Konkurs | 29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konkurs

Wielka Gala
Liderzy Świata Energii i Produkcji

4 kwietnia 2018 r. Sheraton Warsaw Hotel

XXVII Konferencja Energetyczna EuroPOWER odbywa się symultanicznie z V Forum Nowoczesnej Produkcji. Podczas Wielkiej Gali „Liderzy Świata Energii i Produkcji” zostaną rozdane nagrody w dwóch oddzielnych konkursach: „Liderzy Świata Energii” oraz „Liderzy Świata Produkcji”.

Konkurs Liderzy Świata Energii ma na celu popularyzację osób, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym przyczynili się w Polsce do rozwoju rynku energetycznego, najciekawszych oferowanych tam produktów i rozwiązań a także do promocji polskiej myśli technicznej w zakresie energetyki.

Formularz Konkursowy

Termin możliwości nadsyłania zgłoszeń: 23 lutego 2018 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii: 1495 zł + 23% VAT
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 2 lub więcej kategoriach: 995 zł + 23% VAT

Zgłoś nominację do Konkursu
Liderzy Świata Energii za rok 2017
Wybierz kategorię i uzasadnij

europower-statuetka

Człowiek Roku

Kategoria skierowana do najskuteczniejszych managerów, ekspertów, innowatorów oraz polityków.


Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Producent Roku

Kategoria skierowana do producentów energii z różnych źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (kluczowe inwestycje, udane restrukturyzacje, znaczące innowacje w spółkach, które produkują energie).

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Innowacja Roku

Kategoria promująca innowacyjne technologie i rozwiązania w energetyce i przemyśle.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Handlowiec Roku

Kategoria skierowana do dystrybutorów/firm sprzedających energię elektryczną i gaz (nowe rozwiązania, wdrożenia, współpraca z klientem).

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Dostawca rozwiązań dla sektora

Kategoria skierowana do firm, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora energii i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kategoria promującą fundacje lub/i szeroko rozumianą działalność CSR.

Uzasadnienie: (Wymagane) do 2000 znaków


Liczba znaków: 0


Człowiek RokuProducent RokuInnowacja RokuHandlowiec RokuDostawca rozwiązań dla sektoraSpołeczna odpowiedzialność biznesu

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu Liderzy Świata Energii
Termin możliwości nadsyłania zgłoszeń: 23 lutego 2018 r.
Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco