Program Konferencji EuroPower | 30. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Agenda 30. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 6 listopada 2019 r.

PANEL INAUGURACYJNY

9:00 – 9:30 Wystąpienie Gości Honorowych

9:30 – 10:45 Nowe spojrzenie na przyszłość polskiej energetyki

Debata:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim podmiotom na rynku krajowym
 • Co dalej z unią energetyczną? Perspektywa nowej Komisji Europejskiej
 • Ostatnie akty pakietu zimowego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
 • Polityka przemysłowa UE vs polityka klimatyczna – jak zbalansować te dwie strony medalu? Jak utrzymać konkurencyjność przemysłu w UE i spełniać cele klimatyczne?
 • EU ETS 2021-2030: darmowe uprawnienia oraz rekompensaty emisji pośrednich; jak powinna być skonstruowana reforma i jakie wnioski można wyciągnąć z obecnej perspektywy
 • Kształt miksu energetycznego. Jaki będzie udział energetyki konwencjonalnej przy coraz bardziej opłacalnych odnawialnych źródłach energii
 • Dystrybucja kosztów transformacji energetycznej w społeczeństwie – nowy mechanizm taryf
 • Nowe technologie w energetyce
 • Jak radzimy sobie ze strukturalnymi problemami polskiej energetyki np. szczyty letnie, wypełnienie luki po wyłączanych elektrowniach

10:45 – 12:00 Rosnące ceny energii

Debata:

 • Struktura wytwarzania energii i miks energetyczny podstawą kształtowania cen energii elektrycznej
 • Jak wyjść z zamrażania cen w 2020 i latach późniejszych? Jakie będą tego konsekwencje?
 • Wizja energetyki przemysłowej w kontekście wzrostu cen energii dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Program Energia Plus
 • Zamrożenie cen energii w 2019. Zasady rekompensat i świadczeń odszkodowawczych
 • Inwestycje miejskie na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i minimalizacji cen energii w JST
 • Rosnące ceny za ciepło

12:00 – 12:45 Przerwa networkingowa

12:45 – 14:00 Gospodarka obiegu zamkniętego wyzwaniem przyszłości

Debata

 • Wykorzystanie energetyczne odpadów przy produkcji energii elektrycznej oraz paliwa
 • Inwestycje w paliwa alternatywne przy stałym wzroście zapotrzebowania na energię – na przykładzie Polski i CEE
 • Wpływ wzrostu cen energii na zwiększoną ilość inwestycji przedsiębiorstw w efektywność energetyczną
 • Technologie wytwarzania paliw alternatywnych. Wdrożenia R&D w sektorze
 • Elektrociepłownie odchodzą od węgla na rzecz gazu oraz OZE. Jakie mamy perspektywy ogólnokrajowe?
 • Technologia power to gas szansą na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?
 • Rozwój technologii wodorowych, udział wodoru w transporcie i gospodarce
 • Magazyny energii i ciepła
 • Efektywność energetyczna

14:00 – 14:50 Racjonalizujemy energetykę jądrową. Perspektywa ekspertów

 • Elektrownia jądrowa lekiem na zmiany klimatu?
 • Całkowity koszt budowy i eksploatacji (LCOE). Jakie źródło ryzyka?
 • LWR (Light Water Reactor) vs. SMR (Small Modular Reactor). Jakie rozwiązanie najlepsze dla Polski?
 • Kto i dlaczego będzie partnerem technologicznym do budowy elektrowni jądrowej w Polsce?
 • Jeśli nie banki, to kto pomoże w sfinansowaniu energetyki jądrowej?
 • Małe reaktory jądrowe SMR o mocy 200-300 MW. Pierwszy polski krok w kierunku energetyki jądrowej?

14:50 – 15:45 Finansowanie transformacji w sektorze energetycznym

Debata

 • Wsparcie UE w finansowaniu rozwoju sektora energii
 • Fundusz modernizacyjny. Jak odpowiednio z niego skorzystać jako największy beneficjent (ok. 44%)?
 • Taksonomia UE i zrównoważone finansowanie
 • Priorytety nowo powstałej Komisji Europejskiej względem bezpieczeństwa energetycznego i mniejszej emisyjności
 • Rozwój innowacji ze środków regionalnych

15:45 Lunch

Dzień II, 7 listopada 2019 r.

9:00-14:15 Innowacyjność w energetyce

9:00 – 10:10 Rozwój sieci dystrybucyjnych

Debata:

 • Bez odpowiednich inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe, nie zapewnimy polskiej gospodarce właściwych warunków rozwoju (Krajowy Plan Skablowania Sieci Średnich Napięć)
 • Udział Polski w międzynarodowym rynku energii elektrycznej
 • Plany w zakresie problemów punktów przyłączeń sieci fotowoltaicznych na średnie napięcie
 • Magazyny energii w kontekście rozwoju elektromobilności
 • Budowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych
 • Systemy typu SARSA alternatywą do kosztownego kablowania sieci SN

10:10 – 11:30 Innowacyjne podejście do energetyki

Debata:

 • Co to znaczy być innowacyjnym?
 • Jak zwiększyć i przyspieszyć produkcyjną adopcję innowacji?
 • Czego wymaga kultura innowacji od kultury organizacji?
 • Sektor energetyczny jako filar innowacji i transformacji cyfrowej?

11:30 – 12:10 Przerwa networkingowa

12:10 – 13:30 Kierunek smart grid

Debata:

 • Jak wygląda Smart Metering w Polsce wobec zobowiązania się w nowej Polityce Energetycznej do zainstalowania u 80% odbiorców inteligentnego opomiarowania do roku 2026? Czy KE zapomni o zobowiązaniu Polski do wykonania tego warunku do końca 2020?
 • Które cechy Smart Grid są najbardziej potrzebne w Polsce?
 • Co zrobiły poszczególne firmy w zakresie Smart Metering, jakie mają doświadczenia z pilotowymi instalacjami, jak to działa? Jakie oszczędności niesie? –- przykłady Polski i CEE
 • Rozliczanie i bilansowanie energii w czasie rzeczywistym w kierunku efektywności energetycznej
 • Zaawansowana analityka i korelacje danych pochodzące z ICT, OT (Operational Technology) oraz systemów zewnętrznych –- wdrożenia w CEE
 • Sieć LTE 450 o podwyższonych parametrach dostępności jako baza do zbudowania Smart Grid w Polsce
 • Poszerzanie jakości obsługi poprzez budowę architektury dwóch prędkości
 • Cyberbezpieczeństwo sieci energetycznych – jakie standardy bezpieczeństwa należy przyjąć biorąc pod uwagę bezpieczeństwo IT oraz fizyczne?
 • Rozszerzona wizja Operatora Informacji Pomiarowej – OIP jako węzeł wymiany w czasie rzeczywistym danych o popycie, podaży i kosztach dostarczenia energii elektrycznej

13:30 – 14:15 Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na status prosumenta? Na jakim jesteśmy etapie?

Debata:

 • Założenia Programu Energia Plus i jego efekty
 • Udział MŚP i JST w działalności prosumenckiej
 • Spółdzielnie energetyczne i klastry (idea promowania prosumenta zbiorowego) – lokalna niezależność energetyczna
  • Farmy fotowoltaiczne i biogazownie – przykłady

14:15 – 15:30 Czy znajdziemy skuteczne rozwiązanie na rozwój farm wiatrowych?

Debata:

 • Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu w miksie energetycznym Polski w perspektywie roku 2040
  • cele polityczne a plany inwestycyjne
  • koszty i źródła finansowania
  • rozwój energetyki wiatrowej a ceny energii
  • uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i społeczne
 • Warunki dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i morzu
  • jak zapewnić atrakcyjność rynku dla inwestorów, dostawców i wykonawców
  • otoczenie regulacyjne
  • finansowanie
  • możliwości organizacyjne

15:30 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 10.09.2019 r.

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej