Rada Programowa | 30. Konferencja Energetyczna EuroPOWER
Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Michał Kurtyka
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
Tomasz Dąbrowski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
dr Leszek Juchniewicz
Przewodniczący Rady Programowej
Piotr Rutkowski
Sekretarz Rady Programowej
Piotr Adamczak
Członek Zarządu ds. Handlowych, Enea S.A.
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Bohdana Horáčková
Prezes Zarządu, CEZ Polska
Leszek Hołda
Członek Zarządu, PKP Energetyka
Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Henryk Mucha
Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
Andrzej J. Piotrowski
Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
Tomasz Rogala
Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza SA
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu, PGNiG S.A.
Igor Wasilewski
Prezes Zarządu, PERN
Tomasz Wilczak
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika
Marek Woszczyk
Dyrektor Generalny, PGNiG Upstream International
Piotr Zawistowski
Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Michał Ajchel
Wiceprezes Pionu Energetyki, Członek Zarządu, Schneider Electric Polska
Jacek Babczyński
Partner, Venture Investors
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019
Tomasz Bendlewski
Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
Zbigniew Bicki
Prezes Zarządu EM&CA
Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Premier Rządu RP w latach 1997-2001
Maciej Ciszewski
Team Leader, Dyrekcja Generalna ds Energii, Komisja Europejska
Ryszard Czarnecki
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dorota Dębińska-Pokorska
Doktor nauk ekonomicznych, Partner w PwC
Łukasz Dziekoński
Managing Partner, CEO, Montis Capital
prof. Anna Fornalczyk
Założycielka firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy
Wiesław Kaczmarek
były Minister Przekształceń Własnościowych Gospodarki oraz Skarbu Państwa
Grzegorz Kozłowski
CEO / Prezes Zarządu, MCX Systems
Filip Kowalski
General Manager, Energy & Natural Resources, SAP Middle & Eastern Europe
Robert Kuraszkiewicz
Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A.
Janusz Lewandowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dr Joanna Maćkowiak – Pandera
Prezes, Forum Energii
Jakub Miler
Dyrektor Zarządzający, InnoEnergy Central Europe
Roman Musiał
Prezes Zarządu, MindMade
Piotr Muszyński
Założyciel & Prezes, FixMap, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska w latach 2009-2017
dr inż. Wojciech Myślecki
Politechnika Wrocławska
Remigiusz Nowakowski
Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Dariusz Piotrowski
Dyrektor Generalny, DELL EMC w Polsce
Jacek Piechota
Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza; Minister Gospodarki w latach 2001-2003 oraz 2005.
Michał Ramczykowski
Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi
Jan Sakławski
Partner / Radca Prawny, Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Prof. Politechniki Opolskiej
Michał Skorupa
Prezes Zarządu, Foton Technik (Grupa innogy)
dr Janusz Steinhoff
Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001
dr hab. Roman Szwed
Prezes Zarządu, Atende S.A.
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej