Wstępny Zakres Merytoryczny
XXVIII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 24 października 2018 r.

 

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie

 • Wystąpienie Gościa Honorowego „Polityka energetyczna Polski”

9:30 – 11:00 Debata Inauguracyjna pod patronatem „Rzeczpospolitej”: Polska energetyka u progu gospodarki 4.0 – na jakie źródła wytwarzania powinniśmy postawić?

 • Dotychczasowy model gospodarczy powoli się wyczerpuje, wielkie zakłady zastępują małe i drobne firmy, coraz częściej oparte na wiedzy. Jak dostosować do tego jednostki wytwórcze mając na uwadze rosnące ceny uprawnień do emisji CO2?
 • Mechanizm rynku mocy pozwoli na sprawny model finansowy dla nowych inwestycji – na jakie źródła powinniśmy postawić?
 • Energetyka jądrowa – czy Polska potrzebuje atomu i czy stać nas na ten rodzaj energetyki?
 • Perspektywy rozwoju OZE: wiatr na lądzie czy morzu? Fotowoltaika prosumencka, czy wielkoobszarowa? Szanse na biogazownie i elektrownie na biomasę? Czy energetyka gazowa będzie stabilizatorem OZE?

11:00 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 14:00 Polityka energetyczna Polski vs Konkurencyjność polskiej gospodarki

 • Kierunki i priorytety polityki energetycznej państwa
 • Polityka klimatyczna a sektor energetyczny – rekomendacje dla rynku
 • Substytucja nośników energii a konkurencyjność polskiej gospodarki
 • Ile błękitnego paliwa i skąd dla polskiej gospodarki?
 • Na ile polityka energetyczna wzmacnia ekspansję i rozwój polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Być albo nie być – perspektywa branż energochłonnych i standardowego odbiorcy przemysłowego i w gospodarstwie domowym
 • Energetyka jądrowa

Prezentacja wprowadzająca:

 • Eurostat – ilustracja realnych procesów w UE (ilustracja przepływów towarowo-pieniężnych i energii)

Referat:

 • Dlaczego powinniśmy rozwijać energetykę jądrową?

14:00 – 15:30 Rynek Mocy

 • Przed pierwszymi aukcjami
 • Harmonogram dalszych działań
 • Bezpieczeństwo dostaw
 • Spodziewane efekty funkcjonowania
 • Zagraniczni uczestnicy aukcji
 • Usługi DSR – koncepcje, nadzieje, realizacja
 • Konsekwencja cenowa Rynku Mocy dla odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych

Dzień II, 25 października 2018 r

 

9:00 – 11:30 Chcemy być innowacyjni. Jak wyzwalać innowacje w energetyce?

Zakres bloku:

 • Światowe trendy technologiczne w sektorze energii:
  • AI, IoT, Data Analytics/business analyics, Blockchain, Smart Grid
 • 3D – Decarbonisation through Decentralisation and Digitalisation
 • Klastry energetyczne – praktyczne spojrzenie
 • Najnowsze trendy w poprawie efektywności energetycznej
 • Pilotaże koncernów energetycznych
 • Sposoby finansowania nowych technologii w energetyce
 • Elektromobilność – wyzwaniem rozwojowym dla energetyki i gospodarki

(Blok składać się będzie z dwóch części)

9:00 – 10:30 Część 1

(Sesja 6 use-casów/prezentacji)

10:30 – 11:30 Część 2: Debata

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:30 Sprzedawcy a konsumenci – polaryzacja na rynku energii

 • Ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców
 • Dostępność energii elektrycznej po atrakcyjnej cenie
 • Mechanizmy prowadzące do rozwoju energetyki obywatelskiej i demokratyzacji rynku energii
 • Usługi DSR – reakcja strony podażowej/konsumentów
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii z OSD.
 • Program budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce
 • Regulacje a zachowania konsumentów na rynku energii

13:30- 15:00 Ciepłownictwo i kogeneracja – aktualny stan oraz perspektywy rozwoju

Prezentacja wprowadzająca:

 • Wysokosprawna kogeneracja – Stan i kierunki rozwoju

Debata:

 • Sektor ciepłowniczy – aktualne problemy i strategia rozwoju
 • Nowoczesna infrastruktura ciepłownicza
 • Kogeneracja a niska emisja
 • Rozwój kogeneracji w technologii węglowej/gazowej
 • Mechanizmy wsparcia dla kogeneracji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 4.07.2018 r.