29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

24-25 kwietnia 2019,The Westin Warsaw HotelKonferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienia o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży.
Co pół roku w ramach konferencji wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające realizować przyjęte strategie.
Przed nami 29. Konferencja Energetyczna EuroPower, która stała się niezmiernie efektywną platformą dialogu, a przede wszystkim miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.
Zakres tematyczny przygotowuje Rada Programowa pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza oraz Remigiusza Nowakowskiego. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora.
Podczas wiosennej edycji skupimy się na przedstawieniu konkretnych rozwiązań dla energetyki w gronie kluczowych osób decyzyjnych dla polskiej gospodarki.

Rada Programowa EuroPOWER

dr Leszek Juchniewicz
Współprzewodniczący Rady Programowej
Remigiusz Nowakowski
Współprzewodniczący Rady Programowej EuroPOWER, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Piotr Rutkowski
Sekretarz Rady Programowej
Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Tomasz Dąbrowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG S.A.
Piotr Adamczak
Członek Zarządu ds. Handlowych, Enea S.A.
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
Bohdana Horáčkovák
Prezes Zarządu, CEZ Polska
Jacek Głowacki
Wiceprezes Zarządu, Grupa Polenergia S.A.
Andrzej J. Piotrowski
Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy

Zakres tematyczny EuroPOWER

  • Polska energetyka u progu gospodarki 4.0 – na jakie źródła wytwarzania powinniśmy postawić?
  • Polityka energetyczna Polski vs Konkurencyjność polskiej gospodarki
  • Europejski rynek energii elektrycznej – diagnoza i kierunki zmian. Rekomendacje polskiego operatora systemu przesyłowego.
  • Chcemy być innowacyjni. Jak wyzwalać innowacje w energetyce?
  • Sprzedawcy a konsumenci – polaryzacja na rynku energii
  • Ciepłownictwo i kogeneracja – aktualny stan oraz perspektywy rozwoju

Czytaj więcej →

Relacja z XXVIII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dlaczego warto wziąć udział w EuroPOWER

"Ja zawsze z przyjemnością uczestniczę w tych konferencjach. Jest to znakomite miejsce wymiany poglądów, spotkań ludzi z różnych branż, ale przede wszystkim branży energetycznej – i to zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i konsumentów. A jak wiadomo; dla regulatora - regulacja i równoważenie interesów jest najważniejszym celem."

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

"Konferencja EuroPOWER jest ciekawą okazją do dyskusji w ramach paneli. Jest zawsze możliwość zadawania pytań, internauci także mogą zadawać te pytania, a w kuluarach można spotkać osobistości świata energetyki i gospodarki."

Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert

"EuroPOWER to jedna z najlepszych konferencji energetycznych w Polsce. Doskonali prelegenci- zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego są tu na miejscu, ze wszystkimi można nawiązać kontakt i prowadzić ciekawe rozmowy."

Maciej Ciszewski, Team Leader, Dyrekcja Generalna ds Energii, Komisja Europejska

"Konferencja EuroPOWER jest jednym z ważniejszych spotkań na mapie polskich konferencji. Jest ono o tyle ciekawe, że łączy różne spojrzenia na kwestie energetyki zarówno przedstawicieli koncernów, przedstawicieli rządu, jak i dostawców technologii. Wydarzenie to jest dobrą recenzją tego, jak nadążamy za rozwojem rynku energii na skalę regionalną. Co więcej, dyskusje, które odbywają się na EuroPOWER są cennym doświadczeniem i dla tych, którzy podejmują główne decyzje i dla tych, którzy na rynku działają. Ta wymiana doświadczeń, wymiana opinii jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie nowoczesnej energetyki, który dynamicznie się zmienia."

Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, PGNiG

"Konferencja Energetyczna EuroPOWER stawia na nowoczesność. Naszą ambicją jest nadążać za rozwojem energetyki na świecie, a w niektórych dziedzinach nawet ten rozwój wyprzedzać."

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Partnerzy 28 edycji EuroPOWER

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco