Program Konferencji EuroPower | 30. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Agenda 29. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 24 kwietnia 2019 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja/poranna kawa

9:00 – 9:10 Uroczyste otrawcie

 • dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER

9:10 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

9:30 – 10:45 Strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu

 • Podsumowanie i analiza krajowych planów klimatyczno-energetycznych
 • Ocena projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” po konsultacjach
 • „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”
 • Wyzwanie w energetyce z perspektywy rządu i przedsiębiorcy w 2019 roku
 • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Projekty dywersyfikacyjne kierunków i źródeł dostaw
 • Energy Roadmap 2050 – długofalowa strategia klimatyczna KE
 • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. ETS – polska perspektywa
 • Co z energetyką jądrową w Polsce?

Video-speech:

 • Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Prezydent COP24

Moderator:

 • Agnieszka Zaręba, Dziennikarz ekonomiczny

Prelegenci:

 • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA
 • Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes ds. Operatora, Tauron Dystrybucja

10:45 – 12:00 Jak poprawić czystość powietrza?

 • Smog. Jak rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach? Aspekt technologiczny, ekonomiczny i społeczny
 • Trendy technologiczne w poprawie efektywności energetycznej
 • Redukcja ubóstwa energetycznego
 • Prawne i finansowe zachęty do działań proefektywnościowych. Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa – jak edukować?
 • Intensywna termomodernizacja mieszkalnictwa oraz cele dla gospodarstw domowych
 • Rozwój OZE w Polsce jako strategia zmniejszenia wpływu sektora energii na środowisko
 • Kogeneracja gazowa i ciepłownictwo scentralizowane – aspekty technologiczne i rynkowe

Moderator:

 • Jakub Kajmowicz, Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Przemysław Kołodziejak, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
 • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATENDE
 • Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
 • Tomasz Wilczak, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika
 • Izabela Van den Bossche, VP Corporate Communications, Fortum

12:00 – 12:45 Przerwa

12:45 – 14:00 Jak wypełnić lukę po węglu brunatnym? Energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa

 • Co dalej z węglem brunatnym?
 • Nowy miks energetyczny 2040
  • Koszty społeczne zmian w miksie energetycznym
  • Czy możliwa jest sprawiedliwa transformacja dla regionów? (przyszłość Bełchatowa, przyszłość Górnego Śląska)
 • Czy i dlaczego powinniśmy eksploatować wiatraki na lądzie?
 • Offshore – perspektywy rozwoju sektora i plany rządowe, a etapy realizacji
 • Rozwój energetyki jądrowej wynikający z PEP 2040
 • Dostawcy dla sektora. Nowi gracze na polskim rynku

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznesalert.pl

Prelegenci:

 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica
 • Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, PGG
 • Andrzej Strupczewski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

14:00 – 15:15 Jak OZE mogą uzupełnić miks energetyczny?

 • Krajowy a unijny cel udziału OZE w finalnym zużyciu energii. 21% vs 32%?
 • Wsparcie rozwoju i plany ministerstwa energii
 • Energetyka rozproszona – potrzeby i tendencje
 • Inwestycje w energetykę odnawialną – perspektywy rozwoju

Moderator:

 • Jan Sakławski, Partner, BiW

Prelegenci:

 • Piotr Czopek, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
 • Jan Biernacki, Ekspert Grupy Energetycznej, PwC
 • Roman Gabrowski, Prezes Zarządu, Tauron Ekoenergia
 • Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych/Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA
 • Arkadiusz Sekściński, p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energetyka Odnawialna
 • Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
 • Mateusz Wroński, Head of Product Development, Aurora Energy Research

15:15 Lunch

Dzień II, 25 kwietnia 2019 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja/poranna kawa

9:00 – 10:00 Kluczowe trendy w sektorze energii (praktyczne use-casy 4x15min)

 • PIK – interoperacyjny system łączności o wysokim bezpieczeństwie informatycznym
  • Jan Szczyrek, Członek Zarządu, MindMade Sp. z o.o.
 • Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów w branży energetycznej
  • Aleksander Kania, Dyrektor Sprzedaży, UiPath
 • Czy można sprzedawać skuteczniej na rynku energetycznym? Narzędzia dla handlowców nowej generacji
  • Jacek Maciak, Prezes Zarządu, Salesbook
 • Praktyczne wykorzystanie technologii IoT w budowie nowoczesnej oferty handlowej
  • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyka i Gaz, Asseco

10:00 – 11:15 Nowoczesne technologie informatyczne na rzecz rynku energii

 • Światowe trendy rozwoju IT a rozwój sektora energii w Polsce
 • Rosnący potencjał gospodarki cyfrowej i pole zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • DSM/DSR – współudział w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego
 • Agregatorzy jako sposób na zarzadzanie popytem i podażą w energetyce.
 • Rola konsumenta w procesie transformacji i digitalizacji rynku energii (consumer-driven)
 • Komunikacja między uczestnikami rynku – rola Operatora Informacji Pomiarowej
 • LTE 450 – jako warunek rozwoju nowoczesnych sieci SmartGRID

Moderator:

 • Grzegorz Lot, Ekspert rynku energii

Prelegenci:

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyka i Gaz, Asseco
 • Roman Musiał, Prezes Zarządu, MindMade Sp. z o.o.
 • Marcin Motel, Dyrektor Sprzedaży, UiPath
 • Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju, PKP Energetyka
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Software
 • Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
 • Andrzej Popławski, Head of eMobility, innogy Polska

11:15 – 12:15 Jak ograniczyć wzrosty cen energii?

 • Przyczyny wzrostu cen i ich konsekwencje społeczno-gospodarcze
 • Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii
 • Zamrożenie cen energii vs konkurencyjność rynku energii
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Ceny uprawnień do emisji CO2 – stan aktualny i tendencje
 • Program Energia+ czy może być antidotum na rosnące ceny energii?

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznesalert.pl

Prelegenci:

 • Maciej Bando, Prezes, Urzędu Regulacji Energetyki
 • Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Marek Niechciał, Prezes Zarządu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Radosław Stach, Wiceprezes ds. Produkcji, KGHM Polska Miedź
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

12:15 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:15 Bilansowanie KSE – w odniesieniu do energetyki scentralizowanej i rozproszonej

 • Diagnoza funkcjonowania KSE
 • Nowa architektura rynku energii
 • Czy kogeneracja i ciepłownictwo może wspomóc bilansowanie system?
 • Możliwości bilansowania OZE (magazyny energii, klastry energii, źródła regulacyjne)
 • Planowanie energetyczne w regionach
 • Fotowoltalika i wpływ PV na bilansowanie KSE – perspektywy dalszego rozwoju
 • Taryfy i bilansowanie międzyfazowe u prosumentów

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, Wysokienapiecie.pl

Prelegenci:

 • Maciej Chłodziński, Wicedyrektor, PwC
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PIME
 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes, Forum Energii
 • Dr Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Popowicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Asseco
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes ds. Operatora, Tauron Dystrybucja

14:00 – 14:15 Jak finansować transformacje energetyczną?

Prezentacja: Nowoczesne narzędzia informatyczne realną szansą na zwiększenie roli odbiorców końcowych w bilansowaniu systemu i aktywnego współuczestnictwa Polski w budowie europejskich rynków elastyczności.

 • Jerzy Popowicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Asseco

14:15 – 15:15 Jak finansować transformacje energetyczną?

 • Sposoby finansowania nowych technologii w energetyce
 • Wydatkowanie środków regionalnych – rozwój innowacji w regionach
 • Wsparcie Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji energetycznych (Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Horyzont 2020)
 • Finansowanie rozwoju energetyki jądrowej
 • Opłacalność OZE vs. opłacalność energetyki konwencjonalnej (perspektywy i tendencje)
 • Bariery regulacyjne w przepływie inwestycji energetycznych

Moderator:

 • Jerzy Mosoń, Z-ca Redaktora Naczelnego, Polish Market

Prelegenci:

 • Anna Chmielewska, Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Jarosław Orliński, Dyrektor, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Kamil Szydłowski, Public Affairs Manager CEE, InnoEnergy Central Europe
 • Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO BP

15:15 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

* udział osób w trakcie potwierdzenia

Data aktualizacji: 23.04.2019 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej