Program XXVII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 4 kwietnia 2018 r.

 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

9:30 – 11:30 Priorytety Polityki Przemysłowej oraz Polityki Energetycznej w scenariuszach rozwoju UE i Polski

9:30 – 9:45 Wystąpienia wprowadzające

 • Wystąpienie wprowadzające „Plan Inwestycyjny dla Europy” (tzw. Plan Junckera)
  • Christoph Kuhn, Dyrektor, Departament ds. zarządzania portfelem mandatów, European Investment Bank
 • Wystąpienie wprowadzające „Priorytety Pakietu Zimowego. Polityka Energetyczna Unii Europejskiej” ( video-speech)
  • Megan Richards, Dyrektor, Polityka Energetyczna, DG Energy, Komisja Europejska

9:45 – 11:30 Debata polityków, biznesu oraz nauki

 • Nowe programy, nowe cele gospodarcze i nowe ramy regulacyjne UE w zakresie przemysłu i energetyki
 • Bezpieczeństwo energetyczne wg „Pakietu Zimowego” i SOR
 • Konkurencyjne rynki energii elektrycznej i gazu – kluczowe kwestie dla ich rozwoju i funkcjonowania
 • Kształtowanie cen energii elektrycznej na rynku europejskim i na rynkach krajowych
 • Jak sprawnie, skutecznie i szybko poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki?
 • Aspekty ekologiczne – jak chronić i poprawiać klimat w procesie transformacji polskiej gospodarki ku nowoczesności ?
 • Unijne systemy wsparcia dla zaawansowanych technologii w przemyśle
 • Nowoczesna produkcja – rewolucja 4.0, a deficyt zasobów ludzkich

Moderator:

 • Dr Joanna Maćkowiak – Pandera, Prezes Forum Energii

Prelegenci:

 • Maciej Bukowski, Prezes, WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
 • Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu, TAURON Polska energia
 • Christoph Kuhn, Dyrektor, Departament ds. zarządzania portfelem mandatów, European Investment Bank
 • Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG
 • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii w latach 2016-2018, Doradca Ministra Energii
 • Dr Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001; Doradca Zarządu, PwC
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:45 Polska energetyka – jaką mamy i jaką chcielibyśmy mieć?

 • Członkostwo w UE, a strategia energetyczna Polski
 • Rynek energii. Jaki jest ? Jaki być powinien? Dla kogo ten rynek?
 • Trajektoria rozwoju polskiej energetyki – aktualny stan wyjściowy i pożądane cele średnio- i długookresowe
 • Permanentna potrzeba – wysoki poziom  bezpieczeństwa energetycznego. Co już dokonaliśmy i co pilnie trzeba podjąć?
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sposobem na rozwiązanie podstawowych dylematów energetyki i jej unowocześnienie
 • Ile państwa i ile rynku w inicjowaniu i zmianach strukturalno-funkcjonalnych polskiej energetyki?
 • Bez sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie ma gwarancji bezpieczeństwa energetycznego i sprawnego rynku
 • Odbiorca energii w programach strategicznych sektora energii SOR
 • Demand Side Response (DSR)– współudział w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego
 • Jak zaradzić problemom cywilizacyjnym: smogowi oraz ubóstwu energetycznemu?

Moderatorów:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert

Prelegenci:

 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu energetyki, Ministerstwo Energii
 • Kamil Kamiński, Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego, TAURON Polska Energia
 • Marcin Lewandowski, członek zarządu, Grupa GPEC
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende

13:45 – 15:00 Elektromobilność – warunki efektywnego i dynamicznego rozwoju

 • Mapa drogowa skutecznej realizacji programu elektromobilności
 • Proporcjonalność i korelacja – miarą rozwoju infrastruktury ładowania oraz liczby produkowanych samochodów
 • Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia w miastach, zakładach pracy, osiedlach mieszkaniowych i domach
 • Źródła finansowania elektromobilności
 • Napędy alternatywne (LNG/CNG, wodór)
 • Instytucje, organizacje, operatorzy na rynku e-mobility – ich rola, funkcje i odpowiedzialność
 • Realizacja programu elektromobilności a rozwój gospodarczy Polski
 • Kto, kiedy i ile może zarobić na elektromobilności?

Moderator:

 • Krzysztof Bolesta, Dyrektor ds. badań, Polityka Insight

Prelegenci:

 • Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A
 • Dorota Zabłocka, Prawnik, Doradca Regulacyjny, EY Law
 • Robert Zasina, Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Krzysztof Kowalczyk, Ekspert ds. elektromobilności

15:00 Lunch

Dzień II, 5 kwietnia 2018 r

 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:45 Technologie w energetyce

 • Współpraca spółek energetycznych ze startupami
 • Nowoczesne technologie w energetyce – przykłady wdrożeń i korzyści
 • R&D – kierunki i dziedziny
 • IoT, data analitycs/ business analytics
 • Blockchain w energetyce
 • Informatyczny System Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle energetycznym

Wystąpienia:

9:00 – 9:15 Koniec tradycyjnej energetyki – wizja science czy fiction?

 • Anna Jakób, członek zarządu, Grupa GPEC

9:15 – 9:30 Stabilizacja sieci energetycznej za pomocą miningu

 • Jakub Bartoszek, Wiceprezes Zarządu, Pracownia Nowych Technologii

9:30 – 9:45 Czy klastry energii to przyszłość energetyki?

 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Atende Software

9:45 – 10:00 R&D – kierunki i dziedziny

 • Piotr Krych, CEO, Saule Technologies

10:00 – 10:15 Blockchain w energetyce – projekt GRIDNET

 • Rafal Skowroński, Head of the GRIDNET Project, Poznan University of Technology

10:15 – 10:30 AUMS Digital kluczem do cyfrowego świata

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland S.A.

10:30 – 10:45 IoT, data analitycs/ business analytics

 • Szymon Kubicki, CEO, Predictail

10:45 – 11:45 Rynek mocy

 • Jak zadziała Rynek Mocy w Polsce?
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii
 • Źródła niestabilne i ich miejsce w Rynku Mocy
 • Lista działań przed wejściem „Pakietu Zimowego”

Moderator:

 • Jarosław Wajer, Partner, Dział Doradztwa Biznesowego, EY

Prelegenci:

 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor, Departament Energetyki, Ministerstwo Energii
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii
 • Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, ENEA Trading
 • Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu, CMC Poland Sp. z o.o.
 • Maciej Przybylski, Zastępca Dyrektora ds. Wystarczalności Generacji, PSE S.A.
 • Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych , PGNiG Termika

11:45- 12:30 Gaz dla Regionu. Polsko – Ukraińska współpraca w sektorze

 • Wyzwania ekonomiczno-gospodarcze związane z handlem gazem
 • Regionalizacja bezpieczeństwa energetycznego – wspólne zakupy
 • Przyszłość rynku gazowego w perspektywie najbliższej dekady
 • Sygnały inwestycyjne
 • Rozwój polsko-ukraińskiego partnerstwa energetycznego
 • Różnice regulacyjne na rynku gazu – Polska, a Ukraina

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert

Prelegenci:

 • Jacek Piechota, Prezes Zarządu, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Olek Terletskyi, Prezes NGO „Center of Energy Initiatives”

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:15 Energetyka rozproszona jako rozwojowa konieczność

 • Bariery i szanse rozwoju energetyki rozproszonej
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Wirtualna integracja rozproszonych źródeł energii – perspektywa dla dostawcy
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów
 • Propagowanie niezależności energetycznej dla firm i konsumentów
 • Inwestycje samorządowe w Odnawialne Źródła Energii
 • Klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Magazynowanie energii – wykorzystywane technologie oraz potencjał rozwoju

Moderator:

 • Dr hab.inż.Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej, Członek Rady Nadzorczej, TAURON Dystrybucja

Prelegenci:

 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu, Polenergia Obrót

14:15 – 15:30 Rozwój kogeneracji w Polsce

 • Kogeneracja jądrowa – szanse, możliwości, zagrożenia
  • Obecne działania wokół projektu elektrowni jądrowej w Polsce
 • Stymulowanie  rozwoju poprzez długoterminowy system wsparcia – szansą dla rozwoju wysokosprawnej kogeneracji
 • Elastyczność instalacji kogeneracyjnych
 • Bariery prawne i ekonomiczne
 • System dotacji do modernizacji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczych versus wsparcie dla końcowych użytkowników ciepła
 • Współpraca z samorządami

Moderator:

 • Robert Tomaszewski, Starszy analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Prelegenci:

 • Marian Babiuch, Prezes, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ)
 • Dr inż. Andrzej Strupczewski, Rzecznik ds. Energetyki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika

15:30 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 3.04.2018 r.