Konferencja Energetyczna EuroPOWER


Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienia o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży.

Co pół roku w ramach konferencji wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające realizować przyjęte strategie.

Przed nami 26. Konferencja Energetyczna EuroPower, która stała się niezmiernie efektywną platformą dialogu, a przede wszystkim miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.

Zakres tematyczny przygotowuje Rada Programowa pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora.

Podczas jesiennej edycji skupimy się na przedstawieniu konkretnych rozwiązań dla energetyki w gronie kluczowych osób decyzyjnych dla polskiej gospodarki.

Fotorelacja z 25. edycji Konferencji
Energetycznej EUROPOWER

Fotorelacja z Wilekiej Gali Liderzy
Świata Energii i Produkcji

Rada Programowa


dr Leszek Juchniewicz
Przewodniczący Rady Programowej
Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Andrzej J. Piotrowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Tomasz Żuchowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarzadu, TAURON Polska Energia
Tomasz Dąbrowski
Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

„ Prelegenci znakomici. Trzeba powiedzieć, że konferencja gromadzi rzeczywiście osobistości nie tylko z obszaru energetycznego, ale życia gospodarczego Polski, które rzadko w takiej liczbie i w takiej reprezentacji można spotkać w jednym miejscu”.

Agnieszka Wasilewska Semail

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako

2015-07-15T10:38:06+00:00

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako

Agnieszka Wasilewska Semail
„ Prelegenci znakomici. Trzeba powiedzieć, że konferencja gromadzi rzeczywiście osobistości nie tylko z obszaru energetycznego, ale życia gospodarczego Polski, które rzadko w takiej liczbie i w takiej reprezentacji można spotkać w jednym miejscu”.

„Konferencja ta jest zawsze bardzo ciekawa i dzięki wysiłkom organizatorów, zbiera decydentów, którzy dyskutują na temat rynku energii . Ciekawe miejsce i na pewno dobrze spędzony czas”

Piotr Luba

Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC

2015-12-18T11:55:38+00:00

Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC

Piotr Luba
„Konferencja ta jest zawsze bardzo ciekawa i dzięki wysiłkom organizatorów, zbiera decydentów, którzy dyskutują na temat rynku energii . Ciekawe miejsce i na pewno dobrze spędzony czas”

„Jak widać z zatłoczonych korytarzy Konferencja EuroPOWER cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co ważne nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Cieszę się, że możemy w Warszawie gościć tylu znamienitych dla branży przedstawicieli, którzy na co dzień zajmują się problemami energii i wyzwaniami, które przed nią stoją. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń możemy wspólnie wypracować narzędzia, które wspomogą dynamiczny rozwój sektora energetycznego już w najbliższej przyszłości.”

Michal-Kurtyka

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

2016-07-13T09:15:21+00:00

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Michal-Kurtyka
„Jak widać z zatłoczonych korytarzy Konferencja EuroPOWER cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co ważne nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Cieszę się, że możemy w Warszawie gościć tylu znamienitych dla branży przedstawicieli, którzy na co dzień zajmują się problemami energii i wyzwaniami, które przed nią stoją. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń możemy wspólnie wypracować … Czytaj dalej »

„Konferencja EuroPOWER jest wydarzeniem skupiającym w jednym miejscu kluczowych decydentów branży energetycznej, którzy mogą wymienić spostrzeżenia na temat sytuacji tego sektora. Z drugiej strony wymiana poglądów i wiedzy na temat wyzwań i kierunków zmian może stać się obfitym źródłem nowych idei skutecznie wspierających rozwój polskiej energetyki”

Andrzej-Piotrowski

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

2016-07-13T09:17:36+00:00

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Andrzej-Piotrowski
„Konferencja EuroPOWER jest wydarzeniem skupiającym w jednym miejscu kluczowych decydentów branży energetycznej, którzy mogą wymienić spostrzeżenia na temat sytuacji tego sektora. Z drugiej strony wymiana poglądów i wiedzy na temat wyzwań i kierunków zmian może stać się obfitym źródłem nowych idei skutecznie wspierających rozwój polskiej energetyki”

„Ta konferencja jest istotnym wydarzeniem w życiu sektora energetycznego. Stanowi forum wymiany myśli pomiędzy jego uczestnikami, regulatorem, a w szczególności administracją. Bardzo istotne jest to, że podczas tego wydarzenia zawsze pojawiają się reprezentanci rządu. Ważne, że w tej wymianie myśli bierze również udział sektor klientów branży energetycznej, stanowi to dodatkowy wkład. Konferencja EuroPOWER to istotna, nowa jakość i myślę, że staje się ona tak naprawdę numerem jeden na rynku wydarzeń energetycznych w Polsce.”

Kamil-Jankielewicz

Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Allen&Overy

2016-07-13T09:18:23+00:00

Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Allen&Overy

Kamil-Jankielewicz
„Ta konferencja jest istotnym wydarzeniem w życiu sektora energetycznego. Stanowi forum wymiany myśli pomiędzy jego uczestnikami, regulatorem, a w szczególności administracją. Bardzo istotne jest to, że podczas tego wydarzenia zawsze pojawiają się reprezentanci rządu. Ważne, że w tej wymianie myśli bierze również udział sektor klientów branży energetycznej, stanowi to dodatkowy wkład. Konferencja EuroPOWER to istotna, … Czytaj dalej »

„To jest bardzo ważne spotkanie dla ludzi z branży energetycznej. Podczas tego wydarzenia kluczowi przedstawiciele sektora mogą wymienić między sobą poglądy i doświadczenia, wypracować nowe rozwiązania w odpowiedzi na problemy i wyzwania, które czekają rynek energetyczny w najbliższej przyszłości. Spotkanie to jest bardzo cennym źródłem informacji pochodzących z całkiem różnych perspektyw.”

Wojciech-Dabrowski

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGNiG Termika

2016-07-13T09:21:38+00:00

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGNiG Termika

Wojciech-Dabrowski
„To jest bardzo ważne spotkanie dla ludzi z branży energetycznej. Podczas tego wydarzenia kluczowi przedstawiciele sektora mogą wymienić między sobą poglądy i doświadczenia, wypracować nowe rozwiązania w odpowiedzi na problemy i wyzwania, które czekają rynek energetyczny w najbliższej przyszłości. Spotkanie to jest bardzo cennym źródłem informacji pochodzących z całkiem różnych perspektyw.”

„Niewątpliwie patrząc na listę zgromadzonych prelegentów i uczestników należy zauważyć, że jest to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń dla branży. Fantastycznie, że odbywa się ono cyklicznie. Dla nas uczestników rynku energetycznego jest to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, jak również podtrzymywania i nawiązywania nowych kontaktów, co może być impulsem do powstania nowych pomysłów i strategii już w najbliższej przyszłości.”

magdalena-mitas

Magdalena Mitas, Adwokat, Partner, Magnusson

2016-07-13T09:22:35+00:00

Magdalena Mitas, Adwokat, Partner, Magnusson

magdalena-mitas
„Niewątpliwie patrząc na listę zgromadzonych prelegentów i uczestników należy zauważyć, że jest to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń dla branży. Fantastycznie, że odbywa się ono cyklicznie. Dla nas uczestników rynku energetycznego jest to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, jak również podtrzymywania i nawiązywania nowych kontaktów, co może być impulsem do powstania nowych pomysłów i strategii … Czytaj dalej »

Zaufali nam


Newsletter

Wypełnij poniższe pola, aby otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Energetycznej EuroPOWER: