PROGRAM EUROPOWER & OZE POWER JESIEŃ 2023 – 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

PROGRAM EUROPOWER & OZE POWER JESIEŃ 2023

Agenda
38. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 8. OZE POWER

Dzień I, 8 listopada 2023 r.

9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji

BLOK: Przyszłość polskiego sektora energii

9:10 – 9:25 Wprowadzenie – wystąpienie przewodniczących rad programowych

 • Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER
 • Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER

9:25 – 9:35 Wystąpienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

9:35 – 11:00 Przyszłość polskiego sektora energii

 • Polityka energetyczna – kierunki i zakres transformacji
 • Bezpieczeństwo energetyczne – planowanie, strategie, współpraca międzynarodowa
 • Jakie zmiany w sektorze energii przyniesie 2024 r.? Także w kontekście cen energii
 • Ile i co zyskamy na transformacji energetycznej?
 • Wspieranie local contentu – rozwój polskich firm
 • Fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym
 • Zróżnicowanie źródeł energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – Polityka Energetyczna
  Polski do 2040 r. z perspektywą do 2050 r. (PEP2040)
 • Fit for 55 – co dalej z pakietem?
 • Polityka energetyczna a rozwój infrastruktury dostaw energii: strategie i finansowanie
 • Rola Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)

Prelegenci:

 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Orlen S.A.
 • Dariusz Wieczorek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Andrzej Modzelewski, CEO, E.ON Polska S.A
 • Marek Musiał, Prezes Zarządu, Polenergia Obrót
 • Robert Macias, Członek Zarządu, RWE Renewables Polska
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • Grzegorz Onichimowski, Ekspert sektora energii

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny Biznes Alert

BLOK: Sieci potrzebne od zaraz!

11:00 – 11:15 Prezentacja: Dark & Lit Fiber – dodatkowy przychód w budżecie spółek energetycznych

 • Łukasz Kudzia, Business Development Director EMEA Energy, AFL Telecommunications LTD & BKT Elektronik

11:15 – 12:05 Sieci potrzebne od zaraz! Rozwój sieci jako warunek niezbędny dla upowszechniania OZE – wsparcie planowania rozwoju sieci oraz ich modernizacji

 • Realizacja Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – gdzie jesteśmy?
 • Jak zbudować powszechny, rozproszony system magazynowania energii, również w kierunku zwiększenia elastyczności
  systemu elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym?
 • Potencjał magazynów produktowych
 • Magazynowanie energii: technologie i rozwiązania dla sektora OZE
 • Wielkoskalowe, kawernowe magazyny wodoru służące do stabilizowania systemu elektroenergetycznego
 • Poprawa efektywności i wykorzystania istniejących zasobów sieci
 • Rozwój cable poolingu w Polsce. Łączenie źródeł OZE
 • Integracja sektorów (sector coupling) – zniesienie tradycyjnego podziału pomiędzy sektorami energochłonnymi i
  wprowadzenie modelu holistycznego
 • Zmiany prawne umożliwiające realną partycypację inwestorów w finansowaniu przebudowy sieci.
 • Programy finansowania – oferty programów europejskich w perspektywie do 2027 r.
 • Jakie działania regulacyjne i rynkowe należałoby podjąć, aby zwiększyć inwestycje w magazyny energii oraz w
  udrożnienie systemu w kwestii zwiększenia dostępności mocy przyłączania?

Prelegenci:

 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
 • Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, Stoen Operator
 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja
 • Robert Zasina, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia S.A.
 • Marek Dobies, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej

Moderator: 

 • Prof.dr.hab.inż. Waldemar Skomudek, Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12:05 – 12:35 Przerwa

BLOK: Jak realizować ekologiczną transformację energetyczną i zapewnić
zrównoważony rozwój?

12:35 – 13:15 Perspektywy rozwoju energii jądrowej w Polsce

 • Energetyka atomowa a cele zrównoważonego rozwoju – wkład i potencjał
 • Bezpieczeństwo jądrowe – innowacje, regulacje i procedury
 • Rodzaje paliw jądrowych

Prelegenci:

 • Paweł Pytlarczyk, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Jakub Rybicki, Prezes Zarządu, PGE PAK Energia Jądrowa
 • prof. Wacław Gudowski, Doradca Zarządu, Orlen Synthos Green Energy
 • Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź
 • Andrzej Nowarski, Dyrektor Programu SMR, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.
 • dr inż. Paweł Gajda, Adiunkt, AGH w Krakowie

Moderator: 

 • Maciej Lipka, Dyrektor ds. Technologii Jądrowych, Nuclear PL

13:15 – 13:25 Prezentacja: Cable pooling i linie bezpośrednie jako metody zwiększające efektywność inwestycji w OZE

 • Dawid Piasecki, Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji, Alseva

13:25 – 13:35 Prezentacja: Efektywne łańcuchy dostaw w transformacji energetycznej! Jak cyfryzacja może pomóc w ich udrożnieniu?

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP Polska

13:35 – 14:30 Jak realizować ekologiczną transformację energetyczną i zapewnić zrównoważony rozwój?

 • Jak budować bezpieczeństwo energetyczne w technologiach rozproszonych? – instalacje hybrydowe
 • Jakie działania podjąć, aby poprawić sterowalność technologii OZE? – współpraca technologii z siecią
 • H2 OZE – Gospodarka wodorowa – wodór jako nośnik energii i łącznik sektorów
 • Ramy regulacyjne i organizacyjne dla gospodarki wodorowej
 • Energia słoneczna – trendy, technologie i innowacje
 • Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej
 • Zrównoważony rozwój i OZE – aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne
 • Przykłady udanych projektów OZE – studia przypadków, najlepsze praktyki i sukcesy

Prelegenci:

 • Robert Nowicki, Prezes Zarządu, Orlen Neptun
 • Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, E.ON Polska
 • Ireneusz Sawicki, Członek Zarządu, Polenergia Obrót
 • Radosław Walaszczyk, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Sławomira Dumała, koordynator projektu II w dziale DRIM, NCBR
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP Polska
 • Kacper Łazowski, Członek Zarządu, Alseva EPC

Moderator: 

 • Monika Morawiecka, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project

14:30 – 15:00 Społeczności energetyczne oraz miasta zrównoważone energetycznie

 • Główne wyzwania, korzyści i trudności, z którymi społeczności energetyczne i miasta muszą się zmierzyć w drodze do samowystarczalności energetycznej
 • Jakie są długoterminowe perspektywy i ewentualne zagrożenia dla społeczności energetycznych w kontekście zmieniającego się krajobrazu energetycznego?

Prelegenci:

 • Rafał Gronicz, Burmistrz Miasta Zgorzelec 
 • Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka Zdroju
 • Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka

Moderator: 

 • Bartłomiej Kupiec, Ekspert ds. energetyki lokalnej, Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

BLOK: Transformacja w ciepłownictwie – jak skutecznie z nią wystartować?

15:00 – 15:55 Transformacja w ciepłownictwie – jak skutecznie z nią
wystartować?

 • Główne czynniki warunkujące kierunek i tempo transformacji ciepłownictwa komercyjnego (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady produkcyjne i przemysłowe)
 • Jaka jest perspektywa i rola ciepłownictwa systemowego i jak je postrzegamy?
 • Elektryfikacja ciepłownictwa
 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach i systemach ciepłowniczych – wyzwania
 • Digitalizacja sieci ciepłowniczej w celu jej optymalizacji
 • Modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła oraz popularyzacja magazynów ciepła
 • Rozwój inteligentnych sieci ciepłowniczych
 • Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
 • Funkcjonalność systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego
 • Stopień dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do kraju

Prelegenci:

 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, Elektrotermex Sp. z o.o. Grupa Viessmann
 • Piotr Kleinschmidt, Dyrektor Programu Strategia Ciepłownictwa, Forum Energii 
 • Maciej Śniegowski, Dyrektor ds.Regulacji i ESG, Szczecińska Energetyka Cieplna 
 • Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o.
 • Monika Gawlik, Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki

Moderator: 

 • Bartłomiej Derski, Dziennikarz, wysokienapiecie.pl

 

15:55 Lunch

Dzień II, 9 listopada 2023 r.

9:00 – 9:10 Otwarcie II dnia konferencji

BLOK: Rozwój digitalizacji w energetyce – szanse i zagrożenia

9:10 – 09:55 Strategia cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego

 • Strategia cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego
 • Analiza i ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego na poziomie krajowym i regionalnym

Prelegenci:

 • Maciej Siciarek, Dyrektor Pionu CSIRT, NASK
 • dr Zbigniew Fałek, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Jarosław Sordyl, Wiceprezes Fundacji CISO POLAND
 • Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies
 • Łukasz Kozak, Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, PGNiG TERMIKA

Moderator: 

 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A.

9:55 – 10:10 Prezentacja wprowadzająca do panelu “Cyfryzacja i automatyzacja spółek energetycznych” ***

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

10:10 – 10:55 Cyfryzacja i automatyzacja spółek energetycznych

 • Wykorzystanie Internetu rzeczy (IoT) w celu monitorowania, zarządzania i regulacji dostaw energii w
  czasie rzeczywistym
 • Wspieranie procesów biznesowych w kontekście cyfryzacji
 • Digitalizacja w obszarze całego cyklu inwestycji

Prelegenci:

 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Alicja Strzemieczna, Sales Director CEE, Advantech Europe
 • Łukasz Złakowski, Prezes Zarządu, Inplus

Moderator: 

 • Robert Tomaszewski, Analityk, Polityka Insight

10:55 – 11:10 Prezentacja: ESG to nie tylko obowiązek raportowy, czyli jak skutecznie realizować strategię neutralności klimatycznej

 • Wyzwania związane ze zmianami regulacyjnymi w obszarze ESG
 • Przygotowanie organizacji do zarządzania tematyką zrównoważonego rozwoju
 • Digitalizacja procesów związanych z ESG z Salesforce Net Zero Cloud i wynikające z niej korzyści dla organizacji
 • Operacjonalizacja strategii związanej z neutralnością klimatyczną
 • Paulina Kapturska-Lencka, Konsultantka Salesforce, Sii Polska
 • Weronika Superczyńska, Resource Manager, Sii Polska

11:10 – 11:50 Zarządzanie danymi

  • CSIRE jako cyfrowe wsparcie funkcjonowania rynku energii
  • Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych w celu zoptymalizowania zarządzania energią
  • Tworzenie innowacyjnych usług energetycznych opartych na analizie danych

Prelegenci:

 • Ewa Sikora, Dyrektorka Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR S.A.
 • Emil Andryszczyk, Dyrektor Biura Digitalizacji Produkcji, ORLEN S.A.
 • Jacek Piotrowski, Dyrektor departamentu rozwiązań aplikacyjnych, PGE Systemy

Moderator: 

 • dr inż. Ireneusz Wochlik, Członek Zarządu, Fundacja AI LAW TECH

11:50 – 12:30 Przerwa

BLOK: Nowe instrumenty w finansowaniu sektora energetycznego

12:30 – 13:15 Nowe instrumenty w finansowaniu sektora energetycznego

 • Jakie wyzwania związane z ESG będą miały największy wpływ na polską branżę odnawialną w najbliższej przyszłości
  i jakie działania należy podjąć, aby im sprostać? Czy będą one dotyczyły wyłącznie obszaru finansowania?
 • Ocena opłacalności projektów energetycznych: analiza kosztów i korzyści, wskaźniki rentowności
 • Taksonomia a bankowalność inwestycji w sektorze energii
 • Ubezpieczenia dla sektora energii – bezpieczeństwo użytkowania instalacji OZE oraz priorytety legislacyjne zmian
  prawnych
 • Modele finansowania dla ciepłownictwa systemowego
 • Nowe modele biznesowe w sektorze energii – długoterminowy kontrakt PPA jako warunek finansowania bankowego

Prelegenci:

 • Tomasz Tomasiak, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju
 • Beata Frankiewicz – Boniecka, Dyrektorka Departamentu Klientów Strategicznych, Bank Pekao SA
 • Anna Chmielewska, Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Jarosław Goncerz, Dyrektor Biura Zarządzania Finansowaniem GK i Ryzykiem Finansowym, ORLEN S.A.
 • Tomasz Szejnoch, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Wiener

Moderator: 

 • Mariusz Marszałkowski, Redaktor naczelny, POLON.pl

13:15 – 13:25 Case study: Wspieranie rozwoju inwestycji w energetyce ze środków publicznych: szanse i wyzwania w nowej perspektywie finansowej UE

 • dr Magdalena Porzeżyńska, Radca prawny, Partner, Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k.

BLOK: Dlaczego biogazownie warte są upowszechnienia?

13:25 – 14:20 Dlaczego biogazownie warte są upowszechnienia?

 • Czynniki wpływające na wydajność produkcji biogazu i biometanu
 • Potencjalne korzyści i wyzwania związane z integracją biogazu i biometanu z innymi źródłami energii odnawialnej
 • Technologiczny rozwój bioenergii – badania i rozwój, innowacje w produkcji oraz integracja systemów
 • Bankowalność projektów
 • REPowerEU Plan – partnerstwo przemysłowe w zakresie biogazu i biometanu
 • Europejski kontekst biogazu i biogazowni – jak robią to inni?
 • Biogazownia jako część gospodarki obiegu zamkniętego

Prelegenci:

 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Leszek Mańk, Prezes Zarządu, PGNIG BIOEVOLUTION
 • Sabine Dujacquier, Wiceprezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Prezeska Zarządu , Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu 
 • Jacek Babczyński, Partner, Venture Investors Ltd. 
 • Zbigniew Bicki, Prezes Zarządu, EMCA S.A. 
 • Ewa Krasuska, Doradca strategiczny, NCBR

Moderator: 

 • Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu | Wydawca, zielonagospodarka.pl / gospodarkamorska.pl 

14:20 – 15:05 Efektywność energetyczna w polskiej gospodarce – strategie, narzędzia i najlepsze praktyki

 • Zrównoważona produkcja w przemyśle – odnawialne źródła energii i redukcja emisji
 • Odzysk ciepła i odnawialne źródła energii w procesach przemysłowych
 • Europejski Zielony Ład
 • Zarządzanie ryzykiem energetycznym w sektorze przemysłowym
 • Energooszczędność w budownictwie
 • Redukcja popytu na surowce energetyczne w przemyśle
 • Przyszłość branż energochłonnych

Prelegenci:

 • Zbigniew Leniowski, Prezes Zarządu, PGNiG Technologie
 • Robert Zasina, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia S.A.
 • Henryk Kaliś, Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • dr inż. Marta Promińska, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Strabag
 • dr inż. Szymon Piasecki, Adiunkt, Politechnika Warszawska

Moderator: 

 • Beata Superson-Polowiec, Partner/Attorney at law w Polowiec i Wspólnicy sp.j.,  Członek Zarządu w Hydrogen Poland

 

15:05 Lunch

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

***„Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki projektu dotyczącego opracowania prototypu systemu AUMIS dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Data aktualizacji: 08-11-2023 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej