Kapituła konkursu | 29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Kapituła konkursu

Kapituła Konkursu

dr Leszek Juchniewicz
Przewodniczący Kapituły
Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
prof. Anna Fornalczyk
COMPER Fornalczyk i Wspólnicy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
Politechnika Warszawska
prof. Waldemar Skomudek
Politechnika Opolska
dr Janusz Steinhoff
Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001, Doradca Zarządu PwC
Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences
Igor Zesiuk
Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Knowledge Providers
Piotr Rutkowski
Pełnomocnik Zarządu ds. Energii, Orange Polska

Dodaj komentarz

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco