Program Konferencji EuroPower | 29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Program

Agenda 29. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 24 kwietnia 2019 r.

9:00 – 9:30 Uroczyste otrawcie i wystąpienie Gości Honorowych

9:30 – 10:45 Strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu

 • Podsumowanie i analiza krajowych planów klimatyczno-energetycznych
 • Ocena projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” po konsultacjach
 • „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”
 • Program Energia+
 • Energy Roadmap 2050 – długofalowa strategia klimatyczna KE
 • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. ETS – polska perspektywa
 • Co z energetyką jądrową w Polsce?

10:45 – 11:45 Jak poprawić czystość powietrza?

 • Smog. Jak rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach? Aspekt technologiczny, ekonomiczny i społeczny
 • Trendy technologiczne w poprawie efektywności energetycznej
 • Redukcja ubóstwa energetycznego
 • Prawne i finansowe zachęty do działań proefektywnościowych. Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa – jak edukować?
 • Intensywna termomodernizacja mieszkalnictwa oraz cele dla gospodarstw domowych
 • Rozwój OZE w Polsce jako strategia zmniejszenia wpływu sektora energii na środowisko
 • Kogeneracja gazowa i ciepłownictwo scentralizowane – aspekty technologiczne i rynkowe

11:45 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:30 Jak OZE mogą uzupełnić miks energetyczny?

 • Krajowy a unijny cel udziału OZE w finalnym zużyciu energii. 21% vs 32%?
 • Wsparcie rozwoju i plany ministerstwa energii
 • Energetyka rozproszona – potrzeby i tendencje
 • Inwestycje w energetykę odnawialną – perspektywy rozwoju

13:30 – 15:00 Jak wypełnić lukę po węglu brunatnym? Energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa

 • Co dalej z węglem brunatnym?
 • Nowy miks energetyczny 2040
  • Koszty społeczne zmian w miksie energetycznym
  • Czy możliwa jest sprawiedliwa transformacja dla regionów? (przyszłość Bełchatowa, przyszłość Górnego Śląska)
 • Czy i dlaczego powinniśmy eksploatować wiatraki na lądzie?
 • Offshore – perspektywy rozwoju sektora i plany rządowe, a etapy realizacji
 • Rozwój energetyki jądrowej wynikający z PEP 2040
 • Dostawcy dla sektora. Nowi gracze na polskim rynku

Dzień II, 25 kwietnia 2019 r.

9:00 – 10:00 Kluczowe trendy w sektorze energii (praktyczne use-casy 4x15min)

10:00 – 11:15 Nowoczesne technologie informatyczne na rzecz rynku energii

 • Światowe trendy rozwoju IT a rozwój sektora energii w Polsce
 • Rosnący potencjał gospodarki cyfrowej i pole zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • DSM/DSR – współudział w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego
 • Agregatorzy jako sposób na zarzadzanie popytem i podażą w energetyce.
 • Rola konsumenta w procesie transformacji i digitalizacji rynku energii (consumer-driven)
 • Komunikacja między uczestnikami rynku – rola Operatora Informacji Pomiarowej

11:15 – 12:15 Jak ograniczyć wzrosty cen energii?

 • Przyczyny wzrostu cen i ich konsekwencje społeczno-gospodarcze
 • Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii
 • Zamrożenie cen energii vs konkurencyjność rynku energii
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Ceny uprawnień do emisji CO2 – stan aktualny i tendencje
 • Program Energia+ czy może być antidotum na rosnące ceny energii?

12:15 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:15 Bilansowanie KSE – w odniesieniu do energetyki scentralizowanej i rozproszonej

 • Diagnoza funkcjonowania KSE
 • Nowa architektura rynku energii
 • Czy kogeneracja i ciepłownictwo może wspomóc bilansowanie system?
 • Możliwości bilansowania OZE (magazyny energii, klastry energii, źródła regulacyjne)
 • Planowanie energetyczne w regionach
 • Fotowoltalika i wpływ PV na bilansowanie KSE – perspektywy dalszego rozwoju
 • Taryfy i bilansowanie międzyfazowe u prosumentów

14:15 – 15:15 Jak finansować transformacje energetyczną?

 • Sposoby finansowania nowych technologii w energetyce
 • Finansowanie rozwoju energetyki jądrowej
 • Wsparcie Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji energetycznych (Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Horyzont 2020)
 • Bariery regulacyjne w przepływie inwestycji energetycznych

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

* udział osób w trakcie potwierdzenia

Data aktualizacji: 30.01.2019 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej