37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER

Wiosna 2023

Relacja z 36. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER
& 6. edycji OZE POWERKonferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER od początku  powstania stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty funkcjonowania i rozwoju branży energetycznej.

Organizowane przez MMC Polska wydarzenie, jest najważniejszą konferencją energetyczną  w kraju. Naszą misją jest stworzenie efektywnej platformy dialogu będącej miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Tworząc program wydarzenia bierzemy pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczno-polityczną, aby mówić o najbardziej aktualnych wyzwaniach przed którymi stoi cały sektor. Do wyzwań tych należą m.in.: rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej, nowoczesnego i efektywnego ciepłownictwa,  energetyki rozproszonej, cyfryzacji i wszystkich nowoczesnych technologii dla sektora.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest wspólnie przez Rady Programowe EuroPower oraz OZE Power. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji centralnej, regulator, przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i polskiej gospodarki.

Rada Programowa EuroPOWER & OZE POWER

dr Leszek Juchniewicz

Przewodniczący Rady Programowej EuroPower

Piotr Rutkowski

Sekretarz Rady Programowej

Maciej Bando

Przewodniczący Rady Programowej OZE Power

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu, Famur S.A.

Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu, PGE S.A.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Ireneusz Krupa

Członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa

dr Andrzej Modzelewski

Prezes Zarządu, E.ON Polska S.A.

Arkadiusz Sekściński

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG

Tomasz Siwak

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea S.A.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, PKN Orlen

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu, Gaz-system S.A.

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Partnerzy 36. edycji EuroPOWER & 6. edycji OZE POWER

Zakres tematyczny

36. EuroPOWER i 6. OZE POWER

 • Transformacja i bezpieczeństwo energetyczne w Europie i Polsce
 • Cyberbezpieczeństwo w energetyce
 • Finansowanie inwestycji energetycznych
 • Energia OZE w Polsce
 • Ciepłownictwo – rozwój i wytwarzanie oraz potencjał i możliwości
 • Transformacja energetyczna a digitalizacja
 • Data Economy
 • Energetyka atomowa
 • Polska energetyka wiatrowa
 • Sieci elektroenergetyczne, przesyłowe i dystrybucyjne – nowa filozofia funkcjonowania sieci
 • Elektryfikacja transportu

Czytaj więcej →

Dlaczego warto wziąć udział w EuroPOWER & OZE POWER

"Ja zawsze z przyjemnością uczestniczę w tych konferencjach. Jest to znakomite miejsce wymiany poglądów, spotkań ludzi z różnych branż, ale przede wszystkim branży energetycznej – i to zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i konsumentów. A jak wiadomo, dla regulatora - regulacja i równoważenie interesów jest najważniejszym celem."

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019

"Konferencja EuroPOWER jest ciekawą okazją do dyskusji w ramach paneli. Jest zawsze możliwość zadawania pytań, internauci także mogą zadawać te pytania, a w kuluarach można spotkać osobistości świata energetyki i gospodarki."

Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert

"EuroPOWER to jedna z najlepszych konferencji energetycznych w Polsce. Doskonali prelegenci- zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego są tu na miejscu, ze wszystkimi można nawiązać kontakt i prowadzić ciekawe rozmowy."

Maciej Ciszewski, Doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki, Komisja Europejska

„Wszelkie konferencje (...), wszelkie debaty związane ze sprawiedliwą transformacją, z neutralnością klimatyczną są w tych czasach ogromnie potrzebne. Potrzebne są, by inspirować się nawzajem, szukać rozwiązań, ale też, żeby inspirować administrację dobrymi rozwiązaniami.”

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej