Program XXIV edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie
się 9-10 listopada, 2016r. w Warszawie

Dzień I, 9 listopada 2016 r.

 

Część wspólna XXIV Konferencji Energetycznej EuroPOWER
i II Forum Nowoczesnej Produkcj

 

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji

9:00 – 9:30 Wystąpienie Gości Honorowych

9:30 – 11:30 Debata Inauguracyjna

Nowoczesna gospodarka, nowoczesna energetyka, nowoczesna polityka przemysłowa

 • Diagnoza stanu polskiej gospodarki – możliwe i pożądane kierunki ekspansji
 • Polityka przemysłowa w Polsce – priorytety i uwarunkowania rozwoju, narzędzia, koordynacja, harmonogramy realizacyjne
 • Polska energetyka w procesie unowocześniania – inwentaryzacja stanu i ekstrapolacja trendów rozwojowych
 • Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości (rozwojowych) – kierunki wpływu i przewidywane implikacje
 • Rynek kapitałowy

11:30 – 12:30 Strategia rozwoju polskiej gospodarki. Debata Oksfordzka

 • Cele strategii i jej zakres przedmiotowy – realne i deklaratywne szanse na realizację planu reindustrializacji Polski
 • Państwo i rynek – kreatorami zmian. Ile państwa, ile rynku? Jakie państwo, jaki rynek?
 • Źródła finansowania rozwoju – kapitał polski czy zagraniczny?
 • Mobilizacja wewnętrznych/krajowych czynników rozwoju – czy i ile jest miejsca na kapitał prywatny w polskim przemyśle, w szczególności w energetyce?
 • Innowacje rzeczywistym czynnikiem sprawczym rozwoju czy nadal tylko nostalgiczną tęsknotą?

12:30 – 13:15 Przerwa kawowa

 

XXIV KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER

 

13:15 – 14:30 Rynek energii elektrycznej w Polsce – wzmacnianie konkurencyjności czy powrót do monopolu?

 • Rynek mocy – założenia systemu, finansowanie, skutki dla sektora i odbiorców energii
 • Funkcjonowanie polskiej elektroenergetyki – fotografia sektora: uwarunkowania własnościowo-organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, zasobowe, przestrzenne i regulacyjne
 • Bezpieczeństwo dostaw energii versus mechanizmy rynkowe konkurencyjności i alokacji kapitału
 • Mechanizmy wsparcia i pomoc publiczna w elektroenergetyce

Wprowadzenie do dyskusji: przedstawiciel Ministerstwa Energii

14:30 – 16:00 Struktura wytwarzania energii elektrycznej – jaki miks energetyczny zdeterminuje polityka energetyczna?

 • Założenia polityki energetycznej i jej priorytety
 • Wykorzystanie rodzimych paliw pierwotnych – co z polskim węglem: kamiennym i brunatnym?
 • Energetyka konwencjonalna versus niekonwencjonalna. Ile substytucji a ile komplementarności?
 • Elektrownie jądrowe w Polsce. Konieczność czy quasi nowoczesność? Podstawa bezpieczeństwa energetycznego czy niefrasobliwa rozrzutność finansowa?
 • Na jakie OZE stawiamy? Farmy offshore – przyszłością energetyki wiatrowej w Polsce?
 • Optymalny kształt sektora w świetle posiadanych zasobów naturalnych, finansowych i ludzkich oraz obecnych i przyszłych regulacji

Prezentacja wprowadzająca: Perspektywy krajowej elektroenergetyki  w horyzoncie do 2035 roku
– przedstawiciel ARE SA

16:00 – 17:00 Lunch

17:00 Zakończenie I dnia Konferencji

Dzień II, 10 listopada 2016 r.

9:00 – 11:00 Gaz i paliwa

 • Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski
 • Perspektywy inwestycji w energetykę gazową
 • Unijny pakiet zimowy gazowy
 • Liberalizacja rynku gazu
 • Zniesienie taryf hurtowych na rynku gazu

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:30 Polski pomysł na nowoczesną energetykę

 • Elektromobilność
  • Technologie bateryjne
  • Ładowanie baterii w dużych miastach
  • Wpływ rozwoju elektromobilności na sektor energii w Polsce oraz na całą gospodarkę
  • Kontekst społeczny e-mobility
 • Klastry energetyczne – struktura funkcjonowania elektroenergetyki
 • Czego oczekuje odbiorca od Polskiej energetyki?
 • Data analytics. Rozwiązania Business Intelligence w energetyce
 • Wpływ wdrażanych i planowanych regulacji na unowocześnianie sektora

13:30 – 15:00 Rynek energii elektrycznej i rynek gazu. Nowe zjawiska i tendencje rynkowe w ocenie klientów i dostawców

 • Klient na rynku energii. Kreatywny czy pasywny? Czego oczekuje i co dostaje?
 • Regulacje rynku energii – ile ich mamy i po co? Jakie są i jakich nam brakuje?
 • Liberalizacja czy centralizacja rynku energii? Punkt widzenia dostawców i klientów
 • Nowe zjawiska na rynku energii. Ocena ilościowa i jakościowa
 • Sprzedawca z urzędu i sprzedawca alternatywny – kiedy i jak często z nich korzystamy?
 • Patologie i ułomności rynkowe. Skala zjawiska i możliwości ograniczenia
 • Nowe pokolenie jako przyszli kontrahenci koncernów energetycznych – czego będą oczekiwali od rynku?

15:00 – 16:00 Lunch

16:00 Zakończenie II dnia Konferencji

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.