Program XXVI edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 8 listopada 2017 r.

 

8:30 Rejestracja

9:00 Uroczyste Otwarcie

Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER
Joanna Makowiecka-Gaca, CEO, KARMAR S.A., Współprzewodnicząca Rady Programowej FNP

9:10 – 9:45 Polska energetyka na trajektorii rozwoju

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

9:45 – 11:45 Blok 1

Debata Inauguracyjna

Skok technologiczny w polskiej gospodarce – możliwości, szanse, potrzeby

 • Polska gospodarka – jacy jesteśmy, dokąd zmierzać powinniśmy – rewolucja przemysłowa 4.0
 • Polityka przemysłowa w Polsce – priorytety i uwarunkowania rozwoju, narzędzia, koordynacja, harmonogramy realizacyjne
 • Polska energetyka w procesie unowocześniania – inwentaryzacja stanu i ekstrapolacja trendów rozwojowych
 • Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości (rozwojowych) – kierunki wpływu i przewidywane implikacje
 • Bariery transferu technologii
  • Jak zwalczyć trudności wprowadzenia nowej technologii?
  • Bariery systemowe – przerost regulacji, nadmierna ilość aktów prawnych hamulcem dla rozwoju
 • Budowa energetyki nowej generacji siłą napędową innowacji i skoku technologicznego w gospodarce

Moderator:
Jacek Socha, Wiceprezes, PwC, Minister Skarbu Państwa w latach 2004-2005

Paneliści:
Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland
Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju, PGNiG
Tomasz Podgajniak, CEO, Enerco
Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende

11:45 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:30 Blok 2

Konsument na rynku energii jako priorytet pakietu zimowego

 • Pakiet zimowy – krajowe uwarunkowania i trajektoria skutecznego wdrożenia
 • Odbiorca energii w programach strategicznych sektora energii SOR
 • Poprawa efektywności energetycznej – działania w interesie odbiorców
 • Odbiorca czy klient? Podmiotowość odbiorcy na rynku energii. Kreatywny czy pasywny? Czego oczekuje i co otrzymuje?
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii z OSD.
 • Program budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce
 • Problem ubóstwa energetycznego

Moderator:
Artur Wiza, Dyrektor Zarządzający, Asseco Poland

Wystąpienie wprowadzające nt. pakietu zimowego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
Maciej Ciszewski, Wewnętrzny Rynek Energii, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska

Prelegenci:
Marek Niechciał, Prezes Zarządu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Filip Kowalski, Dyrektor sektora Energii i Zasobów Naturalnych w rejonie Europy Środkowo- Wschodniej, SAP
Maciej Ciszewski, Wewnętrzny Rynek Energii, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu, Orange
Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu, TAURON
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

14:30 – 16:00 Blok 3

Rynek Mocy – przygotowania do pierwszej aukcji

 • Bezpieczeństwo dostaw
 • Jak efektywnie wdrażać Rynek Mocy w Polsce?
 • Zagraniczni uczestnicy aukcji
 • Usługi DSR – koncepcje, nadzieje, realizacja
 • Konsekwencja cenowa Rynku Mocy dla odbiorców przemysłowych i gospodarstwach domowych – prognozy

14:30-16:00 Debata
Moderator:
Jan Biernacki, PwC

Paneliści:
Maciej Bando, Prezes, URE
Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu, TAURON
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGNiG Termika
Henryk Majchrzak, Przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
Roman Targosz, Koordynator Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi

16:00 Lunch

Dzień II, 9 listopada 2017 r

 

9:00 – 10:30 Blok 4 

Nowoczesne technologie w energetyce 

 • Procesy biznesowe w energetyce – jakie rozwiązania i narzędzia pozwolą je uprościć
 • Zastosowania zaawansowanej korelacji i analityki danych w energetyce
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w energetyce
 • IoT w energetyce
 • Operator Informacji Pomiarowych sposobem na usprawnienie funkcjonowania rynku energii
 • Rynek wewnętrzny katalizatorem nowej polskiej specjalności jaką może być oprogramowanie i oprzyrządowanie Sieci Inteligentnych (Smart Grid)
 • Nowoczesne technologie w energetyce – przykłady wdrożeń i korzyści

Moderator:
Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznesalert.pl

9:00-9:15 Prezentacja wprowadzająca:
Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyka i Gaz, Asseco

9:15-9:30 Case study:
Piotr Ostanek, Business Partner & CEO, Lesss
Lesss i drugie życie miejskiej infrastruktury energetycznej – korzyści, możliwości, cele, oszczędności

9:30-10:30 Debata

Paneliści:
Piotr Adamczak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea
Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyka i Gaz, Asseco
Kamil Kamiński, Wiceprezes Zarządu, TAURON
Krzysztof Łuczak, Prezes Zarządu, Atos
Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Atende Software

10:30 – 11:15 Blok 5

Cyberbezpieczeństwo

(Debata ekspercka szefów ds. cyberbezpieczeństwa w polskiej energetyce)

 • Energetyka w obliczu zmian wynikających z dyrektywy RODO
 • Zagrożenia płynące z wycieku danych technicznych, ekonomiczno-finansowych i osobowych – jak zabezpieczać spółki energetyczne przed cyberatakami
  • Rodzaje cyberataków
  • Świadomość pracowników na temat cyberbezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej a wsparcie w nowoczesnych technologiach
  • Jakość technologii wykorzystywanych do eliminacji zagrożeń – czy warto w to inwestować

Moderator:
Patryk Gęborys, Wicedyrektor, PwC

Paneliści:
Bogusław Kowalski, CISO, ENERGA Group, Head of CERT ENERGA
Jarosław Sordyl, Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, CERT PSE, Departament Bezpieczeństwa

11:15 – 12:15 Blok 6  

Innowacyjność polskiej energetyki 

– przykłady, prezentacje, case-studies

11:15-11:30 Prezentacja wprowadzająca
Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu, Polenergia Obrót

Klastry energetyczne – koncepcja a realizacja
Współpraca podmiotów na rynku jako najlepsza odpowiedź na wyzwania przyszłości – prezentacja realizowanych klastrów

11:30-11:40
Żywiec Energia Przyszłości
Janusz Michałek, Przewodniczący komitetu zarządzającego klastrem

11:40-11:50
Ostrowski Klaster Energetyczny
Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii

11:50-12:00
Karkonoski Klaster Energetyczny
Jacek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Tauron Ekoenergia

12:00-12:15 Podsumowanie bloku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Akademia Górnico- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:15 Blok 7

Jak usprawnić przepływy gazu w Europie Środkowej i Wschodniej

 • Obustronne korzyści ze sprzedaży gazu między Polską a Ukrainą
 • Wyzwania związane z transgranicznym handlem gazem
 • Jak zapewnić odpowiednią infrastrukturę i przepustowości?
 • Wykorzystanie dostaw LNG dla całego regionu
 • Jakie korzyści przyniesie Polsce i Ukrainie Korytarz Norweski?

Moderator:
Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznesalert.pl

Paneliści:
Paulina Lenik, Ekspert w dziedzinie polityki energetycznej i stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Oksfordzki
Jacek Piechota, Prezes Zarządu, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Hurtowego, PGNiG

14:15 – 15:30 Blok 8

Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce

 • Realizacja programu i wyzwania związane z jego wdrażaniem
 • Założenia i główne postanowienia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności w zakresie rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego
 • Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia w miastach
 • Wpływ rozwoju elektromobilności na sektor paliwowy
 • Napędy alternatywne (LNG/CNG, wodór)
 • Oczekiwania konsumenta
 • Kto jest dziś odbiorcą usług związanych z elektromobilnością?
 • Samochód elektryczny w firmowej flocie – możliwości i ograniczenia
 • Rozwój infrastruktury do ładowania proporcjonalny do wzrostu liczby samochodów

Moderator:
Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, Wysokienapięcie.pl

Paneliści:
Wojciech Dziwisz, Business Development Manager/eMobility, ABB
Krzysztof Kowalczyk, Ekspert ds. elektromobilności
Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Drawbridge Olczak i Wspólnicy
Janusz Moroz, Członek Zarządu, Innogy Polska S.A. ds. Handlu
Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco

15:30 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 7.11.2017 r.