Program wiosna 2022 – 38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Program wiosna 2022

Agenda
35. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 5. OZE POWER

Dzień I, 7 kwietnia 2022 r.

9:00 – 9:10 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER
 • Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER

9:10 – 9:25 Wystąpienie kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

9:25 – 10:30 Bezpieczeństwo energetyczne Polski a neutralność klimatyczna

 • Fit for 55 – szanse i zagrożenia w drodze do neutralności klimatycznej. Pogłębiona analiza pakietu i rekomendacje Polski zmierzające w kierunku neutralności klimatycznej
 • Niezależność i bezpieczeństwo energetyczne Polski priorytetem polityki gospodarczej. Jakie warunki, jakim kosztem?
 • Jak aktualna sytuacja geopolityczna zmieni kierunki dostaw surowców i paliw strategicznych? Możliwe scenariusze naszych działań
 • Luka mocowa po roku 2025
 • Jak przestawić się na zieloną mentalność?
 • Paliwa przejściowe
 • W jaki sposób zabezpieczyć bezpieczeństwo nowych źródeł energii?
 • Bezemisyjne spalarnie surowców

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Mirosław Proppé, Prezes Zarządu, Fundacja WWF Polska
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu, Atende
 • Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka; Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei
 • Paweł Przychodzeń, Członek Zarządu, Wiceprezes, PGNiG Termika

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert

10:30 – 10:40 Prezentacja: Od projektu do realizacji – budowa inteligentnych systemów pomiarowych – nowy etap transformacji sektora energetycznego w Polsce

 • Piotr Dziadzio, Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:40 – 11:50 Transformacja polskiej energetyki – co i kiedy chcemy osiągnąć?

 • Jaką rolę w transformacji energetycznej odgrywają polityka, regulacje, koszty i ceny? Biznes czy misja?
 • Sprawiedliwa transformacja – cele, mechanizmy, zadania i dylematy
 • Kompleksowa reforma systemu ETS szansą dla polskiej gospodarki
 • Niezbędne reformy systemu finansowania projektów dekarbonizacyjnych
 • Liberalizacja rynku gazu i energii elektrycznej
 • Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu w sposób racjonalny ekonomicznie i środowiskowo?
 • Miks energetyczny do 2050 – źródła wytwórcze opalane paliwami kopalnymi a odnawialne źródła energii
 • Polityka jądrowa Polski – dokąd zmierzamy? Plan w realnych ramach czasowych i finansowych oraz perspektywy rozwoju technologii SMR
 • Wodór jako wyzwanie dla sektora wytwarzania
 • Rola zielonych gazów w gospodarce krajowej, przemyśle, energetyce, ciepłownictwie i transporcie
 • Transformacja ciepłownictwa
 • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

Prelegenci:

 • Piotr Dziadzio, Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON
 • Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.
 • Tomasz Libront, Prezes Zarządu, Smartt Re

Moderator:

 • Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka24

11:50 – 12:20 Przerwa

12:20 – 12:30 Prezentacja: Energetyka jądrowa w KGHM, w przemyśle, w gospodarce

 • prof. Ludwik Pieńkowski, Ekspert, KGHM Polska Miedź

12:30 – 13:30 Strategia energetyczna dla przemysłu

 • Zazielenianie przemysłu
 • Determinanty rozwoju energetyki rozproszonej w przemyśle
 • Polityka przemysłowa a polityka energetyczna
 • Pomoc praktyczna w procesie przeprofilowania sektorów branżowych
 • Jak wykorzystać proces transformacji energetycznej do zmiany i przeprofilowania części branż i sektorów przemysłowych?
 • Rynek nowych usług energetycznych – jak zbudować nowe zaplecze serwisowe, produkcyjne, obsługowe?
 • Pompy ciepła zamiast kotłów węglowych
 • SMR w kontekście energetyki rozproszonej
 • Wykorzystanie wodoru do integracji sektorów
 • Perspektywy dla górnictwa – transformacja i przyszłość regionów post górniczych
 • Gazy energetyczne – wodór, biogaz, metan. Czy mogą przyczynić się do rygoryzowania kosztów produkcji i dostaw energii?
 • Maksymalizacja udziału krajowego przemysłu w łańcuchu dostaw dla offshore na Bałtyku

Prelegenci:

 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Zarządu, Forum Energii
 • Piotr Apollo, Prezes Zarządu, TAURON Nowe Technologie
 • Dmytro Sakharuk, Executive Director, DTEK
 • Bartosz Charzyński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu PV, Green Genius
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, E.ON Foton
 • Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu, CMC Poland
 • Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź
 • Włodzimierz Pomierny, Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Moderator:

 • Adam Rajewski, Redaktor, nuclear.pl

Cyfrowy rozwój energetyki

13:30 – 13:40 Prezentacja: Digitalizacja procesów inwestycyjnych i zarządzania majątkiem

 • Andrzej Samsonowicz, Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Autodesk

13:40 – 13:50 Prezentacja: Wspólna podróż z SAP w kierunku zrównoważonego rozwoju i ESG!

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

13:50 – 14:35 Nie ma transformacji bez digitalizacji

 • Nowe technologie a transformacja – czego nam potrzeba?
 • Ograniczenie emisji a rozwój digitalizacji
 • Jak ICT może pomóc w obniżeniu i śledzeniu emisyjności i sprostaniu rosnącym wymogom ESG/Sustainability
 • Budowanie świadomości cybernetycznej wśród społeczeństwa
 • Transformacja cyfrowa jako usługa
 • Zarządzanie reputacją cyfrową

Prelegenci:

 • Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
 • Wojciech Drożdż, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator, Uniwersytet Szczeciński
 • Mariusz Jurczyk, Dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ciągłością działania i IT, TAURON
 • Jarosław Leszczełowski, Dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji, Energa Operator
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

14:35 – 15:30 Cyberbezpieczeństwo w energetyce

14:35 – 14:45 Wprowadzenie do debaty: Budowanie potencjału prewencji i predykcji w cyberbezpieczeństwie

 • Maciej “Stefan” Stefaniak, Ekspert i Doradca ds. Cyberbezpieczeństwa, T-Systems Polska

14:45 – 15:30 Debata: Cyberbezpieczeństwo w energetyce

 • Komunikacja cyberbezpieczeństwa
 • Czynnik ludzki w cyberbezpieczeństwie
 • Rekomendacje działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w energetyce oraz wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incydentów
 • Security by design
 • Wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa urządzeń i systemów dla Polski
 • Certyfikacja urządzeń i oprogramowania oraz dostawców w ramach smart meteringu
 • Zarządzanie dostępem dla bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego

Prelegenci:

 • Andrzej Rosłonek, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa, NASK S.A
 • Tomasz Łątka, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Apator S.A.
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu ComCERT S.A. z Grupy Asseco
 • Krzysztof Malik, Deputy Director, PGE Systemy*
 • Marek Smolik, CTO, ICsec S.A.

Moderator:

 • Maciej “Stefan” Stefaniak, Ekspert i Doradca ds. Cyberbezpieczeństwa, T-Systems Polska

15:30 Lunch

Dzień II, 8 kwietnia 2022 r.

Cyfrowy rozwój energetyki cd.

9:00 – 9:05 – Rozpoczęcie konferencji

9:05 – 10:00 Technologie IT w sektorze

9:05 – 9:15 Wprowadzenie do debaty: Energetyka jutra zaczyna się dziś

 • Jarosław Zarychta, Enterprise Business Development Manager, Google Cloud

9:15 – 10:00 Debata: Technologie IT w sektorze

 • Sztuczna inteligencja a rozwój OZE
 • Szanse i zagrożenia we wdrażaniu chmury obliczeniowej w elektroenergetyce
 • Robotyzacja energetyki
 • Wsparcie IT w zakresie gospodarki wodorowej
 • Rola cyfrowego bliźniaka jako metoda optymalizacji kosztów inwestycyjnych

Prelegenci:

 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja
 • Anna Wujec, Dyrektor ds. cyfryzacji, ABB Polska
 • Michał Maćkowiak, Business Development Director, Autodesk
 • Jarosław Zarychta, Enterprise Business Development Manager, Google Cloud
 • Przemysław Wojtkiewicz, Country Lead PL, Citrix Polska

Moderator:

 • Mariusz Chudy, Partner, CEE Cloud & Digital Leader, PwC

10:00 – 10:10 Prezentacja: Cyberbezpieczeństwo TSO/DSO – Redefinicja zagrożeń

 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu ComCERT S.A. z Grupy Asseco

10:10 – 10:25 Prezentacja: Osiągnięcie odporności na oprogramowanie Ransomware dzięki najlepszym praktykom ochrony, wykrywania i odzyskiwania

 • Leonid Venglinski, Senior Sales Engineer, Veritas
 • Błażej Janik, Business Development Manager, Limitless Technologies

10:25 – 11:25 Miks finansowy – różne modele finansowania dla różnych technologii

 • Jakie modele wchodzą do finansowania OZE?
 • Jak sfinansować miks energetyczny?
 • Przyszłość systemu aukcyjnego
 • Ryzyka rynkowe
 • Ubezpieczenia inwestycji i technologii OZE
 • Rynek umów PPA – niezbędne regulacje na rzecz odnawialnych źródeł energii
 • Finansowanie rozwoju przemysłu wodorowego
  • Role i funkcja dolin wodorowych w mechanizmach finansowania gospodarki wodorowej

Prelegenci:

 • Marcin Żółtek, Wiceprezes, TFI PZU
 • Maciej Małachowski, Senior Manager, PwC
 • Tomasz Tomasiak, Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, PFR
 • Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, obszar zarządzania ryzykiem, BGK
 • Bartłomiej Mazurkiewicz, Członek Zarządu, PGNiG Ventures
 • Anna Chmielewska, Associate Director, EBRD
 • Marcin Korolec, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki

Moderator:

 • Damian Iwanowski, Członek Zarządu, Kierownik programu Zrównoważone Finansowanie, Instrat Foundation

11:25 – 11:35 Prezentacja: Rola BGK w finansowaniu transformacji energetyki

 • Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

11:35 – 12:35 Rozwój i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych

11:35 – 11:45 Wprowadzenie do debaty: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu pracami i pracownikami w terenie

 • Arkadiusz Pierchała, Solution Architect, IFS Poland

11:45 – 12:35 Debata: Rozwój i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych

 • Transformacja sektora dystrybucji – zakres i tempo. Czy gospodarka i odbiorcy indywidualni udźwigną niezbędne zmiany?
 • Inwestycje w infrastrukturę sieciową, automatykę i zarządzanie ruchem sieciowym
 • Nowe przyłączania OZE (PV) jako wyzwanie dla sieci dystrybucyjnej
 • Jak przedsiębiorstwa dystrybucyjne radzą sobie z dwukierunkowym zarządzaniem ruchem sieciowym? Aktualne problemy, szanse i zagrożenia
 • Inteligentne sieci gwarantem rosnącej jakości obsługi odbiorcy końcowego – oczekiwania, możliwości i stan na dziś
 • Ekologiczne magazynowanie energii – powinność dystrybucji czy wytwórców, w tym prosumentów?
 • Plany wdrożeniowe i rzeczywiste efekty upowszechniania inteligentnych liczników
 • Czy i w jakim zakresie infrastruktura sieciowa może przyspieszyć rozwój offshore w Polsce?

Prelegenci:

 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, Prezes PTPiREE
 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja
 • Marek Kleszczewski, Członek Zarządu, PKP Energetyka
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii
 • Zbigniew Prussak, Product Manager, InfoConsulting

Moderator:

 • Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu, Wydawca, zielonagospodarka.pl

12:35 – 13:05 Przerwa

13:05 – 13:15 Prezentacja Geologiczna cysterna. Podziemne magazynowanie paliw i gazu ziemnego

 • Jarosław Zacharski, Kierownik Zakładu Geologii Regionalnej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

13:15 – 14:15 Rozwój sektora OZE w Polsce

 • Bariery rozwoju OZE – co nam zagraża?
 • Stan regulacji – kierunki pożądanych zmian
 • Energetyka obywatelska
 • Biometan – zielony gaz, paliwo przyszłości w transformacji energetyki?
 • Zielona energia dzięki biomasie
 • Udział odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie
 • Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE oraz oferta technologii dla prosumentów
 • Flota serwisowa i instalacyjna dla morskich farm wiatrowych
 • Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce
 • Zeroemisyjne gruntowe pompy ciepła

Prelegenci:

 • Jan Biernacki, Dyrektor, PwC
 • Mateusz Damrat, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Ireneusz Rogala, Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji, Energa OZE
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, E.ON Foton
 • Anna Trudzik, Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Moderator:

 • Izabela Żylińska, Redaktor Naczelna, Smart-Grids.pl

14:15 – 15:15 Energetyka rozproszona – szansa dla Polski

14:15 – 14:20 Wprowadzenie do debaty: Dane pomiarowe – podstawa współczesnej energetyki

 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries

Debata: Energetyka rozproszona – szansa dla Polski

 • Dostosowanie infrastruktury prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej
 • Rozproszona gospodarka energetyczna jako antidotum na zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji geopolitycznej i skuteczne minimalizowanie ryzyka ewentualnej destrukcji Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych i blackout-u na obszarze KSE
 • Wirtualne elektrownie sposobem na efektywne zarządzanie rozproszonymi źródłami energii oraz osiągnięcie korzyści organizacyjnych i ekonomicznych
 • Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych poprzez energetykę obywatelską
 • Klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne rodzaje społeczności energetycznych gwarantem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
 • Jakie wsparcie powinni otrzymywać prosumenci od firm energetycznych?
 • Wirtualny prosument i agregator
 • Co dalej ze społecznościami energetycznymi? Fit for 55 a rozwój klastrów energii oraz energetyki rozproszonej. Jaki jest planowany harmonogram w kontekście obecnie brakujących regulacji prawnych?
 • Dane pomiarowe w czasie rzeczywistym oraz prawdziwie „inteligentne” liczniki (Edge-IoT) jako warunek konieczny budowy społeczności energetycznej

Prelegenci:

 • Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER, Prezes Zarządu URE w latach 2014-2019
 • Paweł Nowodziński, Prezes Zarządu, Operator Klastra Energii Żywiecka Energia Przyszłości
 • Zbigniew Gryglas, Ekspert sektora energetyki, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021
 • Karol Pawlak, Członek Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, wysokienapiecie.pl

15:15 Lunch

*Prelegenci w trakcie potwierdzania

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 6-04-2022 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej