Wielka Gala
Liderzy Świata Energii i Produkcji

5 kwietnia 2017 r. Hotel Westin w Warszawie

XXV Konferencja Energetyczna EuroPOWER odbywa się symultanicznie z III Forum Nowoczesnej Produkcji. Podczas Wielkiej Gali „Liderzy Świata Energii i Produkcji” zostaną rozdane nagrody w dwóch oddzielnych konkursach: „Liderzy Świata Energii” oraz „Liderzy Świata Produkcji”.

Liderzy Świata Energii w ubiegłych latach

pion

2016

pion

2015

pion

2014

Kapituła Konkursu

kapitula