Jaką drogę powinna obrać w Polsce elektromobilność, żeby osiągnąć dynamiczny i efektywny rozwój? Mamy strategię rozwoju paliw alternatywnych oraz ustawę o elektromobilności, lecz jak te zamierzenia mają się do aktualnej sytuacji? Czy rządowa wizja miliona samochodów do 2025 r. jest realna? Nad tymi kwestiami zastanawiali się prelegenci panelu poświęconego e-mobilności, odbywającego się w ramach Konferencji EUROPOWER 2018. Podczas dyskusji nie pominięto zagadnienia Funduszu Transportu Niskoemisyjnego oraz problemu źródeł fi nansowania.
Czytaj więcej…