Do konferencji pozostało: Mies. Dni Godz. Min.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 23. edycji stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży. Organizowana przez MM Conferences SA Konferencja to niezmiernie efektywna i neutralna platforma dialogu, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w naszym kraju.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz sektorów współpracujących.

Prowadzone, w ramach 24. edycji wydarzenia, dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących w branży, takich jak wprowadzenie rynku mocy oraz analizy nowych trendów, jak elektomobilność czy klastry energetyczne. Uczestnicy mają możliwość wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie poprzez podjęcie dyskusji m.in. na temat przyszłości gazu i paliw, miksu energetycznego oraz próby zdefiniowania pojęć „nowoczesna energetyka, nowoczesna gospodarka”. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia holistyczne spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym. ze szczególnym uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.

Rada Programowa

Andrzej J. Piotrowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Tomasz Żuchowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Robert Pietryszyn
Prezes Zarządu, Grupa LOTOS
Dariusz Kaśków
Prezes Zarządu, Energa S.A.
Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Remigiusz Nowakowski
Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG SA

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

„ Prelegenci znakomici. Trzeba powiedzieć, że konferencja gromadzi rzeczywiście osobistości nie tylko z obszaru energetycznego, ale życia gospodarczego Polski, które rzadko w takiej liczbie i w takiej reprezentacji można spotkać w jednym miejscu”.

Agnieszka Wasilewska Semail

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako

2015-07-15T10:38:06+00:00

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako

Agnieszka Wasilewska Semail
„ Prelegenci znakomici. Trzeba powiedzieć, że konferencja gromadzi rzeczywiście osobistości nie tylko z obszaru energetycznego, ale życia gospodarczego Polski, które rzadko w takiej liczbie i w takiej reprezentacji można spotkać w jednym miejscu”.

„Konferencja ta jest zawsze bardzo ciekawa i dzięki wysiłkom organizatorów, zbiera decydentów, którzy dyskutują na temat rynku energii . Ciekawe miejsce i na pewno dobrze spędzony czas”

Piotr Luba

Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC

2015-12-18T11:55:38+00:00

Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC

Piotr Luba
„Konferencja ta jest zawsze bardzo ciekawa i dzięki wysiłkom organizatorów, zbiera decydentów, którzy dyskutują na temat rynku energii . Ciekawe miejsce i na pewno dobrze spędzony czas”

„Jak widać z zatłoczonych korytarzy Konferencja EuroPOWER cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co ważne nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Cieszę się, że możemy w Warszawie gościć tylu znamienitych dla branży przedstawicieli, którzy na co dzień zajmują się problemami energii i wyzwaniami, które przed nią stoją. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń możemy wspólnie wypracować narzędzia, które wspomogą dynamiczny rozwój sektora energetycznego już w najbliższej przyszłości.”

Michal-Kurtyka

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

2016-07-13T09:15:21+00:00

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Michal-Kurtyka
„Jak widać z zatłoczonych korytarzy Konferencja EuroPOWER cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co ważne nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Cieszę się, że możemy w Warszawie gościć tylu znamienitych dla branży przedstawicieli, którzy na co dzień zajmują się problemami energii i wyzwaniami, które przed nią stoją. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń możemy wspólnie wypracować … Czytaj dalej »

„Konferencja EuroPOWER jest wydarzeniem skupiającym w jednym miejscu kluczowych decydentów branży energetycznej, którzy mogą wymienić spostrzeżenia na temat sytuacji tego sektora. Z drugiej strony wymiana poglądów i wiedzy na temat wyzwań i kierunków zmian może stać się obfitym źródłem nowych idei skutecznie wspierających rozwój polskiej energetyki”

Andrzej-Piotrowski

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

2016-07-13T09:17:36+00:00

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Andrzej-Piotrowski
„Konferencja EuroPOWER jest wydarzeniem skupiającym w jednym miejscu kluczowych decydentów branży energetycznej, którzy mogą wymienić spostrzeżenia na temat sytuacji tego sektora. Z drugiej strony wymiana poglądów i wiedzy na temat wyzwań i kierunków zmian może stać się obfitym źródłem nowych idei skutecznie wspierających rozwój polskiej energetyki”

„Ta konferencja jest istotnym wydarzeniem w życiu sektora energetycznego. Stanowi forum wymiany myśli pomiędzy jego uczestnikami, regulatorem, a w szczególności administracją. Bardzo istotne jest to, że podczas tego wydarzenia zawsze pojawiają się reprezentanci rządu. Ważne, że w tej wymianie myśli bierze również udział sektor klientów branży energetycznej, stanowi to dodatkowy wkład. Konferencja EuroPOWER to istotna, nowa jakość i myślę, że staje się ona tak naprawdę numerem jeden na rynku wydarzeń energetycznych w Polsce.”

Kamil-Jankielewicz

Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Allen&Overy

2016-07-13T09:18:23+00:00

Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Allen&Overy

Kamil-Jankielewicz
„Ta konferencja jest istotnym wydarzeniem w życiu sektora energetycznego. Stanowi forum wymiany myśli pomiędzy jego uczestnikami, regulatorem, a w szczególności administracją. Bardzo istotne jest to, że podczas tego wydarzenia zawsze pojawiają się reprezentanci rządu. Ważne, że w tej wymianie myśli bierze również udział sektor klientów branży energetycznej, stanowi to dodatkowy wkład. Konferencja EuroPOWER to istotna, … Czytaj dalej »

„To jest bardzo ważne spotkanie dla ludzi z branży energetycznej. Podczas tego wydarzenia kluczowi przedstawiciele sektora mogą wymienić między sobą poglądy i doświadczenia, wypracować nowe rozwiązania w odpowiedzi na problemy i wyzwania, które czekają rynek energetyczny w najbliższej przyszłości. Spotkanie to jest bardzo cennym źródłem informacji pochodzących z całkiem różnych perspektyw.”

Wojciech-Dabrowski

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGNiG Termika

2016-07-13T09:21:38+00:00

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGNiG Termika

Wojciech-Dabrowski
„To jest bardzo ważne spotkanie dla ludzi z branży energetycznej. Podczas tego wydarzenia kluczowi przedstawiciele sektora mogą wymienić między sobą poglądy i doświadczenia, wypracować nowe rozwiązania w odpowiedzi na problemy i wyzwania, które czekają rynek energetyczny w najbliższej przyszłości. Spotkanie to jest bardzo cennym źródłem informacji pochodzących z całkiem różnych perspektyw.”

„Niewątpliwie patrząc na listę zgromadzonych prelegentów i uczestników należy zauważyć, że jest to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń dla branży. Fantastycznie, że odbywa się ono cyklicznie. Dla nas uczestników rynku energetycznego jest to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, jak również podtrzymywania i nawiązywania nowych kontaktów, co może być impulsem do powstania nowych pomysłów i strategii już w najbliższej przyszłości.”

Magdalena-Mitas

Magdalena Mitas, Partner, Departament Energetyki i Ochrony Środowiska, Kochański Zięba i Partnerzy

2016-07-13T09:22:35+00:00

Magdalena Mitas, Partner, Departament Energetyki i Ochrony Środowiska, Kochański Zięba i Partnerzy

Magdalena-Mitas
„Niewątpliwie patrząc na listę zgromadzonych prelegentów i uczestników należy zauważyć, że jest to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń dla branży. Fantastycznie, że odbywa się ono cyklicznie. Dla nas uczestników rynku energetycznego jest to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, jak również podtrzymywania i nawiązywania nowych kontaktów, co może być impulsem do powstania nowych pomysłów i strategii … Czytaj dalej »

Zaufali nam

Podczas Konferencji odbędzie się symultanicznie
II Forum Nowoczesnej Produkcji:

fnp

Newsletter

Wypełnij poniższe pola, aby otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Energetycznej EuroPOWER: