„Bardzo mnie cieszy tak ogromna liczba osób uczestniczących w konferencji. To oznacza nie tylko, że problemy energetyki są ważne ale też, że chcemy wspólnie szukać rozwiązań. W tym roku projekt uwarunkowań zawartych w tzw. pakiecie zimowym w szczególny sposób polaryzuje dyskusję. Nie znając finału negocjacji już dziś musimy podejmować decyzje. Tym bardziej ważna jest wymiana poglądów i dyskusja koncepcji.”

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

2016-07-13T09:17:36+00:00

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii