Wojciech-Pomykala-2

Na pytania odpowiada Prezes Energii dla Firm: Wojciech Pomykała.

Rynek energii wydaje się mało innowacyjnym i ciężko tu o dużą kreatywność. Jak przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić na zakupie energii?

Przede wszystkim warto podejść do obszaru energii strategicznie. Planowanie powinno być rozpatrywane w perspektywie średnio- i długoterminowej. Takie podejście może przynieść realne korzyści w zakresie ceny, ale też ułatwia planowanie finansów firmy i ogranicza negatywne skutki wahań cen na rynku. Zdecydowanie najbardziej opłacalny i przyszłościowy jest model kompleksowej analizy zużycia całej energii (a nie tylko elektrycznej) określający efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Równie ważne jest przygotowanie długoterminowego planu poprawy efektywności przez wiele różnych czynników. Takie kompleksowe podejście jest w stanie stworzyć poszukiwaną w tej branży innowacyjność.

Jakie są możliwości optymalizacji kosztów i wykorzystania energii w firmie oprócz zmiany sprzedawcy energii?

Zmiana sprzedawcy to tylko jeden z czynników i do tego nie najważniejszy. Najistotniejszym elementem dyskusji o optymalizacji kosztów i wykorzystaniu energii w firmie jest analiza efektywności energetycznej poprzez kompleksowy audyt, weryfikację mocy przyłączeniowej, dopasowanie taryfy dystrybucyjnej, która stanowi około 50% kosztów energii. Inne ważne punkty to kompensacja mocy biernej, ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy również użycia magazynów energii. Bardzo ciekawym obecnie rozwiązaniem dla klientów są własne źródła wytwarzania, a w szczególności panele fotowoltaiczne. To najszybciej rozwijająca się technologia, zapewniająca alternatywne źródła energii zarówno dla domu, jak i firm.

Na czym polega wasz najnowszy produkt WeEnergy?

WeEnergy to nasza rewolucyjna propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą kompleksowo podejść do tematu energii elektrycznej we własnej firmie i zmienić swoją rolę na rynku energetycznym. Oferta zapewnia klientowi nie tylko odbiór energii z sieci, ale także dostarczenie instalacji fotowoltaicznej z odpowiednio dobranym finansowaniem, produkcję energii elektrycznej z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż nadwyżki energii do Energii dla firm. Jako jeden z największych alternatywnych sprzedawców prądu i gazu chcemy pomóc naszym klientom budować przewagę konkurencyjną, stąd nasza innowacyjna oferta. Pozwala ona na budowanie biznesu odpowiedzialnego ekologicznie, ale również częściowe uniezależnienie się od sieci energetycznej.

Jakie przedsiębiorstwa najchętniej zmieniają sprzedawcę energii i gazu i dlaczego?

Należy podkreślić, że dla klienta nie ma żadnego ryzyka zmiany sprzedawcy, a są jedynie realne korzyści. Na rynku jest dużo negatywnej komunikacji dotyczącej ryzyka zmiany sprzedawcy, prowadzonej przez największe podmioty, które tracą rynek na rzecz alternatywnych graczy. Należy podkreślić, że jest to tylko działanie wymierzone w rozwijającą się konkurencję. Zwiększenie konkurencji zawsze długoterminowo służy klientom, tak było na rynku telekomunikacyjnym, bankowym czy ubezpieczeniowym, i tak samo będzie na rynku energetycznym. Wracając do pytania, dostawców energii najczęściej zmieniają firmy, które cenią sobie optymalizację kosztów, dynamicznie rozwijają się i mają zwiększone zapotrzebowanie na energię oraz tacy, którzy chcą mieć kompleksową obsługę od jednej firmy. Na zmianie sprzedawcy najbardziej skorzystają te firmy, dla których energia jest ważnym składnikiem kosztów. Naturalnym motorem napędowym zmiany są też pojawiające się nowe rozwiązania, jak na przykład własne źródła wytwarzania, w tym panele fotowoltaiczne.

Z jakimi obawami się najczęściej spotykacie przy oferowaniu klientom swoich usług? Jak przekonujecie klientów?

Wciąż jest pewna bariera psychologiczna dotycząca samej zmiany z obecnego, często wieloletniego sprzedawcy oraz obawa przed skomplikowaną procedurą. Część klientów wciąż nie ma świadomości, że zmiana sprzedawcy jest prosta i w całości jest załatwiana przez nowego sprzedawcę. Swoich klientów przekonujemy tym, że jesteśmy jednym z największych, najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych na rynku sprzedawców energii i gazu. Oczywiście wciąż kluczowa pozostaje cena, choć dla klientów coraz bardziej istotna staje się też kompleksowość usług, a w tym obszarze Energia dla firm jest jednym z liderów rynku. Można zauważyć, że świadomość klientów systematycznie rośnie i zmiana sprzedawcy staje się coraz bardziej naturalna, tak jak to dzieje się na rynku telekomunikacyjnym. Konkurencja będzie toczyć się w obszarze obsługi klienta, także tej posprzedażowej.

W którym kierunku będą podążać zmiany na rynku sprzedaży energii? Na jakie wyzwania muszą być przygotowani sprzedawcy?

Zmiany na polskim rynku energetycznym są nieuniknione i wynikają chociażby z ograniczenia emisji, co reguluje prawo unijne. Oczekiwana jest całkowita liberalizacja rynku sprzedaży energii i gazu oraz korekta zapisów prawnych ułatwiająca zmianę sprzedawcy, a także dostęp do danych pomiarowych czy istotny rozwój odnawialnych źródeł energii. Warto też pomyśleć o budowie klastrów oraz magazynach energii, które docelowo mogą uniezależnić odbiorów od sieci energetycznej. Z drugiej strony, rośnie zapotrzebowanie na energię, które trzeba pokryć zgodnie z wcześniej wspomnianymi wytycznymi. Dlatego sprzedawcy muszą odnaleźć się w tym dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym środowisku. Ważnym elementem rynku będą na pewno własne, alternatywne źródła energii. Kompleksowość i dopasowanie oferty także będą odgrywać kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Co warte podkreślenia, przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej wykorzystują swoją rozpoznawalność i struktury sprzedażowe, oferując produkty i usługi spoza rynku energetycznego np. ubezpieczenia. Stają się w ten sposób kompleksowym dostawcą usług.

Jaki wpływ na rynek będzie miała popularyzacja elektromobilności i postęp technologiczny w produkcji baterii o dużej pojemności?

Elektromobilność to przyszłość, która stanie się naszą rzeczywistością już w ciągu kilku lat, dlatego zarówno infrastruktura energetyczna, jak i sprzedawcy muszą być na nią gotowi. Wiąże się to między innymi ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i dostosowaniem produktów do klientów. Na pewno muszą zostać zbudowane stacje ładujące baterie nie tylko przy domach, ale i miejscach parkingowych w miastach. Popularyzacja samochodów elektrycznych będzie miała pozytywny wpływ na jakość powietrza, a popularyzacja carsharingu może całkowicie zmienić sposób naszego poruszania się po miastach i multiplikować pozytywny efekt na środowisko. Rozwój rynku baterii oraz przewidywane zmniejszenie ich cen, umożliwią klientom uniezależnienie się od dostawców energii z sieci energetycznej.

Jaka powinna być reakcja branży energetycznej na powtarzające się problemy z jakością powietrza w miastach?

Niewątpliwie branża energetyczna ma kluczowy wpływ na jakość powietrza w naszym kraju, dlatego potrzebny jest plan odejścia od energetyki opartej na węglu i koncentracja na budowaniu rozproszonych, alternatywnych źródeł energii. Nie ma innej drogi, a im szybciej to zrozumiemy i zainwestujemy w nowoczesne technologie, tym koszty społeczne i finansowe będą mniejsze.

W jakich obszarach upatrujecie dalszych możliwości rozwoju Energii dla firm?

Jako lider na rynku alternatywnych sprzedawców energii i gazu musimy wyznaczać trendy na rynku. Dlatego kompleksowość oferty oraz własne źródła wytwarzania zainstalowane u klienta oraz zamknięcie obiegu poprzez odkupienie nadwyżek, to kierunek rozwoju na najbliższe lata. Dodatkowo przygotowujemy dynamiczne wejście w rynek dystrybucji energii elektrycznej oraz rozproszonej generacji opartej na odnawialnych źródłach energii. Naszej szansy na dalszy dynamiczny rozwój upatrujemy również w oferowaniu coraz większej palety komplementarnych usług, nie tylko związanych z rynkiem energetycznym.