Kamil-Jankielewicz

„Ta konferencja jest istotnym wydarzeniem w życiu sektora energetycznego. Stanowi forum wymiany myśli pomiędzy jego uczestnikami, regulatorem, a w szczególności administracją. Bardzo istotne jest to, że podczas tego wydarzenia zawsze pojawiają się reprezentanci rządu. Ważne, że w tej wymianie myśli bierze również udział sektor klientów branży energetycznej, stanowi to dodatkowy wkład. Konferencja EuroPOWER to istotna, nowa jakość i myślę, że staje się ona tak naprawdę numerem jeden na rynku wydarzeń energetycznych w Polsce.”

Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Allen&Overy

2016-07-13T09:18:23+00:00

Kamil Jankielewicz, Counsel kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii Allen&Overy

Kamil-Jankielewicz