Laureaci Konkursu Liderzy Świata Energii

Człowiek Roku – Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Za umiejętne godzenie interesów odbiorców indywidualnych z interesami producentów i dostawców energii i paliw oraz za kulturę biznesową i umiejętność wsłuchiwania się w argumenty obu stron rynku energetycznego

Producent Roku – Polska Grupa Energetyczna

Za z sukcesem zakończone negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce. PGE Polska Grupa Energetyczna z sukcesem zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE została liderem ciepłownictwa sieciowego w Polsce. Transakcja umocniła PGE na pozycji lidera rynku energii elektrycznej.

Innowacja Roku – VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

Za Projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza (ISC). (i es ce)
Veolia Energia Warszawa podjęła się trudnego zadania modernizacji istniejącej infrastruktury oraz zwiększenia efektywności w zarządzaniu największą w Europie miejską siecią ciepłowniczą.

Inteligentna Sieć Ciepłownicza to pionierski projekt, który został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby miasta oraz jego mieszkańców. Jego głównym celem było zoptymalizowanie dostaw i dopasowanie ilości zamówionego ciepła do bieżących potrzeb odbiorców. W ramach działań warszawska sieć ciepłownicza wyposażona została w nowoczesne urządzenia pomiarowe, środki transmisji danych oraz aplikacje zapewniające przesył informacji w czasie rzeczywistym, co podniosło efektywność sterowania systemem zarówno w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w stanach awaryjnych.

Realizacja projektu ISC przyniosła znaczne, wymierne korzyści dla odbiorców: ekonomiczne,ekologiczne i społeczne – szacowana redukcja emisji dwutlenku węgla wynosi 14,5 tys. ton rocznie.

Handlowiec Roku – TAURON Dystrybucja

Za podejmowanie innowacyjnych projektów i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do rozwoju branży energetycznej.
Za konsekwentne poprawianie jakości zasilania milionów klientów, poprzez stałą poprawę wskaźników ciągłości zasilania SAIDI i SAIFI. Za ciągłą pracę nad skracaniem czasu przyłączenia klientów do sieci elektroenergetycznej, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystywanego do tego majątku.

Dostawca Rozwiązań dla Sektora – Asseco Poland

Za Asseco Utility Management Solutions. To rodzina nowoczesnych rozwiązań informatycznych zapewniających kompleksową obsługę firm energetycznych na uwolnionym rynku energii. System wspiera realizację strategii firm energetycznych, które aby skutecznie konkurować na zmieniającym się rynku, muszą zapewnić m.in. zdolność firmy do kreowania nowych produktów handlowych, zindywidualizować podejście do klientów kluczowych oraz elastycznie reagować na zmienność rynku i zachowania konkurencji. Przez kilka ostatnich lat Asseco z sukcesem rozbudowało Systemu Kompleksowej Obsługi Klienta dla grupy Enea, a także stworzyło centralny system bilingowy w Tauron SA, który jest największym tego typu rozwiązaniem w Europie.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Fundacja ENEA

Za pomoc gminom poszkodowanym w nawałnicach w sierpniu 2017 r. Fundacja Enea przekazała prawie milion złotych dla najbardziej poszkodowanych gmin z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Środki zostały przekazane na cele wskazane przez samorządy, m.in. remonty i odbudowę infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej, wsparcie lokalnych społeczności i dodatkowe wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki temu jednostki te mogły zakupić specjalistyczny sprzęt niezbędny do usuwania skutków kataklizmów.