Program Konferencji EuroPower | 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER

Program

Agenda
Konferencji Energetycznej EuroPower & OZE Power

Dzień I, 17 listopada 2021 r.

34. Konferencja Energetyczna EuroPower & 4. OZE Power

9:00-9:15 Uroczyste otwarcie

 • Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER

9:15-9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

9:30 – 10:30 Strategia transformacji energetycznej – kierunek neutralność klimatyczna

 • Istota transformacji energetyki – co i kiedy chcemy osiągnąć?
 • Cel zrównoważonego rozwoju – zapewnienie każdemu odbiorcy nieprzerwanych dostaw energii, o odpowiedniej jakości i przystępnej cenie
 • Neutralność klimatyczna sektora energetycznego – cele, uwarunkowania, realizacja, interesariusze i oponenci
 • Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii – energetyka scentralizowana vs. rozproszona
 • „Fit for 55” – dyrektywy o efektywności energetycznej oraz OZE jako wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu
 • Udział dużych bloków energetycznych w KSE po 2025 roku – jakie są możliwości realnego wypełnienia luki po węglu?
 • Przebieg i meandry procesu upodmiotowienia statystycznego odbiorcy/producenta na rynku energii elektrycznej

Prelegenci:

 • Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Rafał Gawin Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • dr Andrzej Modzelewski, Prezes Zarządu, innogy Polska
 • Maciej Stryjecki, Dyrektor ds. Rozwoju Morskiej Energii Wiatrowej, POLENERGIA S.A
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON
 • Rafael Mateo Alcala, CEO, ACCIONA ENERGIA
 • Przedstawiciel, PGE

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznes Alert

10:30 – 10:40 Uroczyste wręczenie wyróżnień w ramach 34. Konferencji EuroPOWER i 4.OZE Power

10:40 – 10:55 Prezentacja (15 min) Jak technologia umożliwia tworzenie wartości w zrównoważonym rozwoju? Omówienie wyników raportu ”Zrównoważony rozwój cyfrowy w Polsce”

 • Przemysław Nogaj, Business Development Director, Autodesk
 • Michał Maćkowiak, Sales Executive, Manufacturing, Autodesk

10:55 – 12:00 OZE jako filar rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki

 • Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele (co najmniej 55%) redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Zielony wodór – jak zdyskontować potencjalne możliwości produkcji, magazynowania oraz wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie
 • Offshore Sector Deal – przykład współpracy pomiędzy administracją, inwestorami i przemysłem na rzecz modernizacji polskiej energetyki i gospodarki
 • OZE jako kluczowy element miksu energetycznego – potencjał społeczny i gospodarczy
 • Taksonomia zrównoważonego finansowania – kierunki dystrybuowania środków przez instytucje finansowe
 • Czy i w jakim zakresie rozwój elektromobilności zmieni obraz i funkcjonowanie polskiej energetyki?
 • Z czego wynikają bariery rozwoju dużych farm fotowoltaicznych?
 • Wykorzystanie potencjału geotermalnego impulsem do rozwoju gospodarczego w małych miastach i gminach
 • Perspektywa inwestycyjna w wielkoskalowe projekty OZE

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu, Famur
 • Mariusz Socha, Ekspert ds. geotermii, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Krystian Solawa, Dyrektor ds. długu korporacyjnego z Biura Inwestycji Strukturyzowanych PZU
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, Foton Technik
 • Maciej Małachowski, Starszy Menedżer, PwC
 • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG
 • Michał Tarka, Head of Renewable Energy Team, Partner SMM Legal
 • Krzysztof Zieniewicz, Chief Operating Officer, Green Genius

Moderator:

 • Dominik Brodacki, Analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

12:00 – 12:30 Przerwa networkingowa

12:30 – 13:30 Polski miks energetyczny do 2050 roku

 • Węgiel i gaz podstawą wytwarzania w okresie przejściowym – na jak długo?
 • Zmiana podejścia do lądowej energetyki wiatrowej szansą na wielostronne korzyści społeczne i gospodarcze?
 • Scenariusze rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
 • 5.9 GW w morskiej energetyce do roku 2030 – czy to jest realne?
 • Perspektywa rozwoju wodoru w Polsce
 • Łączenie sektorów na bazie energii elektrycznej – elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport
 • Reforma systemu ETS – o co jako Polska powinna zabiegać w Komisji Europejskiej?
 • OZE (fotowoltaika, hydroenergetyka, biogazownie itp.) – wytwarzanie i magazynowanie energii – potencjał i bariery

Prelegenci:

 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sekretarz Stanu w latach 2015–2019 w Ministerstwie Energii
 • Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu,PGE GiEK
 • Artur Michałowski, p.o. Prezesa Zarządu, TAURON Polska Energia
 • Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii, Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej
 • Tomasz Tomasiak, Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju
 • Arkadiusz Krakowiak, Dyrektor, Departament Monitorowania Rynku, Urząd Regulacji Energetyki
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Hydrogen Poland
 • Mariusz Gajda, Dyrektor Zarządzający, Energa OZE

Moderator:

 • Jakub Kajmowicz, Redaktor Naczelny, Energetyka24

13:30 – 13:45 Prezentacja: Udział Huawei w budowie niskoemisyjnego inteligentnego społeczeństwa

 • Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska

13:45 – 15:10 Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych

 • Potrzebne inwestycje w sieci przesyłowe i sieci dystrybucyjne
 • Jak przystosować sieci dystrybucyjne do wzrastającej liczby prosumentów i zróżnicowanych form integracji odbiorców/producentów energii (klastry, spółdzielnie i społeczności energetyczne)
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne – liczniki zdalnego odczytu
 • Nowy paradygmat regulacji energetycznych przedsiębiorstw sieciowych w świetle ich znacznego wysiłku inwestycyjnego
 • Czynniki gwarantujące poprawę jakości energii, kompensację mocy biernej oraz stabilizację napięcia
 • Usługi regulacyjne dla magazynów energii przy instalacjach hybrydowych OZE
 • Spory energetyczne, prosument – producent energii – operator sieci dystrybucyjnej

13:45-14:00 Prezentacja Przykład wykorzystania IoT i AT w Energtyce: Nowe Technologie Transmisji Danych, Telemetria DATA HUB

 • Tomasz Kozar, Cloud Technology Lead, Microsoft

14:00-14:10 Case-study: Polskie technologie w transformacji energetycznej

 • Jarosław Wojtulewicz, Doradca Zarządu ds. Strategii, Apator

14:10-14:20 Prezentacja: Dedykowane rozwiązania LTE dla Energetyki

 • Jan Jakub Szczyrek, Prezes Zarządu, MindMade

14:20-15:10 Debata: Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych

Prelegenci:

 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja
 • Jarosław Wojtulewicz, Doradca Zarządu ds. Strategii, Apator
 • Marek Kleszczewski, Członek Zarządu, PKP Energetyka
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries
 • Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, Wysokienapiecie.pl

15:10 – 15:50 Rola gazu ziemnego w transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa

 • Inwestycje sektora gazowego na rzecz transformacji elektroenergetyki?
 • Czy gaz wypełni lukę węglową po 2025 roku?
 • Transformacja ciepłownictwa i jego wyzwania względem polityki klimatycznej i rosnącymi kosztami środowiskowymi
 • Zmiany w modelu regulacji ciepłownictwa

Prelegenci:

 • Maciej Chorowski, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii
 • Marcin Sienkiewicz, Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. gazu, TGE
 • Aleksandra Świderska, Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Sławomir Sieradzki, Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM

Moderator:

 • Mariusz Marszałkowski, dziennikarz, BiznesAlert.pl

15:50 Lunch

Dzień II, 18 listopada 2021 r.

34. Konferencja Energetyczna EuroPower & 4. OZE Power

9:00 – 9:05 Otwarcie II dnia

9:05 – 10:05 Potencjał energetyczny i gospodarczy polskiego wiatru

 • Nowe regulacje dla morskich farm wiatrowych – czy przyspieszą powstanie nowych, znaczących mocy
 • Jak zagwarantować bezpieczeństwo inwestorom elektrowni wiatrowych
 • Wyzwania w tworzeniu łańcucha dostaw dla nowych inwestycji – local content, zaplecze logistyczne, synergia pomiędzy technologiami lądowymi i morskimi
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na lądzie i morzu – wyzwania związane z integracją energetyki wiatrowej z siecią
 • Współpraca państw w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego

Prelegenci:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019 – 2021
 • Rafał Libera, Group Integration Manager, Acteon Group
 • Jarosław Broda, Prezes Zarządu, Baltic Power
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica
 • Jan Biernacki, Dyrektor, Departament Energii, PwC
 • Brian McFarlane, Head of Offshore Development for SSE Renewables

Moderator:

 • Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu, Wydawca, gospodarkamorska.pl

10:05 – 11:30 Czy polska elektroenergetyka jest gotowa na cyfrową metamorfozę?

 • Czym jest transformacja cyfrowa jako usługa?
 • Nowoczesne technologie jako wartość modeli biznesowych firm energetycznych w zakresie zwiększania przychodów, kompleksowej i wszechstronnej obsługi Klienta oraz poprawy efektywności w zakresie kosztów, procesów i operacji
 • Czy digitalizacja może przyczynić się do ograniczenia emisji?
 • Wyzwania związane z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach energetycznych
 • Korzyści wynikające z wdrożeń chmur obliczeniowych
 • Jak organizacje powinny planować skuteczne przenoszenie kluczowych operacji biznesowych do chmury?

10:05-10:15 Prezentacja RISE with SAP for Utilities… czyli jak przyspieszyć transformację cyfrową w energetyce!

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

10:15-10:25 Prezentacja Nowoczesne rozwiązania Asseco Poland w chmurze IBM jako wsparcie sprzedaży energii

 • Arkadiusz Stacherski, Dział Zarządzania Projektami i Relacji Międzynarodowych, Pion Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

10:25-10:40 Prezentacja Ochrona urządzeń M2M i IoT wraz z ochroną wewnętrznej sieci (5G, Cyber Guard 2.0) – kierunki rozwoju technologicznego dla sektora dystrybucji energii elektrycznej

 • Robert Solnica, Dyrektor Działu Sprzedaży Rynku Holding i Energetyka, T-Mobile Polska S.A.
 • Miłosz Kozakiewicz, Cyber Security Competency Consultant, T-Systems

10:40-11:40 Debata: Czy polska elektroenergetyka jest gotowa na cyfrową metamorfozę?

Prelegenci:

 • Jacek Szczepański, Wiceprezes, Atende SA
 • Tomasz Niebylski, Dyrektor Sprzedaży, Microsoft
 • Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy*
 • Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja
 • Przemysław Nogaj, Business Development Director, Autodesk

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP

11:40 – 12:25 Perspektywy rozwoju technologii wodorowych

 • Rozwój energetyki wodorowej w odpowiedzialnym i dynamicznym kierunku
 • Wodór jako stabilizator energii odnawialnej
 • Strategia wodorowa – modyfikacje w europejskiej panoramie energetycznej
 • Założenia legislacyjne oparte na budowie polskiego rynku wodoru
 • Finansowanie inwestycji wodorowych

Prelegenci:

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Marek Foltynowicz, Ekspert ds. wodoru, Klaster Technologii Wodorowych
 • Tomasz Jarmicki, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji, PGNiG
 • Patryk Darowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego, Bank Gospodarstwa Krajowego

Moderator:

 • Daniel Czyżewski, Redaktor, Energetyka24.com

12:25 – 12:55 Przerwa networkingowa

12:55 – 13:45 Nowoczesne przedsiębiorstwa energetyczne

 • Nowe modele oraz strumienie przychodów nowoczesnych firm energetycznych
 • Świadomość konsumencka i rozwój rynku usług około energetycznych
 • Wykorzystanie danych oraz budowa ekosystemu aplikacyjnego dla Klienta i Operatora
 • Automatyzacja procesów oparta na sztucznej inteligencji – analiza danych wspierająca procesy decyzyjne
 • Nowoczesne podejście do doświadczenia klienta dla zrównoważonej, zeroemisyjnej przyszłości

Prelegenci:

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Ireneusz Rogala, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji, ENERGA OZE
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, Foton Technik
 • Piotr Fąderski, Regional Vice President Sales w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Salesforce

Moderator:

 • Przemysław Wojtkiewicz, Ekspert sektora ds. IT dla energetyki

13:45 – 13:55 Prezentacja Jak firmy widzą klienta?

 • Piotr Mazur, Solution Engineer, Salesforce

13:55 – 14:05 Prezentacja Jak zapanować nad rozproszeniem danych wrażliwych?

 • Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies

14:05 – 14:55 Energetyka obywatelska – lokalna – rozproszona

 • Dlaczego stawiamy na energetykę rozproszoną?
 • Czy i jakiego wsparcia technologicznego prosumentom powinny udzielać firmy energetyczne?
 • System taryf czasu rzeczywistego dla odbiorców i prosumentów
 • Mechanizmy wspierania lokalnych inicjatyw prosumenckich
 • Instalacje systemów magazynowania energii
 • Stworzenie możliwości obniżenia cen energii dla odbiorców?
 • Czy konsumenci powinni płacić za usługi sieciowe proporcjonalnie do tego, ile i kiedy korzystają z sieci?
 • Wsparcie dla biogazowni, produkcja biopaliw oraz inwestycje w odnawialne źródła energii jako elementy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • Program rozwoju regionów poprzez odnawialne źródła energii
 • Nowy paradygmat rynku energetycznego z perspektywy konsumenta i małego biznesu 2021+ – cyfrowy i bez asymetrii informacji?

Prelegenci:

 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019, Przewodniczący Rady Programowej OZE Power
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Artur Warzocha, Prezes Zarządu, TAURON Nowe Technologie
 • dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Miłosz Brakoniecki, Prezes Zarządu, Rachuneo

Moderator:

 • Łukasz Jankowski, Head of Energy, DLA Piper

14:55 – 15:40 Systemy i regionalizacja wsparcia transformacji energetycznej

 • Wykorzystanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy
 • Fundusz Odbudowy jako instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności
 • Podział środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 • Wyzwania i szanse związane z powołaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego
 • Jak IT może pomóc w przyspieszeniu transformacji?

Prelegenci:

 • Marcin Korolec, Prezes Zarządu, Instytut Zielonej Gospodarki
 • Emilian Bera, Burmistrz Miasta Jawor
 • Piotr Ferszka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży, SAP Polska
 • Magdalena Kuczyńska, Biuro Funduszy Pomocowych Rozwoju Sieci w Departamencie Planowania i Rozwoju, Enea Operator

Moderator:

 • Michał Hetmański, President of the board, Instrat Foundation

15:40 Lunch

*Prelegenci w trakcie potwierdzania

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Data aktualizacji: 15-11-2021 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej