„Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w konferencji EuroPOWER. Mogłem podczas dzisiejszego panelu zderzyć swoje obserwacje na temat rynku paliwowego z innymi osobami, zwłaszcza z ekspertami z różnych izb paliwowych. Ta wymiana poglądów może tak ukierunkować pracę dla poszczególnych spółek paliwowych, żeby widzieć tą drugą stronę. Takie krytyczne spojrzenie ekspertów pozwala też zarządom wielu spółek na inne spojrzenie, na inną wrażliwość i możliwość usłyszenia głosu z innych stron niż tylko z wewnątrz czy od naszych klientów. ”

Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, OLPP

2017-06-20T14:01:12+00:00

Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, OLPP