Prelegenci XXVII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Marian Babiuch
Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Tomasz Bendlewski
Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland S.A.
Szczepan Bentyn
Założyciel i Prezes Zarządu, Pracownia Nowych Technologii
Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia
Tomasz Dąbrowski
Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
Mykhailo Gonchar
Prezes Zarządu, Centrum Badań Globalnych „Strategia XXI”
Wojciech Jakobik
Redaktor Naczelny, BiznesAlert
Andrzej Kaźmierski
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii
Dawid Klimczak
Prezes Zarządu, Enea Trading
Krzysztof Kochanowski
Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii
Krzysztof Kowalczyk
Ekspert ds. Elektromobilności
Jerzy Kozicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CMC Poland Sp. z o.o.
Piotr Krych
Prezes Zarządu, Saule Technologies
Szymon Kubicki
Prezes Zarządu, Predictail
Christopher Kuhn
Dyrektor, Departament ds. zarządzania portfelem mandatów, European Investment Bank
Joanna Maćkowiak-Pandera
Prezes, Forum Energii
Paweł Pisarczyk
Prezes Zarządu, Atende Software
Megan Richards
Dyrektor, Polityka Energetyczna, DG Energy, Komisja Europejska
Maciej Stryjecki
Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Roman Szwed
Prezes Zarządu, Atende S.A.
Jacek Szymczak
Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii
Tomasz Wilczak
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika
Grzegorz Wiśniewski
Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
Robert Zasina
Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Arkadiusz Zieleźny
Prezes Zarządu, Polenergia Obrót