Zakres tematyczny konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, działającą pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza oraz Sekretarza Rady Piotra Rutkowskiego. W Radzie zasiadają kluczowi przedstawiciele rynku, regulatora oraz administracji.

Rada Programowa

dr Leszek Juchniewicz
Przewodniczący Rady Programowej
Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Andrzej J. Piotrowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Tomasz Żuchowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Tomasz Dąbrowski
Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG S.A.
Piotr Adamczak
Członek Zarządu ds. Handlowych, Enea S.A.
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu, PGNiG Termika
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Thierry Doucerain
Prezes Zarządu, EDF Polska
Jacek Głowacki
Wiceprezes Zarządu, Grupa Polenergia S.A.
Bohdana Horáčkovák
Prezes Zarządu, CEZ Polska
Tomasz Rogala
Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza
Paweł Stańczyk
Prezes Zarządu, OLPP
Marek Woszczyk
Dyrektor Generalny, PGNiG Upstream International
Igor Wasilewski
Prezes Zarządu, PERN
Michał Ajchel
Wiceprezes Pionu Energetyki, Członek Zarządu, Schneider Electric Polska
Zbigniew Bicki
Prezes Zarządu EM&CA
Tomasz Bendlewski
Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
Norbert Biedrzycki
CEO Atos Polska, VP CEE System Integration
prof. Anna Fornalczyk
Założycielka firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy
Wiesław Kaczmarek
były Minister Przekształceń Własnościowych Gospodarki oraz Skarbu Państwa
Dorota Dębińska-Pokorska
Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC
Aleksander Galos
Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny, Kochański Zięba i Partnerzy
Dariusz Mioduski
Prezes Zarządu, Radwan Investments
Tomasz Misiak
Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.
Magdalena Mitas
Adwokat, Partner, Magnusson
Piotr Muszyński
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska
dr inż. Wojciech Myślecki
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Marek Okólski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Dariusz Piotrowski
Członek Zarządu, Microsoft Polska
Kinga Piecuch
Prezes Zarządu, SAP Polska
Jacek Piechota
Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza; Minister Gospodarki w latach 2001-2003 oraz 2005.
Arkadiusz Pędzich
Partner Zarządzający CEE, Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.
Wojciech Pomykała
Prezes Zarządu, Energia dla firm S.A.
Michał Ramczykowski
Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi
Piotr Rutkowski
Sekretarz Rady Programowej, Pełnomocnik Zarządu ds. Energii, Orange Polska
dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Prof. Politechniki Opolskiej
Jacek Suchenek
Wiceprezes Zarządu Qumak S.A.
dr Janusz Steinhoff
Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001; Doradca Zarządu, PwC
Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego
dr hab. Roman Szwed
Prezes Zarządu Atende S.A.
Jacek Babczyński
Partner, Venture Investors
Łukasz Dziekoński
Przewodniczący Zarządu, Marguerite
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences