W dniu 20 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Energii w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER (24 -25 października 2018 r., The Westin Warsaw Hotel). Przewodniczący Rady Programowej, dr Leszek Juchniewicz prowadził rozmowy z przedstawicielami największych firm energetycznych, administracji rządowej, spółek technologicznych i ekspertami z branży.  Spotkanie miało na celu ustalenie zakresu merytorycznego jesiennej edycji najważniejszego spotkania dotyczącego rozwoju sektora energii w Polsce. Z racji toczących się dyskusji nad projektem ustawy o rynku mocy i planowanych aukcjach dostaw na przyszłe lata, możemy mieć pewność, że agenda wydarzenia będzie poruszać te tematy i odpowiadać na bieżące wątpliwości. Nie zabraknie również odważnych tematów m.in. panelu o energetyce jądrowej oraz debaty o wykorzystaniu kogeneracji, podczas których będzie można wysłuchać odmiennych, merytorycznych opinii. Ciekawym urozmaiceniem będzie zaprezentowanie przez największe koncerny energetyczne case studies, mówiących o prowadzonych przez nich pilotażowych przedsięwzięciach. W myśl hasła promującego wydarzenie “Społeczeństwo, energetyka, gospodarka”, zostaną poruszone tematy związane z bezpieczeństwem i  efektywnością energetyczną, oraz znaczeniem współpracy wielosektorowej, które nie mogą istnieć w oderwaniu od społeczeństwa. Idąc krok dalej, prelegenci zastanowią się nad konkurencyjnością naszej gospodarki na rynku zagranicznym i tym, jaki ma wpływ na komfort odbiorców usług. Odbędą się dyskusje oparte na faktach, ilustrujące realne procesy, które mają miejsce w Unii Europejskiej. Kogeneracja, DSR, innowacje, regulacje, smart grids, SMR, klastry energetyczne i wiele innych tematów, zostanie poruszonych podczas XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER, której dokładna agenda, zostanie przedstawiona już wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z posiedzenia Rady Programowej.