Program XXIV edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbyła
się 9-10 listopada, 2016r. w Warszawie

Dzień I, 9 listopada 2016 r.

 

Część wspólna XXIV Konferencji Energetycznej EuroPOWER
i II Forum Nowoczesnej Produkcj

 

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji

dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji EuroPOWER
Joanna Makowicka-Gaca, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji
Dariusz Piotrowski, Współprzewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gości Honorowych

Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Ministerstwo Energii
Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

9:45 – 11:30 Debata Inauguracyjna

Nowoczesna gospodarka, nowoczesna energetyka, nowoczesna polityka przemysłowa

 • Diagnoza stanu polskiej gospodarki – możliwe i pożądane kierunki ekspansji
 • Polityka przemysłowa w Polsce – priorytety i uwarunkowania rozwoju, narzędzia, koordynacja, harmonogramy realizacyjne
 • Polska energetyka w procesie unowocześniania – inwentaryzacja stanu i ekstrapolacja trendów rozwojowych
 • Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości (rozwojowych) – kierunki wpływu i przewidywane implikacje
 • Rynek kapitałowy

Moderator:
Arkadiusz Pędzich, Partner Zarządzający CEE, Allen & Overy

Paneliści:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce
Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Energa
Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

11:30 – 12:30 Strategia rozwoju polskiej gospodarki. Debata Oksfordzka

 • Cele strategii i jej zakres przedmiotowy – realne i deklaratywne szanse na realizację planu reindustrializacji Polski
 • Państwo i rynek – kreatorami zmian. Ile państwa, ile rynku? Jakie państwo, jaki rynek?
 • Źródła finansowania rozwoju – kapitał polski czy zagraniczny?
 • Mobilizacja wewnętrznych/krajowych czynników rozwoju – czy i ile jest miejsca na kapitał prywatny w polskim przemyśle, w szczególności w energetyce?
 • Innowacje rzeczywistym czynnikiem sprawczym rozwoju czy nadal tylko nostalgiczną tęsknotą?

Moderator:
Agnieszka Łakoma, Dziennikarz

Paneliści:
Agnieszka Falkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju
Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu, PGE
Piotr Olendski, Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska
Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Doradca Zarządu PwC
Kamil Andrzej Zbijewski, Senior Vice President, GE – Global Growth & Operations Commercial & Project Financing, Poland & Baltics

12:30 – 13:15 Przerwa kawowa

 

XXIV KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER

 

13:15 – 14:30 Panel: Rynek energii elektrycznej w Polsce – wzmacnianie konkurencyjności czy powrót do monopolu?

 • Rynek mocy – założenia systemu, finansowanie, skutki dla sektora i odbiorców energii
 • Funkcjonowanie polskiej elektroenergetyki – fotografia sektora: uwarunkowania własnościowo-organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, zasobowe, przestrzenne i regulacyjne
 • Bezpieczeństwo dostaw energii versus mechanizmy rynkowe konkurencyjności i alokacji kapitału
 • Mechanizmy wsparcia i pomoc publiczna w elektroenergetyce

13:15 – 13:30 Wprowadzenie do dyskusji:
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii

13:30 – 14:30 Debata

Moderator:
Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC

Paneliści:
Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej, Krajowa Izba Gospodarcza
Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Przemysław Piesiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, Energa
Sławomir Zawada, Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

14:30 – 16:00 Panel: Struktura wytwarzania energii elektrycznej – jaki miks energetyczny zdeterminuje polityka energetyczna?

 • Założenia polityki energetycznej i jej priorytety
 • Wykorzystanie rodzimych paliw pierwotnych – co z polskim węglem: kamiennym i brunatnym?
 • Energetyka konwencjonalna versus niekonwencjonalna. Ile substytucji a ile komplementarności?
 • Elektrownie jądrowe w Polsce. Konieczność czy quasi nowoczesność? Podstawa bezpieczeństwa energetycznego czy niefrasobliwa rozrzutność finansowa?
 • Na jakie OZE stawiamy? Farmy offshore – przyszłością energetyki wiatrowej w Polsce?
 • Optymalny kształt sektora w świetle posiadanych zasobów naturalnych, finansowych i ludzkich oraz obecnych i przyszłych regulacji

14:30 – 14:45 Prezentacja wprowadzająca: Perspektywy krajowej elektroenergetyki  w horyzoncie do 2035 roku
Stanisław Okrasa, Prezes Zarządu, Agencja Rynku Energii

14:45 – 16:00 Debata

Moderator:
Piotr Maciążek, Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Paneliści:
Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego, Allen & Overy
Dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Stanisław Okrasa, Prezes Zarządu, Agencja Rynku Energii
Stefan Pacyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, Enea Wytwarzanie
Maciej Stryjecki, Prezes, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Roman Targosz, Europejski Instytut Miedzi

16:00 – 17:00 Lunch

17:00 Zakończenie I dnia Konferencji

Dzień II, 10 listopada 2016 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 11:00 Panel: Gaz i paliwa

 • Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski
 • Perspektywy inwestycji w energetykę gazową
 • Unijny pakiet zimowy
 • Przyszłość rynku gazu – nowe reguły funkcjonowania i perspektywy
  • Liberalizacja vs re-regulacja
  • Zniesienie taryf hurtowych na rynku gazu
  • Hurtowy obrót gazem w kontekście handlowo-transportowym

9:00 – 9:15 Wystąpienie wprowadzające:
Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

9:15 – 9:30 Prezentacja:
Bezpieczeństwo energetyczne w ramach wewnętrznego rynku energii UE
Maciej Ciszewski, Bezpieczeństwo dostaw, Dyrekcja B – Wewnętrzny Rynek Energii, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska

9:30 – 9:40 Prezentacja:
Polityka surowcowa państwa
Mariusz Orion Jędrysek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska

9:40 – 11:00 Debata

Moderator:
Jakub Kurasz, PwC

Paneliści:
Mariusz Orion Jędrysek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska
Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Maciej Ciszewski, Bezpieczeństwo dostaw, Dyrekcja B – Wewnętrzny Rynek Energii, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
Magdalena Mitas, Adwokat, Partner, Magnusson
Marek Woszczyk, Dyrektor Generalny, PGNiG Upstream International
Marcin Bodio, Dyrektor Biura Relacji Międzynarodowych, Grupa LOTOS

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:30 Panel: Polski pomysł na nowoczesną energetykę

 • Elektromobilność
  • Technologie bateryjne
  • Ładowanie baterii w dużych miastach
  • Wpływ rozwoju elektromobilności na sektor energii w Polsce oraz na całą gospodarkę
  • Kontekst społeczny e-mobility
 • Klastry energetyczne – struktura funkcjonowania elektroenergetyki
 • Czego oczekuje odbiorca od Polskiej energetyki?
 • Data analytics. Rozwiązania Business Intelligence w energetyce
 • Wpływ wdrażanych i planowanych regulacji na unowocześnianie sektora

11:30 – 11:45 Wystąpienie wprowadzające:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

11:45 – 13:30 Debata

Moderator:
Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft

Paneliści:
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Norbert Biedrzycki, CEO Atos Polska, VP CEE System Integration
Piotr Hawliczek, Prezes Zarządu, Energa Obrót
Andrzej Kojro, Prezes Zarządu, Enea Operator
Jerzy Miszczak, Dyrektor ds. tradingu, Energia dla firm
Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, innogy Polska
Tomasz Laudy, Prezes Zarządu Qumak S.A.
Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende
Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia

13:30 – 15:00 Panel: Rynek energii elektrycznej i rynek gazu. Nowe zjawiska i tendencje rynkowe w ocenie klientów i dostawców

 • Klient na rynku energii. Kreatywny czy pasywny? Czego oczekuje i co dostaje?
 • Regulacje rynku energii – ile ich mamy i po co? Jakie są i jakich nam brakuje?
 • Liberalizacja czy centralizacja rynku energii? Punkt widzenia dostawców i klientów
 • Nowe zjawiska na rynku energii. Ocena ilościowa i jakościowa
 • Sprzedawca z urzędu i sprzedawca alternatywny – kiedy i jak często z nich korzystamy?
 • Patologie i ułomności rynkowe. Skala zjawiska i możliwości ograniczenia
 • Nowe pokolenie jako przyszli kontrahenci koncernów energetycznych – czego będą oczekiwali od rynku?

Moderator:
Jan Dziekoński, Wicedyrektor, PwC

Paneliści:
Dorota Karczewska, Wiceprezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Paweł Bakun, Energy Business Unit Director, Orange Polska
Henryk Kaliś, Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland S.A.
Wojciech Pomykała, Prezes Zarządu, Energia dla Firm
Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Michał Wierzbicki, Business Development Director, Qumak S.A.
Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia

15:00 – 16:00 Lunch

16:00 Zakończenie II dnia Konferencji

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

Data aktualizacji: 7.11.2016 r.