Do konferencji pozostało:

Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 23. edycji stawia sobie za cel mówienia o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży energetycznej. Organizowana przez MM Conferences SA Konferencja to niezmiernie efektywna i neutralna platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych.

Prowadzone w ramach wydarzenia dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia holistyczne spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.

Rada Programowa

Rada-Programowa-20.06.2016

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

„Konferencja EuroPower to doskonałe miejsce na spotkanie osób z branży, aby podzielić się spostrzeżeniami na temat dzisiejszej sytuacji w polskiej energetyce. Porozmawiać o czekających branżę wyzwaniach oraz o kierunku zmian.”

michal jarczynski

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, ENEA Operator

2015-04-20T15:04:52+00:00

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, ENEA Operator

michal jarczynski
„Konferencja EuroPower to doskonałe miejsce na spotkanie osób z branży, aby podzielić się spostrzeżeniami na temat dzisiejszej sytuacji w polskiej energetyce. Porozmawiać o czekających branżę wyzwaniach oraz o kierunku zmian.”

„ Prelegenci znakomici. Trzeba powiedzieć, że konferencja gromadzi rzeczywiście osobistości nie tylko z obszaru energetycznego, ale życia gospodarczego Polski, które rzadko w takiej liczbie i w takiej reprezentacji można spotkać w jednym miejscu”.

Agnieszka Wasilewska Semail

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako

2015-07-15T10:38:06+00:00

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako

Agnieszka Wasilewska Semail
„ Prelegenci znakomici. Trzeba powiedzieć, że konferencja gromadzi rzeczywiście osobistości nie tylko z obszaru energetycznego, ale życia gospodarczego Polski, które rzadko w takiej liczbie i w takiej reprezentacji można spotkać w jednym miejscu”.

„Konferencja ta jest zawsze bardzo ciekawa i dzięki wysiłkom organizatorów, zbiera decydentów, którzy dyskutują na temat rynku energii . Ciekawe miejsce i na pewno dobrze spędzony czas”

Piotr Luba

Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC oraz Lider Grupy Energetycznej, PwC w Polsce

2015-12-18T11:55:38+00:00

Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC oraz Lider Grupy Energetycznej, PwC w Polsce

Piotr Luba
„Konferencja ta jest zawsze bardzo ciekawa i dzięki wysiłkom organizatorów, zbiera decydentów, którzy dyskutują na temat rynku energii . Ciekawe miejsce i na pewno dobrze spędzony czas”

ZAUFALI NAM

Zapisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco.