Program XXVI edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Dzień I, 8 listopada 2017 r.

 

9:00 – 9:10 Uroczyste Otwarcie

9:10 – 9:45 Przemysł i energetyka w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

9:45 – 11:45 Blok 1

Debata Inauguracyjna

Skok technologiczny w polskiej gospodarce – możliwości, szanse, potrzeby

 • Polska gospodarka – jacy jesteśmy, dokąd zmierzać powinniśmy – rewolucja przemysłowa 4.0
 • Polityka przemysłowa w Polsce – priorytety i uwarunkowania rozwoju, narzędzia, koordynacja, harmonogramy realizacyjne
 • Polska energetyka w procesie unowocześniania – inwentaryzacja stanu i ekstrapolacja trendów rozwojowych
 • Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości (rozwojowych) – kierunki wpływu i przewidywane implikacje
 • Bariery transferu technologii
  • Jak zwalczyć trudności wprowadzenia nowej technologii?
  • Bariery systemowe – przerost regulacji, nadmierna ilość aktów prawnych hamulcem dla rozwoju
 • Budowa energetyki nowej generacji siłą napędową innowacji i skoku technologicznego w gospodarce

11:45 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:30 Blok 2

Konsument na rynku energii jako priorytet pakietu zimowego

 • Pakiet zimowy – krajowe uwarunkowania i trajektoria skutecznego wdrożenia
 • Odbiorca energii w programach strategicznych sektora energii SOR
 • Poprawa efektywności energetycznej – działania w interesie odbiorców
 • Odbiorca czy klient? Podmiotowość odbiorcy na rynku energii. Kreatywny czy pasywny? Czego oczekuje i co otrzymuje?
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii z OSD.
 • Program budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce
 • Problem ubóstwa energetycznego

Wystąpienie wprowadzające nt. pakietu zimowego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

14:30 – 16:00 Blok 3

Rynek Mocy – przygotowania do pierwszej aukcji

 • Bezpieczeństwo dostaw
 • Jak efektywnie wdrażać Rynek Mocy w Polsce?
 • Zagraniczni uczestnicy aukcji
 • Usługi DSR – koncepcje, nadzieje, realizacja
 • Konsekwencja cenowa Rynku Mocy dla odbiorców przemysłowych i gospodarstwach domowych – prognozy

Wystąpienie Ministerstwa Energii dotyczące wprowadzenia w życie ustawy o Rynku Mocy w styczniu 2018

Dzień II, 9 listopada 2017 r

 

9:00 – 10:30 Blok 4 

Nowoczesne technologie w energetyce 

 • Procesy biznesowe w energetyce – jakie rozwiązania i narzędzia pozwolą je uprościć
 • Zastosowania zaawansowanej korelacji i analityki danych w energetyce
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w energetyce
 • IoT w energetyce
 • Operator Informacji Pomiarowych sposobem na usprawnienie funkcjonowania rynku energii
 • Rynek wewnętrzny katalizatorem nowej polskiej specjalności jaką może być oprogramowanie i oprzyrządowanie Sieci Inteligentnych (Smart Grid)
 • Nowoczesne technologie w energetyce – przykłady wdrożeń i korzyści

10:30 – 11:15 Blok 5

Cyberbezpieczeństwo

(Debata ekspercka szefów ds. cyberbezpieczeństwa w polskiej energetyce)

 • Energetyka w obliczu zmian wynikających z dyrektywy RODO
 • Zagrożenia płynące z wycieku danych technicznych, ekonomiczno-finansowych i osobowych – jak zabezpieczać spółki energetyczne przed cyberatakami
  • Rodzaje cyberataków
  • Świadomość pracowników na temat cyberbezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej a wsparcie w nowoczesnych technologiach
  • Jakość technologii wykorzystywanych do eliminacji zagrożeń – czy warto w to inwestować

11:15 – 12:15 Blok 6  

Innowacyjność polskiej energetyki 

– przykłady, prezentacje, case-studies

Start-upy w energetyce

 • Przykłady współpracy start-upów z koncernami energetycznymi

(formuła tandemu: przedstawiciel start-upu i firmy energetycznej)

Klastry energetyczne – koncepcja a realizacja

 • Współpraca podmiotów na rynku jako najlepsza odpowiedź na wyzwania przyszłości – prezentacja realizowanych klastrów

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:15 Blok 7

Jak usprawnić przepływy gazu w Europie Środkowej i Wschodniej

 • Obustronne korzyści ze sprzedaży gazu między Polską a Ukrainą
 • Wyzwania związane z transgranicznym handlem gazem
 • Jak zapewnić odpowiednią infrastrukturę i przepustowości?
 • Wykorzystanie dostaw LNG dla całego regionu
 • Jakie korzyści przyniesie Polsce i Ukrainie Korytarz Norweski?

14:15 – 15:30 Blok 8

Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce

 • Realizacja programu i wyzwania związane z jego wdrażaniem
 • Założenia i główne postanowienia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności w zakresie rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego
 • Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia w miastach
 • Rozwój infrastruktury ładowania
 • Wpływ rozwoju elektromobilności na sektor paliwowy
 • Napędy alternatywne (LNG/CNG, wodór)
 • Oczekiwania konsumenta

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 31.07.2017 r.