Rada Programowa | 31. Konferencja Energetyczna EuroPOWER
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju
Michał Kurtyka
Minister Klimatu
Tomasz Dąbrowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
dr Leszek Juchniewicz
Przewodniczący Rady Programowej
Piotr Rutkowski
Sekretarz Rady Programowej
Piotr Adamczak
Wiceprezes Zarządu, Enea S.A.
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Bohdana Horáčková
Prezes Zarządu, CEZ Polska
Leszek Hołda
Członek Zarządu, PKP Energetyka
Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Henryk Mucha
Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
Andrzej J. Piotrowski
Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
Tomasz Rogala
Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza SA
Igor Wasilewski
Prezes Zarządu, PERN
Tomasz Wilczak
Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika
Marek Woszczyk
General Manager, PGNiG Upstream International
Artur Zawartko
Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.
Piotr Zawistowski
Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Michał Ajchel
Wiceprezes Pionu Energetyki, Członek Zarządu, Schneider Electric Polska
Jacek Babczyński
Partner, Venture Investors
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019
Tomasz Bendlewski
Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
Zbigniew Bicki
Prezes Zarządu EM&CA
Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Premier Rządu RP w latach 1997-2001
Maciej Ciszewski
Doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki, Komisja Europejska
Ryszard Czarnecki
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dorota Dębińska-Pokorska
Partner, Lider Grupy Energetycznej, Partner w PwC
Łukasz Dziekoński
Managing Partner, CEO, Montis Capital
prof. Anna Fornalczyk
Założycielka firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy
Wiesław Kaczmarek
były Minister Przekształceń Własnościowych Gospodarki oraz Skarbu Państwa
Filip Kowalski
General Manager, Energy & Natural Resources, SAP Middle & Eastern Europe
Robert Kuraszkiewicz
Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A.
Cezariusz Lesisz
Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Janusz Lewandowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dr Joanna Maćkowiak – Pandera
Prezes Zarządu, Forum Energii
Jakub Miler
Dyrektor Zarządzający, InnoEnergy Central Europe
Roman Musiał
Prezes Zarządu, MindMade
dr inż. Wojciech Myślecki
Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii przy NCBR
Remigiusz Nowakowski
Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Dariusz Piotrowski
Dyrektor Generalny, DELL EMC w Polsce
Jacek Piechota
Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza; Minister Gospodarki w latach 2001-2003 oraz 2005.
Michał Ramczykowski
Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi
Jan Sakławski
Partner / Radca Prawny, Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
Arkadiusz Siwko
Dyrektor Generalny, Instytut Studiów Strategicznych Grosvenor House
dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Prof. Politechniki Opolskiej
Michał Skorupa
Prezes Zarządu, Foton Technik (Grupa innogy)
dr Janusz Steinhoff
Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001
dr hab. Roman Szwed
Prezes Zarządu, Atende S.A.
Grzegorz Tobiszowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Tomasz Zadroga
Przewodniczący Rady Programowej Kongresu OZE POWER
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu, PGNiG S.A. w latach 2015-2019
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej