Program Konferencji EuroPower | XXVIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Program

Agenda XXVIII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 24 października 2018 r.

 

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie

Wystąpienie Gościa Honorowego „Polityka energetyczna Polski”

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii*

9:30 – 11:00 Debata Inauguracyjna pod patronatem „Rzeczpospolitej”: Polska energetyka u progu gospodarki 4.0 – na jakie źródła wytwarzania powinniśmy postawić?

 • Dotychczasowy model gospodarczy powoli się wyczerpuje, wielkie zakłady zastępują małe i drobne firmy, coraz częściej oparte na wiedzy. Jak dostosować do tego jednostki wytwórcze mając na uwadze rosnące ceny uprawnień do emisji CO2?
 • Mechanizm rynku mocy pozwoli na sprawny model finansowy dla nowych inwestycji – na jakie źródła powinniśmy postawić?
 • Energetyka jądrowa – czy Polska potrzebuje atomu i czy stać nas na ten rodzaj energetyki?
 • Perspektywy rozwoju OZE: wiatr na lądzie czy morzu? Fotowoltaika prosumencka, czy wielkoobszarowa? Szanse na biogazownie i elektrownie na biomasę? Czy energetyka gazowa będzie stabilizatorem OZE?

Moderator:

 • Przedstawiciel Dziennika Rzeczpospolita

Zaproszeni Prelegenci:

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii*
 • Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE*
 • Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź *
 • Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia*
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, PGG *
 • Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, PGNiG *

11:00 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:30 Polityka energetyczna Polski vs Konkurencyjność polskiej gospodarki

 • Kierunki i priorytety polityki energetycznej państwa
 • Polityka klimatyczna a sektor energetyczny – rekomendacje dla rynku
 • Substytucja nośników energii a konkurencyjność polskiej gospodarki
 • Ile błękitnego paliwa i skąd dla polskiej gospodarki?
 • Na ile polityka energetyczna wzmacnia ekspansję i rozwój polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Być albo nie być – perspektywa branż energochłonnych i standardowego odbiorcy przemysłowego i w gospodarstwie domowym
 • Energetyka jądrowa

Prezentacja wprowadzająca: Ilustracja realnych procesów zachodzących w sektorze energii

 • Przedstawiciel Aurora Energy Research*

Moderator:

 • Dorota Dębińska-Pokorska, Doktor nauk ekonomicznych, Partner w PwC

Zaproszeni Prelegenci:

 • Tadeusz Skobel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii *
 • dr Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
 • Grzegorz Zieliński, Regional Director, Head of Central Europe and the Baltic States, European Bank for Reconstruction and Development
 • Przedstawiciel GK PGE *
 • Przedstawiciel KGHM Polska Miedź *
 • Przedstawiciel TAURON Polska Energia*

13:30 – 15:30 Europejski rynek energii elektrycznej – diagnoza i kierunki zmian. Rekomendacje polskiego operatora systemu przesyłowego.

 • Diagnoza rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie.
 • Rynek strefowy a rynek węzłowy – wady i zalety tych rozwiązań.
 • Rosnąca liczba prosumentów, zwiększająca się rola OZE, generacji rozproszonej oraz rozwój elektromobilności a bezpieczeństwo energetyczne.
 • Optymalna konstrukcja przyszłego rynku energii – propozycje rozwiązań.

Prezentacja wprowadzająca:

 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE

Debata:

Moderator:

 • Prof. Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, PSE

Zaproszeni Prelegenci:

 • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Bohdana Horáčková, Country Manager, Dyrektor Generalny, CEZ w Polsce *
 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE
 • Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu, TGE
 • Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator

Dzień II, 25 października 2018 r

 

9:00 – 11:30 Chcemy być innowacyjni. Jak wyzwalać innowacje w energetyce?

Zakres bloku:

 • Światowe trendy technologiczne w sektorze energii:
  • AI, IoT, Data Analytics/business analyics, Blockchain, Smart Grid
 • 3D – Decarbonisation through Decentralisation and Digitalisation
 • Klastry energetyczne – praktyczne spojrzenie
 • Najnowsze trendy w poprawie efektywności energetycznej
 • Pilotaże koncernów energetycznych
 • Sposoby finansowania nowych technologii w energetyce
 • Elektromobilność – wyzwaniem rozwojowym dla energetyki i gospodarki

(Blok składać się będzie z dwóch części)

9:00 – 10:30 Część 1

Prezentacja wprowadzająca:

 • Magdalena Jackowska-Rejman, CEO & Co-Founder, Techbrainers

(Sesja 6 use-casów/prezentacji)

Case 1: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu energią w mieście

 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Atende Software

Case 2: Klastry energetyczne – praktyczne spojrzenie

 • Marcin Skórnóg, Dyrektor ds. Wytwarzania, Obrotu i Dystrybucji , Zespół ElektrowniWodnych Niedzica S.A

Case 3: Predykcja zaburzeń w procesie produkcyjnym wpływających na spadek wydajności

 • Witold Sugalski, Dyrektor PwC w sektorze przemysłowym, PwC Polska

Case 4: (Title TBD)

 • Przedstawiciel SAP

Case 5: (Title TBD)

 • Magdalena Lis, Prokurent, Zastępca dyrektora ds. produkcji, Grupa ZUE

10:30 – 11:30 Część 2: Debata

Zaproszeni Prelegenci:

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources, Middle & Eastern Europe, SAP
 • Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG
 • Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende
 • Andrzej Wicik, Prezes Zarządu, Enea Innovation *

11:45 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:45 Sprzedawcy a konsumenci – polaryzacja na rynku energii

 • Ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców
 • Dostępność energii elektrycznej po atrakcyjnej cenie
 • Mechanizmy prowadzące do rozwoju energetyki obywatelskiej i demokratyzacji rynku energii
 • Usługi DSR – reakcja strony podażowej/konsumentów
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii z OSD.
 • Program budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce
 • Regulacje a zachowania konsumentów na rynku energii

Moderator:

 • Maciej Chłodziński, Vice-Director Power & Utilities, PwC

Zaproszeni Prelegenci:

 • Piotr Adamczak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea
 • Piotr Dorawa, Prezes Zarządu, Energa Operator *
 • Kamil Kamiński, Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego, TAURON Polska Energia*
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny *
 • Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • dr. Robert Zajdler, Politechnika Warszawska

13:45 – 15:00 Ciepłownictwo i kogeneracja – aktualny stan oraz perspektywy rozwoju

Prezentacja wprowadzająca:

 • Wysokosprawna kogeneracja – Stan i kierunki rozwoju

Debata:

 • Sektor ciepłowniczy – aktualne problemy i strategia rozwoju
 • Nowoczesna infrastruktura ciepłownicza
 • Efektywny system ciepłowniczy na obecnym i przyszłym rynku ciepła
 • Kogeneracja a niska emisja
 • Rozwój kogeneracji w technologii węglowej/gazowej
 • Mechanizmy wsparcia dla kogeneracji

Zaproszeni Prelegenci:

 • Waldemar Łagoda, Zastępca Dyrektora, Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii *
 • Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, URE *
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła *
 • Krzysztof Skóra, Członek Zarządu, Kogeneracja SA *
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polska
 • Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika
 • Krzysztof Żochowski, Prezes Zarządu, Energa Kogeneracja *

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

* udział osób w trakcie potwierdzenia

Data aktualizacji: 24.09.2018 r.

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco