Program Konferencji EuroPower | 32. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Program

Agenda 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Kongresu OZE Power

I Dzień, 16 listopada 2020 r.

Uroczyste otwarcie

9:00-9:10 Uroczyste otwarcie

9:10-9:30 Wystąpienia Gości Honorowych

Panele EuroPower & OZE Power

9:30 – 10:20 Transformacja energetyczna Polski – nowe wyzwania

 • Strategia UE w dążeniu do neutralności klimatycznej
 • Wizja transformacji energetyki w Polsce
 • Społeczny wymiar transformacji energetycznej
 • Nowa struktura podmiotowa – kształt polskiego sektora
 • Konkurencyjność rynku energii elektrycznej na tle zmian podmiotów
 • Czy konsolidacja spółek usprawni procesy transformacji?

Prelegenci:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych*
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Środowiska i Klimatu
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE S.A.*
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Marcin Chludziński, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
 • Jacek Goliński, Prezes Zarządu, Energa S.A.*
 • Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu, PGNIG S.A.*
 • Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen*
 • Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia*

10:20 – 11:10 Instrumenty finansowe wspierające proces neutralności klimatycznej

10:20 – 10:30

Prezentacja wprowadzająca: [TBD]

 • Carlos Carvalheira, EMEA Energy & Utilities Leader, SAS

10:30 – 11:10 Debata:

 • Transformacja energetyczna jako szansa poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki
 • Mechanizmy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – środki na transformacje energetyczną
 • Projektowanie Programów Operacyjnych dla energetyki w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021-2027
 • Instrumenty zwrotne – wykorzystywanie grantów i pożyczek
 • Łączenie różnych kategorii środków wspierających
 • Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (TPST) – wsparcie regionów

Prelegenci:

 • Anna Chmielewska, Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Rafał Gawin, Prezes, URE*
 • Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE S.A.*
 • Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Premier Rządu RP w latach 1997-2001
 • Przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Środowiska i Klimatu

11:10 – 12:00 Dostosowanie infrastruktury prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej

11:10 – 11:20

Prezentacja o magazynach energii

 • Tadeusz Boruciński, Ekspert ds. Rozwoju Produkcji, WB Electronics

11:20 – 12:00 Debata:

 • Scenariusze rozwoju KSE w perspektywie 2021-2030
 • Inteligentne opomiarowanie – Smart Grid
 • Digitalizacja i rozwiązania zintegrowane
 • Regulacje prawne magazynów energii elektrycznej
 • Zarządzanie energią z udziałem magazynów energii elektrycznej w codziennej eksploatacji i w sytuacjach kryzysowych

Prelegenci:

 • Marcin Kowalczyk, p.o.Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja*
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja
 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Atende Software
 • Tadeusz Boruciński, Ekspert ds. Rozwoju Produkcji, WB Electronics
 • Carlos Carvalheira, EMEA Energy & Utilities Leader, SAS

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:10 Rola gazu w transformacji energetycznej

 • Nowe inwestycje gazowe w Polsce – rozbudowa systemu
 • Integracja rynków energii i gazu w Europie
 • Gaz ziemny i jego znacznie dla planów rozwoju wodoru
 • Udział gazu w ciepłownictwie przyspieszy odchodzenie od węgla?

Prelegenci:

 • Ireneusz Krupa, Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa*
 • Janusz Radomski, Prezes Zarządu, Orlen Upstream*
 • Tomasz Stępień, Prezes Zarządu, Gaz System*
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • Przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Środowiska i Klimatu

13:10 – 14:10 Cyfryzacja sektora energetycznego

13:10 – 13:20

Prezentacja: Budowanie pozycji lidera poprzez cyfryzację procesów obsługi klienta

 • Kamil Smuga, Chief Information Officer, Limitless

13:20 – 13:30

Prezentacja: [TBD]

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe

13:30 – 14:10 Debata:

 • Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) – skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na rynku energii elektrycznej
 • Kluczowe czynniku sukcesu budowy OIRE
 • Udział Operatora Chmury Krajowej w cyfryzacji sektora
 • Regulacje unijne dotyczące reformy rynku energii elektrycznej oraz polityki zarządzania informacjami
 • Monetyzacja danych i wsparcia nowych modeli biznesowych
 • Transparentność danych warunkiem sprawiedliwej transformacji?
 • Wykorzystanie danych do optymalizacji inwestycji w odnawialne i rozproszone źródła energii

Moderator:

 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe

Prelegenci:

 • Wanda Buk, Wiceprezes Zarządu ds. Regulacyjnych, PGE S.A.*
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Michał Potoczek, Prezes Zarządu, Operator Chmury Krajowej*
 • Janusz Moroz, Członek Zarządu, innogy Polska S.A.

14:10 – 15:00 Czynniki spowalniające i przyspieszające rozwój farm fotowoltaicznych

 • Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii
 • Aukcje OZE – wymagane zmiany dla usprawnienia polskich inwestycji
 • Jak usprawnić procedury przyłączania instalacji fotowoltaicznych wysokiego napięcia
 • Wykorzystywanie terenów pokopalnianych pod inwestycje OZE – szanse oraz wyzwania
 • Farmy fotowoltaiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Odejście od systemów subsydiowania OZE w kierunku bezpośredniego kontraktowania PPA

Prelegenci:

 • Piotr Czopek, Dyrektor, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Środowiska i Klimatu*
 • Marcin Karlikowski, Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna*
 • Tomasz Siwak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea*
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki*

II Dzień, 17 listopada 2020 r.

9:00 – 9:45 Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Liderzy Świata Energii

Panele EuroPower & OZE Power

9:45 – 10:20 Era smart konsumenta – wyzwania i nowe szanse dla sektora energii

 • Czy pochodzenie energii ma znaczenie dla polskiego konsumenta?
 • Oczekiwania współczesnego konsumenta w kontakcie z dostawcą
 • Kontakt z klientem różnymi kanałami komunikacji
 • Poziom zadowolenia i lojalności klienta a możliwość generowania dodatkowych przychodów

Prelegenci:

 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja*
 • Rafał Soja, Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż*
 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce
 • Jan Chlebowicz, Prezes Zarządu, Enea Trading*
 • Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, re:spect energy*
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu, ds. Innowacji, PGE S.A.*

10:20 – 10:30

Case study

 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce

10:30 – 11:10 Paliwa alternatywne w polskiej energetyce

 • Transformacja gazownictwa w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
 • Modelowanie rynku biometanu, problematyka wtłaczania do sieci gazowej
 • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odpadów (waste-to-energy)
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Wykorzystanie biometanu w transporcie
 • Paliwo RDF pozyskane z odpadów jako uzupełnienie i alternatywa dla paliw kopalnych

Prelegenci:

 • Michał Tarka, Partner & Head of Energy Team, SMM Legal
 • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska i Klimatu*
 • Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
 • Bogdan Kucharski, Prezes, BP Polska*
 • Oskar Kulik, Climate & Energy Policy Officer, WWF*

11:10 – 11:25 Proces odchodzenia od węgla – plan, koszty, konsekwencje

Prezentacja Polskiej Grupy Górniczej

 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza*

11:25 – 11:55 Bezpieczeństwo obiektów energetycznych

Debata 2+1

 • Potencjalne skutki cyber ataków na sieć SmartGrid
 • Aspekty prawne i regulacyjne dotyczące lotów dronami nad obiektami infrastruktury krytycznej
 • Środki techniczne zapewniające bezpieczną pracę obiektów strategicznych

Prelegenci:

 • Tomasz Kończyło, Dyrektor, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Ministerstwo Środowiska i Klimatu*
 • Tomasz Borkowski, Członek Zarządu, MindMade

11:55 – 12:25 Przerwa

12:25 – 13:00 Integracja sektorowa energii w Polsce – sposób na usprawnienie energetyki?

 • Integracja transportu, ciepłownictwa i elektroenergetyki – korzyści dla branży
 • Wsparcie cyfryzacji w procesie integracji sektorowej
 • System zasilania transportu energią odnawialną
 • Optymalne wykorzystanie energii pierwotnej
 • Skala wpływu na bezpieczeństwo energetyczne i redukcję emisji CO2
 • Badania i wdrażanie nowych technologii

Prelegenci:

 • Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów*
 • Jan Biernacki, Wicedyrektor, PwC
 • Marcin Korolec, Prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych*
 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii ciepłownictwa, Forum Energii
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka*
 • Tomasz Nita, Prezes Zarządu, RADPEC*

13:00 – 13:55 Realizacja wspólnego celu „zazielenienia” elektroenergetyki

13:00 – 13:15

Prezentacja: System Zefir – nowoczesne narzędzie do planowania transformacji energetycznej

 • dr Karol Wawrzyniak, Head of Interdisciplinary Division of Energy Analyses, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

13:15 – 13:55 Debata

 • Polish Offshore Sector Deal – współpraca na rzez rozwoju farm wiatrowych
 • Potencjał oraz aktualne etapy realizacji projektów strategicznych
 • Zielona energetyka realizacją misji NFOŚiGW
 • Europejska strategia offshore
 • Liberalizacja ustawy odległościowej 10H

Prelegenci:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Środowiska i Klimatu
 • Krzysztof Kidawa, Prezes Zarządu, Baltic Power*
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica*
 • Maciej Chorowski, Prezes Zarządu, NFOŚIGW*
 • dr Karol Wawrzyniak, Head of Interdisciplinary Division of Energy Analyses, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

13:55 – 14:35 Wykorzystanie wodoru w dekarbonizacji i integracji sektorów

 • Polska strategia wodorowa
 • Strategia wodorowa Unii Europejskiej
 • Bilansowanie systemów opartych o odnawialne źródła energii
 • Budowanie sieci wodorowych

Prelegenci:

 • Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów*
 • Marek Foltynowicz, Ekspert ds. Wodoru, Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Wodorowych
 • Maciej Wagner, Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Energetycznym, PKN Orlen*
 • Przedstawiciel Komisji Europejskiej

Data aktualizacji: 12.10.2020 r.

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej