Program XXIII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbyła
się 13-14 kwietnia, 2016r. w Warszawie

Dzień I, 13 kwietnia 2016 r.

 

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI
I KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EUROPOWER

 

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji

dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER
Joanna Makowiecka-Gaca, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji
Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce, Współprzewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gości Honorowych

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

9:30 – 11:30 Energia polskiej gospodarki. Nowe otwarcie. Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarczego.

 • Nowa strategia polityki gospodarczej i polityki energetycznej Polski do 2030 roku i na dalsze lata
 • Kierunki rozwoju nowoczesnej energetyki w Polsce, źródła jej finansowania, rekomendacje technologiczne oraz zasady funkcjonowania
 • Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo surowcowe
 • Gospodarcze programy krajowe versus plany rozwoju przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego. Oddziaływanie państwa poprzez system zamówień
 • EkoEfektywność energetyczna priorytetem pokoleń

Moderator:
Arkadiusz Pędzich, Partner zarządzający praktyką Allen & Overy w Europie Środkowo-Wschodniej

Paneliści:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Maciej Bando, Prezes Urząd Regulacji Energetyki
Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji
Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
Beata Stelmach, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna GE na Polskę i kraje bałtyckie

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

 

KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER

 

12:00 – 13:30 Innowacje i nowe technologie w sektorze energii

 • Konkurencyjność a innowacyjność w energetyce
 • Ryzyko jakie za sobą niesie wprowadzanie nowych technologii i ich mitygacja
 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Transformacja polskiej gospodarki na niskoemisyjną – szansa czy zagrożenie?
 • Internet of Thing’s w Energetyce – czy IoT już zmienia sektor energetyczny?
 • Nowe technologie w branży elektroenergetycznej (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, magazynowanie)
 • Sposoby finansowego wsparcia rozwoju nowych technologii – nowy model finansowy

Moderator:
Tadeusz Skoczkowski, Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Paneliści:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Norbert Biedrzycki, CEO Atos Polska, VP CEE System Integration
Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.
Robert Buriak, Industry and Communication Sector Director, Microsoft w Polsce
Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa S.A.
Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako
Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Jacek Suchenek, Wiceprezes Zarządu, Qumak S.A.
Jacek Szugajew, Wiceprezes Zarządu, BGK
Roman Walkowiak, p.o. Prezesa Zarządu, „Energetyka” sp. z o.o. Grupa KGHM
Rafał Wróblewski, Business Development Manager, T-Mobile Polska

13:30 – 15:00 Nowy kształt sektora energii – nowe wyzwania biznesowe.

 • Ile Państwa, a ile rynku w polskiej gospodarce?
 • Czy w energetyce rzeczywiście mamy do czynienia z rynkiem, czy nadmiarem regulacji i nadzoru?
 • Nowy model nadzoru właścicielskiego po likwidacji MSP
 • Relacje międzybranżowe pomiędzy górnictwem a energetyką
 • Konsolidacja sektora paliwowego – czy jest to możliwe?
 • Priorytety i narzędzia polityki klimatyczno-energetycznej UE versus oczekiwania, możliwości i perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw energetycznych

Moderator:
Jan Dziekoński, Wicedyrektor w grupie energetycznej PwC

Paneliści:
Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź S.A.
Łukasz Dziekoński, Chairman Management Board, Marguerite
Prof. Jan Kiciński, Dyrektor, Kierownik Zakładu, Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk
Magdalena Mitas, Partner, Departament Energetyki i Ochrony Środowiska, Kochański Zięba i Partnerzy
Jerzy Miszczak, Dyrektor ds. tradingu, Energia dla Firm
dr inż. Wojciech Myślecki, Członek Rady Nadzorczej, TAURON / Politechnika Wrocławska
Janusz Steinhoff, Wicepremier, Minister Gospodarki w Latach 1997-2001, Doradca PwC

15:00 – 16:00 Lunch

16:00 Zakończenie I dnia Konferencji

Dzień II, 14 kwietnia 2016 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 10:30 Unia energetyczna w Unii Europejskiej

 • Stan urzeczywistniania koncepcji Unii Energetycznej i kierunki jej rozwoju. Co nam zostało z polskiej koncepcji Unii Energetycznej opartej na własnych zasobach, wspólnych działaniach i solidarności?
 • Konferencja Klimatyczna w Paryżu (COP 21) versus polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej i jej szczegółowe regulacje adresowane do firm objętych EU ETS
 • Bezpieczeństwo energetyczne (dywersyfikacja kierunków zaopatrzenia w surowce energetyczne)
  • Konkurencyjność polskich i europejskich przedsiębiorstw – działania na rzecz ochrony i poprawy klimatu oraz środowiska
  • Jak racjonalnie kosztowo równoważyć triadę celów polityki energetyczno-klimatycznej?

Moderator:
dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Paneliści:
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energii, Ministerstwo Energii
Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza
Marta Babicz, Kierowniczka Referatu ds. Polityki Energetycznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łukasz Piskiewicz, Prezes Zarządu, EPEC
Janusz Steinhoff, Wicepremier, Minister Gospodarki w Latach 1997-2001, Doradca PwC
Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu, ds. Handlowych, TAURON Polska Energia

10:30 – 10:40 Prezentacja wprowadzająca: Demand Response na rynku energii elektrycznej w Polsce – czynniki sprzyjające i bariery rozwoju.

Katarzyna Rollert, Deloitte Germany

10:40 – 12:00 Jednolity europejski rynek energii elektrycznej oraz gazu a budowa konkurencyjnego rynku sektora energii w Polsce.

 • Inwestycje w aktywa wytwórcze i infrastrukturę techniczną
 • Połączenia transgraniczne
 • Zasady taryfowania
 • Pozycja odbiorców na rynku energii
 • Rzeczywiste zmiany i tendencje zmian na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i komfortu odbiorcy
 • Poprawa konkurencyjności i efektywności polskiej gospodarki

Moderator:
Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, Wysokienapiecie.pl

Paneliści:
Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Allen & Over
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Partner, Kancelaria Hansberry-Tomkiel
Konrad Purchała, Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Energii, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
dr Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska
Jarosław Zarychta, Business Development Director, Microsoft w Polsce

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 12:45 Prezentacja wprowadzająca: Connected Grid in Operation

Vidar Kristoffersen, SmartGrid Manager at Fredrikstad Energy Grid (DSO), eSmart System

12:45 – 14:00 Energy Data Driven Company (Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy energetycznej dzięki wykorzystaniu posiadanych danych)

 • Korzyści dla przedsiębiorstw energetycznych i ich klientów
 • Upowszechnienie informacji wewnątrz firmy
 • Nowe modele biznesowe w sektorze energetycznym (brokerzy/agregatorzy informacji, dwukierunkowy przepływ informacji
 • Lojalizacja klienta: Czy tylko koszt energii jest ważny?
 • Nowe źródła danych

Moderator:
Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

Paneliści:
Vidar Kristoffersen, SmartGrid Manager at Fredrikstad Energy Grid (DSO), eSmart System
Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, TAURON Sprzedaż
Jerzy Miszczak, Dyrektor ds. tradingu, Energia dla Firm
Piotr Obrycki, Businetss Development Manager, Qumak S.A.
Adam Olszewski, Dyrektor Departamentu Innowacji, Energa Operator
Marcin Ratkiewicz, Dyrektor Rozwoju Produktów i Usług Orange Labs
Krzysztof Rychlik, Ekspert ds. Energetyki
Rafał Wróblewski, Business Development Manager, T-Mobile Polska

14:00 – 15:30 Polska energia tu i teraz

 • Czy grozi nam blackout?
 • W poszukiwaniu energii przyszłości
 • Jak kształtować pożądany miks energetyczny
 • Wielkoskalowa energetyka a ruch prosumencki
 • Prawo wyboru konsumenta/odbiorcy końcowego
 • Energetyka i odbiorcy typu smart
 • Wirtualne elektrownie – digital grid, odnowienie mocy wytwórczych, energetyka prosumencka
 • Energetyka w chmurze

Moderator:
Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

Paneliści:
Jacek Babczyński, Partner, Venture Investors
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGNiG Termika
Michał Kaczurba, Business Development Director, Microsoft w Polsce
Wojciech Kułagowski, Doradztwo WK
Tadeusz Skoczkowski, Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
Grzegorz Skarzyński, Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej S.A.
Robert Zasina, Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

15:30 – 16:30 Lunch

16:30 Zakończenie II dnia Konferencji