Program Konferencji EuroPower | 29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Program

Agenda XXVIII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 24 października 2018 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie

Wystąpienie przewodniczących Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Forum Nowoczesnej Produkcji

 • Joanna Makowiecka-Gaca, Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji, CEO, KARMAR S.A.
 • Leszek Juchniewicz, Współprzewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

9:30 – 10:45 Debata Inauguracyjna pod patronatem „Rzeczpospolitej”: Polska energetyka u progu gospodarki 4.0 – na jakie źródła wytwarzania powinniśmy postawić?

 • Dotychczasowy model gospodarczy powoli się wyczerpuje, wielkie zakłady zastępują małe i drobne firmy, coraz częściej oparte na wiedzy. Jak dostosować do tego jednostki wytwórcze mając na uwadze rosnące ceny uprawnień do emisji CO2?
 • Mechanizm rynku mocy pozwoli na sprawny model finansowy dla nowych inwestycji – na jakie źródła powinniśmy postawić?
 • Energetyka jądrowa – czy Polska potrzebuje atomu i czy stać nas na ten rodzaj energetyki?
 • Perspektywy rozwoju OZE: wiatr na lądzie czy morzu? Fotowoltaika prosumencka, czy wielkoobszarowa? Szanse na biogazownie i elektrownie na biomasę? Czy energetyka gazowa będzie stabilizatorem OZE?

Moderator:

 • Marcin Piasecki, Redaktor „Rzeczpospolita”

Prelegenci:

 • Dorota Dębińska – Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC
 • Kamil Kamiński, Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego, TAURON Polska Energia
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, PGG
 • Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, KGHM Polska Miedź
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE

10:45 – 11:00 Speech

 • Sebastian Jakubiak, Sales Director, DXC Technology

11:00 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:30 Polityka energetyczna Polski vs Konkurencyjność polskiej gospodarki

 • Kierunki i priorytety polityki energetycznej państwa
 • Polityka klimatyczna a sektor energetyczny – rekomendacje dla rynku
 • Substytucja nośników energii a konkurencyjność polskiej gospodarki
 • Ile błękitnego paliwa i skąd dla polskiej gospodarki?
 • Na ile polityka energetyczna wzmacnia ekspansję i rozwój polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Być albo nie być – perspektywa branż energochłonnych i standardowego odbiorcy przemysłowego i w gospodarstwie domowym
 • Energetyka jądrowa

Moderator:

 • Maciej Chłodziński, Vice-Director Power & Utilities, PwC

Prelegenci:

 • Dr Joanna Maćkowiak – Pandera, Prezes, Forum Energii
 • Dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska
 • Remigiusz Nowakowski, Współprzewodniczący Rady Programowej EuroPOWER, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 • Dr Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001; Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Prezes PTPiREE

13:30 – 15:15 Europejski rynek energii elektrycznej – diagnoza i kierunki zmian. Rekomendacje polskiego operatora systemu przesyłowego.

 • Diagnoza rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie.
 • Rynek strefowy a rynek węzłowy – wady i zalety tych rozwiązań.
 • Rosnąca liczba prosumentów, zwiększająca się rola OZE, generacji rozproszonej oraz rozwój elektromobilności a bezpieczeństwo energetyczne.
 • Optymalna konstrukcja przyszłego rynku energii – propozycje rozwiązań.

Prezentacja wprowadzająca:

 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE

Debata:

Moderator:

 • Prof. Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, PSE

Prelegenci:

 • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE
 • Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu, TGE
 • Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator

15:15 – 16:15 Lunch

Dzień II, 25 października 2018 r

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 11:45 Chcemy być innowacyjni. Jak wyzwalać innowacje w energetyce?

Zakres bloku:

 • Światowe trendy technologiczne w sektorze energii:
  • AI, IoT, Data Analytics/business analyics, Blockchain, Smart Grid
 • 3D – Decarbonisation through Decentralisation and Digitalisation
 • Klastry energetyczne – praktyczne spojrzenie
 • Najnowsze trendy w poprawie efektywności energetycznej
 • Pilotaże koncernów energetycznych
 • Sposoby finansowania nowych technologii w energetyce
 • Elektromobilność – wyzwaniem rozwojowym dla energetyki i gospodarki

9:00 – 10:00 Część 1 – Sesja case studies

Case 1: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu energią w mieście

 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Atende Software

Case 2: Klastry energetyczne – praktyczne spojrzenie

 • Marcin Skórnóg, Dyrektor ds. Wytwarzania, Obrotu i Dystrybucji , Zespół ElektrowniWodnych Niedzica S.A

Case 3: Predykcja zaburzeń w procesie produkcyjnym wpływających na spadek wydajności

 • Jan Biernacki, Wicedyrektor, PwC

Case 4: Iluzja nieskończonych zasobów. Chmura publiczna, czy napewno jest dla każdego?

 • Rafał Przedborski, Solution Executive, Dell EMC

10:00 – 11:45 Część 2: Debata

Wprowadzenie do debaty:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources, Middle & Eastern Europe, SAP

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources, Middle & Eastern Europe, SAP

Prelegenci:

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Andrzej Kojro, Prezes Zarządu, Enea Operator
 • Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende

11:45 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:40 Sprzedawcy a konsumenci – polaryzacja na rynku energii

 • Ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców
 • Dostępność energii elektrycznej po atrakcyjnej cenie
 • Mechanizmy prowadzące do rozwoju energetyki obywatelskiej i demokratyzacji rynku energii
 • Usługi DSR – reakcja strony podażowej/konsumentów
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii z OSD.
 • Program budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce
 • Regulacje a zachowania konsumentów na rynku energii

Moderator:

 • Maciej Chłodziński, Vice-Director Power & Utilities, PwC

Prelegenci:

 • Piotr Adamczak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, TAURON Sprzedaż
 • Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Tauron Dystrybucja
 • dr. Robert Zajdler, Politechnika Warszawska

13:40-14:00 Salesbook – tym może zaskoczyć Cię konkurencja. Innowacyjne narzędzie do handlu energią

Case study

 • Zbigniew Masłowski, Dyrektor sprzedaży, Salesbook

14:00 – 15:25 Ciepłownictwo i kogeneracja – aktualny stan oraz perspektywy rozwoju

 • Sektor ciepłowniczy – aktualne problemy i strategia rozwoju
 • Nowoczesna infrastruktura ciepłownicza
 • Efektywny system ciepłowniczy na obecnym i przyszłym rynku ciepła
 • Kogeneracja a niska emisja
 • Rozwój kogeneracji w technologii węglowej/gazowej
 • Mechanizmy wsparcia dla kogeneracji

Moderatoar:

 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii

Prelegenci:

 • Dorota Jeziorowska, Ekspert, Ministerstwo Energii
 • Aleksander Kompa, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej
 • Piotr Paszko, Wiceprezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polska
 • Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika

15:25 – 16:25 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

* udział osób w trakcie potwierdzenia

Data aktualizacji: 23.10.2018 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco