, Prezes Zarządu, Instrat

Prelegenci:

 • Patryk Białas, Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
 • Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Kierowniczka projektu Elektroenergetyka, Forum Energii
 • dr Anna Sobczak, Policy Coordinator (DG ENER) for Coal Regions in Transition within Just Transition, European Commission
 • Maciej Sytek, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
 • Dariusz Stankiewicz, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dzień II, 29 kwietnia 2021 r.

33. Konferencja Energetyczna EuroPower & 3. OZE Power

9:00 – 13:45 Blok: Cyfryzacja na usługach sektora energii

9:00 – 10:05 Digitalizacja energetyki – wykorzystanie nowoczesnych technologii

9:00 – 9:10 Prezentacja: Electro Mobility as integral service within decentralized energy

 • Joerg Ferchow, Chief Expert Utilities – SAP

9:10 – 9:20 Case study: Digitalizacja energetyki na przykładzie trwałego nośnika firmy Hitachi

 • Tadeusz Woszczyński, Country Manager – Poland, Austria & CEE Hitachi Europe Ltd.

9:20 – 10:05 Debata:

 • Cyfrowe wyzwania polskiego sektora energii i gazu
 • Trwały nośnik jako podstawa cyfryzacji w energetyce i narzędzie do bezpiecznego przechowywania i publikacji kluczowych informacji dla klientów
 • Narzędzia blockchain w energetyce – rozwój mikrosieci oraz zarządzanie rozproszoną generacją energii elektrycznej
 • Rozwój elektromobilności i sieci ładowania samochodów elektrycznych
 • Digitalizacja dokumentów w spółkach energetycznych jako jeden z kierunków zrównoważonego rozwoju

Moderator:

 • Aleksandra Radwańska, International Business Development Manager, Next Kraftwerke

Prelegenci:

 • Andrzej Buczkowski, Wiceprezes Zarządu, Energa Informatyka i Technologie
 • Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNIG Obrót Detaliczny
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE S.A.
 • Mariusz Sudoł, Operations, Director CEE, Hitachi Europe Ltd.
 • Dawid Zieliński, CEO, Columbus

10:05 – 11:20 Ewolucja w kierunku lokalnych systemów energetycznych – uwarunkowania, determinanty, narzędzia wsparcia

10:05 – 10:15 Prezentacja: Wdrożenie centralnej bazy informacji – w jakim stopniu będzie wsparciem dla funkcjonowania rynku energii?

 • Lesław Winiarski, Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii, PSE

10:15 – 10:30 Prezentacja: Chmura w energetyce – raport

 • Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft
 • Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego

10:30 – 10:40 Prezentacja: Cyfrowy łańcuch dostaw jako integralny element nowoczesnej energetyki

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

10:40 – 11:20 Debata:

 • Otwarte dane w sektorze energii elektrycznej – potrzeby i możliwości
 • Sector coupling – jak zintegrować system energetyczny i wykorzystać potencjał konwergencji międzysektorowej w Polsce?
 • Narzędzia usprawniające przejście od scentralizowanego systemu energetycznego do rozproszonych systemów lokalnych
 • Rozwiązania do obsługi cyfrowego łańcucha dostaw w kontekście transformacji cyfrowej energetyki

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

Prelegenci:

 • Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft
 • Marcin Karczmarczyk, Dyrektor Zarządzający, Chmura Krajowa
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja
 • Lesław Winiarski, Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii, PSE
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja

11:20 – 12:00 Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – model centralny vs. rozproszony

 • Bezpieczeństwo obiektów energetycznych – wpływ na działania polskiego systemu energetycznego
 • Strategie koordynacji incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci
 • Potencjalne skutki cyber ataków na sieć Smart Grid – rozpoznawanie i identyfikowanie zagrożeń
 • Aspekty prawne i regulacyjne dotyczące lotów dronami nad obiektami infrastruktury krytycznej
 • Środki techniczne zapewniające bezpieczną pracę obiektów strategicznych

Moderator:

 • Rafał Pytko, Wardyński & Partners

Prelegenci:

 • Marcin Kondratowicz, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa , Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Robert Kośla, Dyrektor, Departament Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • dr.hab.inż.Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja
 • Jan Szczyrek, Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny, MindMade
 • Dariusz Wojewódzki, Specjalista ds. Eksploatacji systemów bezzałogowych, Flytronic

12:00 – 12:10 Prezentacja: Digital compliance – digital data archiving in the energy sector

 • Andre Steyn, Digital Compliance and eDiscovery Solutions Technical Consultant, Veritas

12:10 – 12:40 Przerwa networkingowa

12:40 – 13:40 Nowoczesne strategie przedsiębiorstw energetycznych – jak implementować innowacyjne metody i narzędzia strategii, zarządzania i sprzedaży?

12:40 – 12:50 Prezentacja: Jak wykorzystać potencjał chmurowy? Co cechuje firmy, które odnoszą sukces używając najnowszych technologii?

 • Kamil Smuga, CIO, Limitless Technologies

12:50 – 13:00 Prezentacja: Jak stworzyć cyfrowy model funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego?

 • Sebastian Krzyśka, Lead Solution Engineer, Salesforce

13:00 – 13:45 Debata:

 • Innowacje w handlu energią elektryczną i gazem
 • Relacje klienta z firmami technologicznymi – determinanty w pozyskiwaniu nowych odbiorców
 • Wpływ pandemii na kontakt i obsługę klienta
 • Kierunki rozwoju sprzedaży i zakupu zielonej energii

Moderator:

 • Dominik Brodacki, Analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Prelegenci:

 • Jacek Brzozowski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, PGNiG Obrót
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce
 • Bogusław Majchrzak, Business Development Manager, Orange Polska
 • dr Andrzej Modzelewski, CEO, innogy Polska
 • Tomasz Lesiewicz, Prezes, Enspirion

13:45 – 14:25 Przemysł energochłonny w procesie transformacji energetycznej

 • Proces wyrównywania cen na rynkach zagranicznym i polskim
 • Transformacja przemysłu energochłonnego a transformacja sektora energii energetycznej
 • Rola energetyki przemysłowej i powstającej wokół niej klastrów energii w dekarbonizacji Polski

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, WysokieNapięcie.pl

Prelegenci:

 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Stefan Dzienniak, Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa
 • Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu, CMC Poland
 • Grzegorz Pizoń, Partner, Bird & Bird

14:25 – 15:05 Transformacja ciepłownictwa

 • Czynniki sprzyjające powstawanie nowych jednostek ciepłowniczych przy wykorzystaniu OZE
 • Polityka klimatyczna a kogeneracja – efektywność i wydajność energetyczna
 • Kogeneracja jako sposób na ograniczenie emisji CO2
 • Modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów
 • Techniczne możliwości uzyskania ciepła systemowego ze spalania biomasy
 • Ogrzewanie hybrydowe – kolektory słoneczne wraz z wielkoskalowymi pompami ciepłą

Moderator:

 • Daniel Czyżewski, Energy Analyst, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Piotr Sprzączak, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa
 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii
 • Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, PGNiG Termika

15:05 – 15:55 Morska energetyka wiatrowa

15:05 – 15:15 Prezentacja: Offshore Development in Poland and the Baltic Sea

 • Holger Matthiesen, Head of Offshore Development Scandinavia, Poland & Baltics, RWE Renewables

15:15 – 15:55 Debata:

 • Planowanie morskiej sieci energetycznej – potencjał w realizacji celów zielonej polityki
 • Inwestycja w offshore – problematyka przygotowania regionu pomorskiego (perspektywa regionalna)
 • Modele finansowania strategicznych projektów na morzu
 • Udział prywatnego finansowania na realizacje polityki ochrony klimatu
 • Współpraca międzynarodowa w obszarze energetyki wiatrowej

Moderator:

 • Jakub Kajmowicz, Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Paweł Lewandowski, Project Finance, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Paweł Łojszczyk, Prezes Zarządu, Hitachi ABB Power Grids
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica

*Prelegenci w trakcie potwierdzania
** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 29-04-2021 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej