Głosowanie w kategorii Lider Świata Energii: Nagroda Publiczności 2024 – 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER

Głosowanie w kategorii Lider Świata Energii: Nagroda Publiczności 2024

Lider Świata Energii: Nagroda Publiczności

Nagroda specjalna, przyznawana w trybie głosowania publicznego. Zagłosować może każda osoba fizyczna lub przedstawiciel spółki prawa handlowego. Do wyboru będą wszystkie nominacje ze wszystkich kategorii. Głosowanie online odbędzie się po zamknięciu nominacji w dwóch etapach – poprzez formularz na stronie www, gdzie wyłonione zostaną trzy nominacje z największą liczbą głosów, a następnie na konferencji, przez oddanie głosu poprzez aplikację VEVOX.

I etap głosowania.
Przeczytaj uzasadnienia

Głosowanie:

Głosowanie zakończone. Dziękujemy za udział.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej