PROGRAM EUROPOWER & OZE POWER WIOSNA 2023 – 40. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER

PROGRAM EUROPOWER & OZE POWER WIOSNA 2023

Agenda
37. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 7. OZE POWER

Dzień I, 13 kwietnia 2023 r.

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER
 • Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER

BLOK: Bezpieczna i czysta energia dla Polski – spojrzenie makro

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Gość Honorowy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

9:30 – 10:40 Bezpieczna i czysta energia dla Polski – spojrzenie makro

 • Filary transformacji energetycznej – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. z perspektywą do 2050 r. (PEP2040)
 • Wpływ wojny w Ukrainie na kształt procesów transformacyjnych w Polsce na tle Europy
 • Co w tym momencie jest paliwem przejściowym? Jaka jest przyszłość gazu?
 • Efektywność energetyczna w dobie kryzysu – balans między rentownością projektów a cenami akceptowalnymi dla odbiorców końcowych
 • Aspekt cenowy – zamrażanie cen i co dalej z konkurencyjnym rynkiem energii? Jak będzie wyglądało wychodzenie z subsydiów? Jak zdefiniować sukces energetyczny?
 • Ochrona infrastruktury krytycznej – w tym cyberbezpieczeństwo jako jeden z filarów struktury bezpieczeństwa.
 • Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)
 • Wielka elektryfikacja przemysłu i transportu – jaka polityka energetyczna państwa jest potrzebna? Jak mądrze poprowadzić integrację sektorów?
 • Wyzwania i bariery rozwoju rynku ciepła
 • Local content jako element sukcesu energetycznego – jak go wzmocnić? – rozwój polskich firm

Zaproszeni prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Gość Honorowy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Artur Warzocha, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Tauron
 • Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu, GRENEVIA S.A.
 • Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, E.ON Polska
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Artur Wiza, Executive Vice President, Asseco Poland

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny Biznes Alert

BLOK: Jak przygotować infrastrukturę energetyczną pod rozwój OZE? Co dalej z Kartą Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych polskiej energetyki?

10:40 – 10:50 Prezentacja: Dark data, czyli nieodkryta żyła złota dla branży energetycznej

 

 • Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu, Iron Mountain

10:50 – 12:05 Jak przygotować infrastrukturę energetyczną pod rozwój OZE? Co dalej z Kartą Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych polskiej energetyki?

 • Magazyny energii jako kluczowy element bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego
 • Jaką drogę należy przejść aby przyspieszyć digitalizację sieci?
 • Jak digitalizacja może wesprzeć duże i kompleksowe programy inwestycyjne?
 • Znaczące przyspieszenie planowania inwestycji w sieci dystrybucyjne i ich finansowanie
 • Jak technologia może pomóc w zbieraniu danych do raportowania?
 • Wdrożenie strategii w celu poprawy infrastruktury energetycznej dla elektromobilności
 • Sieci i dostępne technologie dla energetyki wiatrowej
 • Inteligentne sieci i liczniki
 • Trendy i wyzwania w przemysłowym magazynowaniu energii
 • Wyzwania infrastrukturalne w związku z rozwojem energetyki rozproszonej
 • Jakie systemy wsparcia powinien dostać prosument?
 • Energetyka obywatelska – wirtualny prosument, spółdzielnie
 • Klastry energii – poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

Zaproszeni prelegenci:

 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Radosław Pobol, Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.
 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja
 • Andrzej Bujno, Wiceprezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR S.A.
 • Marek Rusakiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych, ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Tomasz Łątka, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu Automatyki i Rozwiązań ICT, Apator
 • Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu, Iron Mountain
 • Marek Głazowski, Prezes Zarządu, IFS

Moderator:

 • Daniel Czyżewski, Redaktor, Energetyka24.com

12:05 – 12:35 Przerwa

BLOK: W jaki sposób pobudzić proces digitalizacji w energetyce?

12:35 – 12:45 Prezentacja: Kompleksowa ochrona infrastruktury energetycznej w dobie transformacji cyfrowej

 • Maciej Gospodarek, OT Systems Engineer, Fortinet

12:45 – 12:55 Prezentacja – wprowadzenie do debaty

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland***

12:55 – 14:25 W jaki sposób pobudzić proces digitalizacji w energetyce?

 • Transformacja a nowe technologie
 • Rozwój digitalizacji a ograniczanie emisji
 • Bariery w digitalizacji energetyki – technologiczne, prawne, regulacyjne
 • CSIRE jako model rynku wspierający cyfryzację energetyki
 • Zmiany strukturalne w sektorze energetyczno-gazowym – wpływ na proces cyfryzacji
 • Rola regulatora i jego wpływ na przebieg procesu cyfryzacji
 • Bezpieczeństwo danych w energetyce – przechowywanie w chmurze

Zaproszeni prelegenci:

 • Lesław Winiarski, Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii i Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii, PSE
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta
 • Szymon Ferens, Wiceprezes zarządu, PGE Systemy
 • Ewa Sikora, Dyrektorka Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR S.A.
 • Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud Poland
 • Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu, Atende
 • Anna Wujec, Dyrektor ds. cyfryzacji, ABB
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies
 • Jolanta Malak, Regionalna dyrektor sprzedaży, Fortinet
 • Roman Pionkowski, Niezależny Ekspert

Moderator:

 • dr inż. Ireneusz Wochlik, Członek Zarządu, Fundacja AI LAW TECH

14:25 – 14:35 Prezentacja: Inteligentna energetyka jutra: besmart.energy na Google Cloud. Jak zarządzać energią maksymalizując zwrot ze Smart Meteringu i OZE – premiera oferty Atende Industries i Google Cloud Poland

 • Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Sales Lead, Google Cloud Poland
 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Atende Industries, Grupa Atende

14:35 – 14:45 Prezentacja: Cyfrowe wsparcie dla całego megaprocesu eksploatacji sieci

 • Tomasz Gronczewski, Dyrektor sprzedaży ds. sektora energetycznego, IFS

BLOK: Jakie są perspektywy, a jakie bariery rozwoju OZE w Polsce?

14:45 – 14:55 Prezentacja: Niezależne audyty techniczne elektrowni wiatrowych jako forma gwarancji bezpieczeństwa ich funkcjonowania

 • Daniel Perkowski, Prezes Zarządu, Wind Audit

14:55 – 15:05 Prezentacja: Moc słoneczna – inwestycja w przyszłość: budowa wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej Rzezawa 60 – case study

 • Kacper Łazowski, Członek Zarządu, Alseva EPC Sp. z o.o.

15:05 – 16:00 Jakie są perspektywy, a jakie bariery rozwoju OZE w Polsce?

 • OZE jako kluczowy element miksu energetycznego – potencjał społeczny i gospodarczy
 • Zalety ekonomiczne i środowiskowe farm wiatrowych – nowelizacja ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe
 • Potencjał i oczekiwania projektów offshore – czy w nowej PEP2040 zwiększy się rola offshore? Czy strategiczne dokumenty rządowe będą spójne z PZPPOM?
 • Optymalizacja istniejących inwestycji OZE w celu zwiększenia efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej
 • Digitalizacja sektora OZE
 • Aktualne perspektywy i ograniczenia w rozwijaniu OZE w Polsce oczami developera specjalizującego się w rozwoju projektów z zakresu energetyki odnawialnej
 • Sposoby zagospodarowania nadwyżek z energii OZE
 • Najważniejsze inwestycje w farmy PV w Polsce
 • Jaki jest potencjał geotermalny naszego kraju oraz w jaki sposób możemy wykorzystać zasoby geotermalne? Jak wygląda obecnie wykorzystanie geotermii w Polsce i jakie są jej pozaenergetyczne zastosowania?
 • Wykorzystanie zielonego wodoru i biometanu w ciepłownictwie i transporcie

Zaproszeni prelegenci:

 • dr. Grzegorz Czelej, Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i OZE
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Mateusz Damrat, Dyrektor, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Piotr Meler, Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.
 • dr. Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezeska Zarządu, Forum Energii
 • Marek Motyl, Prezes Zarządu, Alseva Pro
 • Bartosz Fedurek, Poland Country Manager, EDP Renewables
 • Marcin Ścigan, Dyrektor dep. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*

Moderator:

 • Monika Morawiecka, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project

16:00 Lunch

Dzień II, 14 kwietnia 2023 r.

9:25 – 9:30 Rozpoczęcie II dnia konferencji

BLOK W jaki sposób efektywnie finansować transformację energetyczną?

9:30 – 10:40 W jaki sposób efektywnie finansować transformację energetyczną?

 • Inwestycje w OZE i ich finansowanie – czy w obecnym środowisku wysokich stóp procentowych należy się spodziewać trudności z finansowaniem?
 • Co dalej po 2023 r. – Czy mrożenie cen energii/podatki od nadzwyczajnych zysków będą nową rzeczywistością (w Polsce i w Europie)?
 • Bankowalne projekty energetyczne – na co zwracać uwagę w czasie rozchwianych rynków energii
 • Niezbędne reformy systemu finansowania projektów dekarboniacyjnych
 • Ubezpieczenia – bezpieczeństwo techniczne i legislacyjne użytkowania urządzeń OZE, współpraca sektora ubezpieczeń z bankowym
 • Potrzebne regulacje na rzecz odnawialnych źródeł energii – czy mamy szansę na przyspieszenie procedur pozwoleniowych?
 • Strategie instytucji finansowych – czy jest alternatywa wobec finansowania transformacji energetycznej? Jakie kierunki inwestycyjne są ciekawsze?
 • Umowy PPA

Zaproszeni prelegenci:

 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja
 • Zbigniew Jagiełło, Członek Rady Nadzorczej, Asseco International
 • Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, obszar zarządzania ryzykiem, BGK
 • Anna Chmielewska, Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • dr Magdalena Porzeżyńska, Radca Prawny, Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.
 • Beata Frankiewicz-Boniecka, Dyrektorka Departamentu Klientów Strategicznych, Bank Pekao S.A.
 • Natalia Stradomska, Główna Specjalistka ds. Regulacji, Dalkia Polska

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, wysokienapiecie.pl

10:40 – 10:50 Prezentacja: Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna w modelu biznesowym BGK

 • Joanna Smolik, Dyrektorka Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

10:50 – 11:00 Prezentacja: Umowy cPPA – doświadczenia krajowego rynku

 • Maciej Małachowski, Dyrektor, PwC

BLOK: Jak koncepcja ESG wpłynie na dążenie do zrównoważonego miksu energetycznego Polski?

11:00 – 11:10 Prezentacja: Jak podejść do wyzwań ESG od strony transformacji cyfrowej?

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP Polska

11:10 – 12:10 Jak koncepcja ESG wpłynie na dążenie do zrównoważonego miksu energetycznego Polski?

 • ESG (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny) jako kluczowy element transformacji sektora energetycznego
 • Audytowalność danych niefinansowych – posiadanie informacji o zużyciu i pochodzeniu energii jako korzyść dla samego przedsiębiorcy
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Nowe pomysły na rozwój polskiego przemysłu i gospodarki – technologie, patenty i nauka
 • Rosnące ceny energii a kondycja firm i ich skłonność do przechodzenia na zrównoważony rozwój – świadome balansowanie między emisją CO2, a ciągłością dostępu do energii
 • Cyfryzacja łańcucha dostaw oraz cyfrowe powiązanie między konsumpcją, a produkcją energii
 • Samowystarczalność energetyczna czy podpisywanie umów PPA? Czy firmy przemysłowe muszą stawać się inwestorami w OZE?
 • Perspektywy rozwoju wodoru

Zaproszeni prelegenci:

 • Maciej Mróz, Wiceprezes Zarządu, TAURON Zielona Energia
 • Lucjan Brudzyński, Dyrektor Dep. Zarządzania Korporacyjnego, Energa
 • Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Middle Eastern Europe, SAP Polska
 • Patryk Darowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG, BGK
 • Andrzej Harbicki, Head of Industry, GFT Poland
 • Alice Neffe, Dyrektorka Biura Spraw Międzynarodowych, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Maciej Śniegowski, Dyrektor ds.Regulacji i ESG, Szczecińska Energetyka Cieplna

Moderator:

 • Krzysztof Kobyłka, Kierownik Programu Energia i Klimat, WiseEuropa

12:10 – 12:40 Przerwa

BLOK: Jak zrealizować ambitne plany stworzenia sektora energetyki jądrowej w Polsce?

12:40 – 13:35 Jak zrealizować ambitne plany stworzenia sektora energetyki jądrowej w Polsce?

 • Atom i jego kluczowa rola w modernizacji krajowej energetyki
 • Bezpieczeństwo, środowisko, system licencji oraz budowa zaplecza inżynierskiego dla dużego atomu
 • Małe i mikroreaktory jądrowe
 • Ile różnych technologii jądrowych jesteśmy w stanie wdrożyć w Polsce w tym samym horyzoncie czasowym?

Zaproszeni prelegenci:

 • Paweł Pytlarczyk, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Kazimierz Kleina, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Senacki Zespół ds. Energetyki Jądrowej i OZE
 • Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland
 • Dawid Jackiewicz, Wiceprezes, Orlen Synthos Green Energy
 • Andrzej Głowacki, Prezes, Państwowej Agencji Atomistyki
 • Łukasz Złakowski, Członek Zarządu, Inplus

Moderator:

 • dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich

BLOK: Potencjał biogazu i biometanu – energia z odpadów – szansa na tańszy prąd i ciepło

 

13:35 – 14:35 Potencjał biogazu i biometanu – energia z odpadów – szansa na tańszy prąd i ciepło

 

 • Biogazownie jako metoda na dywersyfikację źródeł energii i dekarbonizację miksu energetycznego
 • Zaprojektowanie odpowiednio rozproszonego systemu energetycznego pod biogazownie i biometanownie
 • Biometan – obiecujące paliwo odnawialne dla transportu
 • Kompleksowy system wsparcia budowy odnawialnych źródeł na obszarach wiejskich

Zaproszeni prelegenci:

 • Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Zbigniew Kuźma, Członek Zarządu, Orlen Południe
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE)
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu
 • Dr Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Artur Zawisza, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Moderator:

 • Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu | Wydawca, zielonagospodarka.pl

14:35 Lunch

*Prelegenci w trakcie potwierdzania

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

***„Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki projektu dotyczącego opracowania prototypu systemu AUMIS dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Data aktualizacji: 13-04-2023 r.

 

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej