Rada Programowa opracowała główne zagadnienia merytoryczne listopadowej edycji Wydarzenia:

  • Energetyka w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Skok technologiczny w polskiej gospodarce
  • Konsument na rynku energii jako priorytet pakietu zimowego
  • Nowoczesne technologie w energetyce
  • Start-upy w energetyce
  • Hub Gazowy
  • Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce