Program jesień 2020 | 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER

Program jesień 2020

Agenda 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Kongresu OZE Power

I Dzień, 16 listopada 2020 r.

Uroczyste otwarcie

9:00-9:20 Uroczyste otwarcie

 • dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPower

9:20-9:30 Wystąpienia Gościa Honorowego

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Panele EuroPower & OZE Power

9:30 – 10:30 Transformacja energetyczna Polski – nowe wyzwania

 • Strategia UE w dążeniu do neutralności klimatycznej
 • Wizja transformacji energetyki w Polsce
 • Społeczny wymiar transformacji energetycznej
 • Nowa struktura podmiotowa – kształt polskiego sektora
 • Konkurencyjność rynku energii elektrycznej na tle zmian podmiotów
 • Czy konsolidacja spółek usprawni procesy transformacji?

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznes Alert

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Dominik Wadecki, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Energa S.A.
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende

10:30 – 11:35 Instrumenty finansowe wspierające proces neutralności klimatycznej

10:30 – 10:45

Prezentacja wprowadzająca: Climate Neutrality: Global Outlook, Local Action

 • Maciej Chachulski, Senior Account Executive, SAS Institute

10:45 – 11:35 Debata:

 • Unijna polityka klimatyczna – czy dokonamy wspólnego celu?
 • Transformacja energetyczna jako szansa poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki
 • Mechanizmy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – środki na transformacje energetyczną
 • Projektowanie Programów Operacyjnych dla energetyki w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021-2027
 • Instrumenty zwrotne – wykorzystywanie grantów i pożyczek
 • Łączenie różnych kategorii środków wspierających
 • Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (TPST) – wsparcie regionów

Moderator:

 • Mariusz Kawnik, Executive Director, Central Europe Energy Partners

Prelegenci:

 • Anna Chmielewska, Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Premier Rządu RP w latach 1997-2001
 • Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE
 • Waldemar Skomudek, Wiceprezes ds. Operatora, TAURON Dystrybucja Polska Energia
 • Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu, DNB Bank Polska

11:35 – 12:20 Dostosowanie infrastruktury prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej

 • Scenariusze rozwoju KSE w perspektywie 2021-2030
 • Inteligentne opomiarowanie – Smart Grid
 • Digitalizacja i rozwiązania zintegrowane
 • Regulacje prawne magazynów energii elektrycznej
 • Zarządzanie energią z udziałem magazynów energii elektrycznej w codziennej eksploatacji i w sytuacjach kryzysowych

Moderator:

 • Jakub Wiech, Z-ca Redaktora Naczelnego, Energetyka24

Prelegenci:

 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja
 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Atende Software
 • Maciej Chachulski, Senior Account Executive, SAS Institute

12:20 – 12:35 Przerwa networkingowa

12:35 – 13:15 Rola gazu w transformacji energetycznej

 • Nowe inwestycje gazowe w Polsce – rozbudowa systemu
 • Integracja rynków energii i gazu w Europie
 • Gaz ziemny i jego znacznie dla planów rozwoju wodoru
 • Udział gazu w ciepłownictwie przyspieszy odchodzenie od węgla?

Moderator:

 • Mariusz Marszałkowski, Redaktor, Biznes Alert

Prelegenci:

 • Ireneusz Krupa, Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • dr inż. Jacek Jaworski, Z-ca Dyrektora ds. Gazownictwa Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, PGNiG Termika

13:15 – 14:15 Cyfryzacja sektora energetycznego

13:15 – 13:25

Prezentacja: Budowanie pozycji lidera poprzez rozwój doświadczenia klienta

 • Kamil Smuga, Chief Information Officer, Limitless
 • Ariel Galik, Account Executive, Salesforce

13:25 – 13:35

Prezentacja: Bezpieczeństwo danych w erze transformacji cyfrowej

 • Leonid Venglinski, Sales Engineer, Veritas Technologies

13:35 – 13:45

Prezentacja: Jak nadrobić utracony czas i przyspieszyć transformację cyfrową energetyki?

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe

13:45 – 14:30 Debata:

 • Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) – skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na rynku energii elektrycznej
 • Kluczowe czynniku sukcesu budowy OIRE
 • Udział Operatora Chmury Krajowej w cyfryzacji sektora
 • Regulacje unijne dotyczące reformy rynku energii elektrycznej oraz polityki zarządzania informacjami
 • Monetyzacja danych i wsparcia nowych modeli biznesowych
 • Transparentność danych warunkiem sprawiedliwej transformacji?
 • Wykorzystanie danych do optymalizacji inwestycji w odnawialne i rozproszone źródła energii

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe

Prelegenci:

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Wojciech Drożdż, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki Enea Operator
 • Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu, Operator Chmury Krajowej
 • Janusz Moroz, Członek Zarządu, innogy Polska S.A.
 • Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu, Viessmann

14:30 – 15:25 Czynniki spowalniające i przyspieszające rozwój farm fotowoltaicznych

14:30 – 14:40 Case study: Wdrożenie CPPA dla Orange

 • Maciej Kowalski, Dyrektor Zarządzający, Enefit w Polsce

14:40 – 15:25 Debata:

 • Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii
 • Aukcje OZE – wymagane zmiany dla usprawnienia polskich inwestycji
 • Jak usprawnić procedury przyłączania instalacji fotowoltaicznych wysokiego napięcia
 • Wykorzystywanie terenów pokopalnianych pod inwestycje OZE – szanse oraz wyzwania
 • Farmy fotowoltaiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Odejście od systemów subsydiowania OZE w kierunku bezpośredniego kontraktowania PPA

Moderator:

 • dr Sławomir Hinc, Pełnomocnik Zarządu, Norgesola

Prelegenci:

 • Sebastian Kowalczyk, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Energa OZE
 • Jan Biernacki, Wicedyrektor, PwC
 • Janusz Sterna, Wiceprezes Zarządu, Columbus Energy
 • Wojciech Tabiś, Dyrektor Biura, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energii Odnawialnej

II Dzień, 17 listopada 2020 r.

9:00 – 9:45 Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Liderzy Świata Energii

Panele EuroPower & OZE Power

9:45 – 10:25 Era smart konsumenta – wyzwania i nowe szanse dla sektora energii

 • Czy pochodzenie energii ma znaczenie dla polskiego konsumenta?
 • Oczekiwania współczesnego konsumenta w kontakcie z dostawcą
 • Kontakt z klientem różnymi kanałami komunikacji
 • Poziom zadowolenia i lojalności klienta a możliwość generowania dodatkowych przychodów

Moderator:

 • Robert Tomaszewski, Starszy analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Prelegenci:

 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja
 • Edward Górniak, Dyrektor Departamentu Origination, Enea Trading
 • Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, Respect Energy
 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce
 • Łukasz Sajewicz, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Viessmann

10:25 – 10:35

Case study: Doświadczenie Klienta w Świecie Cyfrowym na podstawie Engie Italy – cele, droga oraz wyniki transformacji cyfrowej B2B i B2C w firmie z branży energetycznej

 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce

10:35 – 11:30 Paliwa alternatywne w polskiej energetyce

 • Transformacja gazownictwa w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
 • Modelowanie rynku biometanu, problematyka wtłaczania do sieci gazowej
 • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odpadów (waste-to-energy)
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Wykorzystanie biometanu w transporcie
 • Paliwo RDF pozyskane z odpadów jako uzupełnienie i alternatywa dla paliw kopalnych

Moderator:

 • Michał Tarka, Partner & Head of Energy Team, SMM Legal

Prelegenci:

 • Piotr Sprzączak, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
 • Michał Obiegała, Dyrektor ds. Korporacyjnych, BP Polska
 • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, EIT InnoEnergy Central Europe
 • Tomasz Bukowski, Business Unit Director, go&biogas
 • Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu, PGE Energia Ciepła

11:30 – 11:45 Proces odchodzenia od węgla – plan, koszty, konsekwencje

Prezentacja Polskiej Grupy Górniczej

 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza

11:45 – 12:25 Przerwa networkingowa

12:25 – 13:10 Integracja sektorowa energii w Polsce – sposób na usprawnienie energetyki?

 • Integracja transportu, ciepłownictwa i elektroenergetyki – korzyści dla branży
 • Wsparcie cyfryzacji w procesie integracji sektorowej
 • System zasilania transportu energią odnawialną
 • Optymalne wykorzystanie energii pierwotnej
 • Skala wpływu na bezpieczeństwo energetyczne i redukcję emisji CO2
 • Badania i wdrażanie nowych technologii

Moderator:

 • Michał Hetmański, Lead researcher& Co-founder, Fundacja Instrat

Prelegenci:

 • Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Marcin Korolec, Prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii ciepłownictwa, Forum Energii

13:10 – 14:20 Realizacja wspólnego celu „zazielenienia” elektroenergetyki

13:10 – 13:25

Prezentacja: System Zefir – nowoczesne narzędzie do planowania transformacji energetycznej

 • dr Karol Wawrzyniak, Head of Interdisciplinary Division of Energy Analyses, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

13:25 – 14:20 Debata

 • Polish Offshore Sector Deal – współpraca na rzez rozwoju farm wiatrowych
 • Potencjał oraz aktualne etapy realizacji projektów strategicznych
 • Lądowe farmy wiatrowe – liberalizacja ustawy odległościowej 10H
 • Zielona energetyka realizacją misji NFOŚiGW
 • Transformacja energetyki przemysłowej
 • Europejska strategia offshore

Moderator:

 • Jakub Kajmowicz, Redaktor Naczelny, Energetyka 24

Prelegenci:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Wojciech Hann, Wiceprezes, BOŚ Bank
 • Krzysztof Kidawa, Prezes Zarządu, Baltic Power
 • Maciej Kowalski, Dyrektor Zarządzający, Enefit w Polsce
 • Maciej Chorowski, Prezes Zarządu, NFOŚIGW
 • dr Karol Wawrzyniak, Head of Interdisciplinary Division of Energy Analyses, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Maciej Stryjecki, Head of Offshore, POLENERGIA

14:20 – 14:35

Prezentacja: Wyzwania regulacyjne związane z inwestycjami w budowę farm wiatrowych

 • Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź

14:35 – 15:15 Wykorzystanie wodoru w dekarbonizacji i integracji sektorów

 • Polska strategia wodorowa
 • Strategia wodorowa Unii Europejskiej
 • Bilansowanie systemów opartych o odnawialne źródła energii
 • Budowanie sieci wodorowych

Moderator:

 • Mariusz Kawnik, Executive Director, Central Europe Energy Partners

Prelegenci:

 • Agata Urbaniak, Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, PGNIG
 • Marek Foltynowicz, Ekspert ds. Wodoru, Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Wodorowych
 • Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN Orlen

Data aktualizacji: 16.11.2020 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej