Zakres tematyczny konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, działającą pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza oraz Sekretarza Rady Piotra Rutkowskiego. W Radzie zasiadają kluczowi przedstawiciele rynku, regulatora oraz administracji.

Rada Programowa

dr Leszek Juchniewicz
Przewodniczący Rady Programowej
Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Andrzej J. Piotrowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Tomasz Żuchowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Tomasz Dąbrowski
Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG S.A.
Piotr Adamczak
Członek Zarządu ds. Handlowych, Enea S.A.
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Jacek Głowacki
Wiceprezes Zarządu, Grupa Polenergia S.A.
Bohdana Horáčkovák
Prezes Zarządu, CEZ Polska
Tomasz Rogala
Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza
Marek Woszczyk
Dyrektor Generalny, PGNiG Upstream International
Arkadiusz Zieleźny
Prezes Zarządu, Polenergia Obrót
Igor Wasilewski
Prezes Zarządu, PERN
Michał Ajchel
Wiceprezes Pionu Energetyki, Członek Zarządu, Schneider Electric Polska
Zbigniew Bicki
Prezes Zarządu EM&CA
Norbert Biedrzycki
McKinsey Digital Vice President, McKinsey & Company
Tomasz Bendlewski
Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
prof. Anna Fornalczyk
Założycielka firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy
Wiesław Kaczmarek
były Minister Przekształceń Własnościowych Gospodarki oraz Skarbu Państwa
Dorota Dębińska-Pokorska
Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC
Ryszard Czarnecki
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Dariusz Mioduski
Prezes Zarządu, Radwan Investments
Tomasz Misiak
Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.
Maciej Ciszewski
Dyrekcja Generalna ds Energii, Komisja Europejska
Janusz Lewandowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Krzysztof Łuczak
Prezes Zarządu, Atos Polska
Piotr Muszyński
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska w latach 2009-2017
dr inż. Wojciech Myślecki
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Marek Okólski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Dariusz Piotrowski
Dyrektor Generalny, DELL EMC w Polsce
Kinga Piecuch
Prezes Zarządu, SAP Polska
Jacek Piechota
Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza; Minister Gospodarki w latach 2001-2003 oraz 2005.
Arkadiusz Pędzich
Partner Zarządzający CEE, Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.
Wojciech Pomykała
Prezes Zarządu, Energia dla firm S.A.
Michał Ramczykowski
Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi
Piotr Rutkowski
Sekretarz Rady Programowej
dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Prof. Politechniki Opolskiej
dr Janusz Steinhoff
Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001; Doradca Zarządu, PwC
Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego
dr hab. Roman Szwed
Prezes Zarządu Atende S.A.
Jacek Babczyński
Partner, Venture Investors
Łukasz Dziekoński
Przewodniczący Zarządu, Marguerite
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences