Program XXV edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER,
która odbyła się 5-6 kwietnia 2017 r. w Warszawie

Dzień I, 5 kwietnia 2017 r.

 

Część wspólna XXV Konferencji Energetycznej EuroPOWER i III Forum Nowoczesnej Produkcji

 

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie

 • dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji EuroPOWER
 • Dariusz Piotrowski, Współprzewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji, Członek Zarządu, Microsoft

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

9:45 – 11:45 Restrukturyzacja i zmiana charakteru polskiej gospodarki

 • Priorytety strategii, bieżące reformy rządu, nowe regulacje i narzędzia wsparcia
 • Plan Morawieckiego po konsultacjach – modyfikacje i nowe oczekiwania interesariuszy
 • Renacjonalizacja czy prywatyzacja gospodarki receptą na sukces?
 • Otwarcie polskiej gospodarki – intensyfikacja i nowe kierunki eksportu/racjonalizacja importu
 • Czy i jak szybko innowacje zmienią oblicze polskiej gospodarki? Aktualne symptomy zmian

Moderator:

 • Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Paneliści:

 • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
 • Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft
 • Beata Stelmach, Prezes GE w Polsce i Kraje Bałtyckie
 • Prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska

11:45 – 12:30 Przerwa kawowa

 

XXV Konferencja Energetyczna EuroPOWER

 

12:30 – 14:00 Pakiet Zimowy UE „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” nowym wyzwaniem dla polskiej energetyki

 • Pakiet Zimowy narzędziem realizacji Unii Energetycznej – ile kontynuacji, ile zmian?
 • Ocena funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku energii
 • Implementacja dyrektyw UE (m.in. RED i EED) dotyczących rynku energii na gruncie polskiej gospodarki
 • Mechanizmy wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej
 • Autonomia i autarkia polskiej energetyki a kierunki i tempo jej konwergencji do energetyki zawansowanych krajów europejskich
 • Co kontestujemy a co wspieramy w wizji rozwoju europejskiego rynku energii?

Moderator:

 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC

Paneliści:

 • Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGNiG Termika
 • Aleksander Galos, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny, Kochański Zięba i Partnerzy
 • Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Energa
 • Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, Enea Trading, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Zarządzania Portfelem Enei Elektrownia Połaniec

14:00 – 15:30 Elektromobilność – megatrend rozwojowy czy przejściowa moda?

 • Infrastruktura ładowania – stan aktualny i perspektywy rozwoju
 • Wizja rozwoju polskiej elektromobilności
 • Wpływ na rynek i gospodarkę kraju, korzyści dla sektora energii i dla konsumentów
 • Elektromobilny transport publiczny czy indywidualny – co będzie naszym priorytetem?
 • Czy powinniśmy samodzielnie rozwijać elektromobilność, czy szerzej włączyć się międzynarodową współpracę w tym zakresie?
 • Czy tylko elektromobilność, czy gospodarka oparta na energii elektrycznej?
 • Polska liderem wykorzystania energii elektrycznej w elektromobilności

Moderator:

 • Jan Dziekoński, Grupa Energetyczna, Wicedyrektor, PwC

Paneliści:

 • Jan Chlebowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, Energa
 • Włodzimierz Hrymniak, Dyrektor ds. Projektów Sektorowych, Polski Fundusz Rozwoju
 • Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Zarządzający, ElectroMobilityPoland
 • Zbigniew Nosal, Prezes Zarządu, PKM Jaworzno
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja

Dzień II, 6 kwietnia 2017 r.

 

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 10:45 Bezpieczeństwo energetyczne, miks energetyczny i rynek mocy

 • Bezpieczeństwo energetyczne – permanentne wyzwanie czy nierozwiązany dylemat polskiego sektora energii?
 • Nasz miks energetyczny – wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i determinanty
 • Polski model rynku mocy. Czy i na jak długo przesądzi o miksie energetycznym?
 • Kto zyska, a kto straci na energetyce węglowej?
 • Kogeneracja w Polsce – kierunki rozwoju, udział w miksie, mechanizmy wsparcia
 • Odnawialne źródła energii i ich miejsce w miksie energetycznym. Czy OZE są trendy czy passe?
 • Czas na decyzję odnośnie energetyki jądrowej
 • Kiedy i jakiej Polityki energetycznej możemy się spodziewać? Jakiej oczekujemy?
 • Cyberbezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej a wsparcie w nowoczesnych technologiach

Moderator:

 • Piotr Maciążek, Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Paneliści:

 • Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE
 • Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia
 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
 • Artur Jess, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Sektora Energetycznego i Przemysłowego, Microsoft
 • Bogusław Kowalski, Chief Information Security Officer (CISO), Grupa ENERGA, Head of CERT ENERGA
 • Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej
 • Tomasz Wilczak, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika

10:45 – 12:00 Sektor gazu, ropy i paliw ciekłych w polskiej gospodarce

 • Stan rynku gazu, jego funkcjonowanie i kierunki rozwoju
 • Infrastruktura przesyłowa, dywersyfikacja kierunków dostaw gazu
 • Dystrybucja i obrót gazem – stan i perspektywy rozwoju. Tempo redukcji „białych plam” na mapie dostaw gazu
 • Rynek paliw ciekłych – struktura zużycia paliw, uwarunkowania, konieczne zmiany funkcjonalne – stan pożądany oraz przeciwdziałanie nadużyciom rynkowym. Walka z szarą strefą
 • Baltic Pipe

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznesalert

Paneliści:

 • Marcin Bodio, Ekspert ds. ropy, gazu i paliw ciekłym, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu World Energy Council
 • Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, OLPP
 • Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku ropy i gazu
 • Krzysztof Romaniuk, Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:45 Technologie w polskiej elektroenergetyce

 • Smart grids motorem rewolucyjnych zmian w polskiej elektroenergetyce?
 • Nowe podejście do struktury podmiotowej sektora energii – klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Energetyka i odbiorcy typu smart: przemysłowi, usługowi, komunalni i indywidualni
 • Zaawansowana analityka i korelacje danych pochodzące z ICT, OT oraz systemów zewnętrznych
 • Czekamy na Operatora Informacji Pomiarowych (OIP). Czy słusznie?
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle energetycznym

12:30-12:40 Prezentacja wprowadzająca

 • Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft

12:40-13:45 Debata panelowa

Moderator:

 • Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft

Paneliści:

 • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Norbert Biedrzycki, CEO Atos Polska, VP CEE System Integration, Atos
 • Andrzej Kojro, Prezes Zarządu, Enea Operator
 • Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu, Atende Software
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland SA
 • Mieczysław Wrocławski, Dyrektor Departamentu Innowacji, Energa Operator

13:45 – 14:00 Wystąpienie Ministerstwa Energii (20 min)
Smog w Polsce: program walki ze smogiem – w poszukiwaniu remedium

 • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

14:00 – 14:10 Prezentacja: Energooszczędność systemów oświetlenia miejskiego zarządzanych monitoringiem miejskim

Piotr Ostanek, Prezes Zarządu lesss, Grupa Spectra Lighting

14:10 – 15:45 Konsument czy tylko odbiorca energii związany umową? Zapewnijmy równoprawność uczestników rynku energii

 • Rynek energii. Jaki jest ? Jaki być powinien? Dla kogo ten rynek?
 • Jakość energii – wymagania Regulatora i oczekiwania odbiorców. Stabilizacja, regres czy postęp?
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii z OSD
 • Usługi DSR – koncepcja, nadzieje, realizacja
 • Spersonalizowane podejście do odbiorcy
  • Budowa ofert łączonych z produktów energetycznych i nieenergetycznych
  • Zrozumiałe oferty multi-energetyczne
  • Grywalizacja odbiorców

14:05-14:15 Prezentacja wprowadzająca: Personalizacja – klucz do zaangażowania klienta

 • Marcin Kozłowski, Global Wizard, Vintom

14:15-15:45 Debata panelowa

Moderator:

 • Jarosław Zarychta, Business Development Director, Microsoft

Paneliści:

 • Piotr Adamczak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea
 • Paweł Bakun, Energy Business Unit Director, Orange Polska
 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Marcin Kozłowski, Global Wizard, Vintom
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Tauron Sprzedaż
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Wojciech Pomykała, Prezes Zarządu, Energia dla Firm
 • Janusz Wijtiwiak, Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych i Rynkowych, Energa Obrót

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
* udział osób w trakcie potwierdzenia
Data aktualizacji: 03.04.2017 r.